31 aug. 2011

Avsnitt 8 av Humanistpodden - Humanisterna vs Sverigedemokraterna


I detta avsnitt blir det ingen vanlig intervju, utan istället en upptagning av en debatt som hölls under politikerveckan mellan Humanisternas ordförande Christer Sturmark och Sverigedemokratiske riksdagsmannen William Petzäll. Rubriken var ”Religionskritik och främlingsfientlighet – motsatser eller parhästar”.

Dessutom berättar Christer Sturmark kort om sina upplevelser på the World Humanist Congress i Oslo 12-14 augusti.

Du laddar ner avsnittet här.

Ni glömmer väl inte att rösta på Humanistpodden för Svenska Podradiopriset 2011?

Hjärntvätt

Bebispastorn har blivit stor. Så här började det...

...och så här har det blivit nu...

Till och med andra väckelsekristna tycker det här är för mycket. Läs till exempel Emanuel Karlstens blogg. Vem vill göra så här mot barn? En större fråga är förstås varför det känns så obehagligt?

Tack till Alexander Funcke för tips.

30 aug. 2011

Amerikansk politik...

Michele Bachmann är väl inte den sekuläraste kniven i lådan i det amerikanska presidentvalet, om man säger så. Detta är hennes senaste utspel.

"I don't know how much God has to do to get the attention of the politicians. We've had an earthquake; we've had a hurricane. He said, 'Are you going to start listening to me here?'"
Läs mer hos tempabay.com.

Att bryta en fasta

Det är en sak att frivilligt anamma en tradition och en annat att känna sig tvingad eller blir straffad om man inte följer traditionen. En person som tvingas genomlida fastan under Ramadan mår självklart inte bra av det. Att stå upp för en egen övertygelse, som bryter mot ens familjs, är svårt i Sverige. Att bryta mot fastan i vissa muslimska länder måste vara i stort sätt otänkbart. Att själv välja vilka traditioner man bejakar och vilka man avstår är en mänsklig rättighet.

Bloggaren Atheistica försökte i år starta en rörelse: A call to break the fast publicly in Ramadan

Glad Eid al-Fitr!

Idag får rättrogna muslimer äta igen efter att inte ha fått äta i en månad. Så här står det om Eid al-Fitr på Wikipedia:
Eid al-fitr eller ’id al-fitr (arabiska: عيد الفطر) är den årliga fastebrytandets högtid som avslutar den muslimska fastemånaden ramadan. Högtiden kallas ofta kort för eid, vilket betyder "en återkommande lycka eller festglädje". Firandet pågår i upp till tre till fyra dagar, av vilka det är den första dagen som är viktigast.
Så här står det om Ramadan:
Ramadan (arabiska: رمضان) är den nionde månaden i den muslimska kalendern och den heliga fastemånaden, som är en av islams fem pelare. Genom att från gryning till skymning helt avstå från mat, dryck, sex och rökning ska muslimer som deltar i fastan lära sig tålamod och ödmjukhet och öka sin medvetenhet om det gudomliga i skapelsen. De ber till Gud (arabiska: Allah) mer än vanligt och önskar då förlåtelse för gångna synder och vägledning för att leva rättfärdigt och rena sig själva genom avhållsamhet och goda gärningar. Alla förväntas uppträda väl, ge allmosor (zakat), högakta sin familj och undvika våld, ilska, avundsjuka, småaktighet, girighet och ryktesspridning. Ramadan är också en tid för festligheter då familjer, släktingar och vänner träffas för att bryta fastan eller äta senare måltider tillsammans. Företag sponsrar banketter för medarbetare och kunder. Bättre bemedlade personer dukar upp och delar ut mat till den som inte har råd eller hinner hem innan solen går ner. Gator och byggnader dekoreras och påkostade tv-produktioner är mycket populära i många länder. Ramadan följs av högtiden eid al-fitr. Enligt den gregorianska kalendern flyttas tidpunkten för ramadan tillbaka med omkring elva dagar varje år eftersom den muslimska kalendern är en månkalender. Muslimer tror att ramadan är en lyckobådande månad eftersom Gud då för profeten Muhammed uppenbarade de första verserna i islams heliga skrift Koranen.
Som jag tidigare skrivit, både här på bloggen och på Newsmill, är jag av åsikten att Eid al-Fitr borde vara allmän helgdag i Sverige, istället för exempelvis trettondag jul. (Vilket gjort att jag plötsligen har samma åsikt som mörkermannen Peter Weiderud.)  Den här åsikten tillägnade jag mig i Indien där alla har ledigt på varandras helgdagar, vilket ger en känsla av gemenskap över livsåskådningsgränserna. Jag är rätt ensam om den här åsikten inom Humanisterna. Christer Sturmark anser exempelvis istället att man individuellt bör få ha en pott av helgdagar som man själv får sprida ut över året (Något som även Weiderud förespråkar som alternativ - har han börjat läsa vad vi skriver plötsligen? Aha, nej, han låtsas inte om oss.).

Vad gäller islam så har alla rätt till sina trosföreställningar, även muslimer, och alla har dessutom rätt att utöva sin religion. Det är därför djupt obehagligt med exempelvis demonstrationer mot moskébyggen - det är att demonstrera mot en fundamental mänsklig rättighet. Är man för de grundläggande mänskliga rättigheterna kan man dock heller inte stillatigande iaktta det förtryck av exempelvis kvinnor och homosexuella som sker i islams namn. Ska vi stå upp för mänskliga rättigheter måste vi hålla båda dessa tankar i huvudet samtidigt. Att islamkritiken kidnappats av främlingsfientliga krafter är därför en av de sämsta tänkbara utvecklingarna.

Det går inte att kritisera islam för de brott mot de mänskliga rättigheterna som sker i islams namn och samtidigt arbeta för att förvägra muslimer samma rättigheter. Det är lackmustestet för vad som är humanism och vad som bara är simpel främlingsfientlighet.

Fast idag - idag är det fest. Glad Eid al-Fitr!

29 aug. 2011

Påvens blod ska stoppa brottslighet i Mexico

När alla andra argument tryter ordas det en hel del här i kommentarsfälten om sofistikerad teologi och okunniga Humanister, speciellt av våra välvilliga katolska ambassadörer. Vi skulle därför vilja uppmärksamma en aspekt av katolicismen som sällan dras upp just i de stunderna: relikerna. Så här säger katekesen (1674, under rubriken "Folklig religiositet"):
Det kristna folkets religiösa känsla har i alla tider kommit till uttryck i olika former för fromhet som omger kyrkans sakramentala liv, exempelvis vördandet av reliker [...] Man måste pastoralt kunna göra en bedömning av folkfromheten för att kunna ge den sitt stöd och om nödvändigt också rena och rätta till den religiösa känsla som ligger under dessa andaktsövningar och för att låta de troende göra framsteg i insikten i Kristi mysterium. [...] Folkfromheten utgörs i allt väsentligt av ett värdekomplex som med kristen visdom svarar på de stora existentiella frågeställningarna.
Med detta som utgångspunkt har en biskopskonferens i Mexico bett att få sig tillsänt några milliliter av den förre påvens blod - "för att" bekämpa brottsligheten i landet. Tanken är att blodet ska tjäna som en påminnelse om att den förre påven älskade Mexico.

Syster Marie Simon-Pierre Normand med relikvariet
i ädla metaller (Hugo Boss?) innehållandes blodet
från förre påven. Bilden togs vid helgonförklarings-
mässan 1 maj 2011.
Intellektuellt lagda katoliker brukar tycka bruket av reliker är rätt pinsamt och katekesen skyller som ni kunde läsa det här något morbida vördandet av en död mans kroppsvätskor på "Folklig religiositet". Ingen sofistikerad teologi här inte.

Undanflykten hade kanske låtit mer trovärdig om inte Vatikanen spenderat så mycket pengar på dessa reliker. Genom till exempel mässor för att fira reliker, och kyrkor för att förvara dem. Genom att till exempel flyga några milliliter blod över Atlanten "för att" hjälpa Mexico i sin kamp mot brottsligheten.

Reliker kommer i tre olika klasser. Första klassens reliker är bitar av kristi pinoredskap eller kroppsdelar från helgon. Andra klassens reliker är helgons ägodelar samt martyrers tortyrinstrument. Tredje klassens reliker är föremål som varit i kontakt med första eller andra klassens reliker. Många frågor inställer sig förstås genast. Har man rört förre påven, är ens hand då en tredje klassens relik? Spelar det någon roll om man tvättat sig efteråt?

Och hur räknas egentligen kroppdelar från Jesus själv? Till exempel förekom det under medeltiden flera exemplar av Jesus förhud i omlopp. Enligt officiell katolsk lära flög Jesus kroppsligen upp till himlen, vilket lämnar en mycket begränsad mängd kroppsdelar kvar att ha som reliker. Men lite går det förstås att "finna": hår, blod, naglar, mjölktänder, navelsträngen - och hans förhud.

Wikipedia har en hel artikel om Jesus förhud (Holy Prepuce). Där man kan läsa att det - beroende på källa - stundtals fanns åtta, tolv, fjorton eller arton förhudar i omlopp. Enligt Wikipedia stals det sista kända exemplaret i Italien 1983. Man får anta att det juvelbeströdda relikvariet utgjorde en större frestelse för tjuvarna än själva heliga penissnibben. Dock vägrade den bestulne ansvarige prästen - som förvarade förhuden och burken i en skokartong i en garderob - att diskutera stölden eftersom han ville slippa att bli bannlyst.

"Vadå bannlyst?" kanske du undrar, "Varför skulle han inte få diskutera stölden av Jesus förhud?" Bannlysningshotet meddelades av Vatikanen år 1900 med anledning av att man fyra år tidigare funnit en konkurrerande Kristi förhudsrelik i klostret i Charroux. Den återfunna förhuden var dessutom inte vilken som helst, utan den berömda, sedan länge försvunna, förhuden som donerats av Karl den Store. Eftersom Vatikanen inte ville autentisera någon av förhudarna framför den andra lät man sonika bestämma att vem som än dristade sig att diskutera frågan skulle bannlysas. Locket på, med andra ord, något som fortfarande verkar vara en standardlösning så fort Vatikanen stöter på problem.

Mer sofistikerad än så är inte den Katolska kyrkan. En högst världslig organisation som skryter om sitt djupa tänkande (jodå, de har kommit med imponerande bidrag), men samtidigt - i nutid! - öppnar sin sprängfyllda kassakista för att finansiera makaber vidskepelse som "hjälp" till brottsdrabbade Mexiko. Det kanske bara är olika, självständiga enheter av kyrkan? Det finns ett Jesuscitat för varje åsikt - här är vad hade att säga om att ha koll på helheten (Matt 5:30; Mark 9:43):
Om din hand eller din fot förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller ofärdig än att kastas i den eviga elden med händer och fötter i behåll.
Oh shit, där är det där talet om helvetet igen! Det tror väl bara protestanter på? Nejdå, inte om man kollar med den nuvarande påven (eller går på katolsk skola i småbarnsåren). Helvetets eldar existerar och är för evigt, menar Ratzi. Hur han nu kan påstå sig ha kunskap om det.

Läs mer om det heliga påveblodets mirakelfärd till Mexiko i the Freethinker eller hos Yahoo News.

28 aug. 2011

Dagens bibelord: En ond ande från Gud

”Följande dag överfölls Saul av en ond ande från Gud och bar sig åt som en besatt inne i sitt hus.”

1 Samuelsboken 18:10a

Vetenskap: En utmaning för TV

Brian Cox förklarar hur naturvetenskaplig objektivitet skiljer sig från att behandla en fråga objektivitet i TV (public service). Han visar bra och dåliga exempel och förklarar hur TV borde behandla vetenskap.

Söndagsfilmen: "Miracles for Sale"Tack till Dan för tips.

27 aug. 2011

Lördagsunderhållning: Fördjupning

I dagens Lördagsunderhållning: 20 kristna akademiker talar om Gud finns ett klipp där Richard Dawkins intervjuar Rowan Williams, ärkebiskop av Canterbury. Detta klipp kommenteras av James Wood, professor i litteraturkritik, i en läsvärd artikel i the Guardian: The New Atheism. Artikeln handlar om att "nyateismen" tenderar att jämställa religioner med fundamentalism och att en mer nyanserad bild av religiös tro kan finnas i modern litteratur.

Wood skriver:
There is an amusing clip on YouTube, in which Dawkins confronts Rowan Williams. Dawkins asks the archbishop of Canterbury if he really believes in miracles such as the virgin birth and the resurrection, happenings in which the laws of physics and biology are suspended. Well, not literally, says Williams. But, says Dawkins, pouncing, surely Williams believes that these are not just metaphors? No, says the archbishop, they are not just metaphors, they are openings in history, "spaces" when history opens up to its own depths, and something like what we call a "miracle" might occur. Dawkins rightly says that this sounds very nice but is surely nothing more than poetic language. Williams rather shamefacedly agrees. The scene is amusing because both men are so obviously arguing past each other, and are so obviously arguing about language and the role of metaphor. Dawkins comes off as the victor, because he has the easier task, and holds the literalist high ground: either the resurrection happened or it didn't; either these words mean something or they do not. Williams seems awkwardly trapped between a need to turn his words into metaphor and a desire to retain some element of literal content.
[...]
Dawkins is dead to metaphor, and tries to annul it by insisting on the literal occurrence, contained in actual words, of the virgin birth and the resurrection. And Williams insists that such literalism misses the target, and instead has recourse to the metaphor of "event", of a "space" opening up in history, an indefinably miraculous aberration. One feels sympathy for both sides – and perhaps simultaneously a plague on both their houses – because Dawkins seems so bullishly literal, and Williams so softly evasive. Contra Dawkins, God should be allowed some metaphorical space; but contra Williams, God's presence in the world, God's intervention, should not surely be only metaphorical. God is not just a metaphor.
Samtalet i sitt sammanhang:

Lördagsunderhållning: 20 kristna akademiker talar om Gud

Så här presenteras den här kollektionen:
It is easy to find examples of how religious thinking among lay or fundamentalist Christians can result in profoundly irrational ideas. But the evidence that reason is abandoned in Christianity equally comes from the mouths of "sophisticated" theologians, leaders, scholars and spokespersons practising it.


Se även tidigare delar:

26 aug. 2011

Beröm från Seglora Smedja

Humanistbloggen får nu beröm från Seglora Smedja för våra försök att få till en mer städad samtalston. Vi tackar för detta och undrar försynt om inte Smedjan i och med detta skulle kunna acceptera det Beautiful Blogger Award som jag skickade i deras riktning för 10 månader sedan? Berömmet är nämligen ömsesidigt.

"Absurt låta bokstavstroende visa upp sig"

Lars Nilsson, ordförande för Humanisterna Umeå, och Andreas Anundi, medförfattare till boken "Skeptikerskolan - Handbok i kritiskt tänkande", har en insändare i Västerbottenhuriren idag.
"Den Förhistoriska Världen" sprider falsk osäkerhet om det vetenskapliga kunskapsläget kring evolutionsläran. Företrädarna för "Den Förhistoriska Världen" försöker att indoktrinera barn och ungdomar i en snudd på bokstavstrogen tolkning av Bibeln, om än klädd i modernt språkbruk. Att samtidigt misskreditera och svartmåla den vetenskap som möjliggör i princip allt av det vi, och de själva, drar nytta av i dag är enbart skamligt.
Läs hela artikeln i Västerbottenskuriren.
Här är Den förhistoriska världens hemsida. Kristna som ljuger för barn.

Moderaterna ratar Svenska kyrkan

I dagens SvD kan man läsa att Moderaternas partistyrelse föreslår att partiet inte skall ställa upp i kyrkovalet 2013.  
– Vi tycker att tiden är inne. Svenska kyrkan ska fatta beslut om sina angelägenheter, och där är det bra att det finns engagerade moderater. Men vi ser inte att vi ska ställa upp under vår egen partibeteckning i de forumen, säger partisekreterare Sofia Arkelsten.

I en tidigare intervju har Fredrik Reinfeldt sagt följande: 
– Långsiktigt tror jag inte att politiken har någon roll att spela där.
 
Bättre sen än aldrig med tanke på att staten och kyrkan gick skilda vägar år 2000.

Kulturellt och religiöst näthat

I måndags presenterade rapporten 'Antisemitism och islamofobi', en kartläggning utförd av Forum för levande historia på uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet. Rapporten är en bedrövande läsning och belyser nuläget i en långa historia, där det främmande och okända ses som något farligt. Denna rädsla ger ibland upphov till våldshandlingar, enligt statistik från Brå mottog polisen år 2010 161 anmälningar om brott med antisemitiska motiv och 272 anmälningar om brott med islamofobiska motiv.

I tio procent av dessa anmälningar har brottet begåtts på nätet. Näthat är nu ett fenomen som diskuteras mer och mer. I kölvattnet av Breiviks terrorhandlingar har röster höjds för att friheten på nätet skall begränsas. Detta är fel väg att gå, istället måste hat och generaliseringar kopplad till främlingsfientlighet lyftas fram och bemötas med sakliga argument, precis som Jens Stoltenbergs sa: "Svaret på våld är ändå mer demokrati, ändå mer humanitet, men aldrig naivitet".

Näthat är dock inte bara kopplat till det främmande, utan även kristna blir utsatta för detta. Detta lyfter tidningen Dagen i en serie artiklar, vilka är en reaktion på rapporten om antisemitism och islamofobi. Kristna blir dock inte utsatta för hat i samma omfattning. Detta ser en del debattörer ser som delvis besvärande, kristen tro berör tydligen inte lika starkt.

En person, Marcus Birro, är öppen med att han utsatts för näthat och att detta har begränsat hans närvaro på nätet. Birro är också den enda som pekar ut varifrån hat mot kristen tro kommer:
- Hat är ett starkt ord kanske men borta hos Humanisterna florerade en hel del elaka personangrepp efter en text om tro jag skrivit i Expressen. Det tycks också föreligga en missuppfattning här. Jag tar gärna en debatt och en diskussion, jag ägnar hela dagarna åt att få mina texter bedömda av redaktörer, förläggare och andra. Men jag vägrar lyssna på rena personangrepp, allra helst anonyma sådana. Jag vill inte vara i en sådan miljö.
Platsen 'borta hos Humanisterna' måste bland annat vara här och specifikt är det personangrepp han vänder sig emot. Vi har publicerat tre inlägg om Birros krönika i Expressen, vilka har kommenteras flitigt. I själva inläggen finns inga personangrepp, som jag ser det, men bland kommentarerna dök de upp.

Hur en text uppfattas är subjektivt och att kritisera religiösa föreställningar är problematiskt. Religiösa åsikter är ibland djupt förankrade hos personen, vilket gör att ett ifrågasättande av en religiös persons åsikter lätt uppfattas som personangrepp. Därför är det möjligt att Birro och andra läser in annat, än vad jag gör, i dessa texter.

Det är mycket olyckligt om Humanistblogg uppfattas som en del av det kulturella och religiösa näthatet. För att undvika detta önskas en aktiv återkoppling från våra läsare, så fort vårt språk blir för hårt eller när det som skrivs uppfattas som generaliseringar, personangrepp eller i värsta fall hat. Det är också viktigt att det hålls en god ton i kommentarerna, ofta är det de kloka kommentarerna som gör Humanistbloggen värd att läsa.
What is it to have faults? It is to have faults and not to reform them.
Sages 7:1 (the Good Book)
Rapporten: Antisemitism och islamofobi
Dagen1, Dagen2, Dagen3, Dagen4
HumBlogg1, HumBlogg2, HumBlogg3

Fredagsunderhållning: Bögexperimentet

Utmana dina fördomar.Tack till Thomas för tips.

25 aug. 2011

För ett sekulärare Europa

Ännu en kampanj, denna gång för ett sekulärare Europa: Secular Europe Campaign. Organisationen anordnar en årlig marsch den 17:e september i London.
We promote:
 • freedom of religion, freedom of conscience and freedom of speech
 • women’s equality and reproductive rights
 • equal rights for LGBT people in all the European Union
 • a secular Europe – democratic, peaceful, open and just, immune to the clandestine influence of privileged religious (or other) organisations
 • one law for all, no religious exemptions from the law
 • state neutrality in matters of religion and belief
We oppose:
 • the privileged status of the churches under Article 17 of the TFEU (Treaty on the Functioning of the European Union)
 • the special status of the Vatican in the United Nations
 • state-funded faith schools
 • the economic privilege and political influence of the Vatican

Religioner är misslyckade vetenskaper

24 aug. 2011

Rösta på Humanistpodden!


Humanistpodden - Humanisternas officiella poddradio - ligger just nu tvåa i omröstningen om Svenska podradiopriset 2011. Bättre kan ni - Rösta nu!

Rösta i Svenska podradiopriset 2011

De är ateister

En ny kampanj har startat för att locka flera att vara öppna med att de är ateister: We Are Atheism
This is your chance to finally be heard. This is our chance to stand up, speak out, and be counted. We want to provide a platform for atheists around the globe to see that they are not alone. Atheists come in all shapes, sizes, ages, and backgrounds. The only thing that we all have in common is that we don’t see any credible evidence to believe in a god. It’s ok to be an atheist, and we want the world to know.

Dagens bibelord: Kärl skapade för förstörelse och kärl skapade för förhärligande

”Kanske har Gud, för att visa sin vrede och göra sin makt känd, länge sparat de kärl som han har gjort för att förstöra i sin vrede? Och kanske ville han göra hela sin härlighet känd genom de kärl som han har bestämt till att förhärligas genom hans barmhärtighet?”

Romarbrevet 9:22f

23 aug. 2011

Är LCHF-kost farlig?

"Fettdoktorn" Annika Dahlqvist, som länge och hårt kritiserats bland annat för att ge ovederhäftiga kostråd, påstås nu själv kunna vara nära att utveckla diabetes. Det vore självfallet oerhört tråkigt för Annika Dahlqvist om det är på det sättet, diabetes är ju en sjukdom som kan vara besvärlig att leva med. Ny forskning visar dock att diabetes möjligen kan orsakas av just fet kost som Annika Dahlqvist länge propagerat för. Om hon verkligen har drabbats av diabetes och om den är orsakad av hennes kost vet inte jag eller någon annan men om det finns en risk för att det kan vara så så bör såklart Annika Dahlqvist upphöra med att, mot bättre vetande, propagera för LCHF-kost.

Fet kost kan möjligen leda till diabetes, visar ny forskning. 
Annika Dahlqvist, den så kallade fettdoktorn, kan ha fått diabetes. Åtminstone visar ett blodsockertest det. Men själv förnekar hon bestämt att hon har fått diagnosen diabetes. 
- Jag har en försämrad förmåga att bryta ned socker, säger hon.

Annika Dahlqvist utsågs 2009 av Föreningen Vetenskap och Folkbildning till "Årets Förvillare"  bland annat med anledning av sin ovederhäftiga kostrådgivning.

EDIT: Avsikten med detta inlägg var definitivt inte att göra ett "HaHa-inlägg", även om jag i efterhand kan se att det kan framstå som ett sådant. Se min kommentar i kommentarsfältet 2011-08-23, 16.21.

Skeptikerpodden #61 - Bedrägerier (igen) och diskussioner (igen)


Bedragaren Anders Åkesson är återigen i fokus, denna gång med anledning av att programmet Övernaturligt i Sveriges Radio P1 tar sig an ämnet. Carl von Blixen och ingen mindre än den beryktade Garvarn, som kontaktar oss från andra sidan, diskuterar i en paneldebatt den alltid aktuella frågan hur eller om skeptiker ska bemöta och diskutera med paranormalister. Vi hör också om Mayhem-basisten som ska få sina onda andar utdrivna av en exorcist.

I det mycket lyssningsvärda programmet Övernaturligt (Sveriges Radio P1) tog häromveckan programledarna kontakt med det ”fysiska” mediumet” Anders Åkesson (se avsnitt 27 – Medium erkänner fusk och avsnitt 46. Mediet som fuskar – akt två: konfliktupptrappningen). Per Ola Thornell ertappade Åkesson på ett mycket avslöjande sätt med att fuska under en ”fysisk seans”, då Thornell upptäckte att Åkesson smugglat med sig självlysande lera in i seansrummet.

När nu Skeptikerpodden sänds på Radio 1 (101.9) kan vi passa på att nämna att det finns appar för Radio 1 till både iPhone och Android.

Basisten Jørn ”Necrobutcher” Stubberud, kanske mest känd från det det ökända och stundom skandalomsusade norska black-metalbandet Mayhem får en gratis exorcism(!). Bob Larson, en flitig exorcist (se video med dennes aktiviteter), har åtagit sig att driva ut onda andar som tydligen tagit Stubberud i besittning.

På ABC:s Nightline Beyond Belief utmanade James Randi en hoper kända medium. På JREF:s sida kan man läsa följande:

James Randi, along with JREF President D.J. Grothe, JREF’s Million Dollar Challenge Director Banachek, and advisor Jamy Ian Swiss, worked with Nightline producers on two of the segments and participated in three days of taping, including the JREF’s first-ever open Million Dollar Challenge event where hundreds of New York City psychics were invited to take our tests.

Som vanligt får vi höra ett Veckans Utbrott samt lite ur boken Skrock och Svart Magi.

Skeptikerpodden är mycket glada över att vara nominerade i flera kategorier till Svenska podradiopriset 2011! Konkurrensen är enorm och hedrande, men röstningen är öppen nu, så var med och påverka!

Kritiskt tänkande i skolan bidrar till ett mer tolerant samhälle


Forum för levande historia har släppt en rapport vid namn ”Den måntydiga intoleransen” och undersökningen får ut på att beskriva och bedöma utbredning av toleranta och intoleranta inställningar till olika utsatta grupper i samhället hos gymnasieelever.


Intressant för oss humanister som förordar mer införande av kritiskt tänkande i skolan är följande stycke:

”Sambanden mellan detta index och måtten på inställning till utsatta grupper var ganska tydliga. I skolor där det var lugnt i klassen på lektionerna och där lärarna uppmuntrade sina elever till kritiskt tänkande var andelen med toleranta attityder större än i skolor där miljön präglades av grova tillmälen och där mobbning förekom.”

Att lära eleverna själva värdera och använda sina kunskaper är bland det mest nödvändiga den svenska skolan kan bidra med och Levande Historias rapport bevisar än en gång denna tes.

Här kan du läsa mer om hur Humanisternas ungdomsförbund kommer att driva denna fråga.

Penn Jillette vs. Piers Morgan

Penn Jillette har skrivit en bok: God, No!: Signs You May Already Be an Atheist and Other Magical Tales.
Piers Morgan tycker det är en provokativ och dålig bok: "Du kan inte berätta för miljarder människor som tror på en gud: Ni har alla fel, men jag har inga svar". Jo, Jillette kan säga vad han vet och inte vet, men kommer de troende att lyssna?

Vetenskap kan inte svara på de *stoora* frågorna

22 aug. 2011

Dagens argumentationsfel: Auktoritetsargument

Det här argumentationsfelet går under flera namn och det är inte sällan något av de engelska namnen - Argument from authority eller Appeal to authority som används, även i svenska fora. Det härstammar från latinets Argumentum ad verecundiam som betyder ungefär "argument till vördnad".

Problemet med auktoritetsargument är, inte helt oväntat, att de ofta används på ett felaktigt sätt och därför följaktligen blir till argumentationsfel. Ett typiskt exempel är:
 1. A är utbildad evolutionsbiolog.
 2. A säger att evolutionsteorin är falsk.
 3. Alltså är evolutionsteorin falsk.
I exemplet ovan anses A vara en auktoritet inom evolutionsbiologi, och enbart på grund av det förväntas vi acceptera påståendet i punkt 2. Det kan inte påpekas många gånger nog att det inte är vem som säger något utan vad som sägs som är det intressanta i en diskussion.

Det finns dock precis som i de flesta fall undantag från regeln. Vi "vanliga dödliga" människor är ju faktiskt ganska ofta lämnade till att lita på vad experterna säger i olika frågor. I sådana fall kan det ofta löna sig att leta efter vilket konsensus (vad de flesta är eniga om) bland experterna.

Inom biologin är evolutionsteorin inte en fråga om om, utan en fråga om hur. Så i exemplet ovan är A inte särskilt representativ för evolutionsbiologer överlag. Därför bör man tänka sig för mer än en gång innan man lägger för stor vikt vid A:s ord gällande evolutionsteorin.

Så för att göra rätt för oss, och använda ett auktoritetsargument på ett bättre sätt, gör vi istället såhär:
 1. A är utbildad evolutionsbiolog
 2. A säger att evolutionsteorin är riktig
 3. Konsensus bland andra experter verkar vara att evolutionsteorin är riktig.
 4. Därför kan vi förmoda att evolutionsteorin är riktig.
Det finns förstås massvis av olika sätt att konstruera ett auktoritetsargument på men ovan nämnda är nog det jag själv stöter på oftast då jag har en förkärlek för att diskutera med kreationister. För er som vill ha en djupare insikt i frågan rekommenderar jag att ni tittar här, här och här.

Chris Wood - Come Down Jehovah

Det här är en av mina absoluta favoritlåtar på temat ateism/humanism. Textstycket nedan är från den sista versen. Varsågod och njut!

Come down, come down from your mountain, Jehovah
Oh, come down and be with us here
Heaven and hell and the life ever after
It's such a beguiling idea

But our spell on this Earth is much richer, Jehovah
Richer than you'll ever know
And when it comes time to leave it behind
We'll just close our eyes and let go

If we've done our best, we'll be ready for the rest
We'll just close our eyes and let go

Svenska podradiopriset 2011

Skeptikerpodden och Humanistpodden är nominerade i flera kategorier till Svenska podradiopriset 2011. Här kan du rösta. Och gör det.

Nytt nummer av Sans ute!

Tema: Medicinsk etik

Detta nummer av Sans tar upp flera av vår tids svåraste etiska frågor inom medicin och sjukvård. Vi möter två av Sveriges främsta auktoriteter inom medicinisk etik, Göran Hermerén och P C Jersild, i ett öppet samtal. Filosofen Peter Singer skriver i en gripande krönika att det kan vara rätt att låta ett barn dö, något som har stor aktualitet i Sverige beroende på fallet med den åtalade barnläkaren på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm. En essä av läraren och författaren Per Ewert argumenterar för en kristen medicinsk etik där eutanasi (aktiv dödshjälp) bör vara förbjuden. Filosofiprofessorn Torbjörn Tännsjö tar den sekulära etiken som utgångspunkt och argumenterar för att det är moraliskt förkastligt att inte tillåta eutanasi. Sören Holst skriver i essän Att döda foster och violinister om ett berömt och kontroversiellt tankeexperiment skapat av filosofen Judith Jarvis Thomson. Vi hör också om Sandra Björk och hennes kamp för att få låta sin svägerska fungera som surrogatmamma för hennes barn. Den svenska lagstiftningen medger ingen rätt till dispens i detta fall, och Göran Hägglund vägrar utreda frågan. I detta nummer möter vi även den danska vetenskapsjournalisten Lone Frank, som berättar om sin upptäcktsresa genom sina egna gener. (Dessutom medverkar jag själv med en artikel om Människans gåtfulla samarbete.)

Sans är en unik tidskrift i Sverige – ett existentiellt magasin om samhälle, vetenskap, etik och livs­åskåd­ning. Med namnkunniga skribenter som till exempel Lena Andersson, P C Jersild, Niklas Ekdal, Pernilla Ouis, Per Bauhn, Christer Fuglesang, Björn Ulvaeus och Magnus Norell, präglas Sans av fritänkande och verkar i upplys­ningstraditionens anda.

Sans främjar ett vetenskapligt förhållningssätt och upp­märk­sammar forskningsrön som utmanar vår världsbild i grunden, från neurovetenskap och biologi till kvant­fysik och kosmologi. Sans vilar på en sekulär och humanistisk värdegrund i upplysningstraditionens anda. Sam­tidens debatt om tro och vetande ska spela en fram­trädande roll i Sans. Vi skyggar inte för det kontro­versi­ella.

Det nya existentiella magasinet Sans sätter fingret i många kontroversiella kontroverser. När religion åter seglat upp som aktör i världspolitiken är upplysningsdebatten oundgänglig” - Svenska Dagbladet 13/2-2011


Prenumeration kan beställas på denna direktlänk. Mer om Sans finns på http://www.fritankesmedja.se/sans-magasin.

En bra sak att stödja

Transhumanism är ett ormråde som (än så länge) är ganska okänt. Det bör dock ändras! 
"Transhumanismen kan ses som en vidareutveckling av humanismen, från vilken den delvis är härledd från. Humanister anser att människor är viktiga, att individer är viktiga. Vi är förvisso inte perfekta, men vi kan förbättra saker och ting genom att förespråka rationellt tänkande, frihet, tolerans, demokrati och omsorg för våra medmänniskor. Transhumanister håller med om detta men betonar även att vi har en potential att uppfylla. På samma sätt som vi använder oss av rationella medel för att förbättra det mänskliga tillståndet och världen kring oss, så kan vi använda dessa medel för att förbättra oss själva, den mänskliga organismen. I detta är vi inte begränsade av traditionella humanistiska metoder, som utbildning och kulturell utveckling. Vi kan också använda teknologiska medel som så småningom kommer att tillåta oss att gå vidare från det som vissa skulle anse vara “mänskligt”."

Organisationen Människa Plus är ett forum att diskutera transhumanism och hur vi människor kommer leva i framtiden, samt hur vi kan förbättra vår omvärld. 

Här kan du läsa mer och här kan du stödja Människa Plus.

Grattis Libyen!

Glädjen är förstås stor när en diktator faller. Det är bara att gratulera Libyens folk till att Tripoli blivit befriat och hoppas på en demokratisk och människovänlig fortsättning för hela Libyen.

Fallna diktatorers klubb. Från vänster, Tunisiens Ben Ali, Yemens Saleh,
Libyens Gaddafi och Egyptens Mubarak. Från Al-Jazeera.

Vad är Kärlek?

Tankar om kärlek av Simon May, professor i filosofi, en ideologi enligt honom.
May definierar kärlek som den intensiva önskan av någon som vi tror kan bekräfta vår egen existens.

22 min, sedan en frågestund, om kärlekens historia från antiken, genom kristendomen till upplysningen:


http://iai.tv/video/what-s-love-got-to-do-with-it

(Simon May utvecklar sina egna tankar om kärlek lite mer pedagogiskt i Philosophy bites.)

FN: Häda på!

Förenta Nationerna har slagit fast vår rätt att häda. Skönt på något sätt.

21 aug. 2011

Katolska kyrkan, kondomer och HIV

Katolska kyrkan anser att det är fel att använda preventivmedel och därför också att använda kondom för att minska spridningen av HIV. Jag kan mycket lite om katolsk teologi och anser mig inte behöva detta för att avfärda deras åsikt i denna fråga, den är omoralisk. Jag är inte överens med Katolska kyrkan eftersom min etik bygger på helt andra principer än deras.

Men tänk om det vore så att man kunde förklara att Katolska kyrkans åsikt om kondom och HIV är felaktig genom att använda deras egna etiska doktriner. Luc Bovens, professor i filosofi, försöker göra precis detta. Han argumenterar för att kondom skall kunna användas av heterosexuella par där den ena partnern har HIV:

Philosophy bites: Luc Bovens on Catholicism and HIV

En intressant sak Bovens tar upp är att Katolska kyrkans argument att användande av kondomer riskerar att öka spridning av HIV är ett argument som de inte borde använda. Detta är ett empiriskt påstående som bygger på utilitaristiska principer, alltså inget för Vatikanen.

Missa inte att läsa första kommentaren till sändningen. Tristan avfärdar där Bovens resonemang då han skall ha misstolkat "dubbeleffektdoktrinen", att använda kondom kan tydligen inte frikopplas från att avsiktligt använda preventivmedel.

Lär om sekulära livsåskådningar

BBC dokumentär från 2007 om sekulära livsåskådningar

Söndagspredikan: Evolutionen av Satan

20 aug. 2011

Dagens argumentationsfel: Ad Hominem

När man diskuterar olika frågor är det viktigt att komma med starka argument som håller för prövning. För oss humanister bör detta vara grundläggande oavsett vad diskussionen gäller. Därför startar jag idag en serie där jag kommer att gå igenom många av de logiska fallgropar vi kan hamna i när vi bygger våra argument. Som grund använder jag den här fantastiska hemsidan som dock är på engelska, men om ni vill läsa i förväg är den ett utmärkt ställe att börja på. Nog snackat, nu sätter vi igång!

Ad Hominem är latin och betyder "argument mot personen", och kan enkelt beskrivas såhär:
Avfärdandet av ett argument eller ett påstående på grund av irrelevanta uttalanden om personens egenskaper eller handlande.
Vanligvis sker en Ad Hominem-attack i två steg. Först görs en attack mot egenskaper eller handlande hos personen som framför ett påstående eller argument. Detta tas sedan som bevis för att påståendet eller argumentet är felaktigt.

Anledningen till att ett Ad Hominem, oavsett hur det är uppbyggt, är ett argumentationsfel är att en persons egenskaper och handlande väldigt sällan har en bärande roll för sanningshalten i ett påstående eller ett argument. Observera dock, att även om ett påstående faktiskt är falskt, så bevisar inte ett Ad Hominem-argument att så är fallet.

Slutligen ett exempel:
A: Jag tror att Big Bang-teorin kan förklara universums uppkomst
B: Förra veckan sa du att homeopati fungerade!
A: Bryr du dig inte om bevisen jag gav för Big Bang?
B: Du kommer alltid med dumma påståenden, så det finns ingen anledning att tro att du har rätt den här gången.

Mitt eget land - en kosmopolitisk fredstanke

…för när mänskorna har varandra,
bor de alla i samma land,
och jag är ju precis som andra,
och min hand är så lik din hand.


På svenska: Åse Kleveland - Mitt eget land (1963)

Vem är Hank? Och varför ska jag kyssa hans arsle?

Så här låter missionärer för en ateist.

Ytterligare 50 framstående akademiker talar om Gud

Som ni kanske såg redan i första delen är vetenskapligt tänkande förödande för tron på en gud. Behöver ni ytterligare evidens följer här ytterligare 50 vittnesmål.

19 aug. 2011

Dagens vers: Om döden

The evil of our own death is not death itself; it is the fear of death that is evil. To be free of fear of ones own death is to be free indeed. The death of others is the true sorrow of death; and the remedies of sorrow are love, courage and time.
Wisdom 8:3-4 (The Good Book)

Våldsamma protester mot påvens besök i Madrid

Alla gillar inte påvens besök i Madrid. Tyvärr har protesterna urartat i våld. Vi tar förstås kraftfullt avstånd från detta. Irrläror bemöts bäst med rationalitet och humor, aldrig med våld.

Kreationistfeminism?

"Be very careful if you make a woman cry, because God counts her tears. The woman came out of a man's rib. Not from his feet to be walked on. Not from his head to be superior, but from the side to be equal. Under the arm to be protected, and next to the heart to be loved."

Faran med fundamentalism

Fundamentalism är farligt oavsett livsåskådning eller ideologi. Det John Dominic Crossan, irlänsk-amerikansk religionsforskare, säger verkar var tidlöst, alltid aktuellt.

18 aug. 2011

Bibeltolkning

Påven är i Madrid för Världsungdomsdagen. Det finns mycket att fundera över vad gäller hans kyrkas inställning till barn och ungdomar. Med anledning av festiviteterna följer vi påvens uppmaning inför sommaren att läsa bibeln och tar vi oss en liten funderare. Är det här ett ok sätt att tolka Bibeln på?
Ordspråksboken 3:12
Ty Herren tuktar den han älskar och agar den son han har kär.

Ordspråksboken 13:24
Den som spar på riset hatar sin son,
den som älskar honom fostrar i tid.

Ordspråksboken 23:13-14
Undanhåll inte pojken fostran,
agar du honom slipper han dö.
Det är du som skall ge honom aga
och rädda honom från dödsriket.

Hebreerbrevet 12:5-6
Min son, var tacksam för Herrens tuktan
och förlora inte modet när han straffar dig.
Ty den Herren älskar, den tuktar han,
och han agar var son som han har kär.

Matteus 15:4 (Detta är Jesus egna ord)
Gud har sagt: Visa aktning för din far och din mor och: Den som smädar sin far eller sin mor skall dö.

Klokt av Emilia Ericson på Newsmill idag

Emilia Ericson skriver på Newsmill idag:

“Senaste angreppen mot Humanisterna kom i form av en argsint krönika signerad Marcus Birro. Birros attackkrönika är osaklig och lider av ohederliga feltolkningar som kvalar in på samma undermåliga nivå som Helle Kleins och Elisabeth Gerles kritik mot oss, skriver Emilia Ericson från Humanisterna.”

Artikeln handlar också om Humanisternas världskongress i Oslo 12-14 augusti 2011

The big bang for dummies

Neil deGrasse Tyson går igenom bevisen för big bang på ett underhållande och lättförståeligt sätt.

Del 1

Del 2

Del 3

Förrädiska blufftekniker

WebEn del hävdar att Humanisterna bara uttalar självklarheter. Vårt starka engagemang för yttrandefrihet och icke-diskriminering påstås vara sådant som alla kan hålla med om.

Men jag tror inte att det är så. Om man ser på hur vi och våra övertygelser behandlas är det uppenbart att våra idéer är skrämmande för vissa personer och rörelser. Annars skulle det knappast cirkulera så många myter, fördomar och falska bilder om oss.

Somliga tycks anse att det är legitimt att fabulera fritt kring vad Humanisterna eller vad jag i rollen som ordförande för den svenska rörelsen har sagt eller tycker. Påhitten och lögnerna sprids från många håll, men det finns tydliga likheter mellan de mest populära anklagelserna, och en del uttalas så frekvent att det finns en överhängande risk att några kan tro att de beskriver oss rätt.

Senaste exemplet är en bloggpost från en person som kallar sig religionsvetare. Jag har aldrig träffat vederbörande och vet inte vem det är, men bloggen kan tjäna som exempel på den mest oseriösa delen av denna debatt. Därför tar jag den här bloggarens senaste inlägg och gör en textanalys av texten, som ett lärorikt exempel på en debatteknik som omintetgör ett sakligt samtal. Jag citerar bloggen stycke för stycke nedan, och lägger in mina kommentarer däremellan. Bloggaren skriver:

”Humanisterna har världskongress i Oslo där de ska samtala om hur de kan bli en positiv kraft för humanism och fred därför att det är orimligt att tro på en gud som låter ungdomar dö helt i onödan.”

Temat för världskongressen var ”Humanism and Peace” och hade inget att göra med huruvida det är orimligt att tro på en gud som låter ungdomar dö helt i onödan. Däremot var terrorattacken i Norge påtagligt närvarande under konferensen, och det talades mycket om hur man kan arbeta mot extremism, inte minst mot den bisarra konspirationsteori som brukar betecknas ”Euroarabia” och som den norske massmördaren var en del av. I hans manifest pekar han explicit ut humaniströrelsen som fiende, eftersom humanismen företräder ett sekulärt, öppet och kosmopolitiskt samhälle.

”Det här påståendet påminner om Fjordmannen som nu efter polisförhöret bedyrar att det inte alls var hans avsikt att uppvigla till något terrordåd eller hat eller att han ens kunnat föreställa sig vad Breivik skulle kunna ta sig till. Och hädanefter lovar han att hålla mycket låg profil och inte provocera.”

Notera att bloggaren här syftar på påståendet i första stycket, alltså ett påstående som inte kommer från Humanisterna utan från bloggaren själv. Denna syftningsmiss kan nog inte varit avsiktlig, bloggaren vill väl ändå inte peka ut sig själv som lik Fjordman? Syftet är snarare att försöka kleta fast Fjordmannen på Humanisterna, ett lika felaktigt som ohederligt debattknep.

”Det var ytterst få om någon alls och oklart av vilken orsak, som någon vände sig till norska humanisterna vid terrordådet, däremot var kyrkorna överfulla av folk som tände ljus och byggde ett gigantiskt blomsterberg.”

Jag har ingen aning om hur många som vände sig till de norska humanisterna och det vet inte bloggaren heller. Däremot hade den norska humaniströrelsen (som är ganska stor i Norge, eftersom staten stöder dem ekonomiskt på samma villkor som andra livsåskådningar) öppet hus i flera norska städer. Bredvid vår kongress låg domkyrkan i Oslo, där ett fantastiskt blomsterberg låg framför kyrkan till minne av offren för massakern för tre veckor sedan. Den norska kyrkan fanns där för sörjande som ville söka sig till kyrkan, och gjorde en fantastisk insats. Det hindrar inte att sekulära organisationer som Humanisterna också erbjuder ett möte med sörjande, för dem som föredrar det.

”Men det är en realitet som Sturmark avfärdar och menar att dessa sörjande bara var en grupp knäppskallar som inte fattade att, om det finns en gud så är det ju hans fel att ungdomarna mördades.”

Detta stycke är givetvis en ren lögn. Inte en förvrängning, misstolkning eller övertolkning. Utan en ren lögn. Jag avfärdar inte denna realitet, jag skulle aldrig drömma om att kalla sörjande för knäppskallar och har aldrig sagt att det är någon guds fel att ungdomar mördas.

”Under hela händelseförloppet i Oslo fanns det överhuvudtaget ingen efterfrågan på eller önskemål om ickereligiösa krishanterare men Sturmark tycker ändå att folk i liknande situationer självklart vill möta en person som bottnar i en livsåskådning!”

Detta är inte heller sant. Givetvis fanns det och finns alltid behov av ickereligiösa ”krishanterare” Men jag har inte heller sagt det ovan påstådda. Jag har däremot sagt att det finns människor som inte vill söka tröst i en religiös tolkning av världen i samband med en kris eller katastrof. För dem bör det finnas alternativ.

”Och även då verkligheten faktiskt är den att kristendom, andra samfund och religioner är livsåskådningar så vill Sturmark i nästa andetag ha statsbidrag på 60 miljoner om året. För att det, enligt honom, finns ett stort och skriande behov av ”icketroende att vända sig till”. Och till det duger inte ens psykologer, terapeuter eller andra krishanterare.”

Bluff igen. Jag har inte sagt att jag vill ha statsbidrag på 60 miljoner om året. Jag har sagt att den svenska staten, om den vill kalla sig sekulär, bör behandla livsåskådningar lika, bland annat med avseende på statsbidrag. För svenska Humanisterna skulle det innebära ett stöd om ca 300.000-400.000 kr om året. Motivet är inte heller ett skriande behov av ”icketroende att vända sig till”. Notera att bloggaren använder citattecken ovan, men det är ett fejkat citat, det existerar inte. Däremot skulle ett sådant stöd gå till Humanisternas hela verksamhet, precis som det gör till andra livsåskådningsorganisationer. På Humanisternas hemsida kan man läsa om vad denna verksamhet består av.

”Apropå Fjordmans oskuldsfulla attityd så höll Åkesson ett tal som handlade om att de oförskyllt blivit sammanblandade med Breiviks attentat och att de naturligtvis inte sympatiserar med hans åsikter. Sd är alltså inte främlingsfientliga, de vill bara inte att främmande människor bor i Sverige och att muslimer ska försvinna från jordens yta. På samma sätt svär sig Sturmark fri från muslimhat. Han är inte fientlig mot kulturer, han vill bara inte ha några kultur-och-traditionsyttringar överhuvudtaget, förutom hans eget sätt att tolka världen, hans livsåskådning, där man inte får använda riter och traditioner som kan spåras till någon religion. ”

Här blir jag alltså jämförd med Jimmie Åkesson och påstås svära mig fri från muslimhat. Ja på den sistnämnda punkten har bloggaren förstås rätt, eftersom jag inte känner något muslimhat. Jag vill tvärtom se ett sekulärt samhälle där alla människor är välkomna och respekteras lika, oavsett vilken livsåskådning de har. Det rimmar illa med bloggarens egen uppfattning, eftersom en sekulär humanistisk livsåskådning tycks vara föremål för bloggarens uttalade förakt. Inte heller vill jag slippa kultur- och traditionsyttringar, tvärtom.

”Undantag för jul och påsk om vi kallar det för jul- och vårfest. Och motsägelsefull som han är, ser han inget problem att ta betalt för att ”konfirmera” ungdomar. Han har även en svaghet för kyrkor och erkänner människors behov av övergångsriter och traditionella ritualer. Men tycks inte förstå att traditioner härleds ur religioner.”

Mera bluff. Jag har aldrig haft några synpunkter på vad man kallar jul och påsk. Att ungdomar betalar för att åka på sommarläger är inte särskilt konstigt. Om vi hade fått ekonomiskt stöd på samma villkor som andra skulle vi däremot kunna ha ett lite lägre pris, men som det nu är måste lägerverksamheten gå ihop. Och slutligen, traditioner härleds inte ur religioner (bloggaren kallar sig religionsvetare och kommer med detta okunniga påstående!). Det finns massor med traditioner som inte härletts ur religioner. Julfirandet till exempel. Det var först efter kristendomens intåg i Sverige som julfirandet ikläddes i en kristen kontext.

”Den främlingsfientlighet och de krav på inskränkningar av människors identiteter som både Sd och Humanisterna har men försöker dölja, gör att de på olika fronter kan bereda mark för varandra.”

Ny bluff. Humanisterna står för själva motsatsen till främlingsfientlighet. det är bara att läsa vårt idéprogram. SD (liksom en del kristna och islamister) vill ha ett monokulturellt samhälle på religiös värdegrund. Humanisterna eftersträvar ett kosmopolitiskt öppet samhälle på sekulär värdegrund.

”Till argumenten för statsbidrag uppger Sturmark också Humanisternas motkraft till att religioner ska få inflytande över lagar och därmed bidra till förtryck av kvinnor och homosexuella. Men några sådana lagar finns inte i Sverige och det finns inga bevis eller relevant oro för att vi ska få såna diskriminerande lagar.”

Detta resonemang är tyvärr helsnurrigt. Humanisterna, liksom kristna organisationer som t.ex. Claphaminstitutet eller Svenska Evangeliska Alliansen, debatterar politik, värderingar och normfrågor hela tiden. Ett enkelt och konkret exempel: De vill förbjuda samkönad adoption (diskriminerande lag), vi menar att det ska vara tillåtet och argumenterar för det. Så ska en öppen debatt se ut. Varför skulle vi inte opinionsbilda det på samma villkor som andra? Bloggaren tycks dessutom tycka att t.ex. Amnesty är onödigt i Sverige (vi har inga politiska fångar i detta land). Men Amnesty, liksom Humanisterna, arbetar med ett internationellt perspektiv. Jag tror inte ens denna bloggare vill förneka att det finns diskriminerande lagar i många länder i världen.

”De skrämmer med obefintligt hot och bereder väg för främlingsfientlighet och extrema grupper och därför är de inte och kan inte bli en positiv kraft i ett fredligt och pluralistiskt samhälle. Man kan genom detta lätt påstå att den tidigare positiva kraft som ”Humanisterna” uppstod ur med viljan att vara en psykologiskt dimension till religionsfriheten, nu barkat rakt åt skogen. Och att de precis som Bush spelar på oberättigade rädslor och vilseleder precis som SD, som inte alls står för Social Demokrati. Precis så står heller inte Humanisterna för humanism.”

Detta är givetvis struntprat och förtjänar knappast att kommenteras.

”Om man i humanismens namn ska lägga beslag på, begränsa människors rätt att tro och tvivla och göra det på psykologiska grunder och i relation till rationalism som Sturmark uppenbarligen tänker sig, är mitt tips att åtminstone lära sig mer om religioner, kulturer och traditioner. Det är inte ovanligt att många som studerar religionsvetenskap i syfte att bli präster eller lärare, ändrar sin studieväg genom den kunskap man får. Kanske det är en rädsla hos Sturmark, att en gömd önskan om att bli präst ska ploppa fram. Kanske är det avundsjuka och frustration som ger denna hatiska glöd för allt vad religion heter. ”

Mera bluff och dessutom ett olustigt angrepp på mig som person. Aldrig någonsin har jag eller Humanisterna hävdat eller tyckt att man ska begränsa människors rätt att tro och tvivla. Påståendet är fullständigt hårresande. Bloggaren tror också att jag kan ha en hemlig längtan efter att bli präst. Det är svårt att inte le lite åt denna projektion, men värre är det med fortsättningen där bloggaren talar om ”hatisk glöd”. Det är en mycket obehaglig anklagelse och helt ovärdigt en seriös diskussion. Kanske är det en projektion av bloggarens egna känslor, men det rättfärdigar inte tilltaget. Här är det uppenbart att bloggaren agerar helt irrationellt och egentligen inte är intresserad eller förmögen till en saklig debatt.

”Och vet du Sturmark, det du slängde ur dej i tv-soffan om att alla var korkade som inte fattade att gud hade tillåtit att ungdomarna på Utöya mördades, det kallas theodicéproblemet. Alla brottas med det, alla tvivlar nångång, det är det som är den sökande människan privilegium och stora existesiella gåta. Du kan inte lösa den och inte förbjuda den! Det är detta som kallas religionsfrihet, friheten att söka just det svaret.”

Ytterligare ett fejkat citat (felstavningarna finns i originalet): Jag har inte sagt att folk är korkade, det är bara att titta på TV-inslaget på SVT Play för att förvissa sig om det. Jag är för övrigt väl bekant med teodicéproblemet och det är många filosofer som menar att det är ett starkt argument för att kristendomen och andra monoteistiska religioner inte håller för filosofisk prövning. Men det är upp till var och en att bedöma, eftersom jag och humanismen är för ett fritt sökande och likhet inför lagen oavsett tro (till skillnad från bloggaren som argumenterar för att sekulära livsåskådningar ska diskrimineras).

Ovanstående illustrerar metoder och knep som har använts mot Humanisterna under flera år, även om det är ovanligt med så många falska citat och sakfel som i den aktuella texten. Ibland undrar jag varför vi humanister ensamma ska utföra renhållningen i debatten, har de som bluffar och fabricerar falska citat inga vänner och kolleger som vågar ingripa och uppmärksamma de värsta falsarierna?

I väntan på självsanering får vi själva ta oss an lögner och halvsanningar efter bästa förmåga. Det vi helst vill göra är att kunna delta i en öppen och saklig diskussion, utan debattförstörare. Där vi kan respektera varandra även om vi inte är överens i sak.

Ateism sitter i hjärnan

Och nu blir det lite andlighet.

För bra för att vara sant är ofta falskt!


Maum Meditation finns nu tillgängligt på den svenska marknaden! Det är i alla fall en gissning. Likt många liknande rörelser är de hemliga av sig. Dock finns det lite information på deras hemsida:

"Maum Meditation distinctly defines the mind as an accumulation of pictures stored within the body and mind. These pictures are made up of memories of past experiences. They are taken with the eyes, ears, nose, and body, and stored in the mind throughout life. The pictures mold us into the pattern of thinking, how we react, and habitual behavior that are not our true self.
These pictures stored in the mind hold the emotions, thoughts and attachments to people, places and things. They create the individual's picture world. As you practice Maum Meditation, you will realize the mind that was filled with pictures from the past being cleansed, eliminating all burdens. You will live in freedom."
Källa 

Du kommer att leva i frihet. Det låter ju ganska bra?

"Maum meditation is a scientific program to help individuals discover the true, original nature of the universe." Källa

Och de är tydligen vetenskapliga också!

Men för att nå målet. Det finns åtta olika nivåer som man måste genomarbeta för att uppnå målet.

Genom denna (fantastiska?) metod kommer du att kunna lista ut vem du är, vad du kommer ifrån, vad som händer efter döden och inte minst varför du lever.

Om någon av er har en förklaring på vad detta handlar om tas det varmt emot det. Eller kan det vara så att det är för bra för att vara sant?

(Grupper som denna är ofta rädda för kritiker. Därför vill jag tipsa alla skeptiker om ett seminarium de har den 19/8 kl 19 på Westmanska palatset, Holländargatan 17 i Stockholm. Gå dit och ställ frågor. Men kom ihåg: Det är hemligt!)


17 aug. 2011

Ateistbibeln


För några veckor sedan dök det upp ett twitterkonto vid namn Ateistbibeln.
Bibelord du ej hör i kyrkan. Varje dag görs ett tweet kl 13:30 på veckans tema. Ytterligare galna bibelord twittras sporadiskt
De senaste veckorna har teman som "jorden är platt" och "barnamordsveckan" och allt, och lite till, har nu samlats på den nya sidan ateistbibeln.se
Personen bakom projektet är anonym men låter meddela att h*n är en före detta djupt kristen som i dag har blivit ateist.

Religionsfrihet för alla?


Idag meddelade hovet att kronprinsessan Victoria och prins Daniel kommer väntar barn. En mycket glädjande nyhet för dem, liksom det är för alla blivande föräldrar.

En mycket intressant detalj i sammanhanget glöms dock ofta bort. Enligt vår successionsordning, som är en av Sveriges fyra grundlagar, står det följande:

Såsom 2 § i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare från all successionsrätt utesluten. Källa

Alltså måste både vår nuvarande kung och i framtiden Victoria och hennes barn bekänna sig till den rena evangeliska läran (som idag kan tolkas som medlemskap i Svenska Kyrkan) Och detta enligt lagen.

Det kanske kan vara dags att förnya lagen och anpassa det till vårt sekulära samhälle, så att även vår statschef får frihet att själv välja sin egen religiösa tillhörighet?

Är det rimligt att kalla Anders Behring Breivik en "kristen terrorist"?

Fel slutsats?
Anders Gustafsson på tidningen Dagen idkar självrannsakan och har skrivit en mycket intressant artikel om Anders Behring Breiviks självidentifierade kristenhet: Kristen terrorism?. Läs den!
Visst, Breivik var antagligen den sämsta kristna du kan tänka dig, skriver David Gibson på Religion News Service. Han plockade det han såg som russinen ur den bibliska kakan och kyrkohistorien för att rättfärdiga sin "okristna kristendom", skriver Gibson.

Samtidigt har kristna, muslimer, judar och andra i alla tider använt tron för att rättfärdiga sin tolkning av politiska och kulturella frågor. Det gjorde Anders Behring Breivik också.
Även vi religionskritiker har som ni kanske kommer ihåg haft anledning till självrannsakan. Läs till exempel Humanistbloggens eget bidrag med anledning av en debattartikel av Torbjörn Tännsjö.

16 aug. 2011

Lite intellektuell beatpoesi

Baba Brinkman - Natural selection

Den humana humanismen

Just hemkommen från från fyra dagar på den internationella humaniströrelsens världskongress i Oslo. Många hundra delegater från över femtio olika länder möttes för att diskutera det sekulära projektet och humanismens och det sekulära perspektivets roll i arbetet för freds- och välståndsutvecklingen.

Förutom delegater från de skandinaviska länderna och många europeiska länder, fanns också länder som Ryssland, Indien, Uganda, Nepal, Nigeria med mera representerade på konferensen. Det är fantastiskt inspirerande att se och höra vilket oerhört arbete humaniströrelserna gör, i Indien för att befria människor från det omänskliga kastsystemet, i Uganda för att kämpa mot det religiösa homohatet, i Nigeria för att möta dödlig vidskepelse med upplysning och så vidare. På kongressen talade också författaren Taslima Nasrin, som har flera dödsfatwor riktade mot sig för att hon skrivit kritiskt om islamistiska regimers kvinnoförtryck.

Jag känner mig stolt över att vara delaktig i denna människorättsrörelse.

Eftersom världskongressen hölls i Oslo, var den norska massakern för drygt tre veckor senare ständigt närvarande. Kongressen hölls i Oslo kongresscenter där delar av byggnaden var avspärrade eftersom alla fönsterrutor var utblåsta. Den norska terroristen och massmördaren hade dessutom pekat ut humaniströrelsen som en av sina huvudfiender i sitt bisarra manifest. Humanismen står för allt han hatade; människan i centrum, en kosmopolitisk värld, tolerans, öppenhet och kritik av alla totalitära anspråk, även religiösa sådana. Därför ska humaniströrelsen utrotas, enligt den norske terroristen.

Under min vistelse på världskongressen så möttes jag av denna blogg, av någon som kallar sig religionsvetare. Bloggaren AnnaTekla skriver till exempel att jag avfärdade sörjande efter massakern i Norge som “knäppskallar”. Förutom att det är ren lögn, så är det djupt kränkande mot alla människor som mer eller mindre berörts av det som hände för tre veckor sen i Norge. Under världskongressen hade vi flera tillfällen att gemensamt manifestera vår delaktighet i sorgen över de många som brutalt mördades i massakern på Utöja och i samband med bomben mitt i Oslo. När en svensk bloggare och “religionsvetare” uttrycker sig på detta sätt måste jag erkänna att det vänder sig i magen. Det är riktigt obehagligt och ett utryck för en fullständig brist på empati.

I ljuset av konferensens tema och budskap är det extra obehagligt att läsa ett sådant öppet förakt och intolerans mot de som företräder en sekulär och humanistisk livssyn. Att skribenten dessutom systematiskt tillskriver mig uttalanden som aldrig uttalats och åsikter som jag aldrig haft, gör det hela förstås ännu obehagligare. Att bluffa på det sättet är förstås är djupt ohederligt, men framförallt främjar det inte dialog och kommunikation. Att förhålla sig till världen på det sättet, där saklighet och sanningshalten i återgivningar av andras uttalanden och ståndpunkter betraktas som helt oviktigt (antalet falska påståenden i enbart detta blogginlägg är rätt omfattande), blir ett närmast sekteristiskt och stängt förhållningssätt.

Dialog blir omöjlig. Lyckligtvis är denna attityd ovanlig. Jag sätter mitt hopp till kloka människor som, oavsett livsåskådning, vill samleva, samverka och samtala.

Vi gillar familjer, alla borde få chansen att ha en

Här har ni ett Birro-citat hämtat från tidningen Världen Idag. Birro gillar verkligen inte Humanisterna och verkar i sin aversion dra till med lite vad som helst.

– Humanister är väldigt lite humanister. De går ut och hävdar politiskt korrekta åsikter om det de anser, bland annat att man ska se föraktfullt på det vanliga vardagliga som kallas familjelivet. Men för en människa som kommer från rännstenen, eller i alla fall haft ett öra mot den, är det vardagliga familjelivet ingalunda något man tar för givet, utan en välsigne varje dag, sa Birro som tycker att man bör vara väldigt försiktig när man föraktar det ”vanliga livet”.
Vi hävdar verklligen inte att "man ska se föraktfullt på det vanliga vardagliga som kallas familjelivet". Tvärtom tycker vi familjen är en väldigt viktig enhet. Så viktig att vi inte anser att själva definitionen av vad som är en familj inte ska få begränsas av utomstående. Vilka samtyckande vuxna som helst som vill bilda familj bör få göra det, så många som möjligt måste få chansen att själva uppleva det "vardagliga familjelivet" om det är det de önskar.

Hade Birro verkligen haft örat mot rännstenen hade han kanske kunnat förstå smärtan i att förnekas ett vardagligt familjeliv i juridisk mening på grund av till exempel sin sexuella läggning. Detta är något hans trosfränder vill förneka andra. Nu blir det bara patetiskt när han klämmer ur sig ett sånt påstående.

Jehova bor i Kenya

Daniel Sitole har mött guden Jehova Wanyonyi som lever, mår bra och bor i byn Chemororoch i Kenyas Rift Valley. [New Humanist]

Alla tror inte på Wanyonyi. Pastor Joseph Tanui säger:
He is a liar, lazy and a conman who has taken advantage of the ignorance of our people to exploit them. He knows that he is not God and will never be one, but the poor have no choice other than to turn to whoever promises them miracles and heaven.
Jehova Wanyonyi är en av de många gudar vi ateister inte tror på.

Högre utbildning - mindre tro på dogmer

En ny studie på sambandet mellan utbildning och religiös tro av Philip Schwadel på Pennsylvania State University har fått religiös media att bli alldeles till sig i trasorna. Sammanfattningen av studien börjar nämligen så här:
I challenge the scholarly contention that increases in education uniformly lead to declines in religious participation, belief, and affiliation.
Va? Så högre utbildning leder nu plötsligen inte till minskad religiositet på det sätt som tidigare studier visat? Nja, det är snarare en möjlig tolkning av studiens resultat - det hade ju inte varit så högt nyhetsvärde annars.

Undervisning på tiden då det fanns ett positivt samband mellan utbildning och dogmatism - Medeltiden.
Vi kan börja med att konstatera att Schwadel baserar sina resultat på (väldigt bra) data på - amerikaner. Det är redan väl känt att USA är ett undantag på många sätt vad gäller religiositet, så det går inte att generalisera från USA till resten av världen.

Sen handlar det om tolkningen av studiens resultat. Det här har Schwadel kommit fram till:
 • Fler år av utbildning minskar inte oddsen att en amerikan tror på Gud eller ett liv efter döden.
 • Fler år av utbildning har en ökar sannolikheten att man gör religiösa saker (deltar i gudstjänst, läser bibeln (vilket dock även ateister ägnar sig åt)).
Men:
 • Fler år av utbildning minskar sannolikheten att någon har "exklusivistiska religiösa åsikter" (tron att en religion är bättre än alla andra)
 • Fler år av utbildning minskar sannolikheten att någon tror på bibeln som Guds ord.
 • Fler år av utbildning ökar sannolikheten av att någon byter till en mindre dogmatisk församling (särskilt bland protestanter)
 • Fler år av utbildning innebär att man är mindre benägen att tro på en personlig Gud och mer benägen att tro på en "högre makt".
I USA blir man alltså inte ateist av utbildning. Är man redan religiös blir man tvärtom mer benägen att göra religiösa saker. Men man tror mindre på vad prästerna och den kristna läran säger - man tror mindre på dogmer.

Jag ser inga som helst problem med att innefatta den här studien i det rådande kunskapsläget: ju mer utbildning man har desto mindre benägen är man att tro på religiösa påståenden. Men den tolkningen hade inte givit några nyhetsartiklar.

Läs mer i Times Higher Edication, USA Today, CNN,

Ner på era knän och BE! Annars går det illa...

15 aug. 2011

Dagens bibelord: Gud är den som sårar och läker

”Vet att jag är Gud, jag och ingen annan. Det är jag som ger död och liv, jag som sårar och läker, ingen kan rycka något ur min hand.”

5 Mosebok 32:39

Är religion en grogrund för homofobi?

Humanisterna arrangerad under Pridefestivalenentt samtal kring frågorna:
Finns det ett samband mellan religiöst styre i ett land och hårda straff för homosexualitet? Kan religionerna förändras inifrån eller krävs sekulära metoder för att ändra synen på HBTQ-personers rättigheter?
Medverkande: Sara Mats Azmeh Rasmussen och Lena Andersson. Samtalsledare: Staffan Gunnarson

Mest ingående och intressant är Azmeh Rasmussens erfarenheter och kunskaper om Islam. Denna del börjar efter tretton minuter.

Var är Michael Jackson nu?

Deepak Chopra. En man som tjänat miljoner på att svamla om saker det inte går att ha en aning om.

14 aug. 2011

Skeptikerpodden på Radio 1


Skeptikerpodden blir även "riktig" radio från den 13 augusti!
Från en poddradio med i snitt 200 nedladdade program per dygn till att nå ut till en bredare och större publik på Radio 1.
Skeptikerpodden sänder sitt program i samma kanal som profiler som bland annat Robert Aschberg, Fredrik Federley, Gert Fylking med flera.

Varje lördag klockan 23.00 - 00.00 hela hösten (repris söndagar samma tid) kommer Skeptikerpodden till att börja med sända omklippta versioner av redan existerande poddradioavsnitt på MTG-ägda Radio 1.

Programen går även att lyssna på via weben och via radiostationens iPhone- och Androidapp.

Samtidigt kommer Skeptikerpodden producera nya och aktuella poddradioavsnitt för sina trogna lyssnare. 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se