13 aug. 2011

Lördagsunderhållning: 50 framstående akademiker talar om Gud

Vetenskapligt tänkande är förödande för tron på en gud.Tack till Thomas för tips!

10 kommentarer:

Anders Gunnarsson sa...

Ateistiskt "tänkande" är förödande för vetenskap!

Vincit omnia Veritas!

l_johan_k sa...

Snarare är det så att din teism underminerar naturens regelbundenhet.

Ergo, ingen tillförlitlig kunskap för dig.

Anders Gunnarsson sa...

Ljk

Kan påminna mig att du sagt det 5-11 ggr innan! Din halmgubbe blir inte giltig för att du upprepar den! :-(

l_johan_k sa...

Du får gärna motivera varför det är en halmgubbe.

Annars kan man få intrycket av att du bara slänger dig med fina ord.

Elias W-O sa...

Det ljk sa...

Anders Gunnarsson sa...

Ljk

Ditt resonemang är så absurt att ingen kan ta det på allvar! Gud gav naturlagarna och medvetandet, därför är världen (ibland) hyfsat begriplig!

Mirakler inträffar så sällan att de bara kan accepteras som subjektiva Gudsbevis av kyrkotrogna (undersök dem gärna om du vågar)!

Vi lever i en skapad värld av ordningsfull, förskönad och lagbundenhet (som är skadad och ondskefull och förfulad, men där Gud kan gripa in och gör det, testa att be)!

Din invändning är endast en konstruerad missuppfattning!

l_johan_k sa...

Mirakler inträffar så sällan att de bara kan accepteras som subjektiva Gudsbevis av kyrkotrogna (undersök dem gärna om du vågar)!

Att de sker "sällan" är ju en induktiv extrapolering och därmed ett cirkelresonemang.

Din invändning är endast en konstruerad missuppfattning!

Om Gud har tillräckliga skäl kan han åsidosätta naturlagarna när Han så önskar. Det är inte någon missuppfattning enligt Bibeln.

Acreator sa...

Tack för filmen. Fantastiskt intressant. Jag har alltid fascinerats över hur framstående forskare, som kan hantera fakta om svåra ting med virtuositet, när det kommer till existentiella frågor plötsligt börjar stamma och vända och vrida sig som skolbarn som inte gjort läxan. Eller också blir det helt vulgära och skrikiga.

Det säger en del om bristerna i forskarutbildningarna, som ju borde börja med idéhistoria, filosofi och vetenskapsteori.

Björn Bäckström sa...

Intervjun med nobelpristagaren Harold Kroto (video tiden 20:32) säger tycker jag det absolut väsentligaste om varför religiösa människor måste ses med misstänksamhet och inte bara deras tro.

Kroto menar att de troendes "akilleshäl" inte bara är tron på vidskepligheter i religionen utan att tron är ett av symptomen på en defekt mental utrustning som kan manifestera sig i vad som helst. Det går alltså inte att lita på religiösa människor. Det finns ingen pålitlig individ med oskyldig tro.

Är det så att defekten är ohjälplig och finns kvar även om tron överges?
Hemska tanke. Och är den rasistisk?

Daniel Dunér sa...

BBM, det finns jättemånga pålitliga människor med oskyldig tro. Vi alla tror på saker som inte stämmer, på mer eller mindre sunda grunder. I framtiden kommer vi förhoppningsvis veta fler saker säkrare och då tro på färre felaktigheter. För någon som aldrig kommit i kontakt med religionskritik eller kunskapsteori så kan även religiös tro vara helt oskyldig - det är vad individen fått lära sig är sant och den kanske helt enkelt inte kommit på idén att ifrågasätta det.

Den stora frågan är huruvida individen är beredd att omvärdera sina övertygelser när den presenteras med nya fakta och bevis. Många religioner (men kanske inte naturrelgioner) gör en dygd av att hålla fast vid tron oavsett vad fakta säger, vilket gör religion väldigt farlig. Religiösa människor som fullt anammat det förhållningssättet har den mentala defekt du talar om.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se