30 sep. 2011

Kejsarens nya propagandamaskin

Som vi tidigare rapporterat här på bloggen skrev Birgitta Forsman häromdagen på Sydsvenskans debattsida om sitt önskemål att etiken borde befrias från religionen. Hon uttryckte det så här:
Etik och moral måste utformas av människor. Den som tycker att människan är alltför bristfällig och svag för att hitta på etiksystem och moralregler, bortser från att det är människor som har hittat på alla normer som vi förhåller oss till. Det som står i Bibeln, Koranen och andra gamla urkunder är också mänskliga påfund. Valet står därför mellan att rätta sig efter vad män(niskor) i ett förvetenskapligt, patriarkalt samhälle för flera tusen år sedan påstod och vad människor idag, utifrån bästa till buds stående kunskap kan komma fram till, efter att ha vänt och vridit på alla kända argument.
Nu har den katolske prästen Anders Piltz svarat på ett sällsynt intressant sätt - om man är intresserad av hur kyrklig propaganda fungerar (om man är intresserad av seriös dialog verkar det som man nog bör vända sig till någon annan). Piltz drar fram hela propagandamaskineriet - och det hackar betänkligt. Se här:
Titel: "Förenkling ger sämre samtalsklimat"
 • Piltz försöker redan i anslaget slå fast att Birgitta Forsman inte förstår sig på de här frågorna - de är för komplicerade för henne.
Ingress: Tvångsseparera religion och moral? Saken testades i Tredje riket och i Sovjetunionen. Resultatet är inte uppmuntrande, skriver Anders Piltz, professor emeritus i latin och katolsk präst, i en replik på Birgitta Forsmans inlägg.
 • Piltz drar sedan till med att Forsman förespråkat tvång. Men tvång förekommer överhuvudtaget i Forsmans artikel. Det är ett komplett fritt påhitt från Piltz.
 • Sen drar (förstås) Piltz fram exemplen Tredje riket och Sovjetunionen. Men Tredje riket var inte ateistiskt. Och både Tredje riket och Sovjetunionens problem var de totalitära ideologierna - inte ateismen. Vill Piltz ha verkliga exempel på ställen där etik och religion skiljts åt så är universitetens filosofiinstitutioner och våra moderna västerländska samhällen närmare sanningen.
Stycke två: Vi ville gärna forska fram en hållbar moral i laboratoriet. Men vetenskapen är värdeneutral. Abort, dödshjälp, relationer, rättvisa, våldsanvändning – till slut måste tänkande och kännande människor fatta egna ansvariga beslut. Samvetet fäller avgörandet. Det får hjälp av berättelser om religiösa ideal och litterära gestalter, alltsedan profeterna och de grekiska tragediförfattarna.
 • Piltz försöker först insinuera att Forsman föreslår laboratorieforskning som ersättning för religion. Men det gör hon inte.
 • Sen försöker han insinuera att Forsmans förslag går på tvärs mot hans egen åsikt att "till slut måste tänkande och kännande människor fatta egna ansvariga beslut" och att "Samvetet fäller avgörandet". Som om Forsman förespråkat att det skulle vara icke tänkande och okänsliga människor som skulle fatta besluten, eller att man inte skulle lyssna på sitt samvete. Men det gjorde hon inte.
 • Till slut försöker han dra växlar utanför det religiösa genom att referera till "litterära gestalter" och "de grekiska tragediförfattarna", men dessa har på intet sätt med den brännande sakfrågan att göra. Den litterära skatten är allas egendom, inget religiös monopolegendom.
Stycke tre: Det är ingen slump att Gandhi, Dag Hammarskjöld, Martin Luther King, Nelson Mandela och moder Teresa verkade utifrån sin religiösa övertygelse. Deras moral var densamma som många andras, men tron lät dem besegra passivitet, rädsla och uppgivenhet. Religionen blev moralens förvaltare och motivation.
 • Här radar Piltz upp ett knippe goda människor som varit religiösa. Som om detta skulle ge vara argument för någonting. I så fall kan vi ta Tomás de Torquemada, Girolamo Savonarola, David Koresh, Jim Jones och Khomeini som exempel på människor som gått fruktansvärt fel när de låtit sig vägledas av religion. Men det här är ju inget argument alls utan bara två listor på människor som delar en godtyckligt vald egenskap.
Stycke sex: Många utan religiösa baskunskaper har hört talas om korståg och inkvisition men vet inte att klostren räddade den antika vetenskapen, att kyrkan skapade universiteten och rättssäkerheten, att den fria forskningen och demokratins linda var disputationen vid dessa universitet, att sjukhus och socialvård växte ur kyrkans fattigvård, att slaveriet avskaffades och Röda Korset grundades av kristna idealister. Frihet, jämlikhet, broderskap, samvetsfrihet och livets okränkbarhet är evangeliska värden.
 • Men snälla. Korståg och inkvisition är lika mycket resultatet av sammanblandningen mellan etik och religion som sjukhus och socialvård. Detta är ju Forsmans hela poäng - religion hjälper inte ett dyft i etiska frågor utan det kan sluta var som helst.
 • Sen var det det här med faktapåståendena:
  1. Det var inte bara klostren som räddade den antika vetenskapen utan även muslimska lärde.
  2. Kyrkan skapade universiteten, men själva ursprunget är till lärdomsanstalter är mycket äldre än medeltiden: Platons akademi.
  3. Den fria forskningen uppstod även den i Grekland och kom inte att blomstra igen förrän kyrkans allsmäktiga makt kunde brytas.
  4. Slaveriet avskaffades trots kyrkan, inte tack vare den. Det finns många argument för slavhållande i till exempel bibeln. 
  5. Frihet, jämlikhet och broderskap är Franska revolutionens slagord, inte kyrkans.
  6. Samvetsfrihet och livets okränkbarhet har vissa länder i världen kämpat sig till trots kyrkan, inte tack vare den.
  Stycke sju: Den som önskar att vikingasamhället hade fått fortleva ostört av kristen mission, räck upp en hand.
  • Det hade förmodligen inte varit någon större skillnad. Den enda markanta skillnaden mellan polyteistiska och monoteistiska religioner är att polyteistiska religioner är mer toleranta. Annars är det samma dravel. Jag hade gärna sett mänskliga rättigheter och demokrati utvecklas direkt ur asatron istället för den den långa ökenvandringen via medeltiden.
  Stycke åtta: Gud bevare oss för förenklingar, särskilt om människan.
  • Om Gud kunde bevara oss från någonting skulle vi klara oss bättre utan religiösa lögnare i prästkappa. Vad tar Anders Piltz sina läsare för? Okunniga idioter? Piltz svar på Birgitta Forsmans artikel är obarmhärtigt avslöjande i sin kompletta tomhet. Propagandamaskinen går på turbo, men innehållet är sedan länge genomskådat. Och sen har han mage att tala om förenklingar.

  Gudlös etik

  Nu finns Birgitta Forsmans föredrag om sin bok Gudlös etik att beskåda. Ämnet har tidigare diskuterats på bloggen: "Befria etiken från religionen".

  Glad Hädelse!

  I dag kan ni fira Hädelsedagen, Blasphemy Day. Firandet sker på årsdagen av publiceringen av Muhammedteckningarna i Jyllandsposten 2005. Det är ungefär samma sak som att fira Jul. Jesusfödelse hade inte som avsikt att uppröra eller häda, men se vilka konsekvenser den har fick.
  "We're not seeking to offend, but if in the course of dialogue and debate, people become offended, that's not an issue for us. There is no human right not to be offended." - Justin Trottier, Centre for Inquiry
  EDIT: Rätten att förneka och till och med förlöjliga valfri gud eller att välja att följa valfri gud kanske uppfattas
  som självklar och något vi inte behöver fira. Så är det inte för alla. I Iran hotar ett möjligt dödsstraff den kristna pastorn Yousef Nadarkhani. Han har funnits skyldig för att ha konverterat från islam, vilket han inte ångrat, trots att domstolen vid tre tillfällen uppmanat honom att överge kristendomen för att slippa straff [Human Rights Wach].

  "Analys"

  Onda tankar


  Det 10:e Budordet: "Du skall icke ha begär till din nästas hus, och du skall icke ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa."

  29 sep. 2011

  Mer om konflikten i de hemlösas tidning Aluma

  Som vi tidigare rapporterat här på Humanistbloggen har gatutidningen Alumas chefredaktör sagt upp i sig i protest när ägarna tillsatte Livets ords förre marknadschef som vice vd och yttersta ansvarig för tidningens innehåll. Nu skriver Kalle Lind mer om affären i en debattartikel i Sydsvenskan. Den är så läsvärd att jag reproducerar hela här.
  En rationell fobi
  Kalle Lind var en av dem som inte längre ville skriva för de hemlösas tidning, Aluma. Nu förklarar han varför.

  I ett antal år har jag skrivit för de hemlösas tidning, Aluma. Det har jag bland annat gjort för att det har varit en anständig publikation som vägrat att se sin verksamhet som en välgörenhetsinrättning utan tvärtom vågat föra upp de socialpolitiska frågorna till debatt.

  Aluma har nu försatts i konkurs. Oaktat vilket skulle jag ändå inte skriva mer för tidningen. Orsaken därtill har rapporterats i Sydsvenskan: hela redaktionen sa upp sig då Comintegra, bolaget som ägt Aluma, petade in en ny verksamhetschef och även gjorde honom till ansvarig utgivare. Att detta skulle vingklippa den före detta chefredaktören var kanske inte så kontroversiellt i sig, om inte denne nye chef tidigare varit marknadschef åt – Livets ord.

  Livets ord är den svenska väckelserörelsens mest kontroversiella församling/företag. För svenskar i gemen är det väl mest ett skämt: vi minns gamla tv-bilder på en maniskt tungo­målstalande pastor Ulf Ekman och en schlagerdrottning som lät sig vigas med en norsk vätesuperoxidpredikant. På åttiotalet hördes Ulf Ekman uppmana föräldrar att aga sina barn och handikappade att sluta synda. 1991 skickade Expressen in en reporter undercover och kunde rapportera om en sektartad verksamhet där miljoner stoppades undan i paret Ekmans privata flygplan.

  Under senare år har en uppfräschning av varumärket genomförts. I Uppsala – där församlingen har sitt centrum – är Livets ord en betydande arbetsgivare (på 20-i-topplistan). Vi ser allt färre videoupptagningar med predikanter som i Jesu namn fördömer svaghet – istället har Ulf Ekman lanserat sig som talkshowvärd i ”Kväll med Ulf Ekman” och gästats av folkhemskatoliken Marcus Birro. Tidigare i år tog Ekman över som ansvarig utgivare på den kristna tidningen Världen idag – en parallell till det som hänt Aluma som naturligtvis kan vara fullkomligt slumpmässig.

  En tydlig strategi i tvättandet av ett solkigt rykte har varit att spela ut martyrkortet (Lex Sverigedemokraterna). ”Kristofobiker” är ett ord i omlopp. Den som inte vill lyda under en chef som just skrubbat aga­associationerna från en framgångssekt har ”beröringsskräck för kristen tro”. Själv jämför sig chefen med en av historiens mest utsatta minoriteter: ”Om jag hade varit jude och du hade sagt ’[...] jag har hört rykten om att det är väldigt många judar på Comintegra och du har blivit anställd för att du är jude’, vad hade det varit för någonting då?” (Sydsvenskan 24.9).

  Det förrädiska i retoriken är att Livets ord sätter likhetstecken mellan sin egen kristet färgade högerpolitik och tron på Jesus Kristus. Det är förstås inte människors privata tro på ett högre väsen som är det kontroversiella. Livets ord är inte en liten kristen klubb där människor sitter beskedligt och pratar om hur trevlig Jesus verkar ha varit. Det är ett bolag med mångmiljonomsättning som sprider otvetydig politisk propaganda – mot aborter, homosexualitet, kvinnans frigörelse, förnuftsbaserad undervisning. Det är en församling som ser ett samband mellan mängd personlig framgång och mängd kärlek från Jesus.

  Som representant för kultureliten, overklighetens folk, den skyddade upplysta medelklassen, erkänner jag mig gärna skyldig till fobi gentemot Livets ord. Jag är livrädd för att den patriarkala vetenskapsfientliga högerkristenheten ska få grepp om ett land som kämpat sig till sekularisering.

  Kalle Lind
  författare och komiker

  Det är onaturligt

  Tandlös kvacksalverilag i Sverige

  Presskommentar från Humanisterna:


  Den svenska kvacksalverilagen är tandlös. En läkare får alltså lura sina patienter med verkn ingslös homeopatisk “medicin”. Så här skriver Högsta förvaltningsdomstolen:
  “Socialstyrelsen har i det aktuella målet inte gjort gällande att AA gjort sig skyldig till medicinska misstag i form av tvivelaktiga diagnoser eller underlåtenhet att föranstalta om skolmedicinsk behandling i den utsträckning som varit påkallad (jfr RÅ 2009 ref. 65). Den homeopatiska behandling han ordinerat anses vidare ofarlig. Vad Socialstyrelsen lägger AA till last är en befarad risk för patientsäkerheten, nämligen att erforderlig behandling enligt vetenskap och beprövad erfarenhet skulle  kunna utebli som konsekvens av alternativ homeopatisk behandling. Som ovan framgått måste ett beslut om sanktion i form av t.ex. prövotid mot en yrkesutövare inom hälso- och sjukvården grundas på konkreta och styrkta omständigheter. Det gäller även ett påstående om att yrkesutövarens handlande inneburit fara för patientsäkerheten. Något fall där en patient gått miste om eller riskerat att inte få lämplig skolmedicinsk behandling till följd av AAs agerande har inte påvisats. Den risk för patientsäkerheten som Socialstyrelsen ändå anser föreligga är enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening alltför oklar och hypotetisk för att kunna beaktas. Det kan därmed inte anses styrkt att AA visat sådan oskicklighet i yrkesutövningen att prövotid är påkallad.”

  Myror bekräftar Koranen

  Ibland överträffar verkligheten dikten. Eller.. ja, döm själva.

  28 sep. 2011

  Rosh Hashana

  I kväll inleddes det judiska nyåret, Rosh Hashana, starten på tio dagar av eftertanke, försoning och botgöring. Såsom alla högtider är även denna förknippade med traditioner: det blåses i vädurshorn och äts honung och äpplen. Traditioner är trevligt och vi behöver lära oss mer om olika traditioner runt om i världen. Att ändra i och blanda traditioner är inte fel, det är kulturevolution.

  ”Befria etiken från religionen”

  Birgitta Forsman i dagens Sydsvenskan:
  Etik och moral måste utformas av människor. Den som tycker att människan är alltför bristfällig och svag för att hitta på etiksystem och moralregler, bortser från att det är människor som har hittat på alla normer som vi förhåller oss till. Det som står i Bibeln, Koranen och andra gamla urkunder är också mänskliga påfund. Valet står därför mellan att rätta sig efter vad män(niskor) i ett förvetenskapligt, patriarkalt samhälle för flera tusen år sedan påstod och vad människor idag, utifrån bästa till buds stående kunskap kan komma fram till, efter att ha vänt och vridit på alla kända argument.
  Birgitta Forsman är vetenskapsteoretiker och docent i forskningsetik. Hon utkommer idag med boken Gudlös etik – en befrielse ur religionens tvångströja (Fri tanke förlag).

  David Attenborough om Charles Darwin

  Hur bra var Moses syn?

  27 sep. 2011

  School of Satan?

  Jag har ofta undrat över vad som skulle hända om en satanistsekt ville öppna skola. Men sånt händer ju aldrig. Men satanister får förstås barn de också. Och sitter barnvakt. Här har ni något att reagera på: Black Metal Babysitting.

  26 sep. 2011

  Religionstolkning - en fråga om liv och död.

  Maskeraddräkt till Halloween?
  Från Svenska Dagbladet:
  Antalet självmordsbombare i världen har ökat dramatiskt efter 11 september-attackerna 2001. Först stod Irak i centrum, sedan Afghanistan men de senaste tre åren är det Pakistan som drabbats värst. Under ett decennium har landet drabbats av 303 självmordsattacker, 4 808 människor har dött och mer än dubbelt så många har skadats. Rapporter från Pakistan efter den 11 september i år visar också att den skrämmande utvecklingen fortsätter.
  Hur har det blivit så här?
  Jan Hjärpe, professor i islamologi, talar om att de här ungdomarna inte ser något alternativ.
  – De får hela tiden höra talas om samma sorts världsbild. För att religiöst motivera dåden använder de här grupperna också uttrycket ”istishhad”, det vill säga självvalt martyrskap och inte ordet självmord, vilket är förbjudet enligt islam, säger Jan Hjärpe och menar att grupperna är marginaliserade i samhället och att de tar avstånd från den folkliga fromheten.
  Religionstolkning - för en del är det en fråga om liv och död. Synd att vi inte har facit.

  Tack till Björn B för tips!

  "Att vara kristen är att vara humanist"

  "Att vara kristen är att vara humanist" detta är titeln på Förbundet för Kristen Humanism och Samhällssyn (FKH) nya manifest. Människor och tro berättar mer om dem, deras form av humanism och relation till Humanisterna.
  Lyssna: Kristna humanister

  Det finns starka beröringspunkter mellan FKH och Humanisterna och det Bengt Göransson uttrycker: "Humanism innebär egentligen att man hela tiden utsätter sitt eget tänkande för prövningar. Det behöver inte innebära att man ständigt ändrar sig." är i hög grad giltigt för vår egen livsåskådning.

  Tänk om denna devis kunde anammas av fler kristna och religiösa runt om i världen.

  (FKH har också en blogg som är läsvärd.)

  Vilka är de största nördarna?

  25 sep. 2011

  "Einstein motbevisad"

  När någon påstår att något extraordinärt, t.ex. att de observerat neutrinopartiklar som färdats fortare än ljuset, då är det önskvärt att extraordinära evidens presenteras och dessa granskas extra noga. Alla gör dock inte detta, vilket xkcd kommentarer:


  Ett exempel från @annatekla:
  Miraklens och undrens tid är inte förbi för nu är Einstein motbevisad och nya naturlagar väntar. Spännande! #humanisterna
   Om neutrinoexperimentet: Brian Cox, Bad Astronomer, Matt Strassler

  Med anledning av bokmässan i Göteborg: Kulturell evolution i bokvärlden

  24 sep. 2011

  Lördagsnöjet: Spela Gud är inte lätt

  Lördagsfunderingen: Om kristna som drar nytta av människors utsatthet i missionsarbetet

  Anonyma alkoholister? Snarare anonyma kristna som drar nytta av människors utsatthet för att "rädda själar" (dvs. värva medlemmar). Om Humanisterna jobbade så här skulle vi - med rätta - bli avrättade i pressen. Men det gör vi inte, för vi anser att alkoholism är ett allvarligt tillstånd som bäst behandlas av kompetent psykologikunnig personal.  Här kan du se hela programmet.

  23 sep. 2011

  Höstdagjämning

  Det var höstdagjämning i dag, exakt klockan 11:04. Denna video från NASA, via Bad Astronomy, består av foton tagna klockan 06:00 varje dag under ett år. Bilderna är tagna av en satellit som håller sig på samma position över jorden hela tiden. Vi kan följa hur soluppgången förflyttar sig över jorden tack vare jordaxelns lutning. I dag är alltså skuggan vertikal. Magiskt!

  Reinfeld i FN om kvinnorsrättigheter

  Statsminister Fredrik Reinfeldt talar i dag inför FN:s generalförsamling. Han kommer att belysa att kvinnor, i många länder, fortfarande förvägras grundläggande mänskliga rättigheter. Reindfeldt skriver i dagens DN debatt om detta, bl.a. om mödradödighet:

  För Sverige handlar frågan om kvinnors rättigheter också om rätten att bestämma över sin egen kropp, sin sexualitet och över beslutet att föda barn. En del av detta handlar om det faktum att en graviditet i tidig ålder påverkar kvinnors förutsättningar att ha tillgång till utbildning eller kunna få ett jobb. Men vi vet också att en graviditet är en av de största hälsoriskerna en kvinna under 18 år kan utsättas för.

  Runt 1.000 kvinnor dör varje dag av orsaker relaterade till graviditet och förlossning, ofta eftersom det saknas tillgång till preventivmedel, mödravård och akut förlossningsvård. Mer än en tredjedel av dem bor i länder drabbade av konflikt, postkonflikt eller kris. Totalt saknar över 200 miljoner kvinnor tillgång till preventivmedel. Som en konsekvens av bland annat detta dör mer än 70.000 kvinnor varje år i samband med osäkra aborter. Mörkertalet döljer troligen många fler. Samtidigt kan mödradödligheten effektivt förhindras genom moderna preventivmedel, säkra aborter, utbildad personal och graviditetsrådgivning.
  De brott mot mänskliga rättigheter som kvinnor utsätts för runt om vår värld är vår tids slaveri. När dessa tillslut har upphört, kommer ingen förnuftig människa finna argument för varför det var "rätt". Det är bra att Sverige använder sin tid i FN till att påskynda denna utveckling.

  Humanisternas nya hemsida...

  ...kan du besöka på www.humanisterna.se. Passa på att bli medlem om du inte redan är det. Du kan också ladda ner vår nya broschyr och prenumerera på vårt nyhetsbrev.

  ...och nu blir det ett skämt om Koranen

  Ateism är coolt

  Tydligen är det coolt att inte tro på några gudar, i alla fall i Storbritannien, om man får tro ärkebiskopen av Canterbury Rowan Williams. Detta gör det svårt för religiösa att nå ut med sitt budskap:
  The problem is it becomes a bit of a vicious circle. Atheism is cool, so books about atheism are cool. They get a high profile, and books that say ‘Actually, this, this and this are wrong Richard Dawkins’ don’t get the same kind of publicity because atheism is the new cool thing. It’s the sort of dog-bites-man, man-bites-dog thing. One’s news, the other not so much. So it’s difficult to break into that, but plenty of people are trying.
  Ärkebiskopen hoppas dock ateism är en fluga, som kanske inte fångar människor i långa loppet:
  I’d want to know how many atheists [Dawkins'] The God Delusion created. The book sold, but did it make a difference to the number of people who were actually committed one way or the other? . . . I’m not avoiding the point that the coolness of atheism is very much in evidence. I’m just not quite sure that it shifts people’s serious commitments that much in the long run.
  Förmodligen har ateismens coolhet redan nu minskat katastrofalt. Inget kan väl längre vara coolt när Ärkebiskopen tycker det? [Hämtat från New Humanist]

  22 sep. 2011

  Avsnitt 9 av Humanistpodden - Staffan Dopping

  I detta avsnitt möter du Staffan Dopping, ett känt namn för de flesta svenskar tack vare hans många år som journalist, med produktioner som Studio Ett, Rapport morgon och TV4:s nyhetsmorgon på meritlistan. Numera verkar han bland annat som moderator, medietränare och rådgivare. I Humanistpodden delar han bland annat med sig av sina synpunkter på mediebilden av Humanisterna och varför han tycker det är viktigt att föra fram den humanistiska livssynen. Han bjuder också på några goda råd till dig som vill debattera med meningsmotståndare.

  Du laddar ner avsnittet här.

  Ni glömmer väl inte att rösta på Humanistpodden för Svenska Podradiopriset 2011?

  Yttrandfrihet

  Från DNs ledarsida:
  En inbjuden gäst på bokmässan i Göteborg tvingas utebli. Orsak: Han lever under ständigt mordhot för ett konstverk han har producerat. Hans och besökarnas säkerhet kan inte garanteras.

  För anhängare av yttrandefrihet borde denna nyhet vara oerhörd. Vi borde, för att följa en fin gammal kristen, judisk och muslimsk tradition, slita våra kläder och klaga till skyarna. Det kommer vi knappast att göra. Reaktionen lär inskränka sig till att skriva beklagande tidningstexter, som den här, och möjligen sucka: ”Vilks. Igen.”
  För Lars Vilks verkar människor tro att det gäller särskilda regler. Men det gör det inte. Han har yttrandefrihet precis som alla andra, och yttrandefrihet är faktiskt en mänsklig rättighet. Det Vilks gör är att testa den oupphörligen genom att provocera. Yttrandefrihet är till just för de här tillfällena - för att skydda människors rätt att säga obekväma saker. Rätten att yttra bekväma åsikter behöver inte skyddas.

  Historien om de mänskliga rättigheterna

  Eleanor Roosevelt 1948
  Ove Bring har i boken "De mänskliga rättigheternas väg - genom historien och litteraturen" skildrat de mänskliga rättigheternas utveckling, från forntida kulturer i Orienten via antikens Grekland till upplysningen och liberalismen och vidare i vår egen tid med FN-dokument och internationella domstolar. Nedan ett stycke ur Ola Larsmos recension i DN:
  Bring förespråkar idén om en sekulär naturrätt, en tanke som står i konflikt med delar av svensk juridisk tradition men som många med mig nog uppfattar som den rimligaste. På vilken grund ställer vi då de universella mänskliga rättigheterna: en religiös eller en sekulär? Brings svar är både och: på hela den mänskliga erfarenheten. Han pekar på hur det under människans historia förts en fortlöpande diskussion där dessa rättigheter blir allt tydligare, omfattar allt fler tills de blivit ”universella”. Liksom att tanken på dessa rättigheter också vuxit i de stora övergreppens slagskugga. Tanken är Hegelsk – det finns en riktning i historien, mot det humanistiskt allmängiltiga och juridiskt kodifierade.
  Det är bara att hålla med! Lyssna på Ove Bring i SVT:s En bok, en författare

  Samarbete ikväll i Stockholm

  Ikväll är jag och pratar på ABF i Stockholm om Samarbete – temat för min (snart) nyutkomna bok. Välkomna dit!

  Människans väg till framgång - om de många nivåer av samarbete som bygger upp oss och våra samhällen.

  Samarbete är en av livets grundprinciper. Vi är alla byggda av samarbetande delar gener, celler, organ, neuroner, men också idéer. Även våra samhällen är byggda av delar oss människor. Är allt det här samarbetet i grunden samma process?

  Från människans minsta beståndsdelar till våra komplicerade samhällen, överallt finner vi samarbete som en organiserande grundprincip. Oftast har samverkan uppkommit för att de ingående delarna har haft något att tjäna på det, men inte sällan verkar de faktiskt förlora på interaktionen. Vad är det då som förklarar samarbetet? Och hur kan man egentligen förstå våra intrikata mänskliga samhällen där vi regelbundet gör tjänster gentemot andra som vi inte är släkt med, inte känner och förmodligen aldrig kommer att möta igen? Hur uppstår tankar som att det är rätt att riskera livet för landet, religionen eller friheten? Svaren verkar finnas i de två processer som skapat människan: biologisk och kulturell evolution.

  Boken lotsar dig genom det gåtfulla samarbetet, en resa som börjar inuti kroppen och fortsätter via våra tankar till den mänskliga superorganismen.

  Torsdagen den 22:a september kl 18.00
  ABF-huset, Sveavägen 41 • Entré 50 kr
  ABF Stockholm i samarbete med Humanisterna

  21 sep. 2011

  Filippinerna nästa!

  Kort personligt meddelande från bloggmastern. Min fru har lyckats få jobb för Save the Children International på Filippinerna, så vi flyttar dit med hela familjen om två veckor. Det ska bli speciellt roligt eftersom Filippinerna är ett av världens mest katolska länder och de tar sin religion på blodigt allvar (bokstavligen). Som medföljande får jag dock vackert hålla mig på mattan. Vi åker dit för Annas jobb, inte mitt höga nöjes skull, så jag kommer mest fortsätta blogga om svenska och allmänna händelser som roar mig. Men ett och annat resereportage ska jag unna mig. Inte minst vill jag besöka den årliga korsfästningsfestivalen. Och så ska jag leta efter häftiga djur i djungeln. Men först blir det att försöka etablera familjen i Manila och få barnen att vänja sig vid skolan. Forska? Det ska jag göra hemifrån och via Skype och e-mail. Det blir nog bra efter någon månads inskolning för oss alla.

  Skeptikerpodden #63 - Lyssnarfrågor och Richard Wiseman


  Nytt avsnitt av Skeptikerpodden ute nu!
  Det har blivit dags att beta av några av alla de frågor ni har skickat in till oss. Vi följer också upp arbetsannonsen från förra avsnittet och vi får höra om Power Balance-armbandets öde i sportbutikerna i Jönköping. 
  Richard Wiseman berättar i en intervju om ”kontraktet” mellan magiker och publik.

  Häromveckan kunde man höra CJ i Radio Värmland och pratade konspirationsteorier. Dagen därpå gjorde han och Andreas ett gästspel i Radio Sörmland om bland annat samma ämne. John Houdi pratade skepticism och ateism både hos Äntligen med Gert Fylking på Radio 1 och på Betnér på Bandit.se.

  I det förra avsnittet pratade vi om en lite udda annons på Arbetsförmedlingens platsbank. Företaget annonserade efter medium och djurpratare. Vi fick en kommentar till förra avsnittet av Monika, som rätade ut några frågetecken om huruvida man kan tvingas söka ett arbete av den här typen. Karin kontaktade också AMS angående detta. Om ni upptäcker andra underliga annonser kan ni ringa kundrelationer på AMS på  0771-60 70 00 och berätta detta.

  Det så omtalade Power Balance-armbandet har mött sina övermän i Pekka och Éric Moreau. Åtminstone i Jönköpingstrakten, där nu flera sportbutiker har beslutat att sluta saluföra armbandet efter att Moreau skrivit om dem i Nutidningen. Läs Pekkas sammanfattning av historien på Orsakverkan.

  Maria svarar på lyssnarfrågor om mödomshinnan, huruvida man får prata om att man ”fixar autism” och mindfulness (se pdf för exempel på medveten närvaro).

  John ”intervjuar” Richard Wiseman, som berättar om de etiska aspekterna av trolleri och magi. Intervjun är från podcasten The Magic Newswire.

  Veckans Utbrott och Skrock och Svart magi är med som vanligt även denna gång.

  Glöm inte att man på lördagar (repris söndagar) kl 23 kan man höra utvalda klippta avsnitt på Radio1 101,9.  Det går fortfarande  att rösta i Svenska Podradiopriset, och lägg gärna in ett omdöme på iTunes.

  Skeptikerpodden kan du lyssna gratis direkt på skeptikerpodden.se eller ladda hem en MP3-fil. Du kan också gratis prenumerera på Skeptikerpodden via iTunes.

  Religiöst vetenskapsförnekande - extremversionen

  Från dagens Västerbottens-KurirenVetenskap och ateism i majoritetens diktatur
  En som tror på en gud kan tänka sig olika tolkningar och teorier om ursprunget. För att vara ateist kan man endast tro på vissa saker. De som menar sig stå över vetenskapen, så att deras favoritteorier inte får ifrågasättas och som själva blir som "Jag = Gud och har rätt", har fel grundinställning. I ett öppet samhälle måste allt få diskuteras. En demokrati är inte samma sak som majoritetens diktatur.

  Det skriver Mats Molén, fil kand och författare till fyra böcker om vårt ursprung.
  Ja jösses. Resten av artikeln är värre. Ett litet påpekande bara: Visst kan man väl tänka sig "olika tolkningar och teorier om ursprunget". Hinduismen har till exempel flera stycken. I en version uppstår universum ur en lotus i Brahmas navel. De alternativ Mats Molén förespråkar har samma trovärdighet.
  För er som inte stött på Mats Molén tidigare så utsågs han av Vetenskap och Folkbildning till Årets Förvillare 2001 för sin pseudovetenskapliga kreationistpropaganda. Molén här är ingen okunnig debattör utan någon som fullt medvetet presenterar "ett selekterat och förvrängt faktaunderlag som han använder för att dra vilseledande slutsatser som påstås motsäga den biologiska evolutionen", för att citera VoF. Dan Larhammar har berömvärt tagit sig an att debattera mot Molén i skrift. Detta material kan ni finna här.

  Själv skulle jag lika lite ställa upp på en debatt mot Molén inför publik som mot en förintelseförnekare. Man ska inte hedra den här typen av debattörer genom att medverka på samma scen som dem. Men orsaken att jag kan inta den ståndpunkten är att Dan Larhammar lagt ner oerhörd möda på att dokumentera och bemöta Moléns vilseledande påståenden i skrift. Moleés argument har värderats och bedömts, och antingen funnits vara bristfälliga eller felaktiga. Molén har inte visat någon som helst förmåga att ta till sig den kritiken.

  För den som är intresserad erbjuder Mats Molén undervisning "från 4-års dagis (max 2 timmar) till universitetsinstitutioner/forskarutbildningar."

  Mödradödlighet, också ett kulturellt problem

  Varje dag dör 1000 kvinnor och flickor i samband med graviditet eller förlossning. De största orsakerna till detta är att mammorna är för unga, brist på fungerande preventivmedel, könstympning, osäkra aborter och bristande mödrahälsovård. Att minska mödradödligheten är ett av FN:s millenniemål [Regeringen].

  Under den pågående 18:e sessionen av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter (UN Human Rigths Council) har mödradödlighet varit ett av ämnena. Hannah Bock, representant för IHEU (internationella humanistunionen) tog under sessionen upp situationen i Afghanistan och Mauretanien som exempel på hur kulturella traditioner orsakar mödradödlighet. (Lyssna på hennes tal nedan.)

  Oum El Banine är en ideell marockansk organisation som stödjer ogifta gravida kvinnor. Arbetet riktar sig mot en av de allra mest exkluderade grupperna i det marockanska samhället: ensamstående mödrar och deras barn. Detta arbete kan ni stödja via Humanisterna. (Oum El Banine har också en nystartad svensk blogg.)

  Världshumanistkongressen 2011 på fyra minuter  ...och vem är med på slutet om inte vår egen Felicia Gilijam, bloggare hos skepchick.org.

  20 sep. 2011

  Dokumentär om medvetandet!

  En fantastisk dokumentär om medvetandet som ger väldigt mycket "svar" på väldigt mycket frågor! Otroligt sevärt!

  Klicka här för att komma till dokumentären! Den öppnas i SVTplay.

  Tvångs- och barnäktenskap - ett brott mot mänskliga rättigheter

  Det uppskattas att 10 miljoner flickor gifter sig årligen innan de fyller 18 år. Flickor under 15 år har fem gånger större risk att dö i barnsäng, jämfört med kvinnor i åldern 20-29 år, och för dem i åldern 15-19 är risken fördubblad. Barnäktenskap leder vanligtvis till att flickorna slutar skolan, vilket gör att de förvägras möjligheten att utbilda sig och möjligheten att lyfta sig själva och sina barn ur fattigdom.

  I Sverige är detta problem inte lika utbrett. Tvångs- och barnäktenskap är förbjudet genom olika lagbestämmelser, men ändå förekommer det. Många av de flickor som tvingas in i äktenskap blir bortgifta utomlands. Justitieråd Göran Lambertz utreder på uppdrag av regeringen hur skyddet mot tvångs- och barnäktenskap kan stärkas i Sverige. Utredningen skall presenteras våren 2012.

  Två debattartiklar om ämnet från i somras: Nyamko Sabuni - Sverige bör skärpa lagstiftningen för att hindra barnäktenskap och Bahareh Andersson - Feminister sviker tjejer som gifts bort under sommarlovet

  Lär mer om barnäktenskap och det internationella arbetet via Girls Not Brides.

  Ibland behöver även en fantasifigur en fantasifigur att hålla i handen

  19 sep. 2011

  Välkommen till genom-revolutionen

  Kostnaden och tiden det tar för att avkoda en människas genom har redan minskat och kommer att minska radikalt framöver. Det är rimligt att anta att alla barn i en snar framtid kommer att får sitt genom publicerat redan vid födseln. Detta kommer att förändra världen en hel del. Det kan vara en stor möjlighet för individen att leva ett bättre liv, men också en stor risk om man inte har kontroll över hur ens genom används. Om vi inte funderar över och diskuterar detta nu, så kommer 'marknaden' bestämma hur genoment kommer att användas. Kanske inte fel, men säkerligen odemokratiskt.

  Speech for Humanity

  Charlie Chaplin var många saker, inte minst en stor humanist. Här, för att starta veckan, får ni hans "Speech for Humanisty".  Via Pharyngula.

  18 sep. 2011

  Söndagspredikan: Glöm den gyllene regeln

  I sin kristna tappning är den gyllene regeln formulerad så här: "Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem." (Matt 7:12)

  Notera var fokus ligger. På dig själv. Det är du som är universums etiska måttstock och mittpunkt. Vill du ha det på ett speciellt sätt? Gör då så mot andra. Men vore det inte bättre att  i första hand ta hänsyn till andras önskningar om hur de vill bli behandlade? AC Grayling diskuterar problemet.  Har hinduer (och många andra) formulerat det bättre genom att göra påbudet negativt? "Detta är summan av plikterna: Gör inte mot andra något som skulle vålla dig smärta, om det gjordes mot dig." (ur Mahabharata).

  Eller lyckades Kant komma runt problemet med sitt kategoriska imperativ? "Handla endast efter den maxim genom vilken du tillika kan vilja att den blir en allmän lag."(Grundläggning av sedernas metafysik, 1785)

  Vad tycker ni? Vilken maxim är den bästa kortfattade etiska regeln?

  Det går att bevisa ett negativt påstående

  Stephen Law, filosof på University of London, har i år givit ut boken Believing Bullshit - how not to be sucked into an intellectual black hole. På sin egen blogg har han publicerat ett avsnitt ur boken: "You can't prove a negative". Detta återpubliceras i sin helhet nedan.

  Sammanfattningsvis: Det går att bevisa ett negativt påstående, bortom allt rimligt tvivel. Det går dock inte att bevisa ett negativt påstående, bortom alla möjliga tvivel. Men det är irrelevant. Inget går att bevisa, bortom alla möjliga tvivel.

  Dessa tankar har bärighet på A. C. Graylings svar på frågan: Varför inte tro på en gud?
  Let’s now turn to a variant of “it’s beyond science/reason to decide.” One reason why some suppose science and reason are incapable of establishing beyond reasonable doubt that certain supernatural claims—for example, that fairies or angels or spirit beings exist—are false, is that they assume you can’t prove a negative. Indeed this is widely supposed to be some sort of “law of logic.” 
  For example, Georgia minister Dr. Nelson L. Price asserts on his website that “one of the laws of logic is that you can’t prove a negative.” If Price is correct and this is indeed a law of logic, then of course it immediately follows that we can’t prove that there are no fairies, angels, or spirit beings, or, indeed, that there is no god. We will have established that the nonexistence of God is indeed beyond the ability of reason and/or science to establish! 
  The fact is, however, that this supposed “law of logic” is no such thing. As Steven D. Hales points in his paper “You Can Prove a Negative,” “You can’t prove a negative” is a principle of folk logic, not actual logic. 
  Notice, for a start, that “You cannot prove a negative” is itself a negative. So, if it were true, it would itself be unprovable. Notice that any claim can be transformed into a negative by a little rephrasing—most obviously, by negating the claim and then negating it again. “I exist” is logically equivalent to “I do not not exist,” which is a negative. Yet here is a negative it seems I might perhaps be able to prove (in the style of Descartes—I think, therefore I do not not exist!) 
  Of course, those who say “You can’t prove a negative” will insist that I have misunderstood their point. As Hales notes, when people say, “You can’t prove a negative,” what they really mean is that you cannot prove that something does not exist. If this point were correct, it would apply not just to supernatural beings lying beyond the cosmic veil but also to things that might be supposed to exist on this side of the veil, such as unicorns, Martians, rabbits with twenty heads, and so on. We would not be able to prove the nonexistence of any of these things either. 
  But is the point correct? Is it true that we can never prove that something does not exist? Again, it depends. If John claims there’s a unicorn in the tool shed, I can quickly establish he is mistaken by going and taking a look. We could similarly establish there’s no Loch Ness monster by draining the loch. But what of the claim that unicorns once existed? We can’t travel back in time and directly observe all of the past as we can every corner of the tool shed or Loch Ness. Does it follow that we can’t prove unicorns never existed? 
  It depends in part on what you mean by “prove.” The word has a variety of meanings. By saying something is “proved,” I might mean that it is established beyond all possible doubt. Or I might mean it has been established beyond reasonable doubt (this is the kind of proof required in a court of law). Can we establish beyond reasonable doubt that unicorns have never inhabited the earth? True, the history of our planet has been and gone, so we can no longer directly inspect it. But surely, if unicorns did roam the earth, we would expect to find some evidence of their presence, such as fossils of unicorns or at least of closely related animals from which unicorns might plausibly have evolved. There is none. We also have plenty of evidence that unicorns are a fictional creation, in which case, it’s surely reasonable for us to conclude that there never were any unicorns. Indeed, I’d suggest we can prove this beyond reasonable doubt. 
  In response, it might be said “But you can’t prove conclusively, beyond all possible doubt, that unicorns never roamed the earth.” This is undeniably true. However, this point is not peculiar to negatives. It can be made about any claim about the unobserved, and thus any scientific theory at all, including scientific theories about what does exist. We can prove beyond reasonable doubt that dinosaurs existed, but not beyond all possible doubt. 
  Despite the mountain of evidence that dinosaurs roamed the earth, it’s still possible that, say, all those dinosaur fossils are fakes placed there by alien pranksters long ago. 
  Let’s sum up. If “you can’t prove a negative” means you can’t prove beyond reasonable doubt that certain things don’t exist, then the claim is just false.We prove the nonexistence of things on a regular basis. If, on the other hand, “you can’t prove a negative” means you cannot prove beyond all possible doubt that something does not exist, well, that may, arguably, be true. But so what? That point is irrelevant so far as defending beliefs in supernatural entities against the charge that science and/or reason have established beyond reasonable doubt that they don’t exist.


  Resonemanget återfinns också i Laws presentation vid The British Humanist Associations årskonferens (börjar efter 38:50). Stephen Law kommer att hålla en föreläsning i Stockholm vid Humanisternas medlemskonferens i slutet av oktober.

  17 sep. 2011

  Lördagsnöjet: Om Human-Etisk Forbund

  Varför inte tro på en gud? Den lite enklare versionen

  Jag trodde det skulle vara svårt att slå enkelheten i filosofiprofessorn AC Graylings ateismargument, men PZ Myers på Pharyngula lyckas faktiskt. Här har ni ett visuellt hjälpedel för hur man avgör frågan.

  16 sep. 2011

  Dinosauriefjädrar

  Det finns upptäckter som får ett biologhjärta att bulta lite extra fort. Det ni ser här nedanför på bilden är en sådan upptäckt: 85-70 miljoner år gamla fjädrar bevarade i bärnsten. Vid denna tid var den här grenen av dinosauriernas släktträd redan på bra väg i utvecklingen mot det vi idag kallar fåglar. Detta har man kunna sluta sig till genom att analysera skelettfynd. Utifrån observationen att alla fåglar har fjädrar samt fossiliserade avtryck av sådana har man sedan kunnat resonera sig fram till att fjädrar måste ha evolverat hos dessa förfäder. Och här har ni evidens på att så är fallet, fjädrar bevarade i bärnsten. Oerhört vackert, både vetenskapligt och bildligt.


  Så här skriver Science:
  Not long ago, extinct dinosaurs were considered by most as scaly and dull. All the known fossils of primitive birds (stem avians) could easily fit on a desk and our only look at Mesozoic [250 to 65 million years ago (Ma)] feathers (except for a few isolated plumes) was Archaeopteryx, a theropod dinosaur considered by most to be the most primitive bird (see the figure). How things have changed—now it would take a warehouse to store all the feathered Mesozoic stem birds and nonavian dinosaurs that have been collected from global deposits. Feathered animals abound and extend deep into nonavian history—even, perhaps, to the base of dinosaurs themselves. Now, instead of scaly animals portrayed as usually drab creatures, we have solid evidence for a fluffy colored past.
  Hos Wired kan ni se fler bilder.

  Assarmo till angrepp mot vårt "sekteristiska lilla förbund"

  Bitte Assarmo går idag till frontalangrepp mot fredsartikeln av Annika Borg och Christer Sturmark. Assarmo menar att Annika Borg blandar ihop begreppen och inte förstår vad Humanisterna står för.
  Annika Borg har fullkomligt missuppfattat vad begreppet sekulär humanism står för. Den typen av humanism som Christer Sturmarks sekteristiska lilla förbund står för har ingenting alls gemensamt med den klassiska humanismen. Den är inte ens sekulär i ordets vidare bemärkelse utan dogmatiskt ateistisk, något som bara det gör att den faller utanför ramarna för vad humanism egentligen innebär.
  "Sekteristiska lilla förbund"? Det verkar vara fullkomligt omöjligt att kritisera Humanisterna utan att använda den typen av tillmälen - något som Borgs och Sturmarks båda artiklar också påpekar. Det är vänligt av Assarmo att bekräfta tesen, även om det hade varit trevligare med en mer saklig diskussion.

  Vilket för oss till den större frågan. Vad är det i religionskritik som upprör så? En politiker i ett parti kan påpeka för en politiker i ett annat att denne har fel, men när ateister kritiserar religion berör vi uppenbarligen något väldigt känsligt. Vad det än är så får dock Assarmo finna sig i detta. Med de maktanspråk religionen har i samhället måste trosföreställningar diskuteras. Det är en mänsklig rättighet att få praktisera sin religion, men det är ingen mänsklig rättighet att inte få sina åsikter ifrågasatta i det offentliga rummet.
  En präst som Annika Borg förmår se förbi denna skillnad i livsåskådning, lika mycket som Humanisternas ordförande Christer Sturmark ser förbi Borgs kristendom. Visst anser Borg att vi har fel i vår ateism, visst anser Sturnark att kristendomen saknar grund, vi är inte eniga om allt - det har heller ingen någonsin påstått. Men vi är eniga om att värna de mänskliga rättigheterna i första hand. För det kan vi arbeta tillsammans, det är detta gemensamma fokus som är artiklarnas huvudmål.

  Menar Assarmo att vi inte är trovärdiga i detta mål? Så här skriver hon vidare:
  Namnbytet [från Human-etiska förbundet till Humanisterna] har gett dem en större legitimitet som humanister trots att deras tolkning av humanismen är så snäv att den närmast måste anses som sekteristisk. Det främsta budskapet hos human-etikerna är nämligen "människans rätt till och ansvar för att ge mening åt sitt eget liv".

  Man behöver naturligtvis inte mer än en grundutbildning i historia för att inse att en sådan tes driven till sin spets skapar ett högst osunt samhälle. De flesta av oss, oavsett livsåskådning, inser nog att människan rimligen bör ta ansvar för oändligt mycket mer än enbart sitt eget livs mening, samt att människan inte alltid har rätt att sätta sig själv främst. Och det är också detta kristendomen lär oss. Som skapelsens krona har vi ett stort och allomfattande ansvar för alla dem som är mindre och svagare än vi själva.
  Häpp! Backa några meningar där. (Och låt oss bortse ifrån återanvändningen av "sekteristisk".) Hur går man ifrån påståendet att "människan har rätt och ansvar att ge mening åt sitt eget liv" till att man inte ska ta ansvar för något annat än sitt eget livs mening? Det är som att gå från "människor bör äta morötter" till "människor får inte äta något annat än morötter" - det är fel, en slutsats som inte följer av premissen helt enkelt. Självklart har människan ansvar för mångt mycket mer än sig själv. Det här är en insikt som inte specifikt kommer ur vare sig kristendom eller humanism, utan ur allmänna etiska principer.

  Om Assarmo bemödade sig att läsa Humanisternas idéprogram nästa gång hon vill kritisera oss så skulle det kanske bli rätt då? Men det tror jag inte, för det är inte där skon klämmer. Det är inte vad vi tycker som är problemet, utan det vi förnekar. Liksom många religiösa verkar det som hon inte tål kritik av sin lära.

  Nu uppmanar Annika Borg sin kyrka att samarbeta med en organisation som påstår att Jesus Kristus är en påhittad fantasifigur, att jämställa med "Mästerkatten i stövlar" eller någon annan av bröderna Grimms sagofigurer. Vilka signaler sänder det ut?

  För att vara noggrann - och det ska man väl vara? - så påstår vi att Gud är en påhittad fantasifigur medan vi är öppna för att det faktiskt funnits en judisk predikant vid namn Jesus vid den aktuella tiden. Däremot påstår vi - liksom judar och muslimer - att Jesus inte var Guds son, den centrala trosuppfattningen i kristendomen. För detta påstående har vi samma grund som judar och muslimer - samma grund som Assarmo står på när hon väljer att inte tro på Koranen.

  Annika Borg tolererar denna åsiktsskillnad eftersom hon har siktet inställt på det större målet: alla människors lika rätt och värde. Jag tycker det är tråkigt att inte Assarmo kan ansluta sig till den gemenskapen.

  Slutreplik: Sturmark och Borg

   I dagens slutreplik på DN Debatt är Christer Sturmark och Annika Borg ytterst tydliga med sitt budskap: "Konstruktiva samtal behövs mellan Kyrkan och Humanisterna".
  Syftet med vår artikel på DN Debatt 10/9 var att lyfta fram följande:
  För det första: det allt hätskare tonläge som möter både kyrkliga företrädare och humanister som framför religionskritik.
  För det andra: vår vilja att manifestera en samsyn vad gäller områden som de universellt giltiga mänskliga rättigheterna och religionsfrihetens räckvidd.
  För det tredje: att många av de frågor Humanisterna ställer också äger relevans för kyrkans många medlemmar. 
  Tyvärr berör Grenholm i sitt svar inga av dessa frågor. Hennes bild står dessutom i stark kontrast till våra och andras konkreta och återkommande erfarenheter, nämligen att viktiga sakdebatter omintetgörs genom beskyllningar om främlingsfientlighet eller islamofobi. 
  ... 
  Kyrkan behöver lämna den retorik man använt så att vi sedan kan komma vidare till konstruktiva samtal. När Cristina Grenholm skriver att det inte finns en konflikt mellan Svenska kyrkan och Humanisterna, ser vi det som en beskrivning av framtiden och inte av det som är och har varit. 
  Vårt initiativ syftar till att skynda på en sådan utveckling. 

  Varför inte tro på en gud?

  A. C. Grayling, numera pensionerad Professor i Filosofi vid University of London, svarar så här på frågan om varför han inte tror på någon gud.
  I do not believe that there are any such things as gods and goddesses, for exactly the same reasons as I do not believe there are fairies, goblins or sprites, and these reasons should be obvious to anyone over the age of ten.
  Mer tankemöda än så behöver man egentligen inte använda för att komma fram till en åsikt i frågan om guds existens. Men det är alltid skönt att få det bekräftat av en filosofiprofessor.

  Vill ni läsa vad andra framstående ateister anger för skäl så har New Statesman publicerat ett urval

  15 sep. 2011

  Påven anmäld till internationella brottmålsdomstolen för brott mot mänskligheten

  Från TT:
  En internationell grupp som företräder människor som utsatts för övergrepp av katolska präster vill stämma påven Benedictus XVI. Organisationen, som kallar sig Survivors Network of those Abused by Priests (Snap), anklagar påven för bott mot mänskligheten och har vänt sig till Internationella brottmålsdomstolen (ICC).
  The Guardian berättar mer:
  Victims of sexual abuse by Catholic priests have accused the pope, the Vatican secretary of state and two other high-ranking Holy See officials of crimes against humanity, in a formal complaint to the international criminal court (ICC).

  The submission, lodged at The Hague on Tuesday, accuses the four men not only of failing to prevent or punish perpetrators of rape and sexual violence but also of engaging in the "systematic and widespread" practice of concealing sexual crimes around the world.

  It includes individual cases of abuse where letters and documents between Vatican officials and others show a refusal to co-operate with law enforcement agencies seeking to pursue suspects, according to the Centre for Constitutional Rights (CCR), a US-based organisation that represents the claimants.
  [...]
  Amnesty International's latest annual human rights report, which cited the Holy See for the first time, concluded there was widespread evidence of child sexual abuse by members of the clergy over past decades, and an "enduring failure" of the Catholic church to seek redress.

  Virtuella kyrkogårdar

  Noomi Arvas Liljefors officiant inom Humanisterna medverkade i TV4 morgon för att tala om virtuella kyrkogårdar. Hon lyckades också informera lite om icke-religiösa begravningar.
  Virtuella%20kyrkog%C3%A5rdar%20blir%20allt%20vanligare

  Unga Humanister ryter till: Pinsamt, SD!

  Apropå den årliga riksdagsgudstjänsten har Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson uttalat sig och han menar att kristendomen är en del av vårt sätt att leva och av traditionella skäl ska endast en präst delta i ceremonin.

  Det får Unga Humanister att säga ifrån.
  - Uttalandet är nog mest pinsamt för SD eftersom det visar att deras partiledare verkar tycka att stat och religion ska hänga ihop. Unga Humanister tycker att det är dags att modernisera riksdagens öppnande helt och hållet. Slopa riksdagsgudstjänsten och inbjud alla riksdagsledamöter till en samvaro där alla livsåskådningar får utrymme, säger ordförande Jessica Schedvin.     
  Här kan du läsa pressmeddelandet i sin helhet.

  Gatutidningen Alumas chefredaktör säger upp i sig i protest

  Från Sydsvenskan:
  Malmö. Gatutidningen Alumas chefredaktör säger upp i sig i protest. Ägarna har tillsatt Livets ords förre marknadschef som vice vd och ytterst ansvarig för tidningens innehåll.
  – För mig är det obegripligt att man tar in en person från en sektliknande organisation, säger chefredaktören Jennie Järvå.
  [...]
  – Jag tycker att det är ett demokratiskt problem att de som är allra mest utsatta ska behöva gå till en religiös organisation för att få hjälp. Även om det inte kommer att vara officiellt skrivet någonstans att Aluma ska agera enligt någon religiös agenda, så tror jag att det här kommer att märkas i tidningen, säger Jennie Järvå.
  Ni som tycker det är oproblematiskt att en person från Livets Ord ska bli ytterst ansvarig för en tidning för hemlösa kan slå på Framgångsteologi i Nationalencyklopedin (eller så läser ni bara vidare):
  framgångsteologi, eng. theology of success, positive confession, theology of prosperity, en ursprungligen amerikansk trosriktning, enligt vilken den kristna tron är en väg till framgång på livets alla områden. Den svenska framgångsteologin, organiserad i trosrörelsen, uppstod i början av 1980-talet genom impulser från USA, framför allt från Rhema Bible Training Center i Tulsa, Oklahoma. Där har åtskilliga ledare för den svenska rörelsen utbildats. Antalet anhängare i Sverige (1995) kan uppskattas till ca 10 000. Församlingarna är formellt fristående men nära samverkande. Den tongivande församlingen är Livets Ord i Uppsala.
  [...]
  Framgångsteologin är omstridd. Rörelsen har bl.a. kritiserats för auktoritärt ledarskap och en irrationell förkunnelse som anses skapa mentala problem. Speciell kritik har riktats mot framgångsteologins syn på sjukdom, vilken sägs orsakas av bristande tro på Gud. Jesu död på korset innebär att alla människor har blivit helade, och som människa måste man vara övertygad om detta. När helandet sker kan det få omedelbara konsekvenser för kroppen, men de fysiska effekterna kan också låta vänta på sig.
  Skyll-dig-själv-teologi är ett sannare namn.

  Tack till Gunnar Hjert för tips.

  Önskar ett inte-religiöst öppnande av riksmötet

  I dag öppnas riksmötet 2011/12 och ceremonin inleds med en interreligiös gudstjänst i Storkyrkan. Vid sidan av Växjös biskop Jan-Olof Johansson kommer också rabbinen David Lazar (En religiös humanist) och imamen Othman Al Tawalbeh* att tala. Detta kommer säkerligen att bli en fin ceremoni med en del kloka ord förmedlade.

  Det sägs att Sverige är en sekulär stat, men idag skall våra riksdagsledamöter välsignas av Gud. Riksdagen låter av tradition Svenska Kyrkan vara ett betydande inslag i riksmötets öppnande. Åke Bonnier, Domprost i Stockholmsstift och ansvarig för gudstjänsten, förklarar på sin blogg den interreligösa tanken:
  ...bars jag sedan sent nittiotal av övertygelsen att det bara finns en Gud och att Gud vare sig är kristen eller religiös på något annat sätt. Gud är Gud.
  ...
  Det Sverige som vi lever i är präglat av det mångkulturella och mångreligiösa. Jag bärs av tanken att Sverige borde vara ett kristet land där det mångreligiösa har en given plats och givna möjligheter.
  Bonniers önskan om att Sverige skall vara ett kristet land delas av Jimmy Åkesson. Åkesson önskar dock ett helt annat kristet land, utan rabbiner och imamer i kyrkan, och protesterar därför. Bonnier är tydlig med att gudtjänsten handlar om religion, enligt Svenska Kyrkans nuvarande tolkning. Åkesson ser gudtjänsten som ett rent kulturellt inslag, i syfte att förstärka och bevara det som varit.

  Bonnier är medveten om att det finns andra livsåskådningar i Sverige än de tre abrahamitiska. Men motiveringen till att inte bjuda in flera att delta i Storkyrkan är ofullständig:
  Jag fick frågan varför jag inte bjöd in en ateist att medverka. Men ateisten tror ju inte på Gud.
  Djupare än så blir det inte heller när han resonerar om Hinduer och Buddister. Svenska Kyrkan försöker öppna sig mot andra livsåskådningar, men denna öppenhet har svårt att innefatta de som inte begränsar sig till monoteism. **

  Humanisterna önskar ett land där alla människor kan mötas oberoende av livsåskådning, kultur eller etnicitet. Garanten för detta är en sekulär stat som inte gynnar vissa livsåskådningar framför andra. Därför bör riksdagens öppnande vara icke-religiöst.

  Slutligen en fundering. Hur kommer Riksdagen reagera om Svenska Kyrkan ändrar sin tolkning av Gud, om den till exempel kommer att överensstämma med Jimmy Åkessons. Blir det gudstjänst enligt tradition även då?


  * Al Tawalbeh är anställd på Fryshuset, men Svenska Kyrkan står för finansieringen. Detta orsakade en hel del internkyrkliga ordstrider i våras [1, 2, 3]
  ** Ett exempel på hur livsåskådningar kan lika behandlas återfinns i den norska minnesceremonin efter terroraktionen (se NRK t.o.m. 20 september)

  Visa oss de intermediära fossilen!

  Okej då.

  14 sep. 2011

  Ny Dawkinsbok! (2)

  Richard Dawkins intervjuades igår kväll på BBC2 Newsnight om sin nya bok - The Magic of Reality

  Varför kristendom är omoralisk

  "Även om Jesus inte var Guds son", sägs det ibland, "så var han en stor moralisk lärare". Verkligen? Cristopher Hitchens läser C.S. Lewis klassiska försvar av kristendomen "Kan man vara kristen?" (Mere Christianity) och konstaterar att så inte kan vara fallet. Han utgår ifrån det här Lewis-citatet:

  Jag försöker här att förhindra någon från att säga dåraktiga saker som människor ofta säger om Honom (Jesus Kristus): ”Jag är redo att acceptera Jesus som en bra moralisk lärare, men jag accepterar inte påståendet om att han är Gud.” Det är något vi inte kan säga. En man som sa de sortens saker som Jesus gjorde skulle inte vara en bra moralisk lärare. Han skulle hellre vara en galning – å ena sidan är han en man som säger att han är ett tjuvaktigt ägg – å andra siden en som hellre skulle vilja vara djävul i helvetet. Du måste göra ditt val. Antingen var denna man Guds son, eller är han en galen man eller kanske något ännu värre… Du kan kalla honom en dåre, du kan spotta på honom och döda honom som om han var en demon; eller kan du följa honom och kalla honom Herre och Gud. Men kom inte med något nedlåtande trams om att han var en fantastisk mänskolärare. Det alternativet finns inte hos Honom. Det var inte hans avsikt.
  Sen frågar sig Hitchens vad det betyder att Jesus var beredd att ta på sig andras synder, att förlåta å andras vägnar, om han inte var Gud själv, utan bara en man.  Det humanistiska svaret är givet. Vi människor är utlämnade till varandra. Den ende som kan förlåta är offret själv. Den ende som har ansvar är förövaren. Att förlåta å någon annans vägnar genom att påstå att man tar på sig förövarens ansvar kan inte betraktas som något annat än omoraliskt.

  Tack till Thomas för tips!

  Again and again and again ...

  I måndags öppnades FN:s kommitté för mänskliga rättigheter (UN Human Rigths Council) sin 18:e session. Vid detta tillfälle talade Hannah Bock, representant för IHEU (internationella humanistunionen) och sa bl.a.:
  Mr President, it is an appalling tragedy when anyone is murdered by terrorist action, but doubly so when among those killed are people who have dedicated their lives to helping others. Such tragedies are, too often, perpetrated by those who have not only lost all sense of humanity but believe themselves to be acting in the name of their religion.
  Religious leaders, whether Muslim, Christian, Buddhist, Hindu or any other, must make it plain, again and again and again, that no religion justifies the taking of innocent life. It is the great tragedy of our time that, worldwide, we are confronted by those who believe it is.
  Skall religiösa ledare verkligen behöva tydligagöra att ingen religion berättigar mord på oskyldiga, igen och igen och igen?

  EDIT (15/9): Inspelning av Hanna Bocks tal


  13 sep. 2011

  Fantastiska magnetarmband som hjälper mot: Allt!

  Regelbundet uppmärksammas företaget Mayfair Direct som är återförsäljare av omtalade magnetarmband.

  Magnetarmbanden är något av mirakelarmband, eftersom de sägs hjälpa mot både stress, sömnproblem, smärta, huvudvärk, migrän, värk i leder, reumatism, artros, hudproblem och stelhet. 

  Beviset för detta är en vetenskaplig studie. Alltså en studie, som handlar om artros.

  Som busig ung, ovetande humanist tillika skeptiker vill jag självklart veta mer om dessa armband!


  Dagen efter får jag svar från Mayfair Direct. På frågan om det finns vetenskapliga bevis för dess funktion sa hon nej (jämför det svaret med vad som står på deras hemsida), men hon sa att både hon själv och kunderna var nöjda. Det var bevis nog för henne.

  Mayfair Direct marknadsförening är alltså direkt vilseledande, eftersom de påstår någonting som uppenbarligen inte stämmer. Enligt de själva. Samtidigt är deras målgrupp personer som befinner sig i en svår hälsosituation. Detta är långt ifrån okej och borde vara någonting för Konsumentverket.

  (Och sedan hjälper det inte om man har armbanden runt öronen. Bara så att ni vet)

  Så här bedriver man genusvetenskap

  Genusvetenskap får ibland ta emot en del stryk för att de utgår ifrån slutsatsen i sin forskning: det finns inga könsskillnader. Det här är då inte förutsättningslös forskning utan högst politiserad sådan, så den är värd all kritik. Men det finns faktiskt bra och viktig genusvetenskap också. Jag tänkte ge er ett exempel som berör min egen forskning.

  Förutom kulturell evolution, som numera är min huvudsysselsättning, så sysslar jag också med att leta efter eventuella könsskillnader i hjärnorna hos olika primatarter. Eftersom vissa primatarter har hanar och honor som lever helt väsensskilda liv (till exempel babianer) så är tanken att dessa levnadsskillnader även borde avspegla sig i deras hjärnor. Hos arter där könen lever mer lika liv (till exempel gibboner) borde det å andra sidan inte finnas några skillnader nästan alls.

  Vi har tidigare visat att arter som karaktäriseras av olika könsroller har olika organisation av hjärnan jämfört med de som har samma könsroller. Men det här är alltså skillnader mellan arter, inte skillnader mellan könen inom arter. Därför scannar vi nu hjärnor från självdöda djurparksapor som finns samlade i Holland (hos The Primate Bran Bank) för att se hur hanar och honors hjärnor skiljer sig åt hos några mer eller mindre väl utvalda arter. Den här studien har stött på en hel del problem - bland annat har de flyttat hjärnorna - så studien är tyvärr försenad. Resultaten kommer dock garanterat att vara intressanta när studien är klar, vare sig vi hittar skillnader eller inte.

  Men att gå ifrån eventuella biologiska könsskillnader till att preskribera olika könsroller? Nej, så gör man inte. Variationen inom de två könen är så stor att man inte kan preskribera skillnader mellan män och kvinnor. Sen är det ett rent generellt filosofiskt felslut att gå från "är" till "bör".

  Här nedanför kan ni lyssna på en genusvetare - Cordelia Fine - som har särskådat hjärnforskning som rör könsskillnader i hur män och kvinnor hittar i labyrinter. Som ni ska se visar inte studien det de flesta tror att den visar (att män och kvinnor använder olika delar av hjärnan för att hitta - man använder mestadels samma delar). Den är heller inte särskilt robust (enbart 12 personer av varje kön testades). Slutligen kan man inte utifrån dessa resultat dra slutsatser om exempelvis matematikundervisning på det sätt som gjorts (man använder ju inte samma delar av hjärnan för att hitta som för att räkna). Så här bedriver man genusvetenskap.

  En gammal kastanjenöt

  12 sep. 2011

  Freden är här

  Christina Grenholm
  Foto: Elisabet Ek
  "Svenska kyrkan befinner sig inte i konflikt med förbundet Humanisterna" så inleds repliken på Sturmark och Borgs inlägg på DN Debatt. Repliken är skriven av Cristina Grenholm, direktor för sekretariatet för teologi och ekumenik, Svenska kyrkan. Titeln "chefsteolog" antyder att repliken är ett mera officiellt uttalande från Svenska Kyrkan än den kritik som riktats mot Humanisterna från Seglora Smedja och Elisabeth Gerle. Innehållet och tonen i repliken ger också en mer officiellprägel.

  Det finns ingen anledning att anmärka på innehållet i repliken, förutom på det enda stycke som handlar om Humanisterna:
  Förbundet Humanisterna har på senare år ofta talat om religion på ett kategoriskt och förenklat sätt, där i princip bara fundamentalistiska tolkningar betraktats som religiösa och värda att ta på allvar. Svenska kyrkan menar att en sådan polarisering är djupt olycklig.
  Nej, om det uppfattas som om Humanisterna använder en förenklad bild av religion beror det på att Humanisterna endast tar upp de negativa konsekvenserna av religiösa idéer. De positiva sidorna av människors personliga tro får gärna Svenska Kyrkan informera om. Sedan måste religionskritik behandla fundamentalistiska tolkningar, om man accepterar att en text kan tolkas lite hur som helst finns det faktiskt inget att kritisera.

  En sak kan jag dock hålla med om och det är att polarisering av åsikter är olyckligt. Det finns anledning att i större utsträckning samtala med andra livsåskådningsorganisationer och inte bara kritisera dem. Det är bra att det varken är krig eller konflikt mellan Humanisterna och Svenska Kyrkan. Nu kan vi fortsätta att arbeta för demokrati och mänskliga rättigheter, så att världen blir en bättre plats att leva i.
   
  Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se