13 mars 2011

Påven: Judarna oskyldiga till Jesus död

Påven påpekar i sin nya bok att Judarna inte kan betraktas som kollektivt skyldiga till Jesus död.Det var ju "modigt", att inte betrakta en folkgrupp som skyldig till något som några individer eventuellt gjorde för 2000 år sedan. Men Niclas Berggren på bloggen Nonicoclolasos påpekar ett litet problem.
Katolska kyrkan förkunnar fortfarande kollektiv skuld, inte bara för judarna utan för alla människor, genom att påstå att arvsynd existerar.
Så här säger katekesen:
I Paulus efterföljd har kyrkan alltid lärt att man inte kan förstå det omfattande elände som drabbar människan, liksom hennes böjelse för det onda och hennes utsatthet för döden, utan att man tar hänsyn till Adams synd och det faktum att han har givit vidare åt oss en synd som vi alla berörs av genom vår födelse. Den innebär ”själens död”. I kraft av sin trosövertygelse ger kyrkan dopet till syndernas förlåtelse även åt små barn som inte har begått någon personlig synd.

Niclas kommenterar:
Dvs. denna kyrka lär att alla människor föds syndiga, trots att de inte har gjort något fel själva, och att detta gör dem förtjänta av evigt straff. Precis som denna kyrka tidigare lärde att judarna som kollektiv bar skuld för handlingar som några få judar, för länge sedan, hade gjort, lär den att du och jag och alla andra människor bär skuld för handlingar som Adam och Eva utförde för länge sedan. (Att ens tro att Adam och Eva existerade är förstås löjeväckande, men nu granskar vi det budskap denna kyrka faktiskt trycks tro på och förmedlar.) Det är dags att förkasta denna bisarra och stötande religion.
Det är bara att instämma.

3 kommentarer:

JemyM sa...

1 Thessalonians 2:14-16
14 Ni bröder har ju blivit efterföljare till Guds församlingar i Judeen, de som är i Kristus Jesus. Ni har fått utstå samma lidanden av era landsmän som de av judarna, 15 de som dödade både Herren Jesus och profeterna och som nu har drivit bort oss. De behagar inte Gud och är fiender till alla människor, 16 eftersom de hindrar oss att predika för hedningarna, så att dessa blir frälsta. Så fyller de ständigt sina synders mått. Men vredesdomen skall komma över dem till slut.

Anders Gunnarsson sa...

Arvsynden i KK har ni fullständigt missuppfattat (någon som förvånas).

Citat från lilla katekesen, 75ff (katekesen.se 404ff). "Arvsynden... är det tillstånd som präglas av att vara berövad den ursprungliga heligheten och rättfärdigheten. Det är fråga om synd som vi "ådragit oss" men inte begått; det är ett tillstånd som man föds till och inte en personlig handling...Till följd av arvsynden skadas människonaturen i sina naturliga krafter, även om den inte är helt och hållet fördärvad. Den är underkastad okunskap, lidande, dödens makt och är benägen till synd. Denna benägenhet kallas begärelse."

Dvs. KK lär inte att alla människor föds genomsyndiga, utan man mister något som fanns från början och våra förståndshåvor är alltså försvagade och bristfälliga. Det är en luthersk uppfattning - absolut inte en katolsk - att alla människor föds genomsyndiga och förtjänar eviga straff.

Hur svårt kan det vara att läsa innantill i KKK innan man sprider lögner, eller i a f grava halvsanningar?

Patrik Lindenfors sa...

Jag vet inte om du är medveten om diskussionerna som försigått inom Katolska kyrkan om "limbo", Annorzzz. Det verkar på något sätt som om du tror att din kyrka inte utvecklas?

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se