23 maj 2011

Vatikanen: Det var alla andras fel

TT-Reuters rapporterar (från DN):
Varken celibatet eller homosexualitet låg bakom skandalen med prästers sexövergrepp.

I stället var orsaken att dåligt förberedda och handledda präster hamnade mitt i 60- och 70-talets sociala och sexuella omvälvning. Det är slutsatserna i en studie som beställts av katolska kyrkan i USA.

"Skyll på Woodstock"-förklaringen har länge nämnts bland amerikanska biskopar men analysen får med studien mer officiell status, skriver The New York Times.
Hur många sätt finns det egentligen att skylla ifrån sig?

Katolska kyrkan i moraliskt fritt fall. Förhoppningsvis får det långtgående konsekvenser:

17 kommentarer:

Kristian Grönqvist sa...

Som olydiga femåringar, från påvestolen till Annorzz... "Godiset hoppade upp från skålen av sig själv och rätt i min mun. Va konstigt".

Kommer KK nånsin att passera femåringsnivån.

Lennart W sa...

Är alla sätt att försöka förklara verkligen samma som att skylla ifrång sig? T.ex. i det här fallet talar de ju om dåligt förberedda och handledda präster. Av vem/vilka? Av Kyrkan så klart. Eller? Dvs här tar det ju på sig ansvaret. = skylla ifrån sig? Nä.

Janne A sa...

Logiken i KK's resonemang är alltså att:
60-och 70-talens sociala och sexuella omvälvningar i riktning bort från ideal om monogami och inget sex före äktenskapet skulle "ställa till det i huvudet" för präster - som lever i celibat

En i sanning imponerande analys...

Lennart W sa...

Janne A: Tycker faktiskt den är bra. Jämför gärna med svenskar som åker utomlands på FN-uppdrag eller hjälparbete för SIDAs räkning - och först där inser hur lätt och billigt det är att köpa sex. Då kan det hända grejer. Rättare sagt, det har hänt grejer flera gånger.

Är man lite bättre förberedd på även de aspekterna av uppdraget kanske man inte ramlar dit lika lätt. Tror jag. Uppdragsgivarens ansvar.

Inga L. sa...

Lennart W
Jag håller med i det mesta du skriver. Man kan mycket väl vidga synen på övergrepp och förtryck av olika slag, inom olika organisationer. Inte som ursäkt, men som förklaring och en uppmaning att ta tag i frågorna. Problemet är ju bara att ”vi har hört det förut”. Man ”tar på sig ansvaret”, men sen ... händer inte så mycket mer, förrän nästa skandal.

Och inte kan du väl bortse från celibatet? Hur handleder man en präst som fått sex på hjärnan? I teorin fungerar det kanske, att fokusera på Gud osv. Men sexdriften kanske är starkare än ”gudsdriften”?

Handledning är jättebra och viktigt. ”Handledning” i psykologisk mening. Alltså en möjlighet att prata av sig, och känna igen sig, under ledning av kunnig personal. Enskilt eller i grupp.

Nu kanske jag röjer en massa fördomar, men jag tror inte att bikt ens kommer i närheten av professionell handledning. Som förebyggande behandling alltså.

Men handledning kostar pengar. Alltså rinner det kanske ut i sanden. Både inom SvK, KK och i FN-uppdrag.

Peter sa...

Inga,

"Problemet är ju bara att ”vi har hört det förut”. Man ”tar på sig ansvaret”, men sen ... händer inte så mycket mer, förrän nästa skandal."


Det är inte helt sant, iaf här i Sverige har man antagit regler och handlingsplaner för att minimera risken att ett övergrepp ska ske. T.ex. är det förbjudet för präster (och ungdomsledare)att ensamma vistas med barn under 15 år. Jag vet att i åtminstone en församling så har man satt en glasfönster på dörren till biktbåset så att man kan se vad som sker.
Handlingsplanen kan du hitta här:
http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/49/BEREDSKAPSPLAN%20MOT%20SEXUELLA%20%C3%96VERGREPP%20P%C3%85%20BARN%20OCH%20UNGDOMAR_2010.pdf

Vad gäller celibatet så tror jag att det är en ganska irrelevant faktor vad gäller övergrepp på barn. Innebär det att män som inte har sex blir potentiella pedofiler?
De flesta övergrepp sker i hemmet, av gifta män.

Jag tror heller inte att sexdriften skulle vara oöverkomlig. Beror snarare på omgivningens inställning och stöd. Mig veterligen klarar de flesta präster celibatet bra, och särskilt dem som lever tillsammans i ordnar eller konvent. De stödjer varandra.

Peter sa...

Den länken var lite svår att se, går att se om man klickar på "senaste kommentarer" till höger.
Har inte lärt mig att länka på det smidiga sättet...

Patrik N sa...

"T.ex. är det förbjudet för präster (och ungdomsledare)att ensamma vistas med barn under 15 år. Jag vet att i åtminstone en församling så har man satt en glasfönster på dörren till biktbåset så att man kan se vad som sker."

Problemet i sig består alltså och man får vidta åtgärder för att skydda barnen från att utsättas för sexuella övergrepp?

Peter sa...

Patrik N,

Jag tycker det är bra att man vidtar förebyggande åtgärder och har en handlingsplan OM något skulle hända. Tycker inte du det?

Patrik N sa...

Peter,

Alt 1) Det är mycket stor generell risk att vuxna begår sexuella övergrepp mot barn oavsett vilken barn- och ungdomsverksamhet man talar om, dvs det saknar betydelse om det är Katolska Kyrkans ungdomsverksamhet eller om det är exempelvis en idrottsverksamhet.

Alt 2) I just Katolska Kyrkan existerar en mycket stor generell risk att vuxna begår sexuella övergrepp mot barn i Kyrkans verksamhet.

Om alt 1 gäller bör ingen ungdomsledare i någon ungdomsverksamhet (oavsett om det är KK:s eller schackklubbens verksamhet) tillåtas vara ensam i ett rum med barnen och glasdörrar bör sättas upp för att tillåta insyn i de aktiviteter där ungdomsledaren ändå måste vara ensam med barnen. Katolska Kyrkans åtgärder är då både logiska och föredömliga.

Om alt 2 (men inte alt 1) gäller är Katolska Kyrkans åtgärder ett tecken på att Katolska Kyrkan inte på något vis borde bedriva verksamhet för barn och ungdomar.

Ett tredje alternativ är att Katolska Kyrkans åtgärder har vidtagits för att lugna oroliga föräldrar som vill ha sina barn i kyrkans barn- och ungdomsverksamhet (utan att ett problem egentligen existerar). Jag hoppas för alla barns skull på detta alternativ. Oavsett om vi talar om KK:s verksamhet eller någon annan ungdomsverksamhet.

Handlingsplaner är bra Peter men har man konstaterat att man har ett allvarligt problem med sexuella övergrepp mot barn i sin verksamhet så är det inte en handlingsplan man behöver utan man behöver förståndet att inse att man överhuvudtaget inte ska hantera barn i sin verksamhet. Pedofiler (i den mån de förekommer i KK: eller andras regi) ska under inga förhållanden komma nära barn. Med eller utan glasdörrar till biktbåset.

Anonym sa...

Artikeln är vilseledande (men det förvånar mig inte): det är inte Vatikanen som säger så. Det är ett rapport från ett amerikansk universitet.

Vad det handlar om här är ett rapport som amerikanska biskoparna har beställt från John Jay College of Criminal Justice (New York City University) om sexövergrepp inom Katolska kyrkan i USA. Rapporten är den tredje i sitt slag. Resultatet förvånar många, tom Bill Donohue från Catholic League är missnöjd med det.

Lennart W sa...

Patrik N: Det finns svar på vilket alternativ som är rätt. Går det att tala om det utan att det genast stämplas som att blanda bort korten eller att skylla ifrån sig? Lite märklig och högst ovetenskaplig inställning som florerar här. Att vissa fakta får man inte ens tala om. Case closed. Skyldig.

Anders Gunnarsson sa...

Patrik N

Menar du att alla organisationer som har haft övergrepp inom sig borde - enligt PN - förbjudas ha ungdomsverksamhet; alltså fosterhem, ungdomsvårdsanstalter, idrottsklubbar, kyrkor och fritidsanlägningar???

Vad blir kvar?

Är förbud er enda väg att få bort KK??? För Guds skull hoppas jag vi slipper "förbuds-diktatur" a la humanisterna i Svedala!

Acreator sa...

En präst måste kunna ha kontakt med ungdomar och barn. Inga glasrutor tack...

Problemet är grundläggande; det handlar om kyskhetens dygd. Det finns ormar i vingården, uppburna för sin modernitet och vidsynthet (gaygrejen...)som menar man ska bejaka sina lustar i tanken, bara de inte förverkligas i handling. Denna kryptomodernism har förvridit kallelser, som kanske redan från början varit skeva på grund av uppväxtförhållanden etc.

En sak är säker - det är inte läran eller religionen det är fel på utan personer som inte förstått att med sunt förnuft och passion omfatta läran och tron. Som inte tar det hela på allvar.

Patrik N sa...

http://humanistbloggen.blogspot.com/2010/11/det-ar-bogarnas-fel.html

Kristian Grönqvist sa...

Acreator

Jag håller helt med Dig. Det borde vara så.

Men nu vet vi att det inte är så.
Vad vill du göra åt det? Alla är inte som Du.

Det räcker inte att gå ut och säga:
"Titta på mig. Så här skall Ni vara allihop. Basta."

Är Du verkligen sååå naiv eller låtsas Du bara ha Kyrkligt Korrekta Åsikter...?

Acreator sa...

Patrik kör loop på sitt homofobband. Men jag går inte på det. Övergrepp på pojkar sker av både män och kvinnor, gifta och ogifta, katoliker, protestanter, ateister...(se artikel på Newsmill). Varför jag skrev "gaygrejen" var för att vi vet ju att det är katolska gaynätverk som utväxlat erfarenheter med korgossar etc och vi vet att det inte är från de lärosäten där man förkunnar kyrkans lära som man alltid gjort, utan från de reformvänliga, öppet och chict modernt gayvänliga seminarierna som pedofilskandalernas präster kommit, i USA, i Belgien och Nederländerna...

Men det är inte samma sak som att skylla på homosexuella. Jag erkänner inte ens denna kategorisering, då vi ju alla är behäftade med olika drifter som skulle leda till fördärv om vi förverkligade dem.Vi alla våra jättar att kämpa emot. Jag förstår inte att just denna - sexuell dragning till personer av samma kön - skall fridlysas och upphöjas till något närmast sakrosankt.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se