9 okt. 2011

Humanismens nuvarande begränsningar

Filosofen Julian Baggini talade på British Humanist Association årliga konferens i somras om Humanismens begränsningar. Föredraget börjar med avfärdande av orättfärdig kritik mot denna livsåskådning, men han tar sedan upp behovet av tacksamhet (15:15). Något som religioner är bättre på att uttrycka och Baggini fortsätter med andra exempel.

Humanismen sägs ibland vara en fullgod livsåskådning, som är lika bra som religioner på att inspirera, skapa sammanhang och mening, att vara en del i något som varar och betyder något mer än oss själva. Religionerna har dock fördelen att när man tror på någonting utanför den fysiska verkligheten, något som per definition varar i evighet och ger mening, så är detta en stark källa till sammanhang och mening. Det är orealistiskt att hävda att en livsåskådning som avvisar de "övernaturliga" eller transcendenta elementen skall kunna ge lika mycket inom dessa områden. Regionen spelar en ofta stor roll i de religiösa liv. Den Humanistiska livssynen styr inte livet i samma omfattning och blir där igenom inte lika betydande.

Baggini anser att vi gör Humanismen en otjänst om vi avfärdar dessa begränsningar. De är dock inte tillräckliga argument för att bli religiös eller att fortsätta tro på en religion. Humanismen är en livssyn som är bättre på att beskriva verkligheten som den verkligen är.

6 kommentarer:

Kristian Grönqvist sa...

För att fortsätta mitt korståg mot missionärer, så måste jag naturligtvis kommentera Baggini.

Det är en väldigt välunderhållen myt att människor, som inte har en religionsliknande hållning, skulle sakna något elementärt.

Man kunde precis lika gärna påstå att människor med religiös läggning, saknar något elementärt, som gör att de måste fylla skallen med trams.

Alldeles i enlighet med mina tidigare postuleranden kan relevans visas i form av hållbarhet över tid.
Vilket alla religioner definitivt saknar.

Man skulle kunna påstå, utan att ännu kunna bevisa det, att religioner är den utvecklade hjärnans sätt att försöka förstå en ännu inte förklarad verklighet.
Dessa frågor kan inte ställas av otillräckligt utvecklade hjärnor, vilket gör religionen helt irrelevant för enklare funtade djur.

Förmodligen kommer religionen att bli irrelevant även för högre utvecklade djur, det är bara att vänta och se...
Hur det slutar, är utanför min kompetens att se, men jag har mina aningar...

Mattias sa...

Jag undrar lite hur man definierar "humanism" i det sammanhanget. Det är min upplevelse att man kan vara utpräglat humanistisk (och religionsobunden) utan att för den delen känna att man saknar meningsfulla svar på de stora frågorna.

Vad som verkar efterlysas här är väl inte så mycket att "ha svar", för de finns ju inom humanismen, utan att ha svar som ter sig trösterika och meningsfulla.

Frågan är om man är villig att börja ljuga för sig själv för att hitta den meningen eller inte. Det anknyter egentligen till hur man ska hantera den ofrånkomliga värdenihilismen som uppkommer i den stund då alla värdens värde har ifrågasatts - i sanningens namn.

Är ett liv i lögn lyckligare än ett liv i sanning? För mig handlar inte humanism om lycka, utan om att välja ett liv som är sanningsenligt, och att kanske försöka finna något meningsfullt i just detta..

Ulf Gustafsson sa...

Det handlar väl inte bara om att svaren skall vara meningsfulla, utan också om meningens innehåll och att meningen skall vara så stark att individen agerar.

Det är skillnad på:
- Hjälp andra, om du anser dig kunna detta, för att minska lidandet i världen
- Hjälp andra, annars kommer du straffas

Kristian Grönqvist sa...

Enligt min anspråkslösa mening är svaren överreklamerade. Om man istället accepterar att alla svar inte ges, och att det i sak inte förändrar mitt liv, så är alla svaren överflödiga för ett meningsfullt livsinnehåll.

Ulf Gustafsson sa...

Kristian G,

Ditt senaste svar, är det också överflödigt?

Uttalande känns lika självmotsägande som påståendet: "Det finns ingen sanning".

Kristian Grönqvist sa...

Ulf

För att vara lite extra rolig. Det har också diskuterats här och nästan alltid kommer man fram till: Det finns ingen sanning...

Jag tror Du äntligen börjar förstå min intention...

Vi ansvarar själva för vad vi uppfattar...

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se