24 mars 2011

Nejdå, religion håller inte på att dö ut - den bara förändras

Via Seglora Smedja blir jag uppmärksammad på vad som är Svenskarnas nya religion. Nu när religionerna är på utdöende gäller det förstås att vidga begreppen lite. Gud är kärlek? För genomskinligt. Gud är hat? Men skärp er - det är ju precis lika tomt! Men vad sägs om tesen att Melodifestivalen är svenskarnas nya religion?

(Video från Östersundsposten)

Den här idén är framlagd av den Norske religionsvetaren Lars Kristian Stensrud. Han menar att den svenska Melodifestivalen är en sekt med Christer Björkman som profet. När festivalen åker land och rike runt är de ute på korståg.
Det är engagemanget, det är lidelsen, det är glädjen man får som gör att det är en religiös företeelse.
Så är man engagerad, lidelsefull och glad är man religiös? Jösses, hur får han till det? Smedjans Angelica Karlsson skriver att "Lars Kristian Stensrud använder sig av många teorier i sin forskning" och det måste man nog anta. Frågan är väl om han använder någon vettig teori. Var forskar den här religionsvetaren egentligen?

Lite googling visar att Stensrud inte forskar alls, utan är student vid Oslo Universitet. Han började skriva på den här magisteruppsatsen första januari i år (för mindre än tre månader sen!) och blir inte klar förrän i slutet av 2013. Här har ni projektets titel:
Schlagerreligiøsitet: Hvorledes MGP/melodifestivalen/Eurovision Song Contest kan sies å framstå som et religiøst fenomen, sett i lys av toneangivende sosiologers og religionsforskeres forståelse av religion som samfunnsfenomen.
Behöver jag påpeka att han studerar vid teologisk fakultet?

11 kommentarer:

Kristian Grönqvist sa...

Fotboll kan nog säkert klassas in under religionslika förhållanden.
"Fotbollsfolket" är en intressant antropologisk jämförelse om klubbtillhörighet i jämförelse med stamtillhörighet. Kanske dags att steget fullt ut och göra tifosi till religiösa dårar.

Björn Bäckström sa...

Det är Dawkins' religiösa gen som poppar upp igen! Måste man inte manipulera arvsmassan så att de tvångsmässiga religionsuttrycken äntligen försvinner? Universiteternas medicinska fakuliteter måste tillåtas att experimentera med de studerande vid de teologiska grenarna. Norge borde kanske börja.

Anonym sa...

@BBM Jag tror du menar Daniel Dennett, inte Richard Dawkins.

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Anonym sa...

Ett av problemen med religionsbegreppet är att det inrymmer så mycket och att det betyder fundamentalt olika saker för olika människor. Humanisterna har tillsammans med de ortodoxa en ganska snäv definition som egentligen bara handlar om övernaturliga figurer med makt i den fysiska världen. Den andra extremen är nog Lars Kristian Stensruds, som tycks mena att nästan allt som ger engagemang och glädje är religion. Själv intar jag Clifford Geertzs mellanposition och menar att religion är ett kulturellt system som rymmer en uppsättning trosföreställningar och värderingar.

Anders Bergdahl sa...

JAg tycker att en religion MINST ska omfatta det som teologin Jeffner ansåg vara livsåskåding:
"Med en persons livsåskådning menas personens centrala värderingssystem och personens grundhållning och den del av det personen anser sig veta om sig själv och sin omvärld vilket påverkar hans centrala värderingssystem eller grundhållning på ett sätt som personen är beredd att accepter"
OCh Hedenius variant:För att kalla en uppfattning en livsåskådning fordrar jag, att den innehåller ett antal trossatser av ytterst generell natur om livet och människan eller historien eller universum, varvid det bland dessa trossatser kan, men inte behöver, ingå något antagande av en övervärldslig, helig och personlig makt, som vi skulle göra rätt eller klokt i att hänge oss åt eller hysa förtroende för. Om livsåskådningen inte är religiös, så måste den åtminstone ha betydelse i moraliskt avseende - vara en bakgrund till övertygelser om vad som i största allmänhet är rätt och orätt."
Och jag anser, i likhet med Hedenius och Lars Bergström, att man bör avhålla sig från att ha en livsåskådning... även om den kallas humanistisk.. (dock är jag gärna humanist men du anser jag INTE att humanism är en livsåskådning).
Läsvärt av Bergström:
http://www.philosophy.su.se/texter/livsaskadningar.htm

Benzocaine sa...

Eller så kan man säga som IHEU:s första ordförande, Julian Huxley:

"In the first place, religion in some form is a universal function of man in society, the organ for dealing with the problems of destiny, the destiny of individual men and women, of societies and nations, and of the human species as a whole. Religions always have some intellectual or ideological framework, whether myth or theological doctrine; some morality or code of behaviour, whether barbaric or ethically rationalized; and some mode of ritualized or symbolic expression, in the form of ceremonial or celebration, collective devotion or thanksgiving, or religious art."

Lennart W sa...

Snacka om existensiell ångest om religion skulle försvinna. För "Humanisterna"..

Benzocaine sa...

Lennart, då finns det ju fortfarande kvar andra dumheter att kritisera, som rasism, pseudovetenskap mm.

schlagerprinsen sa...

Du trenger ikke å påpeke at jeg studerer ved ett teologisk fakultet, men som religion, er også fakultetet på endring. Endringer krever også at man følger de globale tendensene og dette gjelder religion også. Religion bare forandrer seg gjennom tid til å gjelde noe annet en det man ser tradisjonelt religion historisk i. det er ingenting med annet enn å si at vi følger utviklingen og at religion er mangt mer enn andre sier. La meg heller si at det er ingenting mer viktig for folk i dag enn fritid og livsstil, og derfor er også religionsbegrepet altfor snever når man tenker på hva som opptar mennesker i dag. Dessuten kan oppgaven leveres overalt hvor jeg er student i Norge, den kan leveres ved det Universitetet i Bergen, eller Agder, eventuelt Trondheim. Dette er noe opp til meg. Og hvis man ser nærmere på ekspertisen til de ulike universitetene både i Norge og Sverige kan man se tydelig at satsningen på religionsutdanning er forskjellig sted til sted. Derfor er min rolle større fordi det er veldig få som ser veien om at populærkulturelle uttrykk kan fungere som religion som eksempel fotball, golf, eller melodifestivalen.

schlagerprinsen sa...

Videre så begynte jeg med uppsatsen i mai, og ikke januar. Det er slik at intervjuene kunne ikke begynne får i januar, men uppsatsen begynte for meg i juni 2010. Og det er forskning det krever med både teori og feltarbeid. Dermed er det ikke bare begynt i januar. Teorien jeg bruker er Durkheims sosiale interaksjon tilknyttet religion, og Geertz religion som kulturelt system. Samtidig Luckmanns usynlige religion. Og teorien er gyldig.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se