31 okt. 2011

Humanistpodden - Birgitta Forsman


Birgitta Forsman är vetenskapsteoretiker och docent i forskningsetik, men har också en bakgrund som kulturarbetare. Som forskare och universitetslärare har hon skrivit flera böcker om forskningsetik och haft många olika uppdrag med anknytning till etik och vetenskap. Hennes första bok som fri författare, Arvet från Darwin, utkom 2009, men nu ligger fokus på hennes senaste bok, den nyligen utgivna Gudlös etik – en befrielse ur religionens tvångströja.

Besök Humanistpodden och lyssna eller ladda ner via iTunes.

Alternativ litteratur


Tack till Mattias Irving för tips!

Humanism mot katolsk tro

"Skulle världen vara en bättre plats om människor inte trodde på Gud?" - Denna lite svårgreppade frågeställning konkretiserades dock av debattörerna Stephen Law och Roland Poirier Martinsson. Law argumenterade för att den Humanistiska livsåskådningen vore bättre och Matinsson för att "god religion"* i form av katolsk tro skulle innebär en bättre värld.

Debatten fokuserades på moral och grunden för ett moraliskt ställningstagande. Skall vi grunda vår moral i myter eller rationellt tänkande?

I sin avslutning säger Poirier Martinsson att katolska kyrkan är öppen för kritiskt tänkande, förutom några fundamentala satser; såsom att Jesus är Guds son, att han dog och återuppstod. Efter debatten fick Martinsson frågan om andra dogmer som celibatet och förbudet mot kvinnliga präster. Han sa att de nu finns en debatt om celibatet, men att han personligen inte förespråkar att detta tas bort. Samtidigt sa han att han skulle acceptera kvinnliga präster.

* "God religion" = Varje människa är skapad i guds avbild, det finns ett större gott, gud skapade naturen och människan skall ta hand och lära sig om denna skapelse.

Skräm barnen med Jesus!

Vill du verkligen skrämma barnen idag så har ett gäng amerikanska kristna kommit med ett i det närmaste genialt förslag. Eftersom Halloween inte handlar om Jesus så borde dagen förstås ersättas av - Jesusween. I och för sig verkar det som att barn borde hålla försiktighetsavstånd från en del kristna organisationer, men hur tänkte de här? Tråka ihjäl ungarna?

Hemsidans bild är för övrigt helt fantastisk. Fokus på pengar? Har de någonsin faktiskt läst bibeln?


Här får ni reda på mer:


Till er med roligare fritidssysselsättningar: Glad Halloween!

30 okt. 2011

29 okt. 2011

Jeremy Bentham

Jeremy Bentham (1748-1832) var utvecklare av den sekulära moralteorin utilitarismen, rättsfilosofi, politiska och demokratiska reformer mm, men han var också en kristendomskritiker. Mycket av hans arbete är aldrig publicerat och det material som ligger till grund för året Conway Memorial Lecture klassificerades på 1930-talet som "om det publiceras idag blir vi åtalade".

Föreläsningen heter Bentham Prophet on Secularism och hållas av Philip Schofield, Director för the Bentham Project vid University College London. Den handlar till största del om kristendomskritik, homosexualitet och sexualitet i allmänhet. Helt naturliga ämnen för en fritänkare i det förviktorianska England.Klippet nedan är en 15 minuters dokumentär om Bentham med där vi bland annat får möta hans mumifierade huvud.

...samtidigt, i Iran...

Lördagsunderhållning: Chris Rock väljer religion

Det gäller att vara noga med vilken livsåskådning man väljer. Chris Rock gör lite research:Tack till Patrice för tips.

28 okt. 2011

Samtal om humanism i dagens ”Människor och tro” med Stephen Law och Roland P Martinsson

Om religionen försvann och vi istället skapade samhällen som bygger på förnuft och rationalitet - skulle det innebära en bättre värld eller skulle det medföra att vi utan moralisk vägledning skulle tvingas leva i barbari och kulturlöshet? Hör debatten i Människor och tro mellan filosofen och katoliken Roland Poirier Martinsson och den engelske humanisten och filosofen Stephen Law, aktuell med boken Kort om Humanism, som nu kommer på svenska.

Bra och dålig debattbeteende

I sin DNdebattartikel om Barnläkarmålet formulerar Torbjörn Tännsjö en tes som är generellt användbar i alla debatter:
Generellt är det oklokt att försöka förklara mänskligt handlande med irrationalitet eller galenskap. Sådant är mera sällsynt än man kan tro. Man bör åtminstone alltid i första hand försöka förstå mänskligt handlande som förnuftigt.
Jag vill hävda att detta är ett humanistiskt synsätt. Motsatsen till detta är att argumentera som kvinnan från National Secular Sociaty gör i detta klipp.

"Det finns korn av visdom i myter och sagor" - Verkligen?

Irshad Manji vill reformera islam

Uppsala Nya Tidning hade häromdagen en intressant intervju med Irshad Manji.
Muhammed är inte gud. En av de saker som korrumperar islam är att vi har förvandlat människan Muhammed till en avgud. Om islam ska kunna bli den humana och pluralistiska religion den har kapacitet att bli kan muslimerna inte göra hela jobbet själva. Förändringen måste komma inifrån, men den kan inte lyckas om den inte får stöd av icke-muslimer som har ett uppriktigt intresse för universella mänskliga rättigheter. Där kommer Martin Luther King in. Om han vann uppskattning på 1960-talet för att han kritiserade den kristna majoritet som inte tog avstånd från segregationen skulle vi i dag också kunna lyssna till de röster inom islam som säger att vi inte är tvungna att underkasta oss förtryckande traditioner.
Tack till Håkan Lindgren (som utförde intervjun) för tips. Du kan köpa Manjis bok hos Fri Tanke förlag.

Så här presenterar UNT Manji: Irshad Manji föddes 1968 i Uganda. När Idi Amin kastade ut medborgare med icke-afrikanskt ursprung flydde hennes föräldrar, som härstammar från Indien och Egypten, till Kanada, där hon växte upp. Manji är lesbisk och har en bakgrund som journalist, bland annat ledde hon det kanadensiska tv-programmet Queer television. Hon är en flitig skribent och driver i dag The Moral Courage Project vid New York University. Antalet hotbrev har hon slutat räkna. Följ hennes reformarbete på irshadmanji.com.

27 okt. 2011

Internationella Religionsfrihetsdagen

Varje dag firas något, igår var det potatisens dag och idag Internationella religionsfrihetsdagen. Religionsfriheten skyddas enligt Europakonventionen: Artikel 9 - Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet
1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.

2. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.

Disneyfiering

26 okt. 2011

Etik och moral

Fortsätt ge pengar - även om du inte har så mycket

Att vara kristen är att vara humanist, eller?

Förbundet Kristen humanism (tidigare KHS) anordnar idag ett panelsamtal om kristen humanism.
Hur ser relationen ut mellan humanism och kristen tro? Är kristen humanism en självmotsägelse eller en tautologi? Urvattnar begreppen varandra eller skapas det en kreativ friktion i mötet? Eller borde båda företeelserna ha skrotats för länge sen?

Välkommen till ett panelsamtal utifrån Förbundet Kristen humanisms manifest ”Att vara kristen är att vara humanist”.

Onsdag 26 oktober, kl 18.00.
Lilla församlingssalen, Sofia församlingshus
Borgmästargatan 11, Södermalm

Moderator: David Berjlund, journalist.
Kommentarer: Mattias Irving, redaktör Seglora smedja.
Panel:
  • Petra Carlsson, präst, doktorand i Systematisk teologi.
  • Lars Ingelstam, professor em. i Teknik och social förändring.
  • Hanna Stenström, forskare vid Svenska kyrkans forskningsavdelning.
Arrangemanget är en del av Befriande forum, en serie föreläsningar och samtal som arrangeras under hösten av Kristna Studentrörelsen i Sverige (KRISS), Kristen humanism, Seglora smedja, Sensus och Sofia församling.

Manifestet kan läsas på Förbundet Kristen humanisms hemsida.

Du kan också lyssna på ett inslag i SR:s Människor och tro (23/9) om kristen humanism.
Tack till Mattias Irving för tips.

25 okt. 2011

Dop och kram är inte lika

Det finns tusentals val föräldrar måste göra därför att det inte går att vänta tills barnet kan bestämma självt. Vid många av dessa val finns det i avgörandets stund ingen som helst garanti för att valet i slutändan visar sig rätt. Hur väljer föräldrar då? I regel utifrån viljan att ge barnet de allra bästa förutsättningarna för dess fortsatta liv.
Detta skriver Biskop Antje Jackelén i Skånskan.se. Hon exemplifierar med två olika val:
Är det rätt att döpa mitt barn innan det kan bestämma självt?
Är det rätt att krama mitt lilla barn innan det kan bestämma självt om det vill bli kramat?
Det finns svar på dessa frågor. Små barn behöver närhet och mänsklig kärlek för att utvecklas till friska och empatiska människor. Små barn behöver inte döpas. Lite talar för att dopet i sig är skadligt, men inget talar för att dopet i sig ger "barnet de allra bästa förutsättningarna för dess fortsatta liv". Även biskopar borde kunna argumenter utifrån fakta och presentera relevanta jämförelser.

Jackelén försvarar att det är ok att döpa sitt barn, eftersom dopet är grunden för livet som kristen. Det är genom dopet barnet blir en "del av ett sammanhang av mening och relation", vilket ger livet existentiell mening.

Det är riktigt att människor behöver känna att de är delar i relationer och större sammanhang, men för detta krävs inget dop. Det är inte fel att föräldrar låter döpa sina barn. Det är dock problematiskt om detta görs oreflekterat. Genom dopet blir barnet medlem i Svenska Kyrkan. Medlemsantalet ger kyrkan makt och de berättar mer än gärna hur många medlemmar de har. Men aldrig berättar de att väldigt få är medlemmar genom ett eget aktivt val.

Det är fel att Svenska Kyrkan räknar småbarn som medlemmar och det är fel av Kyrkan ta ut kyrkoavgift från människor utan ett aktivt samtycke. Hur många ungdomar tänker på att knappt 1% av deras första är lön går till Kyrkan? "Att få beröras av Gud" genom dopet är inte bara att få, som Jackelén skriver, utan också något som kostar (i efterhand).

Alla livsåskådningsorganisationer behandlar inte barn på detta sätt. För att bli medlem i Unga Humanister måste man vara 12 år, skriva under ansökan själv och så är det gratis.

Deportera bögarna till Åland

Den finske riksdagemannen, sannfinländarnas Teuvo Hakkarainen, har en drastisk lösning på "homosexproblemet" i Finland: deportera dem - och somalierna - till Åland.
– Vi kan ju placera bögar, lesbiska och somalier där för att bo tillsammans och så får vi se vilket slags modellsamhälle det blir av det. Där kan sedan somalierna skräna vad de vill från sina minareter.
Det är något oklart exakt vilket problem Hakkarainen menar att man skulle lösa genom den föreslagna åtgärden.

Läs mer i QX.

Nyheter från 1200 BCE

Arabisk höst?

Efter att ha stridit för demokratin verkar det tunisiska folket nu ha röstat fram ett religiöst parti till makten. Det islamistiska partiet al-Nahda uppger att det får upp emot 40 procent av rösterna i valet. Ska Tunisien gå direkt från arabisk vår till höst utan att ens få smaka på sommaren? Eller kommer islamisterna att respektera den demokrati de nu satts att förvalta?

Vad tror ni. Blir det den iranska eller turkiska islamismen vi får se utvecklas i Tunisien?

Läs mer i DN eller SvD.

24 okt. 2011

FN-dagen

De drar i alla fall inte vapen när de är i FN...

I begynnelsen var ordet

23 okt. 2011

22 okt. 2011

Lördagsfunderingen: Vem var den första människan?

Gratis energi i framtiden?

I bland framstår jorden och mänsklighetens framtid som olycksbådande och mörk, och teknikutvecklingen skapar mer problem än möjligheter. Andra gånger tänds hopp...

Personkult

Steve Jobs har förändrat mitt dagliga liv på ett sätt som jag inte ens kunde drömt om innan han hade gjort det. Så jag var uppriktigt ledsen när han dog. Därför kände jag mig lite skyldig när jag såg nedanstående montage. Nog finns det väl viktigare saker att göra än att sörja en designers död?

Den där jämförelsen kan man göra med vilken liten händelse som helst. Vad spelar någonting för roll när man jämför med förintelsen? Man ska inte jämföra sorg på det där sättet. Det går att bara både ledsen för ett genis död och samtidigt vara upprörd över världens tillstånd. Ska man ironisera över människors besatthet med döda så finns det för övrigt större mål att ge sig på. Jag har photoshoppat lite.

Presskommentar från Humanisterna apropå den friande domen för barnläkaren

Barnläkaren på Astrid Lindgrens sjukhus som åtalats för att ha dödat ett spädbarn, friades idag. Domen var väntad och riktig, men resultatet lämnar tyvärr en central fråga obesvarad: Om läkaren hade gjort det hon anklagades för, om hon hade gett en dödlig dos till ett spädbarn för att bespara henne de sista plågsamma timmarna i livet efter att respiratorn stängts av, borde det vara lagligt eller inte?
- Lyckligtvis friades barnläkaren idag, säger Humanisternas ordförande Christer Sturmark. Problemet är att hon inte borde ha blivit dömd även om hon hade gjort det hon anklagades för. Det är dags att regeringen tillsätter en utredning om legalisering av eutanasi (aktiv dödshjälp) i Sverige. Frågan har länge blockerats av kristdemokraterna, men nu är tiden mogen för en sådan utredning. Det trauma som denna rättsprocess har orsakat inom den svenska vården riskerar att leda till att många patienter inte får adekvat smärtlindring vid livets slutskede, när läkare är rädda för att anklagas för att ha påskyndat döden.

21 okt. 2011

Fredagsnöjet: Barnuppfostran, evolution och lejon

Man kan tro att det är någon som lyssnat på Louis C. K. som släppte ut alla vilda djur i Ohio.

Humanistiskt fredspris?

Christer Sturmark skriver i dag på Newsmill: Humanistiskt fredspris? (utdrag nedan)

Så händer det plötsligt - kvinnors enträgna kamp uppmärksammas. Årets fredspristagare visar att det är en god idé att börja med kvinnorna.

Firandet hinner dock knappt börja innan kvinnornas frigörelse stöter på nytt motstånd. Denna gång från regimtrogna i Jemen vars kvinnohat vållade omkring 40 kvinnor skada vid ett arrangerat fredsprisfirande i staden Taizz.

Inte förrän kvinnor får samma möjligheter som män att påverka samhället och sina egna liv, kan vi tala om en riktig vår för mänskligheten som helhet.

Det måste bli slut på den könsapartheid som i mer eller mindre grad präglar hela vår värld. Annars tvingas vi omformulera våra internationella åtaganden och ambitioner till någon slags halvmesyr med ledorden "Mäns rättigheter - möjligen också kvinnors".


...
[Tawakkul] Karmans partiengagemang befläckar tyvärr hennes Nobelutmärkelse. Partiet Al-Islah, som även kallas Jemens Muslimska brödraskap, har både antisemitiska tendenser och en obefintlig respekt för yttrandefriheten. I partiets idéprogram står det bland annat att yttrandefriheten ska vara villkorad sharialagarna och "zionist endeavours" är ett av de största hoten mot civilisationen.

Partiet präglas också av en könsseparatistisk syn på människan och en mycket bisarr kvinnosyn. Partiledaren Abdul Majeed al-Zindanis har vetenskapliga anspråk som i bästa fall kan klassas som dåliga aprilskämt. Han har bland annat sagt att han har hittat ett botemedel mot HIV/AIDS och att han har egna vetenskapliga belägg för att kvinnor inte kan prata och komma ihåg saker på samma gång, vilket ju gör dem högst olämpliga att vittna i rättegångar.
Al-Zindanis kopplingar till al-Qaida rimmar också mycket illa med fredsaktivism. Usas Treasury department identifierade Zindani redan 2004 som lojal till Osama Bin Laden och supporter till al-Qaida.

Detta är alltså ett mycket konservativt och religiöst parti, vilket inte är vad Jemen behöver idag. Karmans pris till trots, i jämlikhetens namn kan det alltså vara på sin plats att diskutera hennes ideologiska tillhörighet.

Dagens vers: Om orätt och vänlighet

"Vad har du att säga om principen att orätt skall återgäldas med vänlighet?". Mästaren svarade, "Med vad kommer du då återgälda vänlighet? Återgälda orätt med rättvisa, och vänlighet med vänlighet."
Sages 5:19-21 (the Good Book) [min översättning]
Denna visdom kommer ursprungligen från Samtalen med Konfucius.

Är man diskvalificerad som amerikansk president om man är mormon?

20 okt. 2011

Favorit i repris

Bad Faith Award 2011

Årets omröstning har startat. Läs om kandidaterna och rösta på brittiska New Humanists hemsida.

Vi har ingen liknande omröstning i Sverige, men om vi hade det så skulle jag nominera Stavros Louca till årets pris:

Vilken är vår tids största bluff?
- Jag skulle vilja säga att det är evolutionsteorin, det finns alldeles för många lakuner i den för att jag skall kunna övertygas om att människan kommer från aporna. Jag tror på skapelsen. Men det betyder inte att jag är kreationist och tror att världen skapades för några tusen år sedan.


Vilka andra kandidater finns det till ett svenskt Dålig Tro-priset?
(eller är det en dålig idé att peka ut syndarna?)

Varningsskylt

19 okt. 2011

Nytt avsnitt av Skeptikerpodden! #65. Undergången, hälsomässa och Mats Reimer


Mats Reimer
I det här senaste avsnittet av Skeptikerpodden: påstådda andemediet Sally Morgan hotar med förtalsstämningar; Hälsomässan i Älvsjö där bland andra homeopater samlar sina trupper; Mats Reimer om bland annat koständringar mot autismspektrumdiagnoser; Steve Jobs alternativa cancerbehandling. 

I avsnitt 64 pratade vi om hur Sally Morgan avslöjats med att fuska under en seans. Nu utnyttjar hon de ökända förtalslagarna i Storbritannien och hotar att stämma kritiker och skeptiker. Byrån Atkins Thomson har på Morgans uppdrag instruerats att vidta åtgärder mot diverse artiklar i media.

Det är snart dags för Hälsomässan i Älvsjö där alternativmedicin av olika slag presenteras och förespråkas. Homeopatifrämjandet kallar till manifestation för homeopatin, med föreläsningar, ”snabbkonsultationer” och annat.

Applegrundaren Steve Jobs död passerade inte obemärkt i media. Vad som däremot inte nämndes särskilt mycket var att han försökte bota sin cancer med olika alternativmedicinska behandlingar, vilket enligt vissa kan ha försvårat eller till och med omöjliggjort en riktig bot av cancern.

Ny forskning ifrågasätter den medicinska nyttan hos populära kosttillskott. Resultaten tyder på att de rentav kan orsaka förhöjd dödlighet bland äldre kvinnor, men studien är inte utan legitima frågetecken.

Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund menar att den ekonomiska krisen beror på brist på kristna värderingar.

De senaste veckorna har ett företaget Nordic Media hamnat i fokus av olika skäl. Främst kanske på grund av deras bluffmetoder och bedrägliga fakturor.

Vad gör väl allt det, när jorden nu till slut går under fredagen den 21/10? Harold Camping, som delade IgNobel-priset i matematik med motiveringen ”for teaching the world to be careful when making mathematical assumptions and calculations”, har reviderat sina tidigare undergångsprofetior och har kommit fram till detta nya datum.

Men ska vi avfärda Harold Campings profetior och andra extraordinära påståenden? Ska vi inte vara öppensinnade? Anders på vemihelvete.se beskriver vad det innebär och varför du ska öppna ditt sinne.

Det florerar en del påstådda behandlingar mot olika neuropsykiatriska tillstånd, t.ex. att ändra kosten för att råda bot på ADD, ADHD eller autism. Barnläkaren Mats Reimer berättar i en intervju om forskningsläget kring och rimligheten bakom dessa olika föreslagna behandlingar.  Vad är vetenskap och vad är pseudovetenskap här?

Detta och mycket mer i ett fullmatat avsnitt du kan lyssna på on-line eller ladda ner en MP3-fil direkt från Skeptikerpoddens hemsida eller så prenumererar du via iTunes.


Trosföreställningar ger extra rättigheter

En man sa till åhörarna "Om ni avviker från min tro, är jag förpliktad att döda er". En annan man ifrågasatte detta. Var uttalandet brottsligt?

Nej, inte om det sägs i Sveriges Radio, i alla fall inte ett brott mot lagen Hets mot folkgrupp. Det finns tre anledningar till detta 1) uttalandet ifrågasattes av programledaren 2) begreppet "folkgrupp" är oklart, det är helt enkelt svårt att säga att de som lämnat en specifik tro är en grupp 3) trosföreställningar ger extra rättigheter.
Uttalandet är baserat på en trosuppfattning, och det är högt i tak när det gäller sådana uttalanden, säger Marcus Agnvall, handläggare hos Justitiekanslern.
Men är det brottsligt enligt lagen om Olaga hot? Det har vi inte fått reda på, då det inte är mannen ifråga som anmälts, utan Sveriges Radio. I lagen står det "Hotet måste vara allvarligt menat och måste vara framställt på så sätt att hotet är avsett att framkalla allvarlig fruktan hos den hotade". Vad det gäller denna lag måste en trosuppfattning vara graverande. Få troende skämtar om sin tro.

I detta fall var det en imam som uttalade sig. Hade det bedömts lika om det varit en lama eller rabbin som sagt detta? Förmodligen inte eftersom Justiekanslern har tagit på sig uppgiften att vara uttolkare av vilka de "sanna" trosuppfattningarna är inom olika religioner.

Det är dags att svenska myndigheter slutar vara teologer och börjar behandla alla medborgare lika inför lagen.

Highway to heaven

Livets ursprung

Ett av de svåraste vetenskapliga problemen att lösa är livets uppkomst. Hur gick det till egentligen? Jag misstänker att vi aldrig kommer att kunna komma närmare än "så här kan det ha gått till" eftersom livets uppkomst är en enstaka händelse. Men jag kan förstås ha fel (det kan alla).

Om du har en sällsynt briljant idé som du vill pröva så finns nu chansen att få både prispengar och forskningsanslag. Det är en filantrop vi namn Harry Lonsdale som utannonserat möjligheten via hemsidan originlife.com. $50 000 för bästa ansökan, $2 000 000 i potentiella anslag. Sysslar du med forskning rörande livets uppkomst, ta chansen!

18 okt. 2011

H. L. Mencken

H. L. Mencken (1880-1965), amerikansk kritiker och lingvist:

Fårskallar


Tack till Morgan Andréason.

Blogger hånar oss

En av våra läsare möttes av denna ordverifiering:

17 okt. 2011

Katolska kyrkan i Spanien i traffickinghärva - stal 300 000 barn

Katolska kyrkan tycker att de har bra etik och moral - så bra att de tycker att alla bör följa den: mission! Eftersom man har så bra etik och moral har man till exempel skolor för små barn där dessa kan skolas i katolska läran. Av samma anledning har man stulit 300 000 barn från deras mammor och sålt dem. Av samma anledning har man ... vänta lite, vad var det där sista? Säkerligen kan väl inte DET vara sant?

Men jodå, i alla fall enligt BBC. Så här skriver the Mail Online.
Up to 300,000 Spanish babies were stolen from their parents and sold for adoption over a period of five decades, a new investigation reveals.

The children were trafficked by a secret network of doctors, nurses, priests and nuns in a widespread practice that began during General Franco’s dictatorship and continued until the early Nineties.
Så fint. Franco och Katolska kyrkan i skön förening.
Randy Ryder som nyköpt
Several mothers say they were told their first-born children had died during or soon after they gave birth.

But the women, often young and unmarried, were told they could not see the body of the infant or attend their burial.

In reality, the babies were sold to childless couples whose devout beliefs and financial security meant that they were seen as more appropriate parents.
[...]
Many mothers who gave birth there claim that when they asked to see their child after being told it had died, they were shown a baby’s corpse that appeared to be freezing cold.

The BBC programme shows photographs taken in the Eighties of a dead baby kept in a freezer, allegedly to show grieving mothers.

Dokumentären heter "This World: Spain’s Stolen Babies" och visas imorgon på BBC2.

The magic of reality

Gästskribent

Signaturen Creutz är gästskribent på Humanisbloggen. Han är inbjuden för att ge oss "Dagens Bibelord" lite då och då, i ypplysningstraditionens anda. Han är dock inte medlem i Humanisterna.

Kunskapspriset 2011

”för att hon sedan många år sprider kunskap om religionens betydelse för människorna och då särskilt påpekar likheterna mellan olika religioner. Genom en rad böcker och prisvinnande föredrag når hon ut som en fredsmäklande röst i en tid när världshändelserna får en allt starkare koppling till religionerna.”
Med denna motivering har årets Kunskapspris (det internationella hederspriset), instiftat av Nationalencyklopedin, tilldelats religionshistorikern Karen Armstrong. Av denna anledning finns det anledning att uppmärksamma Per Dannefjords recensions av Armstrongs bok För Guds skull"Rekord i sanningsrelativism" (publicerad i SANS):
Bokens huvudsakliga innehåll är en lång och snårig men bitvis intressant genomgång av flera tusen års religions- och filosofihistoria. Armstrong gör märkligt nog inga bedömningar eller granskningar av de olika tänkarnas uppfattningar, med ett undantag. Hon föredrar alltid de tänkare som ger utrymme för den gudsuppfattning hon omfattar. Sammanhang, konsekvens, rimlighet och konsistens underordnas hela tiden viljan att framställa kunskap som något annat och mer än det som dagens vetenskap ägnar sig åt. Det blir oerhört märkligt och framstår som det kanske mest sanningsrelativistiska jag någonsin läst. I hennes framställning tycks alla som förnekar den empiriska vetenskapen ha rätt. 
... 
Detta är förmodligen inget problem för Karen Armstrong, utan ligger i linje med den intuitiva kunskapssyn hon hävdar. Hennes kommentar till mina synpunkter skulle förmodligen vara att jag inte förstår. Jag skulle inte säga emot det, utan mest undra hur hon kan mena att jag skulle kunna tro på det hon säger, och återkommer till Wittgenstein [”Vad man inte kan tala om, därom måste man tiga”].
Vi får hoppas att NE har ett högre kunskapskrav i sina artiklar, än Armstrong i hennes senaste bok. I rättvisans namn skall det nämnas att Armstrong också har publicerat läsvärda verk, se tidigare inlägg på bloggen.

Potential

16 okt. 2011

Söndagshumor

Nu går jorden under igen

På fredag är det dags. Och jo, det är samma kille som förutspådde förra undergången: Harold Camping. Han har uppenbarligen funnit ett sätt att få medial uppmärksamhet. Till och med här på Humanistbloggen. Från Aftonbladet:
Harold Camping hävdar att domedagen ska inträffa på dagen 7 000 år efter att Noak gav sig ut och seglade med arken. Vilket han först hävdade var den 6 september 1994. Och sedan alltså den 21 maj i år. Och nu är 21 oktober den heta siffran.'

– Den andliga aspekten av jordens undergång startade den 21 maj. Det var då som Gud lade sin dom på världen. Vi har inte märkt det, men Gud har lagt sin dom på världen och den domen kulminerar den 21 oktober 2011. Då sker jordens undergång, säger Harold Camping till Christian Post.

Världshungerdagen

Idag är det Världshungerdagen, årets tema är: Livsmedelspriser - från kris till stabilitet. Denna film producerad av Läkare Utan Gränser visar den akuta situationen i Somalia, 195 miljoner barn i världen lider av undernäring.Om ni vill hjälpa till rekommenderas nedanstående hjälporganisationer. Omtanke utan baktanke.
Röda Korset
Rädda Barnen
Läkare Utan Gränser

Söndagsföreläsningen: Så började kristendomen (egentligen)

15 okt. 2011

Repris

Unga Humanister bjuder in till möte med Anna Odell


Den 18:e oktober klockan 18 bjuder Humanisternas ungdomsförbund in till ett informellt samtal med konstnären och debattören Ann Odell. 

Diskussionen kommer att utgå ifrån Odells examensarbete. Är det okej att ljuga och bedra om man har ett högre syfte? Vad anses som sjukt respektive friskt. Vem avgör det? 


Oavsett om du är kroppsligt ung - eller ung i sinnet - är du varm välkommen!

Unga Humanister Stockholm arrangerar  detta i samarbete med Folkuniversitetet och adressen är Kungstensgatan 45 (T-bana Rådmansgatan), plan 3, sal 321. 

Vid frågor: Ring Magnus Nordlander på 070-8711150

Välkommen!

Fel mottagare

Fick just mejl. En "änka" vill visst "skänka" mig en massa pengar. Men av någon anledning tror jag "hon" inte är helt seriös:
Från Mrs Celinena Christian
Kära i Kristus,

Må vår gode Herren välsigne dig, belöna dig för din gå ut och ditt kommer in genom Jesus Rist vår Herre. Amen.

Mitt namn är Anna Celinena kristet ursprung i Kuwait, jag är gift med sen Mr Wiliams kristna som arbetade med Kuwait ambassaden här i Elfenbenskusten i nio år innan han dog år 2005.

Vi var gifta i elva år utan barn. Han avled efter en tids sjukdom som varade endast fyra dagar. Före sin död föddes vi båda igen kristen. Sedan hans död bestämde jag mig för att inte gifta om sig eller få ett barn utanför min makars hem som Bibeln är against.When min avlidne maken levde han lämnade summan av två miljoner femhundra tusen amerikanska dollar ($ 2,5 miljoner) i ett allmänt förtroende konto med en bank här i Abidjan, Elfenbenskusten västra Afrika, Nyligen, efter min ohälsa min läkare berättade för mig att jag inte skulle pågå de närmaste åtta månader på grund av min cancer problem.


Han berättade att under de närmaste två månaderna kommer att bli en spridning av cancer till mina ben och jag vill inte leva igen, det som stör mig mest är min stroke sickness.Having känt min åkomma jag beslutat att donera denna fond till en kristen, individ och organisation eller kyrka som jag vet kan behöva det och kommer att använda pengarna hur jag kommer att instruera häri enligt önskan min avlidne maken före sin död.


För närvarande är dessa pengar fortfarande med bank.I vill att denna fond att användas i aktiviteter frigörelse fungerar som bidrar till att pastorer familjer, barnhem, mindre privilegierade i samhället och kristna skolor, fattiga människor i din mitt och upp att hålla av kyrkorna och för att sprida Guds ord och att sträva efter att Guds hus bibehålls.


Jag tog detta beslut, eftersom jag inte har några barn som ska ärva pengarna och mina släktingar man inte är kristna oc h jag vill inte att min mans strävan att bli använt troende. Jag vill inte ha en situation där pengarna kommer att användas i en ogudaktig sätt. Det är därför jag tar detta beslut.


Bibeln fick oss att förstå att "Välsignad är den hand som giver". Jag är inte rädd för döden så jag vet var jag going.I jag vet att jag kommer att vara i famnen av Herren. Exodus 14 vs 14 säger att "Herren skall strida mitt fall och jag skall hålla min frid" Jag behöver inte någon telefon kommunikation i detta avseende på grund av min hälsa. Med Gud är allting möjligt.


Så snart jag får ditt svar Jag ska ge er kontakt banken för dig att ta kontakt med dem direkt för vidare transfer.I kommer också att utfärda du en myndighet brev som kommer att visa dig som den nuvarande mottagare av mina funds.I vill ha dig och din familj att alltid be för mig eftersom Herren är min herde. Min lycka är att jag levde ett liv i en värdig kristen. Den som som vill tjäna Herren skall tjäna honom i ande och sanning.


Vänligen alltid bön hela ditt liv, kommer eventuella förseningar i ditt svar ger mig utrymme med att köpa en annan person för samma ändamål. Vänligen försäkra mig om att ni kommer att agera därefter som jag anges häri. Jag hoppas få ert svar.


Förbli välsignad i Herren.


Yours i Kristus,

Fru Celinena Christian

Ig Nobel Prize i matematik tilldelas...

Med motiveringen:
for teaching the world to be careful when making mathematical assumptions and calculations.
har årets Ig Nobel Prize i matematik tilldelats:
Dorothy Martin of the USA (who predicted the world would end in 1954),Pat Robertson of the USA (who predicted the world would end in 1982), Elizabeth Clare Prophet of the USA (who predicted the world would end in 1990), Lee Jang Rim of KOREA (who predicted the world would end in 1992), Credonia Mwerinde of UGANDA (who predicted the world would end in 1999), and Harold Camping of the USA (who predicted the world would end on September 6, 1994 and later predicted that the world will end on October 21, 2011)
Ig Nobel Prize tilldelas prestationer som först får människor att SKRATTA, men sedan får dem att TÄNKA EFTER. För dem som inte önskar se hela prisutdelningen/showen, så delas Matematikpriset ut 1:25:00.

Lördagsnöjet? Glöm inte att "skydda" dig

14 okt. 2011

Den här web-adressen kan ni aldrig gissa vart den leder...?

http://www.bajs.com

Facebook för ultraortodoxa

Har du det jobbigt på Facebook med det motsatta könet? Stör deras närvaro din sinnesfrid? Eller vill du bara lyda ett godtyckligt tolkat påbud från bronsåldern såhär i IT-eran? Då kanske FaceGlat är någonting för dig; ett Facebook med separata avdelningar för män och kvinnor - av och för ultraortodoxa judar.


Så här skriver CNN om sidan:
Among the most conservative of Orthodox Jews, often referred to as Haredi Jews, modesty reigns. Women wear long sleeves and skirts, and they cover their hair after marriage. Men dress as their ancestors did centuries ago. The genders are separated in synagogues, on wedding dance floors and, in certain neighborhoods, on buses.
[...]
Ynetnews, an English-language Israeli news site, reported in late July the establishment of FaceGlat, a Swisa-made social network that segregates men and women, blocks immodest advertisements and pictures, and uses a filter to keep language in comments and status updates clean.

“People who are God-fearing and care about their children’s education cannot tolerate the ads and pictures one sees on the regular Facebook,” Ynetnews wrote, quoting Swisa. “I personally know people who have deteriorated spiritually because of all kinds of things they were introduced to there.”
[...]
FaceGlat, Ynetnews reported Swisa as saying, is “not an alternative for Facebook” but rather “a cleaner option for those who are already there. If it encourages people to open accounts or waste their time instead of studying Torah – it’s a failure. It’s not worth a thing. I promised myself that if that happened I would close it down.”

Irshad Manji, en muslim

Författaren, feministen och muslimen Irshad Manji är på besök i Sverige. Manji diskuterar och debatterar kvinnans roll inom islam och andra problematiska frågor, samt driver the Moral Courage Poject.

Sakine Madon har intervjuat Irshad Manji för Newsmills räkning: ”Jag stängdes av från Koranskolan när jag ställde jobbiga frågor". Hela texten är läsvärd och den slutar så här:
Slutligen: Finns det något mer du skulle vilja säga till Newsmills läsare? 
Ja, det enda är att vi inte ska glömma att hederskulturen även har funnits i exempelvis den amerikanska södern, där den vite mannen ansågs få en befläckad heder om hans slav hade ihop det med en vit person. Och när Martin Luther King talade och kämpade kritiserades han hårt. Om tre generationer kanske vi ser på de frågor jag driver som lika självklara som motståndet mot rasistisk segregation.
När multikulturalister, identitetspolitiker, säger att kulturer och religioner bör ha rättigheter begår de ett allvarligt misstag. Deras idéer gör att redan mäktiga personer inom minoriteter stärks, och att de svagaste inom grupperna tillåts förtryckas. Ironin är träffande: Debattörer som påstår sig vara för mångfald och tolerans är intoleranta mot de mest utsatta.
Förändringen bland muslimer måste komma inifrån, men förändring kräver också stöd från övriga samhället. Även utomstående har rätt att "lägga sig i" och ha åsikter om islam, precis som jag har all rätt att kritisera saker i Kanada, trots att jag inte är född där. Vi är alla sammanflätade, det borde stå klart efter 11:e september.
Bloggen Nordic Dervish har flera inlägg om Manjis besök som har organisterats av nätverket Glöm aldrig Pela och Fadime. Av 170 inbjudan journalister/redaktioner kom 4 och av 349 inbjudna riksdagsledamöter kom 2. Det är beklämmande att i stort sätt endast normislam uppmärksammas av media och våra politiker. Detta resulterar i det Manji säger: "redan mäktiga personer inom minoriteter stärks, och att de svagaste inom grupperna tillåts förtryckas".


Tillägg: Irshad Manjis föredrag på ABF i Stockholm går att lyssna på via Soundcloud.com/almashields eller se på Youtube
Tillägg 2: Manji var gäst i kvällens Skavlan (32:40)
Tillägg 3: Det kanske vänder, både DN och Aftonbladet skriver om Manji

Oskuldernas tid

13 okt. 2011

Religionsevolution

Lånat från bloggen Asebia.

Jean-Paul Sartre

Jean-Paul Sartre (1905-1980)
“Life has no meaning a priori … It is up to you to give it a meaning, and value is nothing but the meaning that you choose.”


 - Jean-Paul Sartre

”Mer religion leder inte till högre offentlig etik”

Bo Rothstein svarar på Hägglunds märkliga påstående att bristen på kristna värden skulle ligga bakom skuldkrisen. Bryr man sig om att studera statistiken är sambandet det rakt motsatta.
Ett av de centrala måtten på offentlig etik och samhällsstyrningens kvalitet är givetvis hur omfattande korruptionen är i ett land. Till detta har vi mått på i hur stor utsträckningen befolkningen kan sägas omfatta religiösa värderingar och i vilken grad de omfattar en mera sekulär etik. Sambandet mellan dessa mått är att ju mer sekulära värderingar människorna har, det vill säga ju mindre de omfattar religiös etik, desto lägre är ett lands korruption.
[...]
Sambandet är naturligtvis inte perfekt, men det finns inga länder som har höga värden på omfattningen av religiöst grundade värderingar och som har låg korruption, och det finns inga länder som är starkt präglade av sekulära värderingar som har hög korruption. Hägglund skulle kunna försvara sig genom att hävda att hans påståenden bara gäller kristna värden och att andra religioner är sämre på att hävda den etik som han omfattar. Men inte heller detta får något stöd i data – ett exempel är Latinamerika som är starkt kristet religiöst men som är en kontinent starkt plågad av omfattande korruption.
[...]
I en demokrati skall naturligtvis politiker söka väljarnas stöd för sina ideal. Det finns emellertid också ett annat krav man kan ställa på politiker, nämligen att vad de säger skall i någon mening vara sant eller åtminstone ha någon uppbackning av väl etablerade ”fakta i målet”. Så är inte fallet. Sambanden mellan måtten på hur omfattande ett samhälle är präglat av religiösa värderingar, dess offentliga etik och dess förmåga att undvika att hamna i ekonomiska svårigheter är rakt motsatta till vad Göran Hägglund påstår.
Hägglunds eget agerande motsäger således hans tes. Lite roligt.

12 okt. 2011

Hårklyverier

Samtidigt, hos Amish-folket i USA, så har en teologisk strid strid eskalerat till handgripligheter. DN rapporterar:
Beväpnade med trädgårdssekatörer klippte flera män ur amishfolket av skägget på andra medlemmar i det religiösa samfundet. Överfallet tros vara ett led i en religiös strid inom samfundet i den amerikanska delstaten Ohio.
Det gäller att prioritera och ta de viktiga striderna. Intressant nog säger inte DN ett ord om varför någon skulle vilja klippa skägget av någon annan med en sekatör - det är på något sätt givet att det är en obskyr religiös bakgrund till konflikten. Går man till källorna, The Intelligencer: Wheeling News-Register, så får man det bekräftat.
The sheriff said beards have religious meaning for the Amish and having them cut is seen as degrading.
Jaha. Obskyr religiös bakgrund. Någon förvånad? Det finns för övrigt olika sätt att handskas med hår inom religionerna. Sikher får inte klippa sig - om man är man, och hos vissa muslimska inriktningar ska det döljas - om man är kvinna. För hinduer gäller att barn vid 14 månaders ålder ska rakas fria från allt hår "eftersom" det är orent. Ortodoxa judiska män klipper aldrig polisongerna "eftersom" det står så i Torah. Rastafarihår ska vi inte tala om. Allt detta är fullkomligt godtyckliga påhitt, till ingen nytta för någon. Tänk om alla dessa människor en dag såg sig själva i spegeln och tänkte efter - "Vad håller jag på med?"

Men det är nog för mycket att hoppas på. Istället kan ni förundras över att iranska staten gett ut en katalog över godkända frisyrer som är "i linje med iranska kulturella normer och muslimsk lag". Vad håller de på med...?

Born Again-Ateist och Humanistisk kaplan

I ett religiöst samhälle är det religiösa termer som krävs för att bli accepteras.

11 okt. 2011

"Judarna" är ute efter pengarna

En sådan titel skulle aldrig gå att publicera i någon rumsren tidning och här är den ämnad enbart att väcka anstöt: byt ut "Judarna" mot "Humanisterna" så har ni titeln på en krönika av Ulla Rydbeck i tidningen Tro & Politik, efterföljaren till tidningen Broderskap.

Faktaruta: Broderskap hörde till Sveriges Kristna Socialdemokraters förbund (även kallade Broderskapsrörelsen). Numera heter förbundet Socialdemokrater för tro och solidaritet och vill "samla socialdemokrater som vill förena sin religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang". Ulla Rydbeck är, om ni undrar, "politisk rådgivare hos Socialdemokraterna i Riksdagen [samt] politisk sekreterare för Kulturutskottet som behandlar kultur, idrott, trossamfund, m.m".

Efter denna presentationsrunda så vet ni vem vi har att göra med. Om Socialdemokrater för tro och solidaritet hade varit en renodlat muslimsk rörelse hade de kallats islamister. Det här är människor som arbetar för sammanblandningen av tro och politik. Och vi skriver år 2011.

Vad föranleder då den obehagliga titeln? Jo, det är den tiden på året när det numera är tradition att Humanisterna söker att få del av de statsbidrag som går till religiösa samfund. Det här gillar inte Ulla Rydbeck som dragit slutsatsen att vi "är ute efter pengarna". No shit, Sherlock - det är alla trossamfund som söker dessa bidrag. Hon gör även följande "analys":
Humanisterna tror inte på någon gud, men gör det till en religion att inte tro. Då de förstås inte kan kalla det ”religion” kallar de sin ”tro” för livsåskådning, och anser sig därmed bidragsberättigade.
Eh, va? Kan man resonera så? Låt oss prova samma manöver på Rydbeck:
Rydbeck spelar inte basket, men gör det till en sport att inte spela. Då hon förstås inte kan kalla det ”sport” kallar de sin ”spel” för fritidssysselsättning, och anser sig därmed bidragsberättigad.
Nej, det gick visst inget vidare. Resten av krönikan är inte mycket bättre. Det här har förstås inte fått gå obemärkt förbi, utan Christer Sturmark och Ellis Wohlner (ordförande respektive vice ordförande Humanisterna) samt Désirée Liljevall (riksdagsledamot (S) och humanist) har gått i svaromål i samma tidning.
Givetvis tror sekulära humanister på en mängd olika saker. Man kan inte definiera andras livsåskådningar genom vilka metafysiska antaganden de inte gör. Man måste definiera dem genom vilka metafysiska antaganden de gör.

Eller vill Rydbeck definiera muslimer som ”de som inte tror att Jesus är Guds son”? Påståendet är visserligen sakligt korrekt, men jag tror att en muslim skulle anse att det var en ganska fattig beskrivning av islam.
Socialdemokrater för tro och solidaritet är en pinsam belastning för sitt parti.

Patriarkatet finns överallt - ser du det?

Två Tranströmerverser att fundera över

Apropå Tomas Tranströmer har ni här två av mina favoritverser. Tål att funderas över...
Den störste fanatikern är den störste tvivlaren.
Han vet det inte.
Han är en pakt mellan två
där den ene skall vara synlig till hundra procent
och den andre osynlig.
Vad jag avskyr uttrycket "till hundra procent"!

De som inte kan vistas någonannanstans än på sin framsida
de som aldrig är tankspridda
de som aldrig öppnar fel dörr
och får se en skymt av Den Oidentifierade -
gå förbi dem!
Tomas Tranströmer, ur Dikter 1954-1989, Den svenska lyriken, Bonniers, 1997
Verserna är två verser ur den långa dikten Guldstekel.

18 månaders barn är visare än Bibeln

Barn som är 18 månader gamla har lärt sig att det finns bättre moral än att tillämpa den kristna versionen av den gyllene regeln: "Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem".

Detta berättar inte Alison Gopnik, men det är en slutsats man kan dra av hennes presentation om barns utveckling. Barn är mänsklighetens forskning & utvecklingsavdelning.

10 okt. 2011

Budorden 2.0

"Samarbete" ute nu!

Som flitig skribent på denna blogg tar jag mig nu friheten att göra en kort reklampaus för min nya bok Samarbete som handlar om människans väg till framgång - om de många nivåer av samarbete som bygger upp oss och våra samhällen.

Samarbete är en av livets grundprinciper. Vi är alla byggda av samarbetande delar – gener, celler, organ, neuroner, men också idéer. Även våra samhällen är byggda av delar – oss människor. Är allt det här samarbetet i grunden samma process?

Från människans minsta beståndsdelar till våra komplicerade samhällen, överallt finner vi samarbete som en organiserande grundprincip. Oftast har samverkan uppkommit för att de ingående delarna har haft något att tjäna på det, men inte sällan verkar de faktiskt förlora på interaktionen. Vad är det då som förklarar samarbetet? Och hur kan man egentligen förstå våra intrikata mänskliga samhällen där vi regelbundet gör tjänster gentemot andra som vi inte är släkt med, inte känner och förmodligen aldrig kommer att möta igen? Hur uppstår tankar som att det är rätt att riskera livet för landet, religionen eller friheten? Svaren verkar finnas i de två processer som skapat människan: biologisk och kulturell evolution.

Boken lotsar dig genom det gåtfulla samarbetet, en resa som börjar inuti kroppen och fortsätter via våra tankar till den mänskliga superorganismen.

Du kan köpa boken hos exempelvis Fri Tanke eller Adlibris.

Edward Gibbon

Edward Gibbon (1737-1794)
“Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by the rulers as useful.”


 - Edward Gibbon

9 okt. 2011

Humanismens nuvarande begränsningar

Filosofen Julian Baggini talade på British Humanist Association årliga konferens i somras om Humanismens begränsningar. Föredraget börjar med avfärdande av orättfärdig kritik mot denna livsåskådning, men han tar sedan upp behovet av tacksamhet (15:15). Något som religioner är bättre på att uttrycka och Baggini fortsätter med andra exempel.

Humanismen sägs ibland vara en fullgod livsåskådning, som är lika bra som religioner på att inspirera, skapa sammanhang och mening, att vara en del i något som varar och betyder något mer än oss själva. Religionerna har dock fördelen att när man tror på någonting utanför den fysiska verkligheten, något som per definition varar i evighet och ger mening, så är detta en stark källa till sammanhang och mening. Det är orealistiskt att hävda att en livsåskådning som avvisar de "övernaturliga" eller transcendenta elementen skall kunna ge lika mycket inom dessa områden. Regionen spelar en ofta stor roll i de religiösa liv. Den Humanistiska livssynen styr inte livet i samma omfattning och blir där igenom inte lika betydande.

Baggini anser att vi gör Humanismen en otjänst om vi avfärdar dessa begränsningar. De är dock inte tillräckliga argument för att bli religiös eller att fortsätta tro på en religion. Humanismen är en livssyn som är bättre på att beskriva verkligheten som den verkligen är.

8 okt. 2011

Hägglund vs. Jesus

Göran Hägglund på DN-debatt: -"Kristna värden som måttfullhet, förvaltarskap, ödmjukhet, pålitlighet, ärlighet - och ansvar för kommande generationer - har ersatts av en bekymmerslös, lättsinnig otålighet att maximera nyttan för dagen. /.../ Krisens orsak ligger i att kortsiktighet har trängt undan det långsiktiga ansvarstagandet."

Jesus i Matteus 6:25-34: -"Därför säger jag er: bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. /../ Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. /.../ Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? 28 Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. /.../ 31 Gör er därför inga bekymmer, fråga inte: Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss? 32 Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. 33 Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. 34 Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga".

Jag välkomnar härmed Göran Hägglund till hedningarnas gemenskap och vår strävan att faktiskt göra oss bekymmer för morgondagen och dess generationer.

Lördagssamtalet: Förnuft och Högmod

Lena Andersson och Sara Larsson för ett samtal runt Anderssons nya bok: Förnuft och högmod. Samtalet kretsar kring sanningsbegreppet, religion och normkultur. Lena Andersson berättar också om hennes avsky för trolleri (14:00) och tankar om Palmemordet (53:30).

7 okt. 2011

Nobels fredspris 2011 till kampen för kvinnors frihet

Presskommentar från Humanisterna:

Nobels fredspris 2011 delas i tre delar mellan Liberias president Ellen Johnson Sirleaf, den afrikanska fredsaktivisten Leymah Gbowee och Tawakkul Karman från Jemen, en av den arabiska vårens förgrundsgestalter.

Motiveringen lyder: “for their non-violent struggle for the safety of women and for women’s rights to full participation in peace-building work”.

- Ett helt fantastiskt val. Den norska Nobelkommittén har överträffat sig själv, säger Humanisternas ordförande Christer Sturmark. Fredspriset sätter kvinnornas situation i fokus och uppmärksammar tre kvinnor som kämpar för kvinnors rätt till egna livsval och att slippa förtryck. Det som pristagarna har gjort och gör är bland det viktigaste som finns att göra för att stärka de mänskliga rättigheterna världen över.


Om liv, hur vi kan finna det och livets mening

Professor Christoph Adami berättar i en TED-föreläsning om vad liv är och hur vi kan finna liv i former som vi inte ens kan föreställa oss. Föreläsningen väcker tankar om skapandet av liv och meningen med detta, även om den inte handlar om detta.

Nästan allt liv vi känner till ser förmodligen ingen mening med sitt liv. Detta gäller även artificiellt liv som människan skapar. Varför måste en specifik livsform kräva att det finns en mening med dess liv? När människan tillverkar artificiellt liv finns det en mening med skapandet (en orsak). Men denna mening överförs inte till livet i sig. Inte upplevde Frankensteins monster sitt liv som extra meningsfullt bara för det skapats av någon. En skapare är alltså ingen garant för att livet skall vara meningsfullt för livet självt. Inte ens för en människa.

Ett intelligent liv kan få reda på och ta ställning till sin skapares avsikt med livet. Men detta är bara en del i ett komplext beslutsunderlag. Detta är avgörande; alla typer av medvetna varelser måste forma en egen mening med sitt liv (ett meningsskapande). Detta gäller: Människan i relation till evolutionen, artificiellt liv tillverkat av människan, barn avlade av sina föräldrar och människan skapad av gudar.

Gudar löser inte problemet med livets mening. De tillför endast ytterligare information, då beslut om livets mening skall fattas.

Är det fult att missionera?

Är det "fult" att agera för att människor ska finna och anamma en gudstro? Är det i så fall lika "fult" att missionera för att de ska förlora den gudstro de funnit och istället anta en ateistisk hållning? Eller är det helt i sin ordning att missionera för gudstro och då lika helt i sin ordning att missionera för ateism? Eller ligger det en skillnad i att agera för att människor ska finna en gudstro och att agera för att de ska förlora den gudstro de funnit så att det ena är legitimt men inte det andra?

Frågan inställde sig för mig under en diskussion i en annan tråd och själv är jag väl i nuläget närmast att anse att ingetdera är särskilt "fult" utan måste betraktas som fullt legitimt i ett samhälle där alla idéer och försanthållanden måste kunna kritiseras och prövas och den som vill måste ju kunna få tala för sitt. Men jag är nog inte riktigt framme i mitt ställningstagande ännu för någonstans känns det för mig instinktivt som att det inte bara är fult utan till och med mycket fult att argumentera och agera för att människor ska förlora en gudstro som de har. Men vad beror den instinkten på? Vi har ju tidigare i massor med år levt i ett samhällssystem där kyrkan och religionen haft en stark ställning så kanske det "sitter i väggarna" sedan dess att man inte "ger sig på" eller kritiserar religion eller religiös tro? När jag översätter det här till politik blir det ju så mycket enklare (för mig i alla fall), då tycker jag att det är fullt legitimt att hej vilt "missionera" för sitt och att försöka omvända "min nästa" till mitt. Och denne mig till sitt. Det hör liksom till demokratins kärna. Men vad är det som gör att jag instinktivt känner att just gudstro ska ha en särskild ställning skyddad från prövningar genom obeställda och kanske ovälkomna kritiska frågor?

Vad tycker du? Är det i sin ordning att missionera för gudstro men inte för ateism, är bägge fullt legitimt/inte legitimt eller hur ser du på saken..?

En vision av helvetet...

...framförandet alltså, inte själva helvetesvisionen. (Skruva ner under de sista 15 sekunderna!) Ofrivillig komik, frälsningsversionen.

6 okt. 2011

Tomas Tranströmer

Det var riktigt glädjande att Svenska Akademin tilldelade Tomas Tranströmer årets Nobelpris. Ett författarskap som rör sig i gränslandet: modernism, naturmystik och andlighet. Akademins motivering ”för att han i förtätade, genomlysta bilder ger oss ny tillgång till det verkliga” får en att fundera på vad "det verkliga" egentligen är. Människan är en förunderlig varelse och Tranströmer hjälper oss förstå lite till av vår natur. I hans dikter kan så väl en anhängare av naturalismen som en av katolismen finna inspiration.

Ett utdrag ur Magnus Ringgrens artikel i Aftonbladet:
Tranströmer och religionen är ett kapitel för sig. Han har tagit intryck av de stora kristna mystikerna, men han är sparsam med bekännelserna. Han gjorde inte sällskap med generationskamraterna Birgitta Trotzig, Majken Johansson och Ingemar Leckius in i kyrkorna. Han saknar konfession och församling. När kyrkorna försöker annektera honom känner han nog samma olust som när 60-talet krävde politisk observans. Vist nog har han aldrig skrivit något som kan hamna i en psalmbok.
Hans religion inte en doktrin utan en grundläggande livsbild, en upplevelse av världen som sammanhang och närvaro. För Tranströmer är varje människa ett oändligt universum som alla andra förstå och gå in i. Hans humanism är inte stortalig men mycket envis. ”Vi ger oss inte men vill fred.” Så står det i den tidiga dikten Allegro. Han har uttryckt den också i dikten Romanska bågar från 80-talet:
”Skäms inte för att du är människa, var stolt!
Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.
Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.”
Romanska bågar innehåller en träffande beskrivning av vad det innebär att vara människa, men också av människans medvetande och övriga kropp. Och vi är alla lika.

Joyce Carol Oates"As a novelist I tend to be sympathetic with persons who are religious, though I can't share in their convictions. It has always been something of a mystery to me that intelligent, educated men and women--as well as the uneducated--can "have faith" in an invisible and nonexistent God.


Why, instead, is humanism not the preeminent belief of humankind? Why don't humans place their faith in reason and in the strategies of skepticism and doubt, and refuse to concede to "traditional" customs, religious convictions, and superstitions?"
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se