14 mars 2011

Per Ewert går i svaromål

Per Ewert svarar idag på Newsmill på vår artikel om stängning av religiösa friskolor. Han gör en stor sak av de sakfel som smugit sig in i vår artikel - sakfel som inte hade något med sakfrågan att göra. Snyggt. Läs gärna Per Ewerts artikel. För att säga det vänligt så skriver Per Ewert bättre när han inte är i affekt. Här kommer några kommentarer på hans text.


Vi är de första att beklaga de sakfel som smög sig in i vår text. Vi är också de första att rätta dessa sakfel, något man bör göra som ärlig debattör.

Per Ewert skrev så här i sin artikel: "Det är väl känt att designargumentet har fått allt större uppmärksamhet under senare år" Det är sant såtillvida att man från vetenskapligt håll upprepade gånger sett sig tvungen att påpeka att designargumentet inte är en vetenskaplig teori. Det är dock inte sant att det tas på allvar som ett alternativ till evolutionsteorin. De stolliga åsikterna Per Ewert menar att vi har hittat på är således hans egna.

Vi har heller inte hittat på ståndpunkten hos Livets Ord. Det vi refererade till i vår artikel var ett personligt möte med en grupp elever från Livets Ords skola i Uppsala där eleverna uppvisade bristande förståelse för hur vetenskap fungerar och vad evolutionsteorin innebär. Det här avslöjade att de fått dåligt skolning i frågan. De var indoktrinerade, helt enkelt, något man kan förvänta sig om man tillåter sekter att driva skolor.

Vi tycker inte samhället ska tolerera att barn blir indoktrinerade i skolor med uttalad religiös eller ideologisk agenda. Det är inte att tillgodose barnens rättigheter att fritt få utvecklas som individer. Barn behöver under sin uppväxt möta många olika trosinrikningar, givetvis kristna, men även humanistiska, muslimska, hinduiska och så vidare. De kristna friskolorna utgör en egen värld där alla har samma ståndpunkt, en ståndpunkt som vi sett inte alltid är väl förankrad i verkligheten. Det här är en otjänst för alla barn som drabbas, men speciellt farligt är det för barn som växer upp i sekter som aldrig får det "andningshål" som skolan skulle kunna innebära. Ett andningshål som många avhoppare vittnar om har varit centralt under deras uppväxt.

Stäng de religiösa friskolorna. För barnens skull.

49 kommentarer:

Anders Gunnarsson sa...

En sannerligen intressant artikel av Per Ewert!

Naturalismen är död! Intellektuellt stendöd och tondöv för den ljuva musik kosmos frambringat!

Allt Gott

Ulf Gustafsson sa...

Annorzzz,

Vad vad det som fånga ditt intresse?

Mitt intresse fastnade vi Per Ewerts inledning:
"Lindenfors/Sturmark inleder sin artikel med rena självklarheter som att Paris inte är huvudstad i England, och att solen inte kretsar runt jorden. Därpå fortsätter de utan paus till en helt annan abstraktionsnivå: att skapelseberättelsen inte är lika god som evolutionsteorin."

"lika god" kan tolkas som god i moralisk betydelse eller som lika bra som vetenskaplig teori. Detta är en medveten vilseledning av läsaren.

Som vetenskapligteori om _hur_ människan och övriga arter uppstod är skapelseberättelsen av intet värde. Detta medger även Per Ewert indirekt senare i sin text. Ändå inleder han texten som ovan.

Vill man föra ett seriöst samtal så får man hålla isär _hur_ och _varför_. Patrik L (med alla sina sakfel) gör det, Per Ewert och du gör det inte.

Anders Gunnarsson sa...

Ulf G

Jag är inte säker på vad du vill säga. Hur människan/djur har uppkommit tror jag naturvetenskapen/evolutionsteorin är utmärkt på att förklara. Varför-frågor tror jag forskare och medmänniskor kan spekulera omkring. En del gör det bra, andra sämre.

I en naturalistisk apologetisk anda är då evolutionsteorin lika värde-lös som hela naturalism-filosofin är.

Man kan jämföra med den historiskt-kritiska metoden i exegetiken. Som metod kan den ge enorma landvinningar. Som ensam förklaring (som naturalistisk apologetik) till Bibelns framväxt och som enda tolkningsnyckel till denna bok, är den fullständigt värdelös (då den vilar på naturalistisk grund = allt är inomvärldsliga orsaksamband)!

Naturalismen kan inte ge några svar på de mest basala filosofiska frågorna; varför finns något/ordning/personlighet/medvetande/liv/värde/frihet/mening.

Då är naturalismen ordnings-lös; liv-lös; värde-lös och menings-lös! Sådan livsåskådning överger sanningstörstande individer! De som fasthåller sånt skräp har (nog) annan (dold) agenda!

Allt Gott

Jesper R. sa...

Den här debatten följer jag med mycket stort intresse, trots känslan av att den tenderar att hamna i en löjlig pajkastningsdebatt om vilka som driver sämst skolor av religiösa och icke-religiösa. För tydlighetens skull: Blogginlägget ovan uppfattar jag befriat från detta. Väldigt skönt!

Som jag uppfattar det är andningshåls-argumentet mycket kraftfullt. Kan någon hänvisa mig till berättelser om eller av personer som upplevt detta?

Ulf Gustafsson sa...

Annorzzz,

Jag frågade för att jag ville veta vad du ansåg intressant med Per Ewerts artikel. Det har jag fortfarande inte förstått.

Sedan handlade min kommentar om vad jag ansåg intressant. (Ville inte bara ifrågasätta dig, utan även bjuda på någon egen tanke.)

Din senaste kommentar förtydligar detta: Du vill inte diskutera frågan _hur_ separat, utan måste hela tiden blanda ihop det med _varför_.

Självklart får man kritisera evolutionsteorin för att den inte är en teori om allting och inte behandlar varför livuppstod på jorden, men det är osaklig kritik som jag uppfattar som flykt från ämnet.

Patrik Lindenfors sa...

Jesper,
Jag kan inte hänvisa dig till några berättelser eftersom det är personliga vittnesmål. Prova via hemsidan http://www.exkristen.se De kan ha sådana vittnesmål eller personer att tala med.

Patrik N sa...

Per Ewert skriver på Newsmill:

"Hur världen, livet och arterna kom till studeras i skolan i naturvetenskapliga ämnen. Varför allting kom till studeras i religions- och filosofiämnena (som jag undervisar i). Vissa överlappningar finns däremellan, men detta är grundindelningen".

Jag undrar hur det är möjligt att man i en skola som omfattas av svensk skollag och läroplan inom ramen för filosofi- och religionsämnena kan undervisa i "varför allting kom till". Vad jag vet har varken filosofin eller religionen några vetenskapligt baserade svar på den frågan (om den ens är relevant i sig) att förmedla till eleverna. Att Per Ewert ändå förmedlar sådana svar är ju fullständigt häpnadsväckande. Och från vilken av alla tusentals religioner hämtar man de svar som man förmedlar till eleverna? Kristna skolor lär eleverna att den kristna skapelseberättelsen gäller och andra skolor baserade på andra skapelseberättelser lär ut andra "fakta"? Det är verkligen dags att omedelbart dra i handbromsen för de skolor som förmedlar sådana fantasier som "kunskap" till eleverna och detta vare sig de är friskolor eller kommunala skolor.

Jesper R. sa...

Patrik: Tack! Jag ska se om jag hittar något där.

Anders Gunnarsson sa...

Ulf G

Ok, du frågade efter vad jag tyckte var bra...

Detta tyckte jag var bra: 1 "Bibelns skapelseberättelse och naturvetenskapliga teorier konkurrerar inte med varandra. De kompletterar istället varandra, eftersom de svarar på olika frågor."

2. Och detta: "många forskare menar tvärtom, att vetenskapen pekar på att en Designer är den rimligaste förklaringen till universum, livets och människans existens."

3. Och detta: "Min erfarenhet är dock att den största indoktrineringen i svensk skola idag sker från gudsförnekande lärare som låter eleverna förstå hur korkat det är att tro på en Skapare."

4. Och till sist detta: "argumenterar för ett sakligt samtal."!

Saklighet är inte att skrika: STÄNG, för att någon LO-jäntunge tror på Kreationismen i Uppsala!

Allt Gott

Ulf Gustafsson sa...

Annorzzz,

1. Om Per Ewert verkligen hade tyckt detta (att skapelseberättelsen inte konkurrera med evolutionen), så borde han väl inte blivit upprörd över att ateister protesterade mot ovetenskapliga angrepp mot evolutionen.

2. Ja, dessa forskare finns, men vilken är den rimligaste förklaringen till att Designern finns, enligt dem. Enligt mig är den rimligaste förklaringen att de hittat på honom.

3. Vi tycker olika

4. Jag anser inte Per Ewert argumenterar sakligt, vilket jag exemplifierat ovan.

Lennart W sa...

Patrik N: Jag förstår vad du menar och det är nog värt att ställa en fråga eller två till Per Ewert om det. Men i stycket efter det du citerar får jag intrycket att han inte alls står och talar om för eleverna vad som är "rätt" svar, utan snarare undervisar om vilka svar som religioner ger. Iaf Bibeln, men man får väl hoppas att han även talar om hinduisen osv. OM han gör det är vanlig religionsundervisning helt enl. läroplanen.

Tycker iaf du bör kolla upp det där lite närmare innan kommer med några krav på stängning pga just detta iaf.

F.ö. fanns det 3 pingstvänner och två Jehovas vittnen i min gymnasieklass (4-årig teknisk) - på en helt vanligt kommunal gymnasieskola. FEM elever som förnekade evolutionsteorin! Borde den ha stängts bara för det..?

Patrik N sa...

Nej Lennart, den borde inte ha stängts för det. Du förstår vari skillnaden ligger också, det behöver jag inte poängtera för dig.

Lennart W sa...

Patrik N, jag förstår kanske vad du menar att skillnaden är. Men jag menar att det finns något här som man först måste ta reda på också. Tre elever som säger något kryptiskt på TV är ett rätt så klent underlag. Kanske egentligen inte finns fler evolutionsskeptiker i deras klass än det fanns i min? Och även om det finns det måste det inte nödvändigtvis bero på undervisningen.

Camilla Grepe sa...

@Lennart W
På den här länken hittar du flera ljudlänkar av intresse. Bland annat en där Livets Ords skolchef uttalar sig om evolutionen:

http://camillagrepe.blogspot.com/2009/10/ny-generation-lanserar-kollektiv.html

Patrik Lindenfors sa...

En detalj bara. Det handlar inte så mycket om vad eleverna sa under själva tv-programmet, utan vad de utryckte i vår privata diskussion efteråt.

Ulf Gustafsson sa...

Titta på:
Per Kornhall och Mats Selander i TV4s nyhetsmorgon 2008-04-04

Mats Selander har inte mycket att säga mer än att det är viktigt att inte blanda ihop Jahve och en godtycklig Designer.

Vilka framsteg har ID och Selander gjort på tre år?

Per Ewert sa...

Patrik N och Lennart kl 15.33,

självklart gör jag det som varje professionell lärare rimligen gör, visar eleverna på det smörgåsbord av svar som finns på frågan om varför allting finns till: det kristna likaväl som det hinduiska, och självfallet även det ateistiska. Detta gäller både religions- och filosofikursen.

Om du Patrik redan på förhand skulle avfärda ett av dessa alternativ som "fantasier" skulle du göra ett mycket oproffsigt jobb som lärare. Så gör iallafall inte vi på vår skola.

Marie sa...

Jag instämmer fullständigt i Patrik N:s inlägg 13:31. Det är verkligen häpnadsväckande.

Skrämmande blir det också när PerEwert här hävdar "Självklart gör jag det som varje professionell lärare rimligen gör, visar eleverna på det smörgåsbord av svar som finns på frågan om varför allting finns till..."
Det finns inget smörgåsbord! Om du i naturkunskapen svarat på det sätt du påstår på frågan "hur", så är frågan "varför" redan besvarad. Filosofins utgångspunkt är inte "varför", snarare "att". Att vi är här och nu när vi är det: hur ska vi leva?, hur ska jag tänka?, hur tänka rätt? vad är rätt? hur når man kunskap? Religionskursen kan inte heller tala om varför, om du redan har svarat rätt på frågan i naturkunskapen. Där får du (som varje professionell lärare) tala om vad olika människor har trott om livet och vilka teorier man hade om hur, varför, när etc innan svaret på första frågan blev känd. Hur du kan få ihop det hela är för mig en gåta och här kan det vara på sin plats med: Varför?

Patrik N sa...

Per Ewert,

"Varför allting kom till studeras i religions- och filosofiämnena (som jag undervisar i)."

Din uppgift är att undervisa dina elever OM de olika trosföreställningar som finns och där några av dessa trosföreställningar tror sig ha svaret på "varför-frågan". Att undervisa dina elever i och tillsammans med dem söka ett eventuellt svar på den faktiska "varför-frågan" är undervisning I religion, inte OM religion.

Ateismen har inget svar på "varför-frågan" så hur du beter dig när du blandar in ateismen i din undervisning i "varför-frågan" kan jag bara inte förstå.

Du har övertygat mig om att konfessionella skolor inte bör tillåtas i det obligatoriska skolväsendet.

Marie sa...

Ytterligare horribelt uttalande av Per Ewert: "Däremot vill jag oförtrutet fortsätta hävda att alla ursprungsfrågor ska kunna diskuteras i en öppen debatt, och att vem som helst har rätt att argumentera för en aktiv Skapare var som helst i kedjan från Big Bang till Homo Sapiens." Nej! Inte en lärare Per Ewert!

Du får diskutera vad du vill, hur du vill här, på Newsmill, på torget, ja överallt utom i klassrummet, i skolan.

Vi måste kräva omedelbart stopp av alla statsbidrag och tillstånd till dessa farliga skolor.

Ostronmannen sa...

Det hela är mycket enkelt. Vi ställer bara frågan:

varför vill religiösa starta friskolar?
...
Och eftersom alla vet vad svaret är, så ska det inte finnas religiösa friskolor.

Det blir ännu tydligare med:
varför försvarar de mest ovanliga arterna av kristendom friskolor med näbbar och klor?
Stäng dem. Nu!

Patrik Lindenfors sa...

Jag är helt mållös. Vad är det här?
"Självklart gör jag det som varje professionell lärare rimligen gör, visar eleverna på det smörgåsbord av svar som finns på frågan om varför allting finns till: det kristna likaväl som det hinduiska, och självfallet även det ateistiska."

Ett smörgåsbord av sanningar? Ett "ateistiskt svar" på varför allting finns? Skämtar du?

Det finns inget smörbåsbord av alternativ och det finns inget specifikt ateistiskt svar. Eller vill du hävda att vetenskap är ateistisk, plötsligen? Förut har du ju påstått att det är en metod att undersöka Guds skapelse.

Jag vill tro att du formulerat dig fel. Jag vill verkligen tro det. Men det betyder förstås inte att det är sant.

Jesper R. sa...

Jag i min stilla förundran tog en titt på kursplanen för Filosofi A.

Men jag vill säga detta först: Frågan varför allting finns till är i hög grad filosofisk. Som filosofisk fråga är den dock en helt annan än en likadant formulerad religiös fråga, främst beroende på annorlunda kontext. Finns här nu några "smörgåsbord", så handlar det om två olika bord, även om bröden råkar komma från samma bageri.

Den existentiella varför-frågan måste defintivt tas upp! Inte bara det som följer på att vi finns, som någon påstod. Annars blir ingen elev godkänd. Flera tänkta svar på frågan varför någonting finns är också fria från gudomligheter, och i någon mening ateistiska. De filosofiska svar som blandar in gudar, rör sig i regel med minimala gudar, t.ex. en skapare som endast är en skapare, inte något annat, och så vidare. I religionsämnet är det däremot annat.

Nåväl. Detta är vad varje elev ska uppnå i A-kursen:

"Eleven skall
- kunna diskutera några olika filosofiska förhållningssätt till existentiella frågor
- känna till centrala etiska frågeställningar och kunna argumentera kring några vanliga ståndpunkter inom den normativa etiken
- analysera och värdera information och ge argument för vad som bör ingå i begreppen kunskap och vetenskap
- arbeta med tolkning, precisering och definition av begrepp och utsagor
- ha fördjupat sig i något valt filosofiskt problem."


Det finns vad jag förstår ett begränsat utrymme för att argumentera för någon viss inriktning inom något visst område i någon viss situation i filosofiundervisningen. Dock endast om det har ett renodlat pedagogiskt syfte, och dessutom inte stjälper undervisningens opartiskhet. Man kan alltså t.ex. argumentera emot sina elever för att "visa hur det går till", eller ännu hellre för att visa varför frågorna är så förbaskat krångliga.

Vill man däremot ha litet större frihet att tycka till om det ena eller det andra, så kan man arbeta på en högskola i stället. Men då underställs man andra krav.

För religionsämnet torde kravet på opartiskhet vara betydligt starkare, eftersom stoffet, utöver den eventuella filosofi som finns där, är religion.

Kenneth Karlsson sa...

Ostronmannen ställer en avgörande fråga: Varför startar man en frireligiös skola överhuvudtaget? Redan där är man avslöjad som den indotrinerare man är. Per Ewert skulle absolut aldrig få undervisa mina barn.

Anders Gunnarsson sa...

Kenneth K

Var då tacksam mot kristendomens mångkultur som gjort att du lever i en demokrati, så att du slipper välja kungsportsgymnasiet för dina barn...

Andra kan välja helt annorlunda! Det är en mänsklig rättighet (i alla kulturer utom ateistiska=kommunistiska eller muslimska).

Allt gott

Kristian Grönqvist sa...

Annorzz

Det vet Du redan när Du uttalar den åsikten, att vi inte får välja skolor i Sverige på grund av någon religiös rörelse.
I såfall är du dessutom en lögnaktig historierevisionist...

Kristian Grönqvist sa...

...och inte har kvinnor i världen fått rösträtt heller pga någon religiös rörelse

Ostronmannen sa...

Annorzzz.
Din nivå sjunker rejält överrallt. På din egen blogg och här. atistiska=kommunistiska...har du inte kört den länge nog?
Lägg av. Väx upp. Skärp dig.

Anders Gunnarsson sa...

Ostronmannen

Så kommunister är inte ateister?

Ulf Gustafsson sa...

Annorzzz,

Vet inte om det var lektionen i logik eller mängdlära du missade. Är det samma nivå på din teologi (KK=sanningen)?

Anders Gunnarsson sa...

Ulf G

Nu undrar jag vem som missat vad...

Det finns kulturer som inte har valfri skolgång (postkristna har det oftast).

Två av de kulturerna som inte har valfrihet är; muslimska kulturer och ateistiskt kommunistiska! De har ingen valfrihet.

Hur fasen kan detta bli logiskt eller mängläromässigt fel?!? Vad är låg nivå här?!?

Ulf Gustafsson sa...

Annorzzz,

Jag kanske var otydlig. Jag syftade på ditt sanningspåstående ateister=kommunister, vilket jag hävdar är falskt.

"="-satser måste kunna läsas från båda håll.
Kommunister må vara en delmängd av ateister.
Men en delmängd av ateister är också homofober och/eller medlemmar i Katolska kyrkan.

Att du använder formuleringar som denna minskar mitt tro på att du valt KK mha förnuftet.

Kristian Grönqvist sa...

Annorzz

Jag är rädd för att Du inte kan se det. Du råkar vara selektivt blind just på den punkten...

Anders Gunnarsson sa...

Ulf G

De ateistiskt styrda kulturer jag känner till; är i stort sett kommunistiska. Jag kan ha missat någon och då får du jättehjärna upplysa mig om vilka kulturer som finns som är icke-kommunistiska och ateistiska OCH SOM FÖRBJUDER FRITT VAL AV SKOLA.

Det dras så höga växlar på det här, så jag undrar vad ni går på???

Min tes är: VAR GLAD, då ni lever i en kultur som 1. bejakar mångfald (vilket postkristna sekulära kulturer gör)!

Och att ni inte lever i; 2. ateistiskt burna kulturer (som jag menar är ffa kommunistiska, då några andra ateistisk kultur är för mig okänd) har förbjudit fri skolgång. Så ock de muslimska kulturerna!

Om ni inte kan vara glada - utan måste hacka på någon hypotetisk LO-friskola:s frispel, som därmed hypotetiskt itutar snorungar kreationism - undrar jag vad som driver er?!?

Helt hysteriskt!

Ostronmannen sa...

Annorzz, i just denna fråga handlar det mer om din bristande förmåga att diskutera saker på ett förnuftigt sätt.
Kan du se ditt fel i resonemanget om ateister= kommunister?
Kan du inte det är du tvingad av göra omprov innan du blir godkänd.
Ta till höger om det brinnade spettet som Gud använder för att grilla oss otrogna. Jag står med ett skal på huvud och ger dig omprovet. (Obs du får göra hur många omprov som helst tills du klarar det
Ateism är inte lika med kommunism. (Jösses, hur orkar jag skriva detta, min kompis musslan förstår ju skillnaden

Ulf Gustafsson sa...

Annorzzz,

Om du (som jag tror) definierar ateistiskt styrda som stater där religionsutövning är i stort förbjudet så har du en liten poäng, pytteliten.

Nu är det ju så att alla dessa också är totalitära och odemokratiska. Det är detta som förenar de kommunistiska och islamistiska staterna.

Angående rätt att välja skola, så fanns det ett land för 20 år sedan där föräldrar bara kunde välja statliga skolor åt sina barn (exkluderat en liten grupp högre ekonomisk-social adel).

Detta land är nu ett av det friaste friskoleländerna i världen. Denna förbättring, i dina ögon, skall alltså bero på att kristendomen blivit starkare i landet. Jag tvivlar.

(För övrigt tror jag inte de som drev igenom friskolereformen i detta land gjorde det för att stärka mänskliga rättigheter i första hand, utan för att stärka kapitalismen.)

Slutligen känns det svårt att tacka Katolska kyrkan för demokratin. Om det är några religiösa som skall tackas, så är de det som bröt med KK och nationskyrkorna och ville försäkra sig om religionsfrihet.

Anders Gunnarsson sa...

Ostronmannen

Om det är medlemskrav att lobotomeras, kan jag förstå ov diskussionen...

jAG skrev: "Det är en mänsklig rättighet (i alla kulturer utom ateistiska=kommunistiska eller muslimska) att välja skola!"

Jag har aldrig påstått Ateism=kommunism! Du konstruerar och avrättar karikatyrer, så att blodet stänker.

Kan du ö h t läsa och förstå en svensk text?!? Kan du läsa och inte misstolka till det grövsta, ö h t något som berör religion. Om inte, sök snabbt hjälp...

Helt hysteriskt II

Anders Gunnarsson sa...

Ulf G

UG: "Om du (som jag tror) definierar ateistiskt styrda som stater där religionsutövning är i stort förbjudet så har du en liten poäng, pytteliten.

AG: Jag har uppenbarligen totalt överskattat er/din intelligens eller förmåga att läsa en mening!

UG: Angående rätt att välja skola, så fanns det ett land för 20 år sedan där föräldrar bara kunde välja statliga skolor åt sina barn (exkluderat en liten grupp högre ekonomisk-social adel).

AG: Jag började - skumt nog - skolan för ca 30 år sedan. I en friskola på religiös grund, där lärarna var oavlönade (av staten och ingen förälder var adel eller rika)! De enda friskolerna i Svedala som är äldre än denna, var hiskelikt katolska!

UG: Detta land är nu ett av det friaste friskoleländerna i världen. Denna förbättring, i dina ögon, skall alltså bero på att kristendomen blivit starkare i landet. Jag tvivlar.

AG: Kristendomen har sannerligen försvagats.

UG: Slutligen känns det svårt att tacka Katolska kyrkan för demokratin.

AG: Det har jag inte gjort! Dock är det i kristendomens sentida plurala miljö (Frankrike, USA), den moderna demokratin växte fram. Av de äldre kyrkorna är det dock endast KK som låtit andra religiösa bo och verka i den monolitiska kultur som odlades under senmedeltiden och därefter. Tolerans har f ö kalvinister/lutheraner inte kunnat stava till!

Allt Gott

Ulf Gustafsson sa...

Frikyrkorna inflytande i demokratins framväxt skall inte underskattas.

I rapporten nedan hävdas det att religion inte kan förhindrar demokrati, men att olika uppbyggnad och finansieringen av de religiösa institutionerna påverkar demokratins framväxt.

I nordvästra Europa har detta skett nedifrån, vilket medfört att människor efterfrågat demokratiskt inflytande.

Jag drar paralleller mellan frikyrkor och folkrörelser i Sverige.

http://www.qog.pol.gu.se/working_papers/2010_24_Rothstein_Broms.pdf

Ostronmannen sa...

Tänk att man alltid ska vara så dålig i dina ögon Anorzzz; de senaste dagarn har du skrivit att jag är en usel debattör och nu kan jag inte läsa eller förstå en svensk text.
Jag må vara detta i dina ögon och du må få uttrycka det, men jag förstå inte själva meningen med det.
Jag kan även läsa en text och se vad den som skriver är ute efter. Att använda = tecken så innebär någonting. Att skriva "att om det är ett medlemskrav att lobotomeras... betyder någonting.
ord ord ord.
I början var ordet enkelt Anorzzz, nu krånglar du till det och hamnar i en diskussion om detta eftersom du använder ord ord ord så de tolkas och ska förstås på ett visst sätt.
Skriv enklare då så vi stackare som missförstår dig, förstår dig.

Ulf Gustafsson sa...

Ostronmannen,

Amen! (=jag håller med)

Annorzzz,

Vi saknar en Annorzzz-Katetes där vi kan slå upp hur ditt ordsvall skall tolkas ;)

Patrik Lindenfors sa...

Ulf,
Rapporten visar inte det du skriver utan föreslår att det kan vara som du skriver. Den är inte empirisk utan lägger fram en hypotes.

(Det här är ett av mina specialintressen eftersom jag jobbar med delvis samma dataset. Dock vill jag ännu inte avslöja några resultat.)

Anders Gunnarsson sa...

Ulf G

UG: Vi saknar en Annorzzz-Katetes där vi kan slå upp hur ditt ordsvall skall tolkas ;)

AG: 5 enkla regler som gör att ni tolkar mig (och de andra i världen) bättre!
Regel 1: Tolka allt till det bästa.
Regel 2: Allt skrivs med ett leende!
Regel 3: Det är bra att vara religiös.
Regel 4: Inskränkningar i MR är alltid fel!
Regel 5: Anti-teister är inte dumma, de har (nog) bara ibland otur när de tänker.

Patrik Lindenfors sa...

Svammel, bara svammel.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik L,

Tack för rättelsen. Jag hade bara läst abstract, vilket är lite vanskligt.

Kenneth Karlsson sa...

Annorzzz: Men varför starta religiösa friskolor om man ändå ska undervisa helt neutralt och utan indoktrinering?

Anders Gunnarsson sa...

Kennet K

Kan tänkas att kgl statliga grundskolan mist objektiviteten i mkt!

Kan tänkas att privata initiativ ger bättre skola/utbildning, då lärarna brinner passionerat fö sin sak!

Kan tänkas att "en ideologisk friskola" är mer objektiv.

Har tanken alls slagit dig?!?

PS! Jag har även sett baksidorna av en "frireligiös friskola" (utan statlig inblandning, som vi hade)! Ni skulle kunna få den storyn helt grattis, så kan ni elda på era fördomar! :-) MEN jag är helt övertygad om att valfrihet är en okränkbar mänsklig RÄTTighet och att svenskt halvkommunistiskt skolsystem från 70-talet suger (sucks, t sk fr success)! DS

Kristian Grönqvist sa...

Annorzz

Har Du för4stått betydelsen av ordet objektiv...+

Kenneth Karlsson sa...

Annorzzz: jag är inte emot friskolor som princip. Men varför starta en "ideologisk" friskola om man nu ändå ska vara objektiv och inte indoktrinera barnen?

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se