30 juni 2011

Brilliant utspel av präst i Svenska kyrkan

För första gången på mycket länge kommer en genomtänkt och klarsynt kommentar till debatten om religion och politik från en präst i Svenska kyrkan. Efter att ha läst Helle Kleins kvällstidningsteologiska utspel om ditt och datt, så ger denna text verkligen hopp om att det finns klarsynta personer även inom kyrkan. Jag syftar på Annika Borgs artikel i Dagens nyheter idag. Läs den här!

Du är mer virus än människa

29 juni 2011

Som fan läser Bibeln

I sann miljövänlig anda bjuder jag på en återvunnen godbit från min gamla (numera nedlagda) blogg. Håll till godo!

Uttrycket "som fan läser Bibeln" används ofta när personer anklagar andra för att medvetet tolka en text på felaktigt sätt. Jag är grymt less på att höra det uttrycket — i synnerhet från människor som aldrig bläddrat i en Bibel. Uttrycket insinuerar nämligen att det som står i Bibeln på det hela taget är vettigt och att de som tycker annat är ena jävlar som misstolkar innehållet med flit i syfte att svartmåla.

Den som läst Bibeln med kritiska ögon vet naturligtvis att den innehåller mycket hemskheter och därtill rent nonsens, med andra ord ett innehåll som knappast är värt att försvaras. Detta gäller i huvudsak GT, men även delar av NT. För er som inte bläddrat i "den heliga skrift" på nyliga tider, så bjuder jag nedan på smakprov från vardera testamentet.

Det första exemplet är från 1:a Moseboken i GT, där mördaränglar är utskickade av Gud för att förinta Sodom. Innan de skrider till verket besöker änglarna Lot för att rädda honom och hans närmaste från förintelsen. När så änglarna riskerar att bli offer för en homosexuell gruppvåldtäkt, så erbjuder Lot i stället sina "orörda" döttrar till våldtäktsmännen:
På kvällen kom de två änglarna fram till Sodom. Lot satt vid stadsporten, och när han såg dem reste han sig och gick fram till dem och föll ner och hälsade med ansiktet mot marken. "Jag är er tjänare", sade han. "Ta in hos mig över natten, så får ni tvätta av era fötter, sedan kan ni fortsätta er färd i morgon bitti." De svarade: "Nej, vi övernattar här ute." Men han bad dem så enträget att de till sist följde med honom hem. Där lagade han en festmåltid åt dem och bakade osyrat bröd, och de åt. Men innan de hade gått till sängs kom männen i staden, männen i Sodom, och omringade huset, både unga och gamla, alla utan undantag. De ropade till Lot: "Var är männen som kom till dig i kväll? Skicka ut dem till oss, vi skall ligga med dem." Lot gick ut i porten och stängde dörren bakom sig. "Bröder", sade han, "jag ber er, gör inte något så ont. Jag har två döttrar som ännu är orörda. Låt mig skicka ut dem till er, så kan ni göra med dem vad ni vill, bara ni inte gör något mot dessa män som har fått en tillflykt under mitt tak."
Kan man tolka detta på annat sätt än att ens egna döttrar är mindre värda än främmande män? Att det är mer hedervärt att skicka sina döttrar till pöbeln, än att utlämna manliga gäster som har bättre möjligheter att försvara sig? Själva hämndaktionen mot Sodom visar också på Bibelns förakt mot homosexualitet.

Exempel nummer två är från Apostlagärningarna i NT. Medlemmarna i en kristen församling uppmanas där att sälja sina egendomar och ge pengarna till församlingen. Ett par väljer att behålla en del av pengarna från sin egendomsförsäljning för eget bruk, och straffas hårt för detta:
En man som hette Ananias sålde tillsammans med sin hustru Sapfeira en egendom. Med hustruns vetskap tog han undan en del av köpesumman och kom och lade ner resten framför apostlarna. Då sade Petrus: "Ananias, hur har Satan kunnat fylla ditt hjärta, så att du försöker lura den heliga anden och tar undan en del av pengarna du har fått för din jord? Var den inte din så länge du ägde den, och förfogade du inte över pengarna när den var såld? Hur kunde du komma på tanken att göra så? Det är inte människor du har försökt lura, utan Gud." Vid de orden föll Ananias död ner, och alla som hörde på greps av stor fruktan. De yngre männen svepte honom, bar bort honom och begravde honom. Omkring tre timmar senare kom hans hustru dit utan att veta vad som hade hänt. Petrus vände sig till henne: "Säg mig, var det allt ni fick för jorden?" - "Ja, det var allt", svarade hon. Men då sade Petrus: "Hur kunde ni komma överens om att utmana Herrens ande? Du hör stegen utanför dörren - det är männen som har begravt din man, och nu skall de bära bort dig." I samma ögonblick föll hon ner framför honom och dog. När de unga männen kom in fann de henne död, och de bar bort henne och begravde henne bredvid hennes man. Stor fruktan grep hela församlingen och alla som hörde talas om denna händelse.
Kan man tolka detta på annat sätt än som ren skrämselpropaganda? Att församlingens ekonomi är viktigare än ens egen, och att död väntar den som sätter sina egna intressen framför församlingens? Den "barmhärtige Guden" lyser hursomhelst med sin frånvaro!

Jag vet att det finns teologiska bortförklaringar till båda dessa passager, men då är frågan: vem avgör vilken tolkning som är den rätta? Dessutom är Bibeln fullproppad med liknande episoder. I ljuset av detta ter sig "som fan läser Bibeln" som ett mer än lovligt missvisande uttryck...

Skeptikerpodden #57 - Michael Marshall

I sommarvärmen behandlas bland annat Aftonbladets ”SPÖK-EXTRA” och en lyssnarfråga. Vår gästpanelist Karin, även känd som ”Kaylee” på SkepchickSE, intervjuar Michael Marshall om homeopati och en hel del annat.

I avsnitt 55 pratade Anders om den grekiska herren som figurerar på Turkisk Yoghurt-förpackningarna, och i detta avsnitt får han orsak att återkomma till herren även denna gång.

Anders tar sig också an en lyssnarfråga som handlar om så kallade ”statiska grupper” inom djurvärlden, och hur man bemöter påståendet att Gud ska ha placerat ut dessa grupper.

Michael Marshall är en av grundarna till The Merseyside Skeptics, flitig podradioproducent och delansvarig för bland annat 1023-kampanjen. I Karins intervju berättar han om kampanjen, om vad homeopati är och hur det ”fungerar”. Öronljusbehandlingar kommer också på tal.

Som vanligt får vi även höra ett Veckans Utbrott och spisar lite Skrock och Svart Magi från fordom.

Skeptikerpodden lyssnar du på gratis on-line eller laddar ner en MP3-fil på skeptikerpodden.se eller via prenumeration via iTunes

Vi avgör hur detta kommer att sluta

"Det är vi som skriver den här operan. Det här är vår film. Det är vi som kommer på vad som skall hända med ny teknologi. Vi avgör hur detta kommer att sluta." - Ett humanistiskt budskap

Alla människors lika värde?

Från en irländsk katolsk skolbok:

28 juni 2011

Ministern för kristna traditioner

Skolinspektionen har i ett beslut 13 juni kritiserat T4-skolan i Hässleholm för att inte ha följt författningens krav i samband med skolavslutningen [Dnr 41-2011:3039]:
Gränsen för när en skolavslutning är ett uttryck för religionsutövning måste bedömas från fall till fall. Även om kyrkorummet, präster och psalmer i och för sig utgör religiösa inslag, har inte varje form av religiöst inslag i en avslutning bedömts vara oförenligt med författningarnas krav. Skolinspektionen har i sin myndighetspraxis bedömt att en skolavslutning kan ske i kyrkan om tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron och inte på religiösa inslag såsom bön, välsignelse eller trosbekännelse.
I det aktuella ärendet framgår att skolavslutningen den 21 december 2010 hölls i Hässleholms kyrka och att en präst förutom att hälsa välkommen också talade vid två tillfällen under skolavslutningen. Prästen höll ett tal och höll även i avslutningsorden. Prästen läste dessutom en välsignelse. Det förekom psalmsång vid två tillfällen, dels "Nu tändas tusen juleljus" och dels "Stilla natt". Enligt Skolinspektionens samlade bedömning har tonvikten vid avslutningen därvid inte legat på traditioner, högtidlighet och gemensam samvaro.
Detta beslut upprör så klart minister Attefall, som numera ser försvar av kristna traditioner som en av sina  främsta uppgifter. Han säger att det är ett "exempel på religiös beröringsskräck" från myndigheters sida. Attefall efterlyser nu en samhällsdebatt:
- Rektorer och lärare riskerar att bli ännu mer försiktiga och börja förändra traditioner mot föräldrar och elevers önskemål. Om vi ser att skolinspektionen blir snävare och snävare så finns risken för att vi går mot hårdare lagstiftning. Men det här är frågor som är svåra att lagstifta i detalj om.
- Man talar om att vi måste visa respekt för muslimer, men man gör tvärtom. Muslimer själva säger sig inte ha några problem med det här. Det är oftast svenskar som är rädda för allt som luktar religion. Om man ska ta Skolinspektionens yttrande på allvar så hotas även Lucia-firandet och andra traditioner med religiös koppling.
Attefalls agerande väcker funderingar. Samhällsdebatt är bra, men på vilket sätt skall Attefall delta i denna? Ministrar skall förbereda lagstiftning (även om det är svårt), men skall de bedriva opionsbildning på gränsen till ministerstyre? Att hota med att luciafirandet försvinner är ett skrämselargument. Luciafirandet är en av många traditioner från olika kulturer som skolan kan bekanta eleverna med under läsåret. Detta beslut handlar om skolavslutningar.

Attefall låtsas också som om alla föräldrar och elever är överens om hur skolavslutningen skall gå till. Detta är inte sant. Rektorer och lärare måste jämka samman till en form som passar alla. Slutligen undrar jag över varför Attefall väljer att nämna "muslimer". Skolinspektionen skriver inget om att "respekt för muslimer" är ett argument för beslutet. Vem mer än Attefall underhåller denna skröna?

Det finns dock oklarheter. Att sjunga välkända psalmer är exempel på traditioner, högtidligheter och gemensam samvaro. Men är psalmer traditioner som skall vara en del av en skolavslutningen? Denna fråga behöver inte reglerar av skolinspektionen. Det avgörande är omfattningen av prästens närvaro. Prästen har faktiskt ett jobb att göra, ett budskap att sälja och detta bör inte göras vid en obligatorisk skolavslutning.

Inte bara katolska präster...

Från the Guardian:
A senior member of the Church of Scientology is due to appear in court in Australia on Thursday charged with perverting the course of justice.

It is alleged that Jan Eastgate, 57, threatened and intimidated an 11-year-old girl into providing false statements to police. The case relates to an investigation into the alleged sexual assault of the girl in 1985 by her stepfather, a church member.
Där ser man. Xenu ler förmodligen i sitt kraftfält.

Tack till Christopher Aqurette för tips!

27 juni 2011

Skapa din egen religion

I korthet behöver en religion: ett namn, trosföreställningar, ritualer och högtider. Men viktigast av allt - människor som följer den. Att hitta på en religion kan alla göra och det har gjorts många gånger genom historien. Det svåra är att attrahera följarna.

Detta kan Huffingtonpost hjälpa till med. De arrangerar en religionstävling. Fyll i deras formulär, så kommer de välja ut de bästa förslagen. Därefter kommer Huffingtonposts läsare få möjlighet att ansluta sig till dessa nya religioner.

OBS! Inga krav på logik eller rimlighet. Förmodligen kommer den religion som anses vara mest uppåt väggarna lyckas bäst.

Retorik med förbättringspotential

Jag har av en Kristdemokratisk vän blivit tipsad om Gunilla Gomérs blogg - ordföranden i Ja till Livet. Gomér har kandiderat för KD men blev inte invald i riksdagen. Hon är en riktig abortmotståndare av den typen som skulle kunna förlora val åt KD alldeles själv. Jag antar att det är därför jag fick tipset, för att fler ska hitta dit och se vem Gomér är och vad hon står för - så att hon inte blir invald nästa gång heller (min vän är en mycket sansad Kristdemokrat). Här har ni ett smakprov på hennes retorik:
Låt oss se på dagens genetiska utmaning. Finns det idag någon praxis eller tendens i vårt samhälle som liknar gårdagens rashygien? Aborter av flickfoster och fosterdiagnostik för att hitta Downs syndrom är kanske början till att skapa ett rashygieniskt elitsamhälle?
Eller det här uttalandet till SVT:
– Inhemsk adoption finns inte. Däremot finns det många svenska par som importerar barn från utlandet.
Att jämföra aborter med rashygien och utländsk adoption med import vinner nog inte röster ens hos KDs högerfalang. Gör  det det är det verkligen dags att oroa sig.

26 juni 2011

Madman or Something Worse

Peter Brietbart gillar inte Jesus lära, såsom han tolkar den. Han ogillar den i sådan grad att han producerat en kortfilm om vad han anser: MADMAN or something worse [del 1 nedan och del 2 här].

Det är tur att majoriteten av kristna och lagstiftningen i vårt land inte följer Brietbarts tolkning. Tur är fel ord, då det är förnuft och inte tro som format både många kristnas tolkning av Nya testamentet och vår lagstiftning.

Söndagsdokumentären: "A mission to prey"

Katolicism på export. Irländsk TV har gjort en dokumentär om hur missionärerna arbetat i Afrika. En av fördelarna med Afrika är att man lätt kunde skaffa sig unga pojkar eller flickor som sexuella tjänare genom att lova dem utbildning och en väg ut ur fattigdomen i utbyte mot sexuella gentjänster. I det här fallet är det svårt att skylla på den sexuella revolutionen under 60- och 70-talen, det här handlar om 80- och 90-talen. En varning till känsliga tittare: det handlar om djupt tragiska personliga berättelser.

25 juni 2011

Grattis New York!

I New York spelar inte längre ditt kön någon roll om du vill gifta dig! Från DN:
Vid Sheridan Square, nära den legendariska gayklubben Stonewall Inn, grät människor av lycka. De som sedan inte fick plats inne i klubben stod utanför och drack champagne ur plastglas.

– Jämställdhet, det är vad det här betyder. Det här är vår rättighet som människor, sade 52-årige John Huls som kommit dit tillsammans med sin partner Jay Hoff.

– Vi är samma personer som när vi träffades, men nu är det accepterat från statens håll, och jag kan se på människor och säga ”det här är min man”, säger Huls.
I Kalifornien är det dock inte lika muntert:
En appellationsdomstol i San Francisco har nu bestämt att förbudet för par av samma kön att gifta sig ska bestå tills vidare. Beslutet är det senaste i en komplicerad räcka juridiska utlåtanden sedan enkönade äktenskap förbjöds i en folkomröstning 2008.
[...]
Förbudsförespråkarna, med gruppen Protectmarriage.com i spetsen, hävdar i inlagor att majoriteten av världens länder drar en gräns för äktenskapet eftersom det tjänar "vitala samhällsintressen". Dess syfte är att skapa stabila förhållanden för avla och uppfostra kommande generationer, enligt inlagorna.

Men trots det fortsatta förbudet kan inte heller förbudsivrarna känna sig säkra på seger. Appellationsdomstolen ifrågasätter på vilket sätt kritiker av enkönade äktenskap i juridisk mening överhuvud taget påverkas av att andra vuxna gifter sig.
En högst berättigad fråga. De traditionella äktenskapen ska ju inte förbjudas - förbudsivrarna vill enbart hindra andra från att manifestera sin kärlek om de så önskar. Det kristna kärleksbudskapet i ett nötskal.

Pedagogik

Apropå pedagogiska problem med att förklara vetenskapliga teorier.

Homosexuella utsparkade från badhus

Två homosexuella män blev häromdagen utsparkade från ett badhus i Kentucky. En vaktmästare citerade bibeln som skäl då han förklarade för männen att de inte fick simma i poolen. Nu planeras demonstrationer.
Activists in Kentucky are planning a peaceful response after two gay men with developmental and intellectual disabilities were kicked out of a public pool.

A maintenance technician reportedly cited the Bible while telling the two men they couldn't swim at The Pavilion, a government-funded recreational facility in Hazard, Kentucky.
Att slänga ut handikappade människor bara för att de är bögar. Att slänga ut någon bara för att de är bögar? Ynkedom!

Tack till Christopher Aqurette för tips!

Happy Human

Happy Human är sekulär humanismens symbol och officiell symbol för International Humanist and Ethical Union. Symbolen valdes ut vid en designtävling 1965, anordnad av British Humanist Association. Vinnar bidraget ritades av Dennis Barrington.

24 juni 2011

Midsommartradition

Midsommar är en svenska tradition utan större kristna inslag. Kyrkan har dock försökt kristna även denna högtid:
På 1300-talet sökte nunnorna i nuvarande Sko kloster tillstånd att anordna folkliga fester i samband med midsommar. Anledningen var troligtvis att få bukt med det stökiga folkliga firandet som bland annat innebar dans på kyrkogårdar, stöld av heliga bilder samt skamlösa visor. 
Det folkliga firandet ledde 1425 till att ärkebiskop Johannes i Lund förbjöd midsommarvakor. Kyrkan försökte att få det folkliga firandet till att bli ett firande av Johannes döparen, men lyckades sämre med det än vad man lyckats med jul och Jesu födelse. [Wikipedia]
Fira midsommar i naturens och mänsklighetens tecken. Skapa de traditioner som ni trivs med (och inte skadar er själv eller andra).

Glad midsommar!

Glad midsommar!

Nä, om man skulle ta med ungarna och gå och dansa runt en jättelik blomsterprydd fallos nedkörd i jorden. Det är ju tradition trots allt. Ni vet väl hur det går till? Här en gammal goding: midsommar som det beskrivs i en instruktionsfilm för tyskar från IKEA (ungefär).

23 juni 2011

Flercellighet uppkom i labb

I ett fascinerande experiment har man i ett lab i USA fått flercellighet att evolvera på bara 350 generationer - hos jäst. Man tog varje dag de celler man odlat och centrifugerade dem. På så sätt kunde man separera tyngre material från lättare. Eftersom flercelliga kluster - eller "snöflingor" som forskarna kallar dem - väger mer än enstaka celler kunde man på så sätt separera de få instanser av flercellighet som uppstod spontant från enstaka celler.

På 60 dagar, vilket motsvarar ungefär 350 generationer, uppkom och stabiliserades stabila cellkluster, där alla celler hade samma gener. Några hundra generationer senare hade cellerna även börjat specialisera sig. Det här sista är speciellt intressant eftersom det öppnar för emergenta fenomen där helheten blir större än bara en ansamling celler. Bland annat förekom programmerad celldöd. Men liksom i all forskning finns förstås skeptiker:
Sceptics, however, point out that many yeast strains naturally form colonies, and that their ancestors were multicellular tens or hundreds of millions of years ago. As a result, they may have retained some evolved mechanisms for cell adhesion and programmed cell death, effectively stacking the deck in favour of Ratcliff's experiment.

"I bet that yeast, having once been multicellular, never lost it completely," says Neil Blackstone, an evolutionary biologist at Northern Illinois University in DeKalb. "I don't think if you took something that had never been multicellular you would get it so quickly."
Läs hela historien hos New Scientist.

När vi ändå är inne på Hasse (och Tage) - Herr Lind i Kramfors

Militanta ateister?

“Det tycks vara omöjligt att svenska debattörer kritiserar ateister tillika medlemmar i Humanisterna – utan att använda de obligatoriska orden ”extrem”, ”fundamentalistisk” eller ”militant”. Senaste exemplet är Leif Zern som i DN Kultur (21/6) nämner ”Lena Andersson och landets övriga mer eller mindre militanta ateister”.”

Så skriver journalisten Nima Dervish i sin pricksäkra och roliga krönika. Läs den här.

Grattis Hasse Alfredson!

Hasse Alfredson fyller 80 på tisdag och DN har därför grävt fram en klassisk sketch som även passar bra här på bloggen. – Usch, fan, jag hatar att jag ska fylla 80 år, säger Alfredson själv.Tidningen Dagen kommenterar sketchen.

Om Humanism

Richard Norman, moralfilosof och vice ordförande i British Humanist Association, förläser om Humanism - vetenskap, vad det innebär att vara människa, humanistisk moral och andlighet. Presentationen är i tre delar och genomfördes i juli 2010.

Ett tips för er som har regn i midsommar.

Del 1 nedan, Del 2,  Del 3

22 juni 2011

Yttrandefrihetsdiskussion i Dagen

Tidningen Dagen har idag en läsvärd diskussion om yttrandefrihet.
Teologen Elena Namli ser [...] problem med hur vi i västvärlden upphöjer yttrandefriheten. Hon har kallat den rättigheten för ett "kolonialistiskt helgon".

- I vår kultur har den väldigt hög status, man säger att yttrandefriheten är så viktig för demokratin. Men vi reflekterar inte över den, varför och när är den viktigare än andra värden? säger hon.
[...]
- Vi måste börja fundera över hur vårt budskap tas emot av andra människor. Vi ska kritisera uppåt, men inte puckla på muslimer som i Europa är en strukturellt marginaliserad grupp.
[...]
Christer Sturmark, ordförande i Humanisterna, ser inte alls på yttrandefrihet på samma sätt. Han menar att det finns självcensur som är negativ kring vad man får säga om islam i Sverige i dag.
[...]
Christer Sturmark tycker att många debattörer i Sverige lider av en postkolonial skuldkänsla och att detta påverkar synen på yttrandefrihet.

- Man är så otroligt rädd för att tänka tanken att vissa kulturella värderingar faktiskt kan vara bättre än andra kulturella värderingar. Jag tycker till exempel det är bättre att inte omskära flickor än att göra det, och det menar jag gäller alla. Men skuldkänslan gör att många inte vågar hävda att det finns universella principer. Men detta kommer inte hålla särskilt länge, jag tror att om 30 år ser vi tillbaka på detta som medlöperi.

(Några tänkbara) evolutionära förklaringar av homosexualitet

Hur uppstår och förmeras egenskaper som är till reproduktiv nackdel i naturen? För säga vad man vill om homosexualitet, men sex mellan likakönade leder mer sällan till barn än sex mellan olikkönade. Då borde väl rimligtvis homosexualitet försvinna på grund av det naturliga urvalet? Det finns bara ett problem med den här evolutionära slutsatsen: den stämmer dåligt med data. Homosexuella beteenden (det närmaste man kommer "homosexuell läggning" när man inte kan fråga djuret om sin upplevelse av sig själv) finns rapporterade från nästan 1500 djurarter. Hur kan det komma sig?
Antingen är homosexualitet inte till någon evolutionär nackdel, eller så finns det någon annan mekanism som orsakar homosexualitet än genetik. Man kan till exempel tänka sig att homosexualitet är något man lär sig av andra - att den orsakas av ett socialt arv. Eller så kanske man blir homosexuell av något som händer i moderlivet, en hormondusch eller liknande. Eller kanske något som händer utanför moderlivet, en präglande upplevelse av något slag? Det finns många möjligheter och få svar, men frågan är högintressant för evolutionsbiologer. Nu när det inte längre är (lika) stigmatiserande att komma ut som homosexuell är frågan också forskningsbar på ett helt nytt sätt.

Om ni är intresserade av tänkbara evolutionära förklaringar (genetik och selektion) - hur man kan tänka sig att homosexualitet kan finnas hos så många djurarter - så har evolutionsbiologen Jeremy Yoder, själv homosexuell, skrivit ett intressant gästbloggarinlägg hos Scientific American där han presenterar några tänkbara förslag. Det är dock än så länge mest spekulationer han redovisar:
In the end, however, this is mostly storytelling--lots of possibilities, but much less hard data. What we need to test many of these ideas is detailed records of the total reproductive fitness of sexual minorities in specific social contexts--especially societies approximating the ones formed by our earliest human ancestors. The best we can say without this is that many societal contexts could have made the apparent fitness cost to same-sex attraction smaller than it appears at first glance.

So where does all of this leave the evolutionarily-aware gay man, lesbian, or transgendered person? As I noted at the start, figuring out the exact nature of our tenuous relationship with natural selection doesn't tell us much about our moral stature, our value to society, or the best way to live our lives. It does, however, offer to answer the question that evolutionary biology can potentially answer for all human beings, regardless of orientation, gender, or race: how did we come to be what we are?

Sagan om kexet mm.

I sin senaste podcast samtalar Johann Hari med P.Z. Myers om "Nyateisterna".
Underhållande för oss som har den läggningen.

The Johann Hari podcast eller iTunes

21 juni 2011

Den antroposofiska bakgrunden till Vidarklinikens mässlingsråd

Hur långt den offentliga vården skall finansiera en andligt baserad läkekonst är i grunden en politisk fråga. Men om skattepengar skall gå till Vidarkliniken får det vara ett minimikrav att de lämnar samma rekommendationer vad gäller vaccinationer som övriga vårdgivare, skriver barnläkaren Mats Reimer och Steinerkritikern Alicia Hamberg i en replik på DN Debatt.
Antroposofiska behandlingsmetoder syftar till understödjande av självläkningsprocesser. Eftersom sjukdomarna är symptom på obalans på andliga områden, har interventionerna som mål att återställa jämvikten på det översinnliga planet. Feber är en värmeprocess (luciferisk) och motverkar därför sådana processer (ahrimanska) som leder till ”förhårdnande”. Barnsjukdomar inträffar då de utvecklingsmässigt behövs.

Vad gäller mässlingsutslag ser antroposofiska läkare dem som viktiga och menar att om sjukdomen inte får sitt yttre uttryck, vänds den inåt. Att borsta huden för att sprida utslaget och att ge lavemang ses som olika sätt att hjälpa organismen att utsöndra det kroppen behöver göra sig kvitt.
[...]
I Frankrike har under årets första halvår runt 10.000 personer insjuknat i mässling, 12 har fått allvarliga neurologiska följdsjukdomar (encefalit/myelit) och 6 har avlidit i denna sjukdom som lätt förebyggs av två doser vaccin.
Stoppa skattepengarna till Vidarkliniken nu!

Moder Jord


Via:

Könstillhörighet

Mats Reimer bloggar idag på Dagens Medicin om könstillhörighet, en egenskap som verkar vara något medfött, inte inlärt. Det kan bli väldigt fel om man försöker "korrigera" denna tillhörighet, vare sig man försöker göra pojkar till flickor, flickor till pojkar, eller inte tillåter de som känner att de fått en kropp av "fel" kön att byta. Reimers inlägg kommer sig av att den queerteoretiska professorn Judith Butler varit i stan. Butler hävdar, mot all empiri, att sexuell tillhörighet är något inlärt. På den punkten springer hon den religiösa högerns ärenden - de som menar att man kan "korrigera" homosexuella.

Butler sysslar med bullshit på hög akademisk nivå. Postmodernismen har inte så hög status på universiteten längre, och här kan ni se varför. Från Wikipedia:
The crux of Butler's argument in Gender Trouble is that the coherence of the categories of sex, gender, and sexuality—the natural-seeming coherence, for example, of masculine gender and heterosexual desire in male bodies—is culturally constructed through the repetition of stylized acts in time. These stylized bodily acts, in their repetition, establish the appearance of an essential, ontological "core" gender. This is the sense in which Butler famously theorizes gender, along with sex and sexuality, as performative. The performance of gender, sex, and sexuality, however, is not a voluntary choice for Butler, who locates the construction of the gendered, sexed, desiring subject within what she calls, borrowing from Foucault’s Discipline and Punish, "regulative discourses." These, also called "frameworks of intelligibility" or "disciplinary regimes," decide in advance what possibilities of sex, gender, and sexuality are socially permitted to appear as coherent or "natural." Regulative discourse includes within it disciplinary techniques which, by coercing subjects to perform specific stylized actions, maintain the appearance in those subjects of the "core" gender, sex and sexuality the discourse itself produces.

A significant yet sometimes overlooked part of Butler's argument concerns the role of sex in the construction of "natural" or coherent gender and sexuality. Butler explicitly challenges biological accounts of binary sex, reconceiving the sexed body as itself culturally constructed by regulative discourse. The supposed obviousness of sex as a natural biological fact attests to how deeply its production in discourse is concealed. The sexed body, once established as a “natural” and unquestioned “fact,” is the alibi for constructions of gender and sexuality, unavoidably more cultural in their appearance, which can purport to be the just-as-natural expressions or consequences of a more fundamental sex. On Butler’s account, it is on the basis of the construction of natural binary sex that binary gender and heterosexuality are likewise constructed as natural. In this way, Butler claims that without a critique of sex as produced by discourse, the sex/gender distinction as a feminist strategy for contesting constructions of binary asymmetric gender and compulsory heterosexuality will be ineffective.
Jag har lagt in fetstil på ett ställe för att visa hur även motbevis byggs in som stöd för teserna. Det här är pseudovetenskap.

Fira Världshumanistdagen

I dag är det World Humanist Day. Firandet sammanfaller med sommarsolståndet, så i Sverige kan vi kanske utveckla Midsommar till Humanismens helg. Här är en kort lektion om sommarsolståndet och traditioner ni kan förlusta er med denna dag:

Ateister samlade pengar till vandaliserade kyrkorFriendly Atheist är för övrigt en mycket läsvärd blogg.

20 juni 2011

Blir 2000-talet religionens århundrade?

Religion åtföljer människan så länge hon förblir en kulturvarelse.
Marie Demker
Tänk hur slarvigt eller okunnigt en professor i statsvetenskap kan uttala sig. Jag undrar om Marie Demker tror att vi som inte är religiösa har slutat vara kulturvarelser och vilka belägg hon har för detta påstående. Om det stått mänskligheten så hade det i alla fall gått att diskutera.

Dagens Nyheter startade i förra veckan ett kulturdebatt: Religionsboom? Första inlägget var Marie Demkers Därför blir 2000-talet religionens århundrade i vilket hon huvudsakligen kommenterar boken ”God’s century - Resurgent religion and global politics”. Bokens budskap är att i ett globalt perspektiv ökar religionernas inflytande och detta har inte hindrats av modernisering och demokratisering.
Tvärt­ emot den så kallade sekulariseringstesens anhängare har religiösa aktörer och religiösa värdesystem tjänat på globalisering, demokratisering och modernisering av kommunikationsteknologin. Genom den kommunikationella revolutionen som tog sin början runt 1970 har kontakter och nätverk underlättats, budskap kan spridas på internet och samverkan mellan olika aktörer på olika platser har underlättats. Religiösa aktörer har genom att vinna ett ökat oberoende från staten kunnat befrias från dogmer, traditioner och hierarkier för att i stället utveckla nya – ofta individualistiska – identiteter.
Demker kryddar med egna funderingar om att i ett postsekulärt samhälle så kan vi inte skilja religion från politik, utan istället måste vi diskutera formerna för samarbete mellan religion och politik.
Idén att det finns ett sekulärt samhälle kan bara uppkomma hos personer som antingen inte förstår religionens politiska betydelse globalt eller som förespråkar en repression av en typ som vi knappt hittills sett i något land.
Jag håller med Demker om att religion inte kan elimineras från det politiska samtalet, istället måste religiöst motiverade åsikter och aktiviteter granskas på samma sätt som andra ideologier. När religiösa åsikter i dag inte behandlas likvärdigt beror det på att dess förespråkar tolkar det minsta ifrågasättande som ett första steg mot en kommuniststat där ordet "vägkyrka" inte får stå på våra vägskyltar. Att man inte gilla något, är inte liktydigt med att man vill förbjuda det.

I dagens DN svarar P C Jersild: Farligt att inte hålla isär religion och politik
Att det inte existerar något sekulärt samhälle kan hon ha rätt i – och därmed inget ”postsekulärt”. Men en sekulär stat är något helt annat än ett sekulärt samhälle och borde vara ett mål att sträva efter. Och varför får inte religionens kärna – tron – tas upp?
Jersild skriver också att en oklar gränsdragning mellan religion och politik borde öka vår uppmärksamhet. Han påminner om att i Sverige har ett regeringsparti med rötterna i frikyrkorna.
Församlingar som haft och ofta på agendan fortfarande har abortmotstånd, homofobi, tveksamhet till organtransplantation och religiöst grundat motstånd (Guds vilja!) mot stamcellsforskning.
I samma tidning replikerar Demker: Jersilds idé om gränser gynnar religionens spridning. Hon argumenterar för att sekulariseringstesen - mer välstånd och utbildning ger mindre religion - är felaktig och att religionernas spridning gynnas av ett särhållande av religion och politik. Demker avslutar med det fabulösa uttalande som citerades högst upp.

Jag hoppas inte religionerna får större inflytande under 2000-talet. De som tror detta bortser ifrån att religionsutövarnas antal växer i de länder där tidigare religiösa förtryckts eller endast en trosåskådning varit tillåten. Den stora långsiktiga trenden är istället att utbildning och välstånd tränger undan övernaturliga livsåskådningars inverkan på människors liv. Det enda sätt religionerna kan få större inflytande är om de fattigare delarna i världen inte får tillgång till bättre utbildning och högre välstånd.

Slutligen borde debatten om det sekulära samhället upphöra. Detta är ett begrepp som olika debattörer lägger olika värde i och det är bara ett tillhygge i debatten. Istället borde vi diskutera vad en sekulär stat innebär och vilken roll (om någon) religion kan ha i denna.

Vatikanen startar hjälpcenter för offer för präster

Tidningen Dagen rapporterar att Vatikanstaten ska starta ett hjälpcenter för dem som har utnyttjats av kyrkans egna präster. Centret kommer att erbjuda vägledning både till dem som arbetar med offer för utnyttjande och de utsatta själva.

Det gäller bara sexuella övergrepp.

I en relaterad nyhet berättar Kyrkans Tidning att påven nu lanseras som mangahjälte. Katolska kyrkan är inte rädd för att använda nya och lockande typer av media för att möta unga människor där de är, säger redaktören Jonathan Lin.

Djur inför rätta

Nonicoclolasos skriver läsvärt om en uppsats om kyrkliga rättegångar mot djur där artikelförfattarna använder nationalekonomi för att försöka förstå fenomenet.
Det ligger nära till hands att se dessa djurrättegångar som ytterligare en indikation på att katoliker har en skruv lös — och mycket riktigt har tidigare forskare inte kunnat förklara vad dessa rättegånger fyllde för funktion — men nu presenteras alltså ett i mitt tycke intressant och rimligt förslag till förklaring: rättegångerna syftade till att få (okunnigt och vidskepligt) folk att betala tionde. Låt vara att det inte finns data för att testa dess giltighet på ett rigoröst sätt, men det finns åtminstone vissa indikationer på att förklaringen har en del som talar för sig. Förklaringen är i linje med tidigare forskning som använder nationalekonomins analysverktyg för att tolka och förstå läror och beteenden inom religionens värld.
Läs hela inlägget här.

Hund dömd att stenas till döds i Israelisk rabbindomstol

Den här historien är från BBC så den är tydligen sann.
A Jewish rabbinical court condemned to death by stoning a stray dog it feared was the reincarnation of a lawyer who insulted its judges, reports say.

The dog entered the Jerusalem financial court several weeks ago and would not leave, reports Israeli website Ynet.

It reminded a judge of a curse passed on a now deceased secular lawyer about 20 years ago, when judges bid his spirit to enter the body of a dog.

The animal is said to have escaped before the sentence was carried out.

One of the judges at the court in the city's ultra-Orthodox Mea Shearim neighbourhood had reportedly asked local children to carry out the sentence.

An animal welfare organisation filed a complaint with the police against a court official, who denied reports that judges had ordered the dog's stoning, according to Ynet.

But a court manager told Israeli daily Yediot Aharonot the stoning had been ordered as "as an appropriate way to 'get back at' the spirit which entered the poor dog", according to Ynet.

Dogs are considered impure animals in traditional Judaism.
Jamen givetvis innehåller en herrelös hund som råkar gå in i en domstolsbyggnad den reinkarnerade själen av en advokat och "därför" måste den stenas. Givetvis.
_________________________________
Rättelse: Historien var en tidningsanka. Läs mer här: http://lifeinisrael.blogspot.com/2011/06/maariv-apologizes-about-misleading.html Tack till Wildenstam för rättelse.

Klubb för lydiga fruar drar igång i Indonesien

"Obedient Wives Club" låter som ett dåligt skämt från en film för fulla tonåringar. Men det är det inte, utan skapelsen av den konserativa muslimska gruppen Global Ikhwan i Malaysia. Organisationen hävdar att de kan få stopp på både prostitution och skilsmässor genom att lära kvinnor att vara lydiga. I Malaysia är hundratals kvinnor medlemmar och den indonesiska falangen hävdar att de redan är uppe i 300.

Eftersom det är en religiös organisation handlar det förstås mest om sex. Ledaren för "kvinnogruppen", Gina Puspita, säger följande.

A wife has to be 100 percent obedient to her husband in all aspects, especially in sexual treatment
AP, som rapporterar om nyheten, berättar också att samma grupp också startat en polygami-klubb.

19 juni 2011

Söndagsbröllop: En katolik och en protestant gifter sig

Söndagspredikan: Lite religionsfilosofiTack till Thomas för tips.

18 juni 2011

Konstgjort minnesimplantat - för möss

Det finns hopp för oss med dåligt minne. Från New York Times:
In a series of experiments, scientists at Wake Forest led by Sam A. Deadwyler trained rats to remember which of two identical levers to press to receive water; the animals first saw one of the two levers appear and then (after being distracted) had to remember to press the other lever to be rewarded. Repeated training on this task teaches rats the general rule, but in each trial the animal has to remember which lever appeared first, to inform the later choice.

The rats were implanted with a tiny array of electrodes, which threaded from the top of the head down into two neighboring pieces of the hippocampus, a structure that is crucial for forming these new memories, in rats as in humans. The two slivers of tissue, called CA1 and CA3, communicate with each other as the brain learns and stores new information. The device transmits these exchanges to a computer.

To test the effect of the implant, the researchers used a drug to shut down the activity of CA1. Without CA1 online, the rats could not remember which lever to push to get water. They remembered the rule — push the opposite lever of the one that first appeared — but not which they had seen first.

The researchers, having recorded the appropriate signal from CA1, simply replayed it, like a melody on a player piano — and the animals remembered. The implant acted as if it were CA1, at least for this one task.

“Turn the switch on, the animal has the memory; turn it off and they don’t: that’s exactly how it worked,” said Theodore W. Berger, a professor of engineering at U.S.C. and the lead author of the study, being published in The Journal of Neural Engineering. His co-authors were Robert E. Hampson and Anushka Goonawardena, along with Dr. Deadwyler, of Wake Forest, and Dong Song and Vasilis Z. Marmarelis of U.S.C.

VoFcast 4: Anders Martinsson om klimatvetenskap

I det fjärde avsnittet av Vetenskap och Folkbildnings podcast VoFcast intervjuas initiativtagaren till Uppsalainitiativet och humanisten Anders Martinsson om klimatvetenskap. Han tar upp hur vi kan veta att koldioxid påverkar klimatet genom att via våra mänskliga utsläpp orsaka en global uppvärmning. Dessutom berörs vilka konsekvenser uppvärmningen kan ha för oss och naturen, liksom hur den vetenskapliga processen bakom klimatvetenskapen går till och om vi kan lita på dess resultat.

I nästa avsnitt kommer vi ta upp den pseudovetenskapliga klimatskepticismen.

Förvånade nyhetsbrev från Göran Hägglund

Med viss förvåning löser jag Göran Hägglunds nyhetsbrev igår fredag 17 juni. Där skriver han bland annat:
Som ett brev på posten vid den här tiden på året kommer diskussionen om skolavslutningar i kyrkan. Dogmatiska ateister med Christer Sturmark i spetsen vill stoppa skolavslutningar i kyrkor trots att ingen annan än de själva frågat efter det.
Det känns lite märkligt att bli personligt påhoppad i ett officiellt nyhetsbrev från ett av regeringens statsråd. Jag undrar hur Hägglund motiverar att stämpla mig som “dogmatisk”? Inte kan väl ett engagerat opinionsbildade för t ex kvinnors rätt att slippa religiöst förtryck och det sekulära samhällets princip, bara avfärdas av ministern som “dogmatiskt”?
Dessutom har Hägglund fel i sak. Jag vill inte stoppa skolavslutningar i kyrkor. Jag argumenterar tvärtom för att man kan ha skolavslutningar i kyrkan, eftersom det ofta är vackra och stämningsfulla rum och på många orter saknas fullvärdiga lokalalternativ.
Däremot har jag sagt att man bör ge prästen ledigt på skolavslutningen och låta någon annan leda ceremonin. Skolavslutningar är inte några kristet religiösa ceremonier. Denna min uppfattning framgår med all tydlighet tex i min debatt med Jan Björklund i TV4 morgon eller i min debatt med samme Björklund i radions Studio Ett för ett par veckor sen.
Det starka utfallet mot mig i ministerns nyhetsbrev indikerar att den övergripande diskussionen om religionens roll i vårt samhälle är viktig och känslig. Jag har alltid uppfattat Göran Hägglund som en sympatisk och dialogsökande politiker, som stundtals har det tufft med en del mer reaktionära krafter i sitt eget parti. Hägglund själv verkar inte höra till dem. För en tid sedan träffades vi informellt över en kopp kaffe på ett fik i Gamla Stan i Stockholm för att diskutera Humanisterna och det sekulära projektet.
Jag gick från det mötet med en hoppfull bild av Göran Hägglund. Nyhetsbrevet indikerar en annan ton. Jag hoppas han hittar tillbaka till ett mer konstruktivt tonfall, där han också är mer noggrann med vilka ståndpunkter han tillskriver andra. Helst bör man kritisera det meningsmotståndarna tycker, inte vad de inte tycker.
PS i Nyhetsbrevet skriver han också:
Ängelholm får ordet ”Vägkyrka” inte förekomma på vägskyltar eftersom det anses som religiös propaganda. Detta är absurt. Religion och trossamfunden berikar vårt samhälle och är en del av vårt kulturarv som vi ska vara stolta över.
Detta var så vitt jag vet också en tidningsanka. Något sådant förbud har tycks aldrig förekommit.

Om din hjärna tror på detta köper du boken!

Michael Shermer säljer in sin senaste bok: The Believing Brain - From Ghosts and Gods to Politics and Conspiracies--How We Construct Beliefs and Reinforce Them As Truths. Shermer berättar lättsamt om hur vår hjärna kan lura oss i 43 minuter, sedan kommer en frågetund.

Han svarar (1:09) på en fråga om varför religionerna överlever? Svaret är att de anpassar sig efter kulturens utveckling och vår hjärna är kopplad så att vi ser mönster och gömda agenter. Hur begränsar man religionernas inflytande? Jo, låter staten hantera religionens sociala uppgifter och finansiera dem från staten.

- Statligt stöd till trossamfund kanske har en viktig uppgift ändå?

Lördagsunderhållning: Anthony David - God SaidTack till Thomas för tips!

17 juni 2011

Skyltarna till vägkyrkorna? En ihopljugen historia

Bloggaren Torbjörn Jerlerup undersöker den av Attefall och Hägglund citerade historien om skyltarna till vägkyrkor i Ängelholm. Så här skriver Hägglund:
I Ängelholm får ordet ”Vägkyrka” inte förekomma på vägskyltar eftersom det anses som religiös propaganda.
Jerlerup har spårat historien:
Om man läser i Kristdemokraten ser man vart den kom ifrån. Från en lokal kristdemokrat som ville använda de elektroniska skylttavlorna i Kommunen för propaganda om kyrkorna. Han fick nej. Sen började religiösa fundamentalister och rasister sprida skrönan genom att påstå att ALLA skyltar med ordet vägkyrka var förbjudet i Ängelholm.

Politiskt inkorrekt har skrivit om det, Muslimska friskolan, Sverige Fritt, Attefall, HD, etc, etc…
[...]
Om man bara lyft på luren och ringt en vägkyrka hade man fått veta att det hela bara var en skröna som har sitt ursprung i att en (!) Kristdemokrat ville göra religiös reklam på en elektronisk infartsskylt och fick nej!
Förhåller sig KD fritt till "sanningen"? Vi ser fram emot en rättelse.

Det är bara vi Humanister som bråkar...

Från Göran Hägglunds nyhetsbrev:

Som ett brev på posten vid den här tiden på året kommer diskussionen om skolavslutningar i kyrkan. Dogmatiska ateister med Christer Sturmark i spetsen vill stoppa skolavslutningar i kyrkor trots att ingen annan än de själva frågat efter det. I Ängelholm får ordet ”Vägkyrka” inte förekomma på vägskyltar eftersom det anses som religiös propaganda. Detta är absurt. Religion och trossamfunden berikar vårt samhälle och är en del av vårt kulturarv som vi ska vara stolta över.
"Ingen annan än de själva". Kan man få en tydligare bekräftelse på Göran Hägglunds människobild? Din åsikt är inget värd om du inte är troende.

Sekulär konfirmationNu drar Humanisternas årliga konfirmationsläger igång. Första omgången äger rum i Höör i Skåne från den 17-23 juni.

Då svenska kyrkan måste locka med aktiviteter som vattenskidor, golf, ridning, fotboll, hockey och rollspel kommer ungdomar till Humanisternas läger för att tala om etik och moral, mänskliga rättigheter, jämställdhet och rasism.

Humanisterna har, till skillnad från den kristna konfirmationen, inga krav på en trosbekännelse eller krav på att våra deltagare ska ha någon särskild uppfattning om gud. Humanisterna har alltså inga krav på att deltagarna ska vara sekulära humanister.

Humanisterna arrangerar i år tre läger. De övriga går av stapeln den 4-10 juli i Sköldinge i Södermanland samt i Höör igen den 1-7 augusti.

Den kristna konfirmationen minskar årligen i popularitet. Enligt svenska kyrkans senaste Riksrapport från 2008 har konfirmationsfrekvensen varit på stadigt nedåtgående sedan 80-talet. Det handlar om en minskning från 70 till 35 procent under denna tid. Samtidigt ökar intresset för det humanistiska alternativet.

- Vi har medvetet valt att kalla våra läger för konfirmationsläger och inte livsåskådningsläger för att vara tydliga i att det vi erbjuder är ett alternativ till den kristna konfirmationen, säger verksamhetschef Kalle Persson. Med denna tydlighet och vår humanistiska utgångspunkt hoppas vi att vår verksamhet inom snar framtid kan växa ännu mer och kunna möta den ökande efterfrågan.

Följ våra läger direkt på twitter #humkonf

16 juni 2011

Ekot i P1: Olegitimerade terapeuter kan skada patienter

Fritt fram för vilket hokus pokus som helst inom behandling av psykiskt sjuka. Ekot i reportage:
Till skillnad från kroppsliga folksjukdomar, som bara får behandlas av legitimerad sjukvårdspersonal, är det fritt fram för vem som helst att erbjuda behandling för psykiatriska sjukdomar. En undersökning som Ekot har gjort, som rör 90 olegitimerade så kallade terapeuter, visar att hälften av dem är beredda att ta emot en deprimerad person med självmordstankar.

Läs och lyssna här

Vilka är det Broderskapsrörelsen ska visa solidaritet med?

Broderskapsrörelsen, Sveriges kristna socialdemokrater, byter i dagarna namn till "Socialdemokrater för tro och solidaritet". Många skimrande ord används i policydokumenten, men mot en religiös bakgrund går skimret förlorat och detta måste vi våga uppmärksamma, skriver Ellis Wohlner, socialdemokrat och viceordförande i förbundet Humanisterna på Newsmill idag.

Läs hela artikeln här.

Varför religiösa friskolor är så nödvändiga för religionens fortlevnad

Det finns en central skillnad mellan djurs och människors sätt att lära sig av varandra. Här är en del av nyckeln till varför människor kan ha religion medan schimpanser skulle förlora tron på en generation.

15 juni 2011

Kan vi samtala med religiösa?

Mattias Irving har på Seglora Smedja publicerat välformulerad och konstruktiv kritik mot Humanisternas retorik i allmänhet och Humanistbloggen i synnerhet. Läsvärt och tänkvärt.
Jag vill ha en levande idédebatt i Sverige och både sekularismen och humanismen är två självklara röster i den debatten. Jag vill definitivt inte ha mindre av någon av dessa varor, utan mer! Men jag efterlyser en retorik som också vågar vara smal och prövande, inte enbart bred och pamfletterande. För all den lyster som popularitet sprider så riskerar man att bli ett sänke för debattklimatet om man ständigt söker bredast möjliga bas att nå ut till.
Jag vill också ha en levande idédebatt i Sverige. För detta krävs att man lyssnar på sina meningsmotståndares åsikter och är beredd att ifrågasätta sina egna. Läs hela Irvings inlägg: Kan vi samtala? och kommentera gärna både här och där.

Preformance, Feedback, Revision - ett ypperligt sätt för utveckling.

Svenska kyrkan saknar relevans för sina medlemmar

Presskommentar från Humanisterna:

Svenska kyrkan presenterar i dagarna sin stora studie ”Medlem 2010” där över tiotusen medlemmar har tillfrågats om sin relation till kyrkan. Ca 90% av medlemmarna har en svag relation till kyrkan. Medlemmarna har också ett ointresse för kristen tro.

Orsaken till det relativt höga medlemstalet i Svenska kyrkan är givetvis att spädbarn ansluts i och med ett dop och sedan blir kvar av slentrian. En opinionsundersökning för några år sedan visade att endast 27 procent av de tillfrågade skulle bli medlemmar i Svenska kyrkan om de tog ställning i vuxen ålder.

- I Sverige är så kallad ”opt-out” marknadsföring förbjuden. Om jag driver tex en tidskrift, så får jag inte skicka hem tidningen till personer och hävda att de är prenumeranter om de inte skriftligen meddelar motsatsen. Jag måste göra tvärtom, opt-in, säger Christer Sturmark, ordförande i Humanisterna.

- Svenska kyrkan struntar i de marknadsföringsreglerna. Om kyrkan ville ha en hederlig rekryteringspolicy så borde alla ungdomar som fyller 18 år få ett brev från kyrkan där de ombeds skriftligt bekräfta att de vill vara medlemmar i kyrkan. Annars borde de tas bort ur registret automatiskt. Då skulle vi få ett sanningsenligt medlemstal under 30 procent, fortsätter Sturmark.

Läs mer om kyrkans medlemsundersökning här.

The Rap Guide to Evolution

Baba Brinkman, som nyligen intervjuades i Skeptikerpodden, spelade för två år sedan in albumet: The Rap Guide to Evolution vars texter är baserade på Darwins evolutionsteori. I samarbete med Wellcome Trust produceras nu musikvideor och lärarhandledningar som är tänkt att användas vid utbildning:

>> The Rap Guide to Evolution <<

Plötsligt krav på faktagranskning från kyrkan

Från Sydsvenskan:
Varför gör ett företag i Venezuela en Iphoneapp med guide över Lunds domkyrka? Det undrar Lunds domkyrkoförsamling också. Nu försöker de få tag i företaget för att påtala alla fel i guiden.
[...]
Guiden förlägger den svenska reformationen till 1200-talet (1500-talet är det rätta), beskriver altarskåpet som ett gotiskt trästycke och ger uret två olika dateringar. Vägen genom kyrkan beskrivs på ett ologiskt sätt och ordet "kapell" används på ett udda sätt.
[...]
Rickard Bonnevier, informatör i domkyrkoförsamlingen, sprang på guiden av en slump när han sökte efter appar med Lundainnehåll.
– För den som är någorlunda initierad blir det här konstigt. Det är tydligt att de inte riktigt vet vad de skriver om, säger han.
Låter bekant det där. Man kanske skulle passa på och rätta andra skriftliga inslag angående kyrkan när man ändå håller på? Vilken dag korsfästes Jesus egentligen? Hur många - och vilka - var det som gick till Jesus grav? Ja, som alla pålästa Humanister vet har bibeln stort behov av faktamässig uppstramning.

14 juni 2011

Attefalls beröringsskräck

Sverige är på väg att förlamas av religiös beröringsskräck, skriver Stefan Attefall på sidan 4 (10/6). Ett påfallande okunnigt uttalande av ett statsråd. Det vore önskvärt om Attefall förmådde att lyfta blicken över sin egen pingstförsamlings religiösa horisont.

Då kanske han skulle upptäcka den svenska traditionen som vuxit fram under 1900-talet: en sekulär stat där religion och politik inte blandas ihop. Därför bör prästen vara ledig på skolavslutningen. Det är barnen, skolan och sommaren som ska stå i centrum, inte en religiös ledare.

Många har kommit till vårt land på flykt från länder som inte förmår separera religion och politik. Det ingår i svensk utrikespolitik att brännmärka stater som inte respekterar denna princip. Men allt sådant tappar i kraft om vi inte lever som vi lär.

Sverige är inte längre ett kristet land. Majoriteten av medborgarna tror inte på Attefalls kristna gud, ja faktiskt inte på några gudar alls, visar Svenska kyrkans egna opinionsundersökningar.

Riksdagen delar ut ca 50 miljoner kronor om året till olika livsåskådningsorganisationer, men vägrar alltjämt inkludera den största livssynsorganisationen för människor med en sekulär livssyn, Humanisterna. Det är ovärdigt en stat som vill kalla sig sekulär.

Attefall skriver ”Religionen är kanske den starkaste värdeförmedlande kraften i ett samhälle”. Men de värderingar som ligger till grund för vårt samhälle idag har vuxit fram trots kristendomen, inte tack vare den.

Den som ansvarar för trossamfundsfrågor i regeringen bör ha ett synligt engagemang för värden som jämställdhet och antidiskriminering, samt föra en dialog även med sekulära livssynsorganisationer. Det har Attefall hittills vägrat. Beröringsskräck?

Också publicerad i Expressen idag.

Sekulär beröringsskräck

Christer Sturmark skriver i dagens Expressen: Attefall lider av beröringsskräck. Detta är en kommentar till Stefan Atterfalls inlägg om religiös beröringsskräck som tidigare kommenterats på bloggen [1,2].

Sturmark inleder:
Det vore önskvärt om Stefan Attefall förmådde att lyfta blicken över sin egen pingstförsamlings religiösa horisont. Då kanske han skulle upptäcka den svenska traditionen som vuxit fram under 1900-talet: en sekulär stat där religion och politik inte blandas ihop. Därför bör prästen vara ledig på skolavslutningen. Det är barnen, skolan och sommaren som ska stå i centrum, inte en religiös ledare.
Läs heta debattartikeln: Attefall lider av beröringsskräck

Skeptikerpodden #56 - Lyssnarfrågor och religiös healing


Vi drar igång programmet med en direktreplik från Jon angående hemfödslar, apropå ett antal kommentarer till program 55.

Maria svarar på en lyssnarfråga angående öronakupunktur inom vården och om det fungerar. CJ passar på att prata lite om traditionell kinesisk medicin och om det finns bevis för eller emot dess effektivitet.

Panelen tar även och diskuterar Mats Reimers debattartikel i Dagens Nyheter, angående Vidarklinikens råd vid mässlingen och klinikens replik. Det här ämnet har också diskuterats i avsnitt 52 av Skeptikerpodden.

Frågan tas också upp om det är ett lagbrott med så kallad ”faith healing”, apropå Samuel Varg Thunbergs bloggpostning i frågan.

Och återigen har veckan haft ett utbrott, men denna gång är det mannen på gatan som får ge sin syn på saken.

Avsnittet kan du gratis lyssna på on-line på skeptikerpodden.se eller prenumerera via Tunes.

Låt mig vara fundamentalist för en stund, herr Almkvist

Dagens ledare i SvD är signerad Gustaf Almkvist. Jag är inte bekant med honom sedan tidigare, men antar, baserat på var han skriver ledare, att jag kan räkna bort honom från såväl de socialistiska som nationalistiska lägren. Kvar återstår en borgerlig hemvist, med mer eller mindre liberala och konservativa drag.

Med ledaren i åtanke gissar jag att han hör hemma i det senare lägret. Och att han behöver göra sin hemläxa.

Redan i rubriken tar han sats för att skapa en falsk dikotomi:
Hellre skolavslutning än sekulärfundamentalism

Till att börja med, va? Menar Gustaf Almkvist att frågan står mellan att låta våra skolungdomar avsluta skolåret och få sommarlov, eller att upprätthålla ett sekulärt samhälle och tvinga dem till en evighetscykel av studier? Självklart inte, rubriken är bara ett exempel på hur du manipulerar läsaren att tro att det står mer på spel än vad det egentligen gör. Då ska jag ändå vara snäll och låta urvattningen av begreppet fundamentalism passera.

Almkvist fortsätter:
Det behöver bara närma sig sommarlov så är debatten igång igen. Ett par arga röster försöker med principiella brösttoner mana fram en storm om skolavslutningar i kyrkan.

Men det är inte bara i ett vattenglas som det blåser. Frågan handlar nämligen ytterst om något betydligt viktigare än ”Den blomstertid nu kommer”: ska religionen överhuvudtaget få ha något med staten att göra i Sverige?

Jag vet inte vem som är arg enligt honom, tar ändå för givet att jag kan räkna mig till den skaran. Fast jag är mest trött på att frågan är så svår att debattera utan att meningsmotståndare hoppar direkt till argumentationsfel och förvrängning av det andra lägrets åsikter, i det här fallet lägret jag räknar mig till.

Ska religionen över huvud taget få ha något med staten att göra i [ett sekulärt] Sverige, frågan han. Absolut, svarar jag. Har personligen aldrig stött på en sekulär humanist som vill ge religiösa samfund fria tyglar i samhället. Hur skulle det se ut om staten frikopplade sig helt, om de så att säga blundade för allt som har med religion att göra? Hedersmord, könsstympning och indoktrinering av barn i skolåldern är bara tre exempel på religiösa fenomen som skulle passera obemärkt. Det finns fler.

Fast det är självklart inte heller vad Almkvist menar. Han har bara lite svårt med formuleringarna, när det enda han lutar sig mot är ett traditionsbundet argument: Det är svenskt och riktigt med skolavslutningar i Svenska kyrkans lokaler.
Vi har religionsfrihet, att medborgarna fritt ska få välja sin religion och inte heller tvingas delta i gudstjänster. Men vi har ingen fullständig sekularism, som i Frankrike eller USA. Sveriges väg bort från det lutherska enhetssamhället, som började med konventikelplakatets upphävande 1858, har istället varit utpräglat pragmatisk. Det bör vi slå vakt om.

I dag innebär det ett självklart försvar av grundhållningen att staten ska vara sekulär, det vill säga inte favorisera en viss trosuppfattning eller motivera beslut med religiösa argument. Skolans morgonbön är därför borta, liksom statskyrkan. Men en lite mer pragmatisk hållning medför också att traditionella delar av vår kultur, som julspel och skolavslutningar, bör vara naturliga inslag så länge folk uppskattar dem.

Framför allt betyder det att exakt samma regel inte behöver gälla på varenda skola. Sekulärfundamentalism är faktiskt något lika osunt som andra besattheter.

Det finns många sätt att gå tillväga för att upprätthålla ”naturliga inslag så länge folk uppskattar dem”. Det mest uppenbara i ett sekulärt samhälle – med en stat som inte favoriserar ett enskilt trossamfund framför den uppsjö av religioner och livsåskådningar som måste få rymmas i samhället – är att helt sonika låta folket som uppskattar traditionerna vara dem som tar ansvar för deras fortlevnad. Detta går stick i stäv med att tillåta den konfessionsfria skolan att hålla skolavslutningar med religiösa inslag. (Samt har inget att göra med rädsla för islamisering, ett argument som ofta framförs från mer ljusskyggt håll.)

Älskar du julspel? Fint, starta en teatergrupp och sätt upp ett själv. Vill du inleda sommaren med att sjunga i kyrkan? Gå på en högmässa, för bövelen.

Hur svårt kan det vara, herr Almkvist?

Läs hela ledaren:

Bli profet! Drick 5 koppar kaffe!

Gästbloggarinlägg av Brummmbjörnen.
_____________________________
Nu är det klarlagt! Moses och Mohammed drack arabica i öknen! Hörde röster som ingen annan hörde. Med tanke på vad som följde: Var det kask?!

Se t.ex.: http://www.expressen.se/halsa/1.2461939/kaffe-kan-göra-att-du-hör-röster

Flertusenårig kunskap mot trafikdöden

Från gårdagens Dagens Nyheter (lite motsägelsefullt det där, men det är även nyhetsartikeln, om man säger så).
Österrikiska myndigheter var först i världen med att engagera druider i kampen mot vägdöden. Men nu uppges anslagen vara slut och ”de vise männens” arbete med att via ”energistyrning” sänka olyckstalen har kommit till vägs ände.

För cirka ett år sedan kablades det ut över världen att druiderna placerat speciella stenar – monoliter – vid sidan av en väg i Österrike som de hävdade neutraliserade ”negativ strålning”. Druiderna, under ledning av ”ärkedruiden” Wolfgang Hanisch, menar att det var denna strålning i området som orsakade olyckorna, många av dem med dödlig utgång.
[...]
En borgmästare i området, Reinhard Demel, medger att olyckorna minskat dramatiskt i antal.
– Men det kvarstår ett stort frågetecken kring huruvida det är stenarnas förtjänst, säger han.
Gör det?

Hjärnan krymper av religiösa erfarenheter

Scientific American sammanfattar nya intressanta forskningsresultat:
The article, “Religious factors and hippocampal atrophy in late life,” by Amy Owen and colleagues at Duke University represents an important advance in our growing understanding of the relationship between the brain and religion. The study, published March 30 in PLoS One, showed greater atrophy in the hippocampus in individuals who identify with specific religious groups as well as those with no religious affiliation.
Forskarna står frågan inför den exakta mekanismen bakom fyndet, men lägger fram hypotesen att det kan ha med stress att göra.

Där ser man - negativa effekter på hjärnan av religion. Vem hade kunnat ana det?

13 juni 2011

Kollektiv skuld

För ett år sedan skrev Torbjörn Tännsjö i Newmill att judarna borde ta avstånd från Israels politik och vi hade ett inlägg om detta på bloggen: Kollektivt ansvar?

Nu följer Filosofiska Rummet upp med en diskussion om detta. Är det ett sätt att tvinga på judar kollektiv skuld och ansvar eller är det rimligt att man tar ansvar för den religion eller ideologi man identifierar sig med? Deltagare: Torbjörn Tännsjö, Dilsa Demirbag-Sten och Lasse Dencik

Detta är ingen lätt fråga. Först är det svårt att hålla isär skuld, ansvar och straff, samt individer och kollektiv. Sedan är svårt att inte vara partisk när det gäller kollektiv man själv ingår i, vilket de tre debattörerna åskådliggör i programmet.

Newsmill publicerar idag en intervju med Humanisternas ordförande Christer Sturmark

Newsmill publicerar idag en intervju med Humanisternas ordförande Christer Sturmark. ”Religiöst sanktionerat kvinnoförtryck och barns rättigheter att skippa religiös indoktrinering viktigaste frågorna”.

Hela intervjun finns att läsa här.

Samhällets inkonsekventa förhållningssätt till kroppslig integritet

Presskommentar från Humanisterna.

En mamma injicerar Botox mot rynkor på sin 8-åriga dotter. När nyheten nådde TV-tittarna i USA resulterade det med rätta i ett ramaskri. Mamman kan komma att fällas för misshandel och förlora vårdnaden om barnet.

Detta exempel är givetvis skrämmande, men lika skrämmande är det att vi människor är så inkonsekventa i våra bedömningar och sympatier för vad barn utsätts för. Borde inte alla icke-medicinskt motiverade ingrepp på barn framkalla avsky?

Vi humanister förundras över varför det är så stor skillnad på upprördheten över Botox-injektioner på barn och likgiltigheten över könsstympning av pojkar.

Är det så att motivet helgar medlen? Hade det varit acceptabelt att injicera Botox i ett barns ansikte om dess föräldrar hänvisade till en religiös urkund eller tradition?
Motivet till Botox-ingreppet var, enligt mamman, att vinna acceptans och grupptillhörighet. Att helt enkelt stå sig i konkurrensen i en hårt dömande och exkluderande grupp. Samma motiv brukar anföras för könsstympning av pojkar i judiska och muslimska kontexter, säger Humanisternas Eduardo Grutzky.
Att skära i ett barns friska kroppsdel som en religiös märkning utan barnets fria medgivande bryter mot de mänskliga rättigheterna. Alla människor har rätt till kroppslig integritet. Humanisterna menar att samhället tydligt skall ta avstånd från sådana traditioner och se dem som oacceptabla och förkastliga.
Det är hög tid att vi förfasas och ingriper lika handfast mot könsstympning av pojkar som mot Botox-injektioner av småflickor. En pojkes integritet ska inte värderas lägre för att han råkade födas in i en religiös familj och inte i en som hänger sig åt skönhetsindustrin, säger Christer Sturmark, ordförande i Humanisterna.
Se klippet om Botoxmamman.
________________________________
Edit: En av våra vakna kommentatorer har påpekat att botoxhistorien kanske var en tidningsanka: mamman hävdar nu att hon ljög(!). Se mer om de eventuellt falska botoxinjektionerna här. Mycket märklig historia. Det spelar dock ingen roll för själva sakargumentet: det är fel att skära bort bitar av spädbarns penisar för annat än medicinska skäl.

Tack till er uppgiftslämnare: här har ni roten till era sexuella preferenser

I fredags disputerade Hanna Aronsson på en avhandling betitlad "On Sexual Imprinting in Humans". Ni som är stamgäster här på bloggen kanske kommer ihåg att vi efterlyste uppgiftslämnare till en undersökning om prägling hos människor. Den undersökningen är en av pusselbitarna i avhandlingen. Så här beskrivs resultaten av undersökningen på projektets hemsida:

Föräldern av motsatt kön påverkar den sexuella attraktionen till flera olika naturliga och kulturella utseendedrag
Vi har nu analyserat data från “Enkät om sexuella preferenser”. Sambandet mellan flera olika utseendedrag hos föräldrarna, såsom mustasch, ögonfärg, längd, långa naglar och tatueringar, och sexuell attraktion till dessa drag hos en partner analyserades. Resultatet visade på ett samband mellan mammans utseendedrag och sexuell attraktion till dessa drag hos en partner bland heterosexuella män, och ett samband mellan pappans utseendedrag och sexuell attraktion till dessa drag hos en partner bland heterosexuella kvinnor. Detta tyder på att mamman påverkar vad deras söner uppfattar som sexuellt attraktivt, och att pappan påverkar vad deras döttrar uppfattar som sexuellt attraktivt. Det är möjligt att denna påverkan reflekterar tidig inlärning av sexuella preferenser. Alternativa förklaringar, såsom genetiskt nedärvda preferenser, är dock svåra att utesluta helt. Resultaten publiceras som en del av doktorsavhandlingen “On Sexual Imprinting in Humans” (“Sexuell prägling hos människan”) vid Stockholms universitet.

Till alla er som deltog: Tack för hjälpen!

12 juni 2011

Gud och republikanerna

Republikanerna i USA har ett oväntat problem inför det stundande presidentvalet. Följande rubrik förtydligar:
God Caught Backing Multiple GOP Candidates for President

Tydligen har Gud (den kristna versionen) meddelat sitt stöd till minst tre kandidater i partiets interna kapplöpning – Herman Cain, Rick Santorum och Michele Bachmann – vilket förmodligen upplevs som förvirrat (och något slampigt) av redan förbryllade väljare.

Lyckligtvis är Gud inte hundra procent lättfotad när det kommer till att rekommendera konservativa presidentkandidater.
God hasn't been universally generous with his support. He went out of his way to let Mike Huckabee know that he shouldn't run for president, lest he take his focus off the much more important task of producing a series of conservative American history DVDs. And though God arranged for Sarah Palin to be chosen as John McCain's running mate in 2008, there's nothing to indicate that he backs her potential candidacy in 2012.

Jag vet inte, jag. Det här ser inte bra ut för Gud. Så vad har han att säga till sitt försvar?
God could not be reached for comment by press time, because, a spokesman says, he was helping a baseball player hit a game-winning home run, giving an old churchgoing lady the winning lottery numbers, making sure that a plane made it through the turbulence okay, helping someone survive a heart attack, and also, just for fun, creating a new animal that's like a cross between a leopard and an alligator.

Referens:

Söndagspredikan: Jim Gilliam - The Internet is My Religion


Watch live streaming video from pdf2011 at livestream.com

Jesus mot Tor 0-2

0-1 Jesus spikades upp på ett kors. Tor har en hammare.
0-2

11 juni 2011

Kyrkan och Sverigedemokraterna samarbetade om skolavslutning i kyrka

Från Sydsvenskan:
Idas sommarvisa sjöngs två gånger i Veberöd idag. Efter avslutningen på Svaleboskolan hölls en sommaravslutning i kyrkan. Initiativtagare var föräldrar på skolan, bland andra Mattias Karlsson (SD), riksdagsledamot.
Går det att få en tydligare bild av vad det här handlar om? Sverigedmokraterna skiter i Gud - de vill värna "det svenska" gentemot otäckt utländskt inflytande. Karlsson säger det till och med själv.
– Jag själv är inte troende men för mig är det viktigt att våra barn får ta del av vårt kulturarv.
Vårt kulturarv?  Borde inte den korrekta termen vara VÅRA kulturarv? Vad jag vet så var vi asatroende innan vi blev kristna, och kristna innan vi blev sekulära. I vår historia finns katolicism och protestantism, frikyrkor och ateism, upplysningsarv och dogmatism, demokrati och monarki, analfabetism och bildning, framåtanda och bakåtsträvande. Vi har en historia att vara stolta över - men också en del att skämmas för. Bara för att någonting ingår i vår historia innebär inte det att det är något vi bör bejaka och fira.

En hel del av oss tycker att det kristna arvet kanske inte tillhör de ljusaste sidorna av vår historia eller kultur. Andra av oss kanske inte ens har det kristna som kulturarv. Nu är väl inte tolerans för avvikande direkt Sverigedemokraternas paradgren. Men Svenska kyrkan påstår faktiskt att det är deras. Rektorn på Svaleboskolan, Yvonne Andersson, tycker att det är tråkigt att kyrkan valde att kalla sitt arrangemang för skolavslutning, när skolan inte har något med det att göra. Det är bara att hålla med.

Det stör mig faktiskt lite...

...att läsa Stefan Attefalls debattinlägg i Expressen. Det stör mig därför att Stefan Attefall menar att de trossamfund som tar emot bidrag för sin verksamhet med "bred marginal" uppfyller de krav som ställs på organisationer som ska ha rätt att ta emot sådana bidrag. Trots att dessa organisationer inte behandlar kvinnor och män lika och dessutom särbehandlar homosexuella på ett negativt sätt så uppfyller alltså organisationerna med "bred marginal" de krav som ställs? Hur sjutton kan det vara så? Det måste vara något som inte stämmer här.

Stefan Attefall menar att de krav som ställs i lagen på att trossamfunden ska "bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på" är liktydigt med att organisationerna ska tillämpa grundläggande fri- och rättigheter i Regeringsformens första och andra kapitel. Stefan Attefall skriver: "Det handlar till exempel om att upprätthålla rätten till yttrandefrihet, demonstrationsfrihet och religionsfrihet. Alla bidragsberättigade samfund i Sverige uppfyller med bred marginal detta krav". Det stör mig mycket att Stefan Attefall uttryckt sig på det här sättet. Jag ska förklara varför det stör mig.

De grundläggande fri- och rättigheter som Stefan Attefall talar om, dvs de som finns i vår Regeringsform, är fri- och rättigheter som vi medborgare tillförsäkras i förhållande till det allmänna, dvs medborgare i förhållande till staten. De grundläggande fri- och rättigheterna är alltså inte några fri- och rättigheter som vi medborgare kan hävda gentemot varandra och de kan alltså aldrig utgöra rättesnören för hur religiösa samfund ska agera gentemot sina medlemmar eller gentemot andra människor. Det är helt enkelt inte härifrån som man kan utläsa vad ett trossamfund ska göra för att anses "bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på". Regeringsformen handlar inte om vilka grundläggande värderingar som samhället vilar på. Regeringsformen handlar (bland annat) om vilka rättigheter den enskilde har gentemot staten och vilka gränser staten har att bejaka när det gäller att göra intrång i den enskildes integritet. Religiösa samfund har inte till uppgift att "upprätthålla rätten till yttrandefrihet, demonstrationsfrihet och religionsfrihet". Det är en uppgift som staten har. Inte Pingstkyrkan, inte muslimska församlingar och inte Livets Ord. Och det kanske är tur det.

När lagen om stöd till trossamfund skapades gjordes, som alltid vid lagstiftningsarbete, ett förarbete. Detta förarbete syftar till att hjälpa tillämparen av lagstiftningen att tillämpa lagen genom att diskutera gränsdragningsfrågor, förstå syften med lagen och så vidare. När lagen om stöd till trossamfund skapades diskuterade lagstiftaren ingående vad begreppet "bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på" verkligen innebär och detta begrepp är inte liktydigt med vad som sägs i Regeringsformen utan någonting mer långtgående: 


"Ett trossamfund som skall komma i fråga för statligt stöd i form av statsbidrag bör enligt regeringens uppfattning bedriva en verksamhet som direkt eller indirekt upprätthåller och stärker de grundläggande värdena i det svenska samhället. I detta ligger att samfundet utövar sin verksamhet med respekt för alla människors lika värde samt bidrar till en normbildning i samhället som överensstämmer med demokratins idéer. En förutsättning för statsbidrag bör således vara att trossamfundet bidrar till att upprätthålla och stärka samhällets grundläggande värderingar. För att  anses bidra till att upprätthålla och stärka samhällets grundläggande värderingar bör trossamfundet motverka alla former av rasism och andra typer av diskriminering samt våld och brutalitet. Samfundet bör också verka för att utveckla förutsättningarna för jämställdhet mellan kvinnor och män. Vidare bör samfundet verka för att dess medlemmar och betjänade vägleds av etiska principer som är förenliga med samhällets grundläggande demokratiska värderingar. Detta innebär dock inte något krav på att t.ex. samfundets lära eller åskådning skall utformas i demokratisk ordning. Inte heller krävs det att beslutsprocessen i samfundet vid utseende av exempelvis präster vilar på demokratisk grund. Av väsentlig betydelse är i stället att trossamfundet verkar för att dess medlemmar och betjänade deltar i samhällslivet och att samfundet klart markerar avståndstagande från antidemokratiska strömningar i samhället."

Som synes är dessa krav på organisationerna mer långtgående än att bara acceptera eller tillämpa Regeringsformens stadganden om statens (minimi)förpliktelser att tillförsäkra den enskilde mötesfrihet, religionsfrihet, uttrycksfrihet med mera. Det är alltså inte så, som Stefan Attefall felaktigt tror, att Regeringsformen utgör miniminivån för de religiösa trossamfunden och det är heller inte så att trossamfunden med "bred marginal" klarar de krav som ställs på dem. Stefan har inte bara använt fel måttstock för att bedöma trossamfunden utan han har också vänt måttstocken på fel ledd

Stefan Attefall har, som medlem av Sveriges Regering, inte förstått vilket syfte och vilken funktion Regeringsformen har och inte heller har han förstått vilka krav som ställs på trossamfund som vill ta del av statliga bidrag för sin verksamhet. Man kan ju tycka att Stefan Attefall borde förstå detta med tanke på hans roll i det svenska samhället. Eller kan det vara så som han själv säger, "Jag ljuger aldrig medvetet. Däremot är jag duktig på att säga en väl vald del av sanningen. Det blir väl någon kommentar som "vilken vacker frisyr du har", och så menar man det inte".

Jag anklagar inte Stefan Attefall för att ljuga i den här frågan. Jag är dessvärre istället så gott som övertygad om att han faktiskt inte förstår de rättsliga aspekterna av vad han säger. Han förstår inte, tror jag, hur Regeringsformen fungerar och han känner inte till vilka krav som i lagen om trossamfund i verkligheten ställs på de trossamfund som vill ta emot bidrag för sin verksamhet. Det är oroande att en minister med ansvar för dessa frågor har en så dålig kunskapsnivå i så centrala delar. 
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se