31 maj 2011

Humanisterna - En livsåskådningsorganisation

Förbundet Humanisterna har för fjärde gången ansökt om att betraktas som ett trossamfund och därigenom få del av de bidrag som staten delar ut till dessa.
[Riksdag & Departement]

Humanisterna är en livsåskådningsorganisation som arrangerar cermonier och har en livssyn och värdegrund, bl.a. baserad på universella mänskliga rättigheter. Denna livsåskådning behöver fördjupas och spridas. Den har lika stor rätt till stöd från staten som trossamfund. Så länge staten endast erkänner trossamfund är det rätt Humanisterna strävar efter att få detta erkännande.
Jag är humanist, vilket bland annat betyder att jag försöker bete mig rättfärdigt, utan någon förväntan om belöning eller straff efter min död.

Treenigheten? Ett påhitt från 1500-taletMer information finns på Wikipedia.

30 maj 2011

Skolavslutning i kyrkan?

Nu i skolavslutningstider kommer frågan återigen upp: Ska skolavslutningen hållas i kyrkan eller inte?

Humanisternas ståndpunkt är att det vore bra om skolavslutningarna kan ske på annan plats än i kyrkan. Sverige är inte längre ett kristet land. Vi är ett sekulärt land där merparten av vår befolkning inte tror på Gud. Dessutom har vi en mångfald av livsåskådningar. Vi är muslimer, judar, buddhister, och icke troende, förutom kristna.

Samtidigt har vi förståelse för att det på somliga orter är svårt att hitta en vacker lokal som kan matcha en fin gammal kyrka. Våra kyrkor är en del av vårt kulturarv och kan erbjuda ett stämningsfullt och vackert rum. Det finns ingen anledning att på principiella grunder inte använda dessa rum.

Men givetvis ska prästen få ledigt den dagen. Han eller hon bör inte vara inblandad i skolavslutningen och inte spela någon roll i ceremonin. Rektor, lärare eller varför inte barn kan istället leda en sekulär ceremoni med tal och sång.

Tydligen är det somliga församlingar som vägrar låna ut kyrkan till skolavslutning om inte prästen får leda den. Den hållningen är oacceptabel. Vi är alla bidragsgivare till att våra gamla svenska kyrkor restaureras och hålls i gott skick. Oavsett om vi är medlemmar i Svenska kyrkan eller ej, betalar vi alla via skattsedeln för detta underhåll, och således bör också sekulära skolavslutningar kunna hållas i dem, om inte mer lämpade lokaler finns att tillgå.

Råd från Charles Darwin om religionskritik

Charles Darwin var enligt egen utsago agnostiker. Han lär ha definitivt förlorat sin kristna tro då hans älskade dotter Annie dog, 10 år gammal. Religionskritiker var han dock aldrig offentligt.Hans fru Emma var djupt kristen livet ut och djupt oroad över ödet för Darwins själv efter döden.

I ett brev till en man vid namn Edward Aveling skrev Darwin följande om religionskritik.
Though I am a strong advocate for free thought on all subjects, yet it appears to me (whether rightly or wrongly) that direct arguments against christianity and theism produce hardly any effect on the public; & freedom of thought is best promoted by the gradual illumination of men's minds, which follow from the advance of science. It has, therefore, always been my object to avoid writing on religion, & I have confined myself to science. I may, however, have been unduly biased by the pain which it would give some members of my family, if I aided in any way direct attacks on religion.
Charles Darwin hade med andra ord aldrig gått med i Humanisterna. Tyvärr.

Lär dig bota cancer med healing

28 maj 2011

Lördagsunderhållning: LYD!

Vad är motsatsen till fritt tänkande? Ni kan få en ledtråd från den här videon. För barn...

Du är inte ensam

Undergångsscenarier

27 maj 2011

Helene Egnell klipps bort av UR

Den som försöker se SANS-debatten i min förra bloggpost på UR Play kommer inte att lyckas. Det beror på att UR har beslutat att klippa bort stiftsadjunkten Helene Egnells attack mot prästen Annika Borg. På månad kommer debatten att kunna ses igen, men med Egnells kommentar bortklippt.

Situationen är anmärkningsvärd på många sätt. Vi väntar fortfarande på Egnells offentliga ursäkt. Det som är sagt är sagt. även om den är bortklippt.

Islam och frihet

Mustafa Akyol, turkisk journalist, har förespråkat intelligent design och kritiserat både islamsk extremism och turkisk sekularism. I TED-föreläsningen nedan argumenterar har för att Islam kan reformeras så att individens frihet respekteras.

Om kvinnor och män kan gå sju varv runt Kaban tillsammans, borde de inte vara omöjligt att be tillsammas i moskén i Fittja.

Präst hos påvens pedofilirådgivare arresterad för ... pedofili. Och knark.

Just när man tror att Katolska kyrkan inte kan "råka ut" för mer "missöden" så "händer det" igen. Den här gången är det en präst som jobbar under påvens egen pedofilirådgivare som blivit arresterad för - pedofili. Och knark.
Father Riccardo Seppia, a 51-year-old parish priest in the village of Sastri Ponente, near Genoa, was arrested last Friday, May 13, on pedophilia and drug charges. Investigators say that in tapped mobile-phone conversations, Seppia asked a Moroccan drug dealer to arrange sexual encounters with young and vulnerable boys. "I do not want 16-year-old boys but younger. Fourteen-year-olds are O.K. Look for needy boys who have family issues," he allegedly said. Genoa Archbishop Angelo Bagnasco, who is the head of the Italian Bishops Conference, had been working with Benedict to establish a tough new worldwide policy, released this week, on how bishops should handle accusations of priestly sex abuse.
[...]
The priest is charged with having attempted to kiss and touch an underage altar boy and of having exchanged cocaine for sexual intercourse with boys over 18.
Uppgifterna kommer från Time som översatt en artikel från italienska La Stampa. Ni kan läsa hela artikeln här.

26 maj 2011

Helene Egnells kränkande uttalande

Det finns en pågående röta i det svenska debattklimatet. Det tycks helt förbjudet att tala om religiöst sanktionerat kvinnoförtryck, berör man detta i något avseende, så stämplas man omedelbart som islamofob. Även om man påtalar kvinnoförtrycket inom alla tre abrahamitiska religionerna, judendom, kristendom islam.

Prästen Helle Klein har varit pionjären, i sina ständiga aggressiva angrepp på Humanisterna, med sjukdomsstämplingen “islamofobi” i ständig beredskap. Epitetet “främlingsfientlig” används också återkommande.

Men nu har detta gått längre. Nu börjar präster angripa sina egna kollegor, om har modet att stå på Humanisternas sida just i debatten om det religiöst sanktionerade kvinnoförtrycket.

Prästen Annika Borg har haft modet att lyfta fram problemet med religionen som kvinnoförtryckande mekanism. På denna punkt har hon alltså tagit samma position som Humanisterna. Detta har resulterat i att stiftsadjunkt Helene Egnell vis Centrum för religionsdialog i Stockholms Stift ser rött.

I en debatt arrangerad av Sans magasin på kulturhuset för några veckor (den kan ses på UR Play här) sedan kommenterar hon debatten om  den av Sofia församling finansierade imamen som arbetar på Fryshuset i Stockholm.

Annika Borg har i flera debattartiklar deltagit i debatten om huruvida det är lämpligt att Svenska kyrkan finansierar en imam.

Helene Ignell säger i debatten på kulturhuset följande om sin prästkollega Annika Borg och hennes inlägg i debatten om imamen:

“Hon bara förutsätter att imamen är homofob och kvinnohatare, vilket han inte är.”

Jag har läst alla Annika Borgs debattinlägg i denna fråga noggrant och ingenstans gör hon minsta antydning av ovanstående slag.

Helene Ignell fabulerar alltså helt fritt, för att kränka och svartmåla en kollega för att hon vågar ta samma position som Humanisterna och eftersträva ett synliggörande av det religiöst sanktionerade kvinnoförtrycket.

Detta är givetvis en skandal. Det är nog pressetiskt tveksamt om detta uttalande ens borde ha sänts, och Helene Ignell borde be om offentlig ursäkt. Hon borde faktiskt skämmas.

Frågan är varför debattklimatet ser ut på detta sätt. Vad är det som driver vanligtvis sansade och förnuftiga personer som Ignell och Klein att helt tappa koncepten med rena påhitt och falsarier, allt för att svartmåla och förminska sina meningsmotståndare? Det är för mig obegripligt.

Det är röta i vårt segel. Debattröta.

En eloge till Annika Borg som står ut att vistas i det unkna rum som Svenska kyrkan tycks vara i dessa sammanhang. Frågan är hur länge. Om Svenska kyrkan vill spela någon som helst roll i debatten, behöver den skaffa sig lite ryggrad i frågan om kvinnors utsatthet i religiösa kontexter.

Romarrikets fall? Det var bögarnas fel

Romarrikets fall (som inte var något "fall") har skyllts på allt från kristendom till barbarer, men frågan är om inte den italienske historieprofessorn Roberto De Mattei, kallt troende katolik, tar priset för mest långsökta teori. Han menar att Roms fall var bögarnas fel. I en artikel i Daily Mail lyckas han vara både homofob och rasist på en gång. Bögarna kom nämligen från Afrika.
The Roman colony of Carthage was a paradise for homosexuals and they infected many others. The invasion of the Barbarians was seen as punishment for this moral transgression. It is well known effeminate men and homosexuals have no place in the kingdom of God. Homosexuality was not rife among the Barbarians and this shows God’s justice comes throughout history.
Nej, jag förstår inte heller logiken. Professorn har för övrigt känningar ända upp till toppskiktet av den italienska regeringen.
Professor De Mattei is a close friend of education minister Maria Stella Gelmini and controversial prime minister Silvio Berlusconi who once said: ‘Better to love girls than be gay.’

Humanisterna i dialog med kristna om tro och vetande

Humanisterna är mycket mer än de ändlösa debatter som pågår på denna blogg. Den senaste tiden har olika lokalföreningar inom Humanisterna arrangerat och deltagit i dialoger med kristna i olika delar av landet.

Den 5: maj deltog Humanisterna Väst, UngHum Göteborg och Göteborgs Kristna akademiker i ett samtal på temat: Kan tro och vetande förenas? Detta samtal sammanfattades med att "parterna hade för olika utgångspunkt för för ett konstruktivt samtal" [@lindberd] och "de har ett problem och vi har en livåskådning som går ihop" [Kjell Ericson, Humanisterna]

Den 10:e maj arrangerade Humanisterna Umeå en diskussionskväll där Erik Lundgren, Professor i Cell och Molekylärbiologi samt troende kristen, inledde under temat: När kristna tror och humanister vet – är dialog meningsfull?. "Ett mycket lyckat möte. [...] Det enda problemet var väl kanske att, då det var många som ville diskutera, så blev det svårt att få en riktigt ingående diskussion kring de olika enskilda ämnena som togs upp". [Lars Nilsson, Humanisterna] "Det var en bra diskussion" [Erik Lundgren]

Den 12:e maj arrangerade Humanisterna Stockholm ett samtal mellan fysikerna Bengt Gustafsson (kristen) och Sören Holst (Humanisterna) med temat: Religiös tro och en naturvetenskaplig världsbild - går de ihop? Gustafssons kristendom är speciell - deism, men där Gud är närvarande som ett inre ljus i människan. Han har inga problem med att få ihop sin tro med naturverenskap, men han använder ett vidare sanningsbegrepp än Holst, där den personliga upplevelsen har ett värde i sig. Gustafsson benämner sig som provisorisk naturalist - "fungerar bra tillsvidare". Hela samtalet kan ses på YouTube och ett smakprov nedan.

25 maj 2011

"Frälsningsarmen kränker visst homosexuella"

En före detta anställd inom Frälsningsarmén beskriver på Seglora Smedja sin personliga upplevelse av homofobin i organisationen. "Det är en sorglig berättelse om solklar diskriminering."
Det debatten idag saknar är ett erkännande från FA att denna grundhållning om homosexualitet som synd faktiskt FÅR genomslagskraft ut i verksamheten. Det är underligt att FA, efter att mitt fall kommit till högsta ledningens kännedom för enbart tio månader sedan bygger sitt försvar mot Kalla Fakta på grunden att kränkningar mot hbt-personer inte förkommer. Både de och jag vet att så inte är fallet!
[...]
Den teologiska tolkningen av homosexualitet som synd sammansatt med att politiskt aktivt arbeta mot hbt-personers lika rättigheter bidrar till att upprätthålla homofobin i samhället, vilken i sin tur lägger grunden till diskriminering och hatbrott mot homosexuella.

Är kristen moral psykopatisk?”... but this to me is the true horror of religion. It allows perfectly sane and decent people to believe by the billions what only lunatics could believe on their own.”
– Sam Harris

Real Women Drive Cars

Den 22:a maj arresterades Manal al-Sharif eftersom hon kört bil och startat en kampanj för kvinnors rätt att  köra bil i Saudiarabien. Det finns ingen formell lag som förbjuder kvinnor att köra bil, men flera fatwor gör detta. Detta är en symbol för det kvinnoförtryck som finns i Saudiarabien.
Arresting a woman who drove her family around in a car and then showed it online opens Saudi Arabia to condemnation - and, in fact, to mockery - around the world. The longer she stays in prison, the more the kingdom will have to answer for.
Christoph Wilcke, Human Rights Watch


Fördjupning: Saudi Women Drive (youtube)

Svenska kyrkan värvar medlemmar bland barn

"Det ska böjas tidigt det som krokigt ska bli" som ordspråket säger. En annan variant är "Indoktrinera dem innan de lärt sig kritiskt tänkande". Här kan ni läsa vad Svenska kyrkan i Vaxholms församling har att erbjuda skolor. Man kan till exempel få tillgodogöra nedanstående som elev i årskurs 4, om man har lärare och rektor som tillåter sådant.

År 4
Tema: Påskvandring
Syfte: Låta eleverna följa Jesus sista vecka och uppleva påskens under.
Besök: Ni besöker oss i Vaxholms församlingsgård.
Inbjudan: Januari/februari, med ett introduktionsbrev till läraren
Tidpunkt: 1-2 veckor före påsklovet
Tidsåtgång: 40 minuter
Gruppens storlek: En klass, max 25 elever.
Övrigt: Eleverna får rita/ skriva något till oss om vandringen. Vi kan komma till skolan och träffa eleverna igen om de har frågor.

Handduksdagen 2011

Harold Camping hade nästa rätt. Han missade dagen för uppsuget med fyra dagar och det är inte Gud utan bygget av en intergalaxisk motorväg som förstör jorden.

Se till att ha en handduk med er i dag. Detta är den sista varningen!

24 maj 2011

Nytt datum för undergången! 21 oktober är det dags (igen)

Harold Camping räknade visst fel. Eller inte. Så här skriver Dagen:
Journalister som var närvarande vid Campings uttalande, fick sedan veta att Camping inte alls ändrat datumen. Det som var fel var bara att tolka 21 maj som ett bokstavligt skeende.

- Om folk vill att jag ska be om ursäkt, då kan jag göra det. Jag hade inte förstått allt som jag önskar att jag hade. Men jag är inte ett dugg bekymrad över att jag inte är något snille. När jag gör fel, säger jag att jag gjort fel, och det har jag redan sagt, sa han.


Glöm nu inte att det är officiell kristen doktrin att Jesus kommer tillbaka - det är inte bara en fix idé Camping tagit fritt ur luften - utan det är en dogm. Frågan är bara när? Så här säger Paulus i Första Thessalonikerbrevets femte kapitel, verserna 1-3:
Men om tid och stund, bröder, behöver man inte skriva till er, för ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Just när folk säger: "Allt är lugnt och tryggt", då kommer katastrofen lika plötsligt som värkarna när en kvinna skall föda, och de slipper inte undan.
Det Första Thessalonikerbrevet är ett av de sju av Paulus brev som faktiskt skrevs av Paulus (av tretton - som det påstås i bibeln), så ni vet att ni kan lita på det.

Läs mer i Aftonbladet, Expressen, DN, SvD, Dagen.

SVT Kunskapskanalen sänder Sans magasin debatt om religionskritik och islamofobi

Första numret av Sans magasin väckte intensiv debatt genom att upp­märk­samma brott och kränkningar mot kvinnor världen över i Guds namn. Kritikerna hävdade att tidskriftens debatt hade islamofobiska och främlingsfientliga drag. Sans menar tvärt­om att man måste tala öppet om det globala könsförtrycket – oberoende av religiösa eller kulturella förtecken

SVT Kunskapskanalen Onsdag 25 maj kl 17.35-19.00
Mänskliga rättigheter, religionskritik och islamofobi – var går gränserna?


Finns det ett religiöst motiverat kvinnoförtryck, eller ska man främst se det i kulturella eller politiska termer? Blundar vi för orättvisor och könsförtryck i Sverige för att undvika religiösa eller kulturella konflikter? I Frankrike kan man bli bötfälld om man har burka. Är det en lagstiftning i frihetens eller förtryckets tjänst? Dessa frågor debatteras av:
Sakine Madon - redaktionschef på Newsmill, Bo Larsson - docent och stiftsprost i Stockholms stift
Eskil Franck - överintendent för Forum för levande historia, Sara Larsson - redaktör Sans magasin
Helene Egnell – stiftsadjunkt, Centrum för religionsdialog Stockholms stift
Moderator: Niklas Ekdal - författare och skribent

Skeptikerpodden #54 - Uppryckandet och Kenneth Miller


Efter uppryckandet, som verkar ha decimerat panelen något, får vi höra vår gamla bekant Samuel Varg Thunberg ge oss sina tankar kring detta fenomen ur sitt kristna perspektiv. Vi får också höra en intervju med biologen Kenneth Miller, som Anders gjorde tillsammans med Samuel i podcastenVågmästarna. Miller är känd som en ihärdig försvarare av evolutionsteorin, och lika hård kritiker av Intelligent Design och kreationism. Dessutom är han hängiven katolik.

I vanlig ordning får vi lyssna till Anders iVeckans Utbrott, samt Johns tillbakablickar i form av Skrock och Svart magi från förr.

Förra veckan tipsade vi om Skeptikerpub i Stockholm (facebook-event här) men datumet kan ha blivit felaktigt. Den 28/5 är det som gäller för detta tillfälle.

I Lund drar det också ihop sig till en sammankomst i form av Skeptikerträff. Den 30/5 närmare bestämt. Mer information här.

Gå till skeptikerpodden.se för att lyssna on-line, ladda ner MP3-fil eller prenumera via iTunes

Är du en möjligheternas man eller kvinna?

Om du bejakar att det finns ett flertal möjliga svar på frågor om livet, universum och allting, då kan du vara en Possibilian och tro på Possibilianismen. Termerna myntades av forskaren i neurovetenskap David Eagelman och han förklarar dem i korthet så här:

Possibilianism is a philosophy which rejects both the idiosyncratic claims of traditional theism and the positions of certainty in atheism in favor of a middle, exploratory ground.

Eagelmans filosofi är egentligen en variant på agnostisk ateism, med tillägget att man bejakar vetenskaplig metod och ödmjukhet inför det okända. Filosofin överensstämmer också med Humanism, minus tron på mänskliga rättigheter och demokrati.

I grunden är nog Possibilianismen bara ett trick för att komma undan de negativa föreställningar som förknippas med ateism. Eller så är det en smart marknadsföring av T-shirtar och böcker.

The New Yorker har publicerat en omfattande artikel om David Eagelman och hans utforskning av människans tidsuppfattning: The Possibilian

Possibilianism på 20 minuter

Ny bok: "Why We Believe in God(s): A Concise Guide to the Science of Faith"

Om en ny bok om de psykologiska förklaringarna av gudstro.


Why We Believe in God(s): A Concise Guide to the Science of Faith -- Dr. Andy Thomson from Kurt Volkan on Vimeo.

23 maj 2011

Även Svenska kyrkan har skyddat präster som gjort övergreppLäs mer i Aftonbladet.

Vatikanen: Det var alla andras fel

TT-Reuters rapporterar (från DN):
Varken celibatet eller homosexualitet låg bakom skandalen med prästers sexövergrepp.

I stället var orsaken att dåligt förberedda och handledda präster hamnade mitt i 60- och 70-talets sociala och sexuella omvälvning. Det är slutsatserna i en studie som beställts av katolska kyrkan i USA.

"Skyll på Woodstock"-förklaringen har länge nämnts bland amerikanska biskopar men analysen får med studien mer officiell status, skriver The New York Times.
Hur många sätt finns det egentligen att skylla ifrån sig?

Katolska kyrkan i moraliskt fritt fall. Förhoppningsvis får det långtgående konsekvenser:

Vilken väg väljer du?

En fritänkarillustration från 1890.

Om ni inte ser texten så står det så här:
Along the “Freethought Road,” via a secular school, you pass Investigation, Reason, Education, Humanity, Justice, Science, Virtue, Love, Liberty, and Truth.

Along the “Orthodox Route,” via Sunday School, you hit Faith, Hypocrisy, Ignorance, Cruelty, Superstition, Fraud, Decay, and Death.

Seglora Smedja om våldtäkter i Svenska Kyrkan

Seglora Smedja är kristallklar i sin kommentar till de senaste uppgifterna om allvarliga övergrepp inom kyrkan: Gör upp med tystnadens kultur.

Men systemet med Domkapitel som ett slags juridiska gråzoner där präster utreder präster, dvs sina kollegor, måste göras om. Det borde vara självklart att brottsmisstankarna polisanmäls och att präster som använder sin ämbetsmakt för att sexuellt utnyttja konfidenter eller konfirmander inte kan fortsätta verka som präster.

22 maj 2011

MP: Låt kyrkan stå på egna ben

Vid miljöpartiets nyligen avslutade kongress bifölls under §30:
§30 Beslut om 1.1 Demokrati
Motion
2.1 Låt kyrkan stå på egna ben
1.1 att ska verka för att avskaffa systemet där medlemmar i Svenska kyrkan och andra
trossamfund betalar sin medlemsavgift via skattesystemet.
Beslut: Bifall
Det är hög tid att detta genomförs; så bra jobbat MP. Nu är det bara att omsätta detta i handling.

Efter uppryckandetTack till "Bo" för tips!

Utebliven domedagsursäktsbingo

Söndagsföreläsningen: Ett leende är ingenting att skratta åt

Dagen efter Armageddon

God - the Terminator
Så hur mår ni idag, dagen efter jordens undergång? Alla baksmällors moder? Alla kristna försvunna, uppsugna till himlen?

Eller är allt bara som vanligt...?

Trodde väl det.

Någon som vill sätta pengar på när nästa profetia dyker upp?

21 maj 2011

Idag går jorden under

Glöm inte bort att idag är den stora dagen: jorden går under! Eller rättare sagt, idag är dagen då alla kristna blir uppsugna till himlen (Gud suger) och vi andra blir kvarlämnade här på jorden. Detta enligt 89-åriga amerikanska pastorn Harold Camping. Och vem kan tvivla på honom. Bara för att han räknat fel förut? Nejnejnej. Idag är dagen. Säkert. Klockan 18:00 svensk tid är det dags. Håll koll på dina kristna vänner eller grannar så kan du se det hända.Själva undergången kommer för oss osugna den 21:a oktober efter en hel del vedermödor (apokalypsens fyra ryttare, den babylonska horan, sju insegel, ja ni vet.). Så ni har några timmar på er att bli frälsta.

Klockan 18:00 är det dags. Ni har blivit varnade...

20 maj 2011

Västerländsk tideräkning

• Iransk "tältkvinna" (plagget chador betyder bokstavligen "tält") ogillar Greenwich-tiden:

http://youtu.be/owLLl1Sry7U

När klockan är 12 säger man att hon är 24 och sedan när hon blir 1 säger man "kl 1 på morgonen". Det är ju inte morgon än! Detta är helt och hållet en västerländsk kultur som inte bryr sig om förhållandet mellan solen och månen. De tänker: "Jag har två 12-timmar, ena kallar jag dag och andra kallar jag natt, oavsett om det är dag/natt eller inte."
Islamisk kultur däremot, fokuserar på himlen. En arab sa till profeten: "Innan du kom hade vi ögonen på marken, vi tänkte på våra odlingsfält och våra får och kameler.
När du kom fick du oss att lyfta våra blickar. Vi tittar på himlen för att se när solen kommer fram så att vi ber morgonbönen, eller när solen går ner så att vi ber kvällsbönen. Hela tiden tittar vi mot himlen."
Detta är Ahl al-Beyt-kulturen. Solnedgången markerar slutet på en 24-timmars-cykel. Det markerar "dagen är över".


Seglora Smedja tar abortdebatten

Abortdebatten handlar om många saker, men en av de saker den inte handlar om är ateism mot religion. Därför är det bra att Seglora Smedjas Mattias Irving nu uttalar sig och tar debatten med sina trosfränder.
Det är utmärkt att socialstyrelsen ser över sin abortpraxis efter larm om levande aborterade foster. Genom att ta sådana röster från golvet på allvar ger man trovärdighet åt Sveriges abortlagstiftning.
Läs mer:
DN SVT Dagen Norran SkB Dagens Medicin SvD

Väst och väder

Ahmadinejad fortsätter att vara kreativ:

Nu menar han att väst ser till att regnmolnen töms innan de når regionen (Mellanöstern) och Iran, detta pga rädsla för utveckling i regionen. Framtidens krig blir krig över vatten. [al-Arabiya]

Everybody Draw Mohammed Day!

Efter att Mattias Irving uppmärksammat mig på en del rätt så osmakliga bilder i den här kollektionen har jag tagit bort den tills vidare.

Jordens undergång är nära

Glöm inte, jordens undergång är nära. Den 21 maj är datumet att hålla i minnet. Allt börjar tydligen med att alla rättrogna högerkristna blir uppsugna till himlen. Vilket låter rätt behagligt när man tänker efter. Men sen bryter helvetet löst, bokstavligen. Och då är det försent att ångra sig. Kom inte och säg att ni inte blivit varnade.

19 maj 2011

Skeptikerpodden #53 - Häxprocessen


Denna vecka pratar vi bland annat om debatten mellan Christer Sturmark och Caroline Giertz i Radio 1, spikmattor och bötfälld reklam. Vi hör en intervju med Morgan Kurberry om häxprocesserna i Salem. Stephen Hawkings tankar om livet efter detta diskuteras, liksom ytterligare ett fall av höga halter av verksamma ingredienser i örtpreparat.

I förra avsnittet nämnde att bland andra tidningen Dagen rapporterade om en studie som visade att kristen tro var kopplat till ett längre liv. Martin Rundkvist, ordförande i föreningen Vetenskap och Folkbildning, har skickat in en inspelad kommentar med sina tankar om studien i fråga.

Christer Sturmark (ordförande i Humanisterna, samt chefredaktör för tidsskriften SANS)mötte den 10:e maj Caroline Giertz i en debatt i Radio 1, där de diskuterade medialitet, andetro och huruvida mediumprogram som Det Okända sysslar med eller underlättar bedrägerier. Sturmark och Peter Illi argumenterade för en skärpt hållning gentemot medium i en debattartikel på Newsmill: Dags att förbjuda bedragarna på TV4.

Fysikern Stephen Hawking uppmärksammades i veckan med anledning av en intervju i The Guardian i vilken han tog bladet från munnen och gav sin åsikt om himlen och efterlivet. Han kallade himlen och efterlivet för sagor, för människor som är rädda för döden. (Även i Aftonbladet).

De så populära spikmattorna marknadsfördes med allsköns löften om botade sjukdomar och lindrade besvär. Nu har företaget Mattkometen dömts till en halv miljon i böterför vilseledande reklam, då de inte kunnat visa att mattan botar sjukdomar som depression, kol eller migrän.

Ytterligare ett fall av höga halter av (oväntade) ämnen i örtpreparat har upptäckts. Efteren analys av Läkemedelsverket upptäcktes att preparatet Man Potential Gold (MP Gold) som säljs via internet som ett örtpreparat för ”ökad lust” innehåller höga halter av läkemedelssubstanserna sildenafil och tadalafil. Preparatet kan innebära stora risker för personer med hjärt- och kärlsjukdomar.

Två lyssnarfrågor diskuteras. Den ena om så kallade chemtrails och den andra om huruvida det stämmer att man kissar man på sig om man sover och får handen nedkörd i vatten.

På sin USA-resa passade CJ på besöka Salem i Massachusetts, där han intervjuade Morgan Kurberry (guide vid The Witch House) om traktens häxprocesser på 1690-talet.

För de aktivitets- och umgängessugna i församlingen finns en hel del att ägna sig åt närmaste tiden:

  • CJ föreläser i Stockholm den 31:maj
  • Skeptikerpub i Örebro, 20/5 18:00 (Facebook-event och info här)
  • Skeptikerpub i Linköping 27/5 (Facebook-event och info här)
  • Skeptikerpub Sthlm 28/5
  • Skeptikerfika i Uppsala 16/6. (Facebook-event och info här)
  • Skeptikerpub i Kalmar 7/6. (Mer info här)
  • LIVETS MYSTERIER – en kunskapsmarknad om verkligheten på Biotopia i Uppsala 22-23/5, där bland andra artisten Baba Brinkman, mannen bakom Skeptikerpoddens vinjett, uppträder. Klicka här för schema. (Pressrelease) Tipstack till Emil V. Nilsson.
Som vanligt hittar du Skeptikerpodden här där du kan lyssna on-line, ladda ner en MP3-fil eller prenumerera via iTunes.

Andlighet – ett begrepp enbart för troende?

mänskliga känslor – ett litet urval – som jag genom livet upplevt själv, och/eller studerat hos andra.

SVINDLANDE lycklig; JUBLANDE glad.

UTOM SIG av förtvivlan; NERTRYCKT av sorg.

Befinna sig i SJUNDE HIMLEN eller vara HELVETISKT uttråkad.

Musiken/Sången/lyriken kan föra oss till HÖGRE HÖJDER och LYFTA oss från vardagen.

Vi kan få ett LYFT/en KICK av någon upplevelse. Ha FLYT/FLOW i det man sysslar med. Driv, lust, glöd.

Bli UPPSLUKAD av någon sysselsättning, av någon passion i livet.

Känna KÄRLEK till sina närmaste. KÄRLEK till medmänniskorna. KÄRLEK till naturen, till livet

Känna ÖMHET för sina barn, OMTANKE om dem som är svagare …

Känna ILSKA, FÖRAKT, ÄCKEL, HAT, AVUNDSJUKA, GIRIGHET …

Man kan känna FÖRTRÖSTAN inför framtiden. Men ibland ändå ha ÅNGEST inför samma framtid.

HOPPFULL inför att mänskligheten kommer att bli allt bättre på konfliktlösning och hungerbekämpning.

Relativ TRYGGHET– Här i vår del av världen.

TILLTRO till våra medmänniskor. (För det mesta). Livsmedelshantering, samfärdsmedel, sjukvård m.m.

TILLTRO till någon högre makt, något som är större än vi själva, en allomfattande kärlek …

(Ovanstående exempel har jag använt som kommentar i annat sammanhang.)

Vilka känslor är allmänmänskliga? Är de alla existentiella? Vilka känslor kan enbart troende/religiösa uppleva?

Finns det någon slags ”vardaglig samsyn” om vad begreppet andlighet står för – bortsett från att troende klistrar samman sina respektive gudar med det? Kan vi, troende, ateister och tvivlare, samsas om begreppet?

Kan man ersätta begreppet ”andlighet” med något sekulärt begrepp? Vill vi ersätta det? Går det? Hur många generationer kan det ta innan ett nytt begrepp kan tänkas ingå i vardagsspråket?

Ett effektivt sätt att döda en djupare existentiell diskussion (”andligt samtal”) är, enligt min erfarenhet, att säga: ”Ja, se det är ju en filosofisk fråga. ”. (”Religion skall man inte diskutera” fungerar för all del lika säkert som avslut på ett sådant samtal.)

Obs. Det här inlägget gör inga som helst anspråk på att uppfylla filosofiska kriterier. Enbart ”vardagsfunderingar” i ett angeläget ämne, som det verkar finnas stort behov av att dryfta. Så som jag uppfattat det i olika sammanhang.

Enmity of God

De här två bröderna avrättades häromdagen:

Moments ago, Bijan Fathi told … that his two sons Abdollah and Mohammad Fathi were executed after meeting for the last time with their mother. The efforts … to halt or postpone the execution continued until the last moment, but were unsuccessful. The two brothers were hanged early morning on may 17th in Isfahan prison.

Mohammad Fathi, 27, and Abdollah Fathi, 29, were arrested on March 2010 …. According to the family they endured severe physical and psychological torture to accept the false charges against them. The charges include, “Involvement with anti-revolutionary groups”, “Taking action for arms struggle”,“Enmity against God”, and “Armed robbery”. They were sentenced to death by Judge Moghiseh from branch 24 of the Revolutionary Court on the charge of Moharebeh (enmity against God).

Imorgon är det den (numera) årliga "Alla ritar Muhammed-dagen"Vill du vara med så (1) rita en bild, (2) ladda upp den på flickr, och (3) lägg till den i den här spellistan på flickr. Du måste ha eller skaffa ett YahooID för att kunna använda flickr. Imorgon kommer Humanistbloggen och halva internet posta spellistan.

Fjärrkontrollen

Materialistens fria fantasier: Om jag har en fjärrkontroll som med ljus kunde styra molekylerna i min datamaskinsliknande hjärna, då skulle jag väl besitta fri vilja? Och om jag inte tror på fri vilja, då skulle jag kunna stänga av de molekyler som skapar denna vanföreställning.

Dualistens fåfänga förhoppning: Vetenskapen kommer aldrig skapa fjärrkontrollen som kan styra mitt medvetande, mitt jag, min själ.TED-föreläsningen med Ed Boyden: A light switch for neurons innehåller lite mer.

Bamse - på de starkas sida mot de svaga?

Bamse har gjort en brochyr tillsammans med Migrationsverket för barn i familjer som flytt till Sverige.

Problemet är bara att man förskönar och förringar utvisningsbeslut. Se här till vänster grävlingfamiljen som får avslag på sin asylansökan och blir utvisade till landet Varganien där de flydde ifrån. Bara en av teckningarna är en parodi, den andra är från den verkliga serien. Ser du vilken?När grävlingfamiljen kommer tillbara till Varganien visar det sig inte vara så farligt. De flydde nog i onödan ändå! Att de inte fattade det från början!? Korkade flyktingar!

Dan Eliasson, generaldirektör på Migrationsverket, förstår inte kritiken.
– Man får inte tro att allt är nattsvart vid ett återvändande. Det finns till exempel återetableringsstöd och starta eget-bidrag. Ofta målar man återvändandet i alltför dystra termer, säger han.

– Jag tycker att fler myndigheter borde använda Bamse för att förklara sina verksamheter för barn.
Jo, det gick ju verkligen bra den här gången, så varför inte fortsätta?
Läs mer i Helsingborgs Dagblad (2), Aftonbladet, Svenska Dagbladet eller Newsmill.

Mässlingsråd från Vidarkliniken

Zooey går på sin blogg igenom Vidarklinikens mässlingsråd. Läskigt. Krävs det dödsfall innan landstinget slutar betala för den "vård" man får på det där stället?

18 maj 2011

Goodwins lag

Den tokkristna tidningen Världen Idag har fått ny chefredaktör, Lukas Berggren. Han har uppenbarligen aldrig debatterat på internet förut. Sitt första debattinlägg i sin nya roll - på Newsmill - har han nämligen betitlat: "Repressionen mot oss abortmotståndare liknar Nazitysklands".

Käre Lukas. Vi  åberopar som vårt debattsvar Goodwins lag och önskar dig bättre lycka med debatterandet i fortsättningen.

"Förespråkare för alternativ medicin kan skada MP "

Några Miljöpartister tar nu bladet från munnen och uttalar sig mot partiets vurmande för alternativmedicin.
Vetenskap är den bästa metod vi har för att studera vår omvärld och avgöra vad som sannolikt och vad som är falskt. Det finns ett starkt stöd i MP för det naturliga och alternativa, som på ett olyckligt sätt har inneburit acceptans och främjande av alternativmedicin som till och med kan vara skadlig eller är ren humbug. Den tilltro till forskning och vetenskapliga principer som präglar MP:s syn på hållbar utveckling och biologisk mångfald verkar inte gälla när alternativmedicin diskuteras. Vetenskap är dock inte något man bara kan ta till när det finns resultat som råkar tala för det man själv tycker.

Alternativmedicin kan skada människor både direkt och indirekt. Det handlar i bästa fall om en missriktad hjälp och i värsta fall om ett utnyttjande av sjuka och desperata människor som befinner sig i ett sårbart tillstånd där de kanske prövar ovetenskapliga preparat ofta till en hög kostnad. Än värre är de fall där patienter väljer bort effektiv behandling till förmån för behandlingar som inte fungerar.
Läs hela inlägget på SvD Brännpunkt.

Snart är det skolavslutning

Goda gudar, låt de otroende slippa era förmaningar denna glädjens dag. Amen!Alla håller inte med, som tidigare skrivits på bloggen: Skolavslutning flyttas från kyrka.

Surrealistisk intervju med Irans president Ahmadinejad

17 maj 2011

Bögarnas perversioner är ett tecken från Gud att domedagen är nära

En av de mer otippade titlarna på ett blogginlägg jag använt. Vad föranleder då detta? Tidningen GP uppmärksammar domedagsprofetian av Harold Camping som pekar ut den 20 maj som datumet att se upp med. GP skriver så här:
Camping hävdar att han efter 70 års studier utvecklat en matematisk metod för att hitta dolda profetior i Bibeln. På så sätt har han kommit fram till att jorden går under med början 21 maj.

Varför? Jo, då har det gått 722 500 dagar sedan den 1 april år 33, det datum då Camping hävdar att Jesus korsfästes.

Siffran 722 500 är viktig, säger han, eftersom man får fram den genom att två gånger om multiplicera "de heliga talen" 5, 10 och 17.

Andra tecken på undergången är enligt Camping de svåra jordbävningarna i Haiti, Nya Zeeland och Japan liksom "sexuella perversioner som gay-rörelsen".

- Den är ett tecken sänt av Gud, säger Camping till The Independent.
Jag hade förväntat mig ett annat tecken från Gud än homosexuella perversioner och jordbävningar som dödar och lämlästar, men ok, jag erkänner, jag har ingen direktlänk till den stora övervaktningskameran i himmelen. Notera också en anna rolig detalj i Campings profetior: Jesus sägs ha korsfästs den 1 april. Förstår ni konsekvenserna av den "upptäckten"?

GP listar även andra domedagsprofetior.

Di Schmuck

Stephen Colbert om Di Tzeitungs retuschering av kvinnorna i Vita husets krisrum.

The Colbert ReportMon - Thurs 11:30pm / 10:30c
Hasidic Newspaper Removes Hillary Clinton
www.colbertnation.com
Colbert Report Full EpisodesPolitical Humor & Satire BlogVideo Archive
Humanistiskt svar på nybildad multireligiös S-förening

Ur Stockholmstidningen och Aktuellt i politiken den 13 maj

--------------------------------------------------------------------------

Nyligen kunde vi läsa om bildandet av en multireligiös socialdemokratisk förening i Stockholm med namnet "Hjärta". I den har troende som representerar islam, buddhism, nordisk folktro och olika kristna samfund gått ihop med motivet att "se mer hjärta i politiken" (enligt Anna Ardin, initiativtagaren).

Detta gör oss förstås nyfikna.

Vi undrar om Anna Ardin, Helle Klein och de övriga i styrelsen menar att vi som har en livsåskådning utan magiska eller övernaturliga inslag saknar hjärta? Vår uppfattning är snarare att vi har både hjärta och hjärna.

Eller kanske menar styrelsen att vi som tror på andra saker än gudar, till exempel mänskliga rättigheter, jämställdhet och att godheten kommer inifrån snarare än uppifrån, också är välkomna i föreningen ”Hjärta”? Vi är tacksamma om detta kan klargöras, då det känns angeläget att veta om vissa livsåskådningar exkluderas från föreningsgemenskapen i Ardins projekt.

Även om vi socialdemokrater har en tradition av att bilda föreningar baserade på bostadsort, facklig tillhörighet, kön, åldern, studerande och även religion, är det en stor skillnad att bilda en förening av just troende. Det är lätt att inbilla sig att en anledning kan vara en rädsla för att det sekulära samhället ska utvecklas vidare.

Vi menar att det endast är det genuint sekulära samhället som faktiskt garanterar varje medborgares rätt att tro vad man vill. Det sekulära samhället ska bara garantera att denna tro inte inkräktar på andras mänskliga rättigheter eller kräver andras inordning under sådana trossatser.

Det vore intressant att få veta lite mer om hur grundarna av den nya föreningen har tänkt och varför just gudstroende ska organisera sig i en förening. Vad är poängen att dra en skarp gräns mellan gudstroende och de som har en naturalistisk livsåskådning? Vore det inte bättre att dra gränsen mellan de som respekterar ett sekulärt samhälle och de som inte gör det?

Ardins föreningsprojekt riskerar bara att underblåsa stämningar av ”vi och dom” i samhället, och det är sannerligen inte vad vi behöver just nu.

Désirée Liljeval - riksdagsledamot (S) ordförande i Humanisterna Kalmar
Ellis Wohlner - (S) vice ordförande i förbundet Humanisterna

Versioner av verkligheten

Situation room - originalet
Situation room - utan kvinnor
Situation room - utan män
Situation room - utan färgade

16 maj 2011

Stephen Hawking – ”Himlen finns inte”


Aftonbladet återger en intervju med Stephen Hawking:
– Jag har levt med möjligheten av att dö ung de senaste 49 åren. Jag är inte rädd för döden, men jag har ingen brådska att dö. Det finns så mycket jag vill göra innan den stunden är kommen.

– Jag ser på hjärnan som en dator. Den lägger av när komponenterna slutar fungera. Det finns ingen himmel eller liv efter detta. Det är sagor gjorda av människor som är rädda för mörkret.
Läs originalintervjun i the Guardian.

(Jag antar att man måste bli vansinnigt trött på att i 49 år konfronteras med människor som försöker trösta en med sagor.)

20 000 hedersmord om året

Antalet hedersmord i världen? 20 000 om året. Läs Britta Svenssons artikel i Expressen.

Om du tycker det är viktigt att motarbeta hedersvåld så kan du i Sverige gå med i Riksföreningen glöm aldrig Pela och Fadime.

Alla ni som skrev på - vi gjorde skillnad!

Teolog försvarar folkmord

Hur kan man påstå att Gud är god samtidigt som man läser i Hans heliga bok att han beordrat folkmord? Det krävs en del teologiska krumbukter. Professor William Lane Craig reder ut begreppen på sin blogg Reasonable Faith.
Since God doesn’t issue commands to Himself, He has no moral duties to fulfill. He is certainly not subject to the same moral obligations and prohibitions that we are. For example, I have no right to take an innocent life. For me to do so would be murder. But God has no such prohibition. He can give and take life as He chooses. We all recognize this when we accuse some authority who presumes to take life as “playing God.” Human authorities arrogate to themselves rights which belong only to God. God is under no obligation whatsoever to extend my life for another second. If He wanted to strike me dead right now, that’s His prerogative.

What that implies is that God has the right to take the lives of the Canaanites when He sees fit. How long they live and when they die is up to Him.

So the problem isn’t that God ended the Canaanites’ lives. The problem is that He commanded the Israeli soldiers to end them. Isn’t that like commanding someone to commit murder? No, it’s not. Rather, since our moral duties are determined by God’s commands, it is commanding someone to do something which, in the absence of a divine command, would have been murder. The act was morally obligatory for the Israeli soldiers in virtue of God’s command, even though, had they undertaken it on their on initiative, it would have been wrong.

On divine command theory, then, God has the right to command an act, which, in the absence of a divine command, would have been sin, but which is now morally obligatory in virtue of that command.
Så vet ni det. Teologi fixar allt - med vetenskapliga superkrafter!

Tack till Thomas för tips!

15 maj 2011

Skolavslutning flyttas från kyrka - elever rasar

Skellefteå-baserade Norran vet att berätta om en missnöjesyttring av rang på likaledes Skellefteå-baserade Sörböleskolan. Skolledningen har där beslutat att låta årets skolavslutning ske i en närbelägen gymnasieskolas aula, i stället för i den kyrka som man traditionellt använts sig av. Detta har upprört skolans elever (och föräldrar?) så till den milda grad, att hela 350 av dem har skrivit under en protestlista.

Som lärare gläds jag förvisso över elevernas engagemang, men jag undrar vilka skäl som egentligen ligger bakom deras upprördhet. Av artikeln framgår ingen motivering till varför kyrkan skulle vara en bättre avslutningslokal än en aula, så av den anledningen gissar jag att tråkig traditionalism är orsaken bakom upprördheten, det vill säga samma slags traditionalism som obstruerat jämställdhet och främjat forna fördomars fortlevnad.

Att hänvisa till tradition är naturligtvis inget hållbart argument. Desto mer hållbar är skolledningens hållning, vilken framgår i en publicerad PDF-fil på skolans webbplats:
Utifrån den artikel som publicerades i Norran den 7 maj vill vi förtydliga bakgrunden till vårt ställningstagande.
[...]
Skolavslutningen får inte innehålla religiösa inslag som bön, välsignelse och trosbekännelse. Kyrkans representant vidhåller att de inte kan ta bort dessa inslag och därför har vi beslutat att förlägga skolavslutningen till neutral lokal, Anderstorpsaulan.

I ett examensarbete från lärarutbildningen på Kristianstads universitet, identifierar Belinda Thurban tre huvudargument för kyrkoavslutningar:
  • Tradition
  • Stämning
  • Utrymme
Som jag ser det, så är det bara den sista som är giltig. Vid en skolavslutning ska alla elever och föräldrar få plats. Om kyrkan är den enda lokalen som är stor nog, så är förstås det ett skäl till att vara där - förutsatt att prästen håller sig i skinnet och låter bli att predika...

Söndagsföreläsningen: Human Behavioral Biology med Robert Sapolsky

Vill ni ta en universitetskurs i de mänskliga beteendenas biologi från ett av världens främsta universitet - Stanford - med en av världens främsta föreläsare på området: Robert Sapolsky? I så fall har ni tur, för Stanford har lagt ut hela kursen (förutom en föreläsning) på YouTube. Här nedan är introduktionsföreläsningen. Även om ni inte vill gå hela kursen är den värd att se i sig själv. Den är en timme lång.

Föreläsningen Stanford inte lagt ut är den om religion. En av poängerna Sapolsky trycker på genom hela kursen är att mänskliga beteenden sker längs ett kontinuum. Det blir speciellt intressant när det kommer till religion, visar det sig. Sapolsky beskriver sig själv i sin självbiografi som någon som brottats mycket och smärtsamt med tro och religion för att slutligen landa i ateism. Föreläsningen finns dock smygfilmad (med rätt dåligt ljud...) från ett annat år. Ni hittar den här.

14 maj 2011

Grundläggande värderingar

I lagen om stöd till trossamfund framgår av den tredje paragrafen att bidrag endast får lämnas till organisationer som "bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på".

En del menar att diskriminering av homosexuella är ett bra sätt att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på. I en del diskussioner, bland annat här på Humanistbloggen, har det också hävdats att det ju är så svårt att avgöra exakt vilka de grundläggande värderingar som man talar om egentligen är så hur ska vi kunna säga om diskriminering av homosexuella ska diskvalificera från rätten att få statsstöd för sin verksamhet eller inte?

För att undanröja den osäkerhet som en del av er idag känner i den här frågan gjordes i samband med lagens tillkomst 1989 ett utredningsarbete som vände och vred på den här frågan och många andra. Det görs vid allt lagstiftningsarbete och kallas "förarbete" vilket senare leder till ett lagförslag, en proposition. Allt för att göra tillämpningen av lagen så enkel och förutsebar som möjligt för oss idag. Bra va? Så här fördes diskussionen (min fetmarkering):

"Ett trossamfund som skall komma i fråga för statligt stöd i form av
statsbidrag bör enligt regeringens uppfattning bedriva en verksamhet som
direkt eller indirekt upprätthåller och stärker de grundläggande värdena i 
det svenska samhället. I detta ligger att samfundet utövar sin verksamhet
med respekt för alla människors lika värde samt bidrar till en 
normbildning i samhället som överensstämmer med demokratins idéer.
En förutsättning för statsbidrag bör således vara att trossamfundet bidrar
till att upprätthålla och stärka samhällets grundläggande värderingar.
För att anses bidra till att upprätthålla och stärka samhällets
grundläggande värderingar bör trossamfundet motverka alla former av 
rasism och andra typer av diskriminering samt våld och brutalitet.
Samfundet bör också verka för att utveckla förutsättningarna för
jämställdhet mellan kvinnor och män. Vidare bör samfundet verka för att
dess medlemmar och betjänade vägleds av etiska principer som är 
förenliga med samhällets grundläggande demokratiska värderingar. Detta
innebär dock inte något krav på att t.ex. samfundets lära eller åskådning
skall utformas i demokratisk ordning. Inte heller krävs det att
beslutsprocessen i samfundet vid utseende av exempelvis präster vilar på
demokratisk grund. Av väsentlig betydelse är i stället att trossamfundet
verkar för att dess medlemmar och betjänade deltar i samhällslivet och
att samfundet klart markerar avståndstagande från antidemokratiska
strömningar i samhället."

Utredningsarbetet gjordes av Regeringen i en proposition till Riksdagen. Regeringen behöver nu bara tillämpa de regler man själv föreslagit och som sedermera av Riksdagen stiftades till lag så är det slut med statsbidrag till organisationer som Frälsningsarmén och andra som diskriminerar homosexuella. Och till en del andra organisationer som har andra problem att förstå hur man ska behandla sina medmänniskor och på vilka grundläggande värderingar som vårt samhälle vilar.

Alla ni som i era ideella föreningar vill fortsätta att diskriminera homosexuella, kvinnor och andra ska naturligtvis med liv och lust fortsätta med det, ingen kan tvinga er att visa respekt för era medmänniskor men skattepengar för er verksamhet ska ni inte ha, ni får finansiera den på annat sätt.

Pengar till de utsatta - inte till kristen medlemsvärvning

Idag är jag och debatterar på SVT Debatt: Frälsningsarmén värvar medlemmar bland samhällets mest utsatta.

Det är något djupt omoraliskt i att våra skattepengar går till en homofob organisation som värvar frälsningsbara själar bland samhällets svaga och mest utsatta medlemmar. De flesta skattebetalare är ju inte homofoba utan vill bara att pengarna ska gå till att hjälpa medmänniskor i nöd.
[...]
Lek med tanken att Socialdemokraterna startade en motsvarande verksamhet. Varje härbärge och soppkök skulle prydas med röda fanor och skötas av frivilliga medlemmar i uniform. Innan maten kunde man läsa högt ur något tal av Hjalmar Branting eller sjunga en vers eller två ur internationalen. I linje med den socialdemokratiska ideologin skulle man hjälpa de utsatta, men det verkliga underliggande målet vore hela tiden att få människor att ”se ljuset”.
[...]
Stödet via skattsedeln till Frälsningsarmén och andra motsvarande organisationer som har en ideologisk eller religiös baktanke med sin hjälp bör upphöra. Inom biståndet slussas nu majoriteten av biståndet via en kombination av statliga insatser och neutrala organisationer som Läkare Utan Gränser, Röda Korset och Rädda Barnen. Det är dags att göra samma sak inom hjälpen till utsatta och hemlösa i Sverige. De flesta hemlösa i Stockholm har redan nu sina främsta möjligheter att få temporära sängplatser via kommunens försorg, men frivilliginsatsernas finansiering bör ses över.

Vill vi verkligen finansiera homofoba organisationer via skattsedeln? Jag vill i alla fall inte vara med och betala för någon kristen medlemsvärvning. Jag vill att mina pengar ska gå till att hjälpa de hemlösa, utan någon baktanke. Vad vill du?
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se