16 mars 2011

Varför hemundervisning inte är tillåtet (och varför religiösa friskolor inte borde vara det heller)

Den här familjen betalar 8000:- per läsår för privilegiet att ge sitt barn en dålig utbildning. Från Uppsalademokraten fredagen 11 mars sidan 8. Tack till Emil Viktor Nilsson för fotot.


Per Ewert, som vi debatterat en del med den senaste veckan, tycker att det är konstigt att vi jämställer det vetenskapliga stödet för evolutionsteorin med det vetenskapliga stödet för den heliocentriska världsbilden (att jorden rör sig kring solen och inte till exempel tvärtom). Det illustrerar hela poängen, för tror man det är man dåligt insatt i vilka stöd evolutionsteorin faktiskt har. Evolutionen går att observera, både det långa förloppet (i till exempel fossillagret) och det korta förloppet (i till exempel bakteriereseistens). Dateringen av universum (till exempel genom mätningar av universums expansion) och jorden (genom till exempel radiometrisk datering) visar att det finns tillräcklig tid för att små små förändringar (genom till exempel mutationer och rekombination) ska ackumulera genom en naturlig sållningsprocess (till exempel det naturliga urvalet) till den mångfald organismer vi ser idag (att alla är släkt förstår vi för att allt liv i grunden har samma biokemi). Stödet för den här kunskapen är inhämtad från till exempel biologi (förstås), fysik, kemi och geologin som alla tillsammans pekar på samma sak: evolutionsteorin är en mycket väl underbyggd vetenskaplig teori, helt i paritet med den heliocentriska världsbilden. Vill du läsa påmer, varför inte läsa Richard Dawkins bok "Så gick det till: bevisen för evolutionen". (Tyvärr med det olyckliga ordvalet "bevis" i titeln - bevis är något man sysslar med inom matematik och logik, inte inom de empiriska vetenskaperna.)

Nu kräver, som vi såg, en förståelse evolutionsteorin en gedigen utbildningsinsats för att pussla ihop alla byggstenar i evidensbygget. Det är därför vi har skolning. Den borde alla barn ha rätt till. Att hålla sina barn borta från skolan är kriminellt, men för 8000:- i böter om året kan man tydligen köpa sig fri.

36 kommentarer:

Anonym sa...

visar att det finns tillräcklig tid för att små små förändringar (genom till exempel mutationer och rekombination) ska ackumulera genom en naturlig sållningsprocess (till exempel det naturliga urvalet) till den mångfald organismer vi ser idag

Vad kan visas? Jag antar att det finns beräkningar. Det vill jag gärna se.

Mattias Strömberg sa...

Man bör kanske påpeka att ordet "bevis" i boktiteln är översättarens miss?

Patrik Lindenfors sa...

Sentio,
Här är en klassisk artikel om tiden som krävs för ett öga att evolvera: Nilsson, D-E; Pelger S (1994). "A pessimistic estimate of the time required for an eye to evolve". Proc R Soc Lond B 256 (1345): 53–58. En populärvetenskaplig sammanfattning: http://primaryvisualcortex.wordpress.com/2008/01/24/classic-paper-the-evolution-of-the-human-eye

Kristian Grönqvist sa...

Sentio

Nu känns jag väldigt tjatig.

På en dag kan en försöksperson med hjälp av en kamera och en elektrodplatta med elektriska pixels få sin tunga att fungera som ett synorgan.
På en dag. Utan den blinda fläcken, som ju verkligen är en skaparmiss av dignitet, men som dock sekundärt har gett andra intressanta egenskaper hos hjärnan. Som tex. att förmågan att fabricera synintryck.
Visserligen visar tungan bara bilder i svartvitt, men resten är ju bara handarbete.(är Du ens så gammal att Du minns svartvit TV?)
Kolla UR:s program om Hjärnan eller Vetenskapens Värld...

Jesper R. sa...

Patrik L/Mattias Strömberg: Det är alltså inte vedertaget att tala om "bevis" i betydelsen empiriskt vunnen evidens? I så fall har jag redan lärt mig något nytt i dag. :-)

Bra inlägg för övrigt.

Patrik Lindenfors sa...

Problemet är att man med "bevis" menar en sak i dagligt tal och annan sak i vetenskapliga sammanhang. I det senare fallet är "bevis" kunskap som är absolut säker helt oavsett någonting - och så säker kan man inte ens vara på att man finns själv. Samma typ av skillnad i språkbruk föreligger för ordet "teori" vilket kreationister utnyttjar till fullo. En vetenskaplig teori är något mycket starkare än bara en lös idé.

Jesper R. sa...

Ah! Mycket god poäng. På min sida staketet pratar vi emellanåt om induktiva bevis, där slutsatsens riktighet inte med nödvändighet (utan med sannolikhet) följer av att premisserna är riktiga. Det verkar ju troligt att evolutionsteorin åtminstone i teorin kan formuleras som ett induktivt bevis. Det var därför jag undrade.

Kverulansnivån på det där är kanske hög förstås. Mera intresserad är jag av vilket språkbruk som bäst förebygger den där avsiktliga begreppsförvirringen du nämner. Bör man lägga fokus på att förklara ordens betydelse bättre, eller på att använda helt andra?

Mattias Jansson sa...

Angående ordet "bevis", skillnaden är ju tydligare på engelska: bokens titel använder ordet "evidence" till skillnad från "proof". Båda orden kan översättas till "bevis" på svenska, men inte med samma innebörd.

Patrik Lindenfors sa...

Tack Mattias. Synd att det inte finns samma distinktion vad gäller theory.

Jag tror man måste lägga krutet på att noggrant förklara vad man menar och spendera mindre tid på orden. Fast här är jag osäker.

Jesper R. sa...

"Vetenskaplig teori" kan kanske uttryckas som "vetenskapligt förankrad förklaring" eller något liknande?

Frågan om pedagogiska ordval har en viss betydelse för mig i vad jag gör till vardags, frånsett filosofin då.

Anonym sa...

Tim Minchin sammanfattar hela icke-debatten i två meningar:

https://religionpoisons.wordpress.com/2011/03/16/religion-vs-science/

Lennart W sa...

Om man ska vara lite petig är det faktiskt helt tillåtet att betrakta jorden som universums centrum om man vill, som allt annat rör sig omkring. Lika tillåtet som för varje annan himlakropp i universum, om man hellre vill det.

Det som händer är att man måste ta med ett extra accelerationsfält (dvs ett extra gravitationsfält)
i beskrivningen. Ett exempel på det är corioliseffekten som man får i roterande koordinatsystem (som ibland felaktigt påstås orsaka att vattenvirvlarna går åt motsatta håll när badkar töms på norra resp. södra halvklotet).

Just det här att ALLA koordinatystem KAN fungera är en av huvudpoängerna i relativitetsteorin. En del är dock mycket krångligare att använda än andra (med t.ex. en massa epicykler i planetbanorna).

Lennart W sa...

Patrik L: Ang. bloggpostens huvudfråga har du fel - som vanligt. Enstaka dåliga exempel är ett dåligt argument för ett allmänt förbud. Men det som behövs är någon sorts kontroll (mätning) på att hemundervisningen fungerar tillfredställande för alla dem som försöker sig på det.

Det är lite grann som med dagis, som faktiskt inte fungerar lika bra för alla barn. Stora skolklasser fungar inte heller för alla. Måste iaf vara möjligt att ordna något annat, spec. om man själv ser till att stå för kostnaderna. Men som sagt, kvaliteten måste då kontrolleras. Vilket iofs gäller lika mycket för all annan sorts skola, inkl. kommunala.

Wildenstam sa...

Ett inlägg i bevis/evidens-diskussionen: Varför inte använda ordet belägg flitigare i det senare fallet?

Per Ewert sa...

Det jag framförallt vände mig mot var det mycket underliga greppet att påskina att Livets Ord - och undertecknad som felaktigt påstods vara medlem där - skulle förneka en heliocentrisk världsbild. Det var så fånigt att det inte ens känns lönt att bemöta.

Patrik Lindenfors sa...

Det jag försökte göra var att ge tre faktautlåtanden där Livets Ord förnekar ett av dem. Det är inte mer korkat att förneka heliocentrism än evolutionsteorin. På vilken grund kan du påstå något sådant?

Anonym sa...

Patrik L,
Tack för länken om ögat.

Om vår evolution håller en "normal" hastighet, så ger det förstås teorin, i sig, ett starkt stöd, men jag tror att det också falsifierar vissa multiversumteorier.

Vissa multiversumteorier förutspår nämligen att de flesta medvetna varelser bor på planeter med exceptionellt snabb evolution.

Vi tycks bo på en planet som inte riktigt passar i sådana multiversumteorier.

(detta kom jag på igår, har inte tänkt så långt)

Patrik Lindenfors sa...

Sentio,
Men vi får väl samma typ av problem som vanligt? Vi har bara en molekylär klocka som vi vet något om, så vi vet inte om den är snabb eller långsam. Alltså kan multiversumteorin mycket väl vara sann, såvitt jag förstår det?

Men hastigheten är även den under naturligt urval. Går klockan för fort blir felen för många, går den för långsam sker ingen utveckling. De organismer som har en molekylär klocka med perfekt avvägd mutationshastighet är de som blir valda av det naturliga urvalet. Vad som är perfekt avvägd hastighet bestäms dock av biokemin, så det innebär inte att en molekylär klocka skulle gå lika fort i alla universa.

Anders Gunnarsson sa...

Patrik L

En perfekt avvägd någonting, låter inte så naturalistiskt slumpmässigt...

Inte heller "rätt förutsättningar", "slump styrd av naturlagar", osv, osv!

Hoppas ni inte håller på att få sprickor i den gråa naturstensfasaden...

Patrik Lindenfors sa...

Annorzzz,
Evolutionen är inte enbart slumpmässig - det är en nidbild. Variation skapas slumpmässigt, men sedan väljs det ur den variationen av naturen - det är det som är det naturliga urvalet. Den här urvalsprocessen är inte slumpmässig utan ges av vilka egenskaper som bäst passar rådande miljöförhållanden. Det här skapar ofta ett perfekt avvägt medelvärde hos populationer. Naturalistiskt så det förslår och en så kraftfull process att man använder den i till exempel programmering när man vill optimera någonting. Det verkar nu också som om våra hjärnor formas av en selektionsprocess.

Läs på om det naturliga urvalet - det är en fantastisk skapande process!

Anders Gunnarsson sa...

Patrik L

Jag har läst så mycket jag i nuläget beöver kunna om evolution (helt ärligt intresserar den debatten mig föga, och man måste inte kunna allt: du lär ju mig, det känns tryggt).

Men håll med om att det låter krystat; "En perfekt avvägd någonting"! Dumhuvuden som jag, kan ju tro att ni försöker smusla in något helt annat än ren och skär materia som slumpmässigt ploppat upp under lång tid...

Gud bevars!

Patrik Lindenfors sa...

Hur skulle jag kunna hålla med om det? Det är ju exakt en förklaring hur perfekt avvägning kan uppstå ur materia som det naturliga urvalet ger ett svar på. Varför tror du att Darwin är geniförklarad? För att han upptäckte slumpen?

Anders Gunnarsson sa...

Patrik L

Så Darwin är geniförklarad för att han genialiskt förklarade hur naturalismens utgångspunkter (bl.a. materia och slumpmässiga händelser) ger ett välordnat och ändamålsmässigt universum - uppståndet ur pur materia - utan att ö h t blanda in skapelse, design, oreducerbara system eller en formgivare? Är det det du säger?

Jag som i min enfald trodde man borde skilja på metafysiska utgångspunkter och den vetenskapliga teorin!

Patrik Lindenfors sa...

Darwin är geniförklarad för att han genialiskt förklarade hur man utifrån naturalismens utgångspunkter (bl.a. SJÄLVREPLIKERANDE MOLEKYLER, slumpmässiga händelser och NATURLIGT URVAL) kan få välordnat och ändamålsmässigt LIV - uppståndet ur pur materia - utan att ö h t blanda in skapelse, design, oreducerbara system eller en formgivare? Det är det jag säger.

Anders Gunnarsson sa...

Patrik L

Ja det är otro-likt genialiskt... får man säga...

Patrik Lindenfors sa...

Sannerligen. Längtar du inte efter förståelse av hur det fungerar?

Kristian Grönqvist sa...

Patrik

Jag tror faktiskt inte han är intresserad, han försöker bara hitta ordvändningar han kan kasta tillbaka för att bevisa en högre makts nödvändighet.
Ingemar Stenmarks berömda citat passar in här alldeles utmärkt:
"det gåår int å föklaar åt dom som int begriip..."

Anders Gunnarsson sa...

Patrik L

Det du söker hävda - verkar nog vara - att en vetenskaplig teori bevisat naturalismen vara sann...

Det är sannerligen korkat. Och självförstörande! Jag tror du/ni ser vad ni vill. Som man ropar får man svar...

Allt Gott

Kristian Grönqvist sa...

Det krävs en inre vilja och ett öppet sinne för att se fraktalers inneboende skönhet eller det fantastiska i en Fuga. En del människor kan inte begripa saftigheten i ett granatäpple, kopplingen till vildmarken i hjortronsmaken eller det fascinerande med en myrstack utan att ha en kock i bilden.
Deras värld är kausal på sitt sätt.
Men lika ointressant som ett löst korsord.

Egentligen borde de beklagas över sin blindhet.

Patrik Lindenfors sa...

Annorzzz,
Du missförstår. Det går inte att bevisa att naturalismen är sann. Hur skulle det gå till? Däremot kan man ställa frågan: Räcker naturalismen för att förkla vår verklighet? Det vet vi inte ännu, men naturalism räcker i alla fall för att förklara livets diversitet. Det håller till och med påven med om. Numera.

Anders Gunnarsson sa...

Patrik L

Du blandar och ger... i en osalig röra.
Naturalism är skiljd från evolutionsteori. Och denna teori (rätt tolkad) står inte emot kristen tro (påvligt tolkad)! Naturalism är fullständigt motsatt kristen tro!

Jag har inga problem med evolutionsteorin. Jag har problem med naturalismen och dess förmodade enorma förklaringskraft. Naturalism är och förblir oförklarlig dårskap. Folk tror på det i a f! Ingen kan hindra dem, inte ens påven (i a f inte längre)! :-)

Anonym sa...

Patrik L,
Det här är väldans offtopic men jag måste förtydliga mig.

Med evolutionshastighet menar jag egentligen bara relationen mellan tiden för den faktiska evolutionen och den teoretiskt förväntade tiden. Då har vi en dimensionslös siffra som vi kan kalla "relativt evolutionsutfall" istället.

I artikeln om ögats evolution visar man att vårt jordiska evolutionsutfall befinner sig inom typiska teoretiska ramar.

ID-snubbar skulle förstås gärna påvisa att det jordiska evolutionsutfallet är närapå omöjligt avvikande (och då vill de stoppa in gud som förklaring).

Men den rådande förståelsen är att inget indikerar att vårat evolutionsutfall är enormt avvikande (i någon relevant mätbar aspekt).

Anonym sa...

Men naturligtvis är vår förståelse rätt så primitiv, jag skulle själv kunna tänka mig att den teoretiskt förväntade tiden för att en civilisation ska dyka upp är låt oss säga 500 miljarder år.

Om det är så är det absolut inget oväntat eller konstigt i min mening, det innebär i så fall kanske att våran civilisation är ensam i universum.

Om vi tror på ett enda universum och denna teoretiska uppskattning, så innebär det att vår kosmologi förutsäger att alla existerande civilisationer bor på planeter med ett avvikande evolutionsutfall.

Det kan också tänkas att den teoretiska tiden för att en avancerad civilisation ska dyka upp är betydligt mindre. Det skulle kunna innebära att universum kryllar av civilisationer.

Anonym sa...

Ett sådant antagande skulle förutsäga att de flesta civilisationer har ett normalt evolutionsutfall.

Om det föreslås andra kosmologier så kommer det innebära andra förutsägelser av hur evolutionsutfallet för de existerande civilisationerna ser ut.

Och om vi har en aning om vårt evolutionsutfall så kan det vara ett sätt att nå förståelse för hur kosmologin ser ut.

Det är denna koppling mellan kosmologi och evolution som jag inte har sett förut och det slog mig som något fascinerande.

Detta måste jag fundera mer på, men du kanske förstår hur jag tänker.

(Mitt resonemang är egentligen direkt kopplat till Guths youngness paradox )

Kristian Grönqvist sa...

Sentio

Utfallet styrs ibland av svårtartat förutsebar slump.

Jag brukar berätta om Sri Lankas vildelefanter som numera föds utan betar.

De med betar har nämligen skjutits av tjuvjägare, vilket har befrämjat de få som föds utan betar.
De har blivit så många, att de flesta vildelefanter nu föds utan betanlag, med resultatet att slipper bli skjutna.
Ibland sker evolution i plötsliga språng pga oförutsedda omgivningstryck. Däremot håller jag med om den genomsnittliga slumpen, vilken jag redogjort för tidigare som den sk "deterministiska slumpen."

Realisten sa...

Ännu ett starkt bevis mot evolutionen
http://www.youtube.com/watch?v=FZFG5PKw504&feature=related

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se