7 okt. 2011

Om liv, hur vi kan finna det och livets mening

Professor Christoph Adami berättar i en TED-föreläsning om vad liv är och hur vi kan finna liv i former som vi inte ens kan föreställa oss. Föreläsningen väcker tankar om skapandet av liv och meningen med detta, även om den inte handlar om detta.

Nästan allt liv vi känner till ser förmodligen ingen mening med sitt liv. Detta gäller även artificiellt liv som människan skapar. Varför måste en specifik livsform kräva att det finns en mening med dess liv? När människan tillverkar artificiellt liv finns det en mening med skapandet (en orsak). Men denna mening överförs inte till livet i sig. Inte upplevde Frankensteins monster sitt liv som extra meningsfullt bara för det skapats av någon. En skapare är alltså ingen garant för att livet skall vara meningsfullt för livet självt. Inte ens för en människa.

Ett intelligent liv kan få reda på och ta ställning till sin skapares avsikt med livet. Men detta är bara en del i ett komplext beslutsunderlag. Detta är avgörande; alla typer av medvetna varelser måste forma en egen mening med sitt liv (ett meningsskapande). Detta gäller: Människan i relation till evolutionen, artificiellt liv tillverkat av människan, barn avlade av sina föräldrar och människan skapad av gudar.

Gudar löser inte problemet med livets mening. De tillför endast ytterligare information, då beslut om livets mening skall fattas.

27 kommentarer:

Eric Wadenius sa...

-"Detta gäller även artificiellt liv som människan skapar. Varför måste en specifik livsform kräva att det finns en mening med dess liv? När människan tillverkar artificiellt liv finns det en mening med skapandet (en orsak)."

Precis. Jag brukar betona att man skall vara tydligare med att skilja på mening och syfte. Även fast mina föräldrar kanske skulle skapat mig med syftet att "jag skulle växa upp till att bli en duktig soldat i kejsarens armé" så betyder inte detta att det är min mening med mitt liv.

Syfte och mening är två helt skilda saker och detta har många religiösa extremt svårt att förstå.

Daniel Dunér sa...

Otroligt intressant video. Jag håller för tillfället på att lista ut vad jag ska skriva mina datalogi-examensarbeten om. Jag har länge skjutit på att skriva min kandidatexamen för att istället läsa master-kurser och jobba på universitetet. Jag är inne på något med i stil AI, evolution, maskininlärning. Detta föredrag gav flera intressanta infallsvinklar som jag inte kommit i kontakt med förut. Tack!

Daniel W sa...

Ulf,
Borde inte en frisk människa kunna ifrågasätta om det han gör är meningsfullt?

Jag ser inget utrymme för det i din filosofi. För om man tvivlar på den mening man själv har tagit beslut om så innebär det att man är öppen för att det finns en bättre mening som är något annat än sitt beslut.

Så varför säger du att man ska besluta om sin egen mening? Har du slängt alla tvivel överbord?

Lennart W sa...

Intressant video, men kanske lite märkliga kommentarer till den.

Ett uppslag i videons anda är kanske att det faktiskt skapas oproportionerligt mycket metan - ett kolväte, dvs ett sånt där vi annars förknippar med liv - på vår närmaste planet Mars, och på Titan finns det t.o.m. hav av metan.

Nördarna här, som känner till Stallman & Co och har installerat hans fenomenala editor Gnu Emacs, kan om de vill testa life (M-x life), som kör enl. den gamla algoritmen i Conway's Game of Life (denna länk har också en massa info). Är också den som nämns i slutet på Hawkings bok The Grand Design, och den idé som Mathematica-skaparen Stephen Wolfram spinner vidare på i sin A New Kind of Science. På tal om livsliknande datorsimuleringar och så, som förstås är kanonintressant.

Ang. att skapa en egen mening åt livet låter väl det bra. Så hur går det med? Vilken mening har NI skapat åt er själva, Ulf G, Eric W, och Daniel D?

Sånt här behöver faktiskt talas om, spec. enl. ER filosofi. Glöm inte att en massa människor aldrig hittar den där meningen, och en del av dem tar t.o.m. livet av sig. Hjälp dem. Kan inte Humanisterna göra det, dvs iaf komma med en massa bra uppslag?

Acreator sa...

Intressant - men det finns något märkligt i allt detta : "amino acids valuable for life, information valuable for life" ? Är det inte lite bakvända vägen, ungefär som Millers hembränningsapparat? Han skapade inget liv med den, och dert gör inte datorer heller med bakåthärledning av aminosyrafrekvenser i anpassad (idealiserad) livsmiljö.

Personligen skulle jag bli mycket överraskad om man fann liv på en annan planet.

Kristian Grönqvist sa...

Acreator

Intressant tanke. Kan Du utveckla det där med: "överraskad om det skulle finnas liv".
Menar Du bara i detta solsystem, eller överhuvudtaget och kan Du motivera varför...

Daniel Dunér sa...

Jag har faktiskt skapat ett spel som är en multiplayerversion av Conway's game of Life. Nördpoäng till mig igen! (Pinsamt nog fungerar det bara på Windows, eftersom jag skrev det innan jag bytte till GNU/Linux).

Dock är Conways liv nog inte alls liv i Adamis bemärkelse.

---

Jag har personligen aldrig riktigt förstått frågor som "vad är meningen med livet?". Den frågan tycks fråga efter syfte (så som Eric beskrev det), vilket jag ju inte tror det finns något. Men om det inte är syfte som frågas efter så förstår jag inte alls frågan. Kan någon specificera mer exakt vad som frågas efter?

En helt annan fråga, men som jag kan svara på, är vad som får mitt liv att kännas meningsfullt (värt att leva). För mig består det svaret av två delar:
1. Göra världen/livet bättre för andra.
2. Må bra och ha positiva upplevelser.

Där saker som får mig att må bra inkluderar att lära mig nya saker, kärlek, kultur, skapande, sova, fysisk närhet, äta goda saker, få beröm och uppmärksamhet, att cykla och så vidare och så vidare.

Lennart W sa...

Daniel D: Applåder för ditt spel! (Som jag iofs inte testat, men applåderna är redan för idé och genomförande..)

Men då kanske du också är less than impressed av slutkapitlet i Hawkings och Mlodinows bok, där just Conways algoritm tar mer än halva platsen inkl. en massa bilder.

Daniel Dunér sa...

Tackar, tackar!
Det visade sig att det i praktiken är ett ganska tråkigt spel, eftersom mönstren är så kaotiska och oförutsägbara. Men jag är väldigt glad att jag genomförde det, annars skulle jag aldrig vunnit den insikten.

Jag har inte koll på boken, så jag kan inte uttala mig om den. Men jag vill absolut inte säga något ont Conways liv. Jag har fortfarande en enorm fascination för det och tror att vi kan lära oss mycket av att studera det. Men i normalfallet så får du ingen självreplikering, vilket gör att det inte är sådant liv som Adamis talade om (om jag förstod honom rätt).

Björn Bäckström sa...

Om jag förstått Adami rätt så kan det finnas livsformer (på andra platser - även här, fast vi ser det inte som liv?) som inte har någon likhet med våra. Då gäller det att finna "biosignatures" för dessa andra världar. Dessa fingeravtryck måste då vara annorlunda än de för jordiskt liv.

Trots allt måste dessa andra världar skapa liv av vad som står till buds och som är samma - men i olika proportioner - i hela observerbara universum. D.v.s. grundämnen och dess kemiska föreningar.

Metoden att finna dessa bio-signaturer skulle då vara att först se proportionerna av t.ex. aminosyror i "bakgrundsbruset" och sedan hitta enklaver med syrorna konsekvent i någon annan fördelning. Detta skulle då signalera liv i någon form.

Min fråga blir då: Det faktum att allt liv på jorden verkar ha en enda (åtminstone överlevande) begynnelse pekar det på att andra världar har också EN enda egen unik livsbegynnelse?

Men oberoende av olika begynnelser på de olika "ställena" måste inte livsformerna se ungefärligen likadana ut? Åtminstone där både fast mark, hav och någon atmosfär finns? Är inte huvud, ben, fenor, vingar och inre organ utvecklade till optimal "design" för de tre aggregationsformerna?

Detta naturligtvis endast om de andra ställena befinner sig på ungefär på samma nivå som här och inte biologin har efterträtts "artificiella" varelser.

Har någon varit ute och rest och kan berätta? Eller bara läst på!

Ulf Gustafsson sa...

Daniel W,

Självklart kan en människa ifrågasätta om det han gör är meningsfullt.

Om tvivel, med eller utan ny information, uppstår är det självklart att beslutet måste omprövas.

Lennart W,

Detta inlägg är ett försök till ifrågasättande av gudomlig "mening med livet", utan att helt förkasta tanken att "meningar" finns.

Mycket i en Humanists livsåskådning handlar om att överge religiösa tankar, utan att ersätta dem. Och detta skapar inte alltid ett tomrum, utan är ett snitt med Occams rakkniv.

Daniel D,

Jag håller med dig om vad som gör att livetkänns meningsfullt:
"1. Göra världen/livet bättre för andra.
2. Må bra och ha positiva upplevelser".

I detta finns, som du, nämner inget syfte och inte några åsikter från de/det/den som varit delaktig i mitt livs tillkomst.

Marie sa...

Måste lägga in en protest här mot Ulfs påstående att:
"Mycket i en Humanists livsåskådning handlar om att överge religiösa tankar, utan att ersätta dem. Och detta skapar inte alltid ett tomrum, utan är ett snitt med Occams rakkniv."

Det är ett påstående som måste stå för bara Ulf, han kan inte uttala sig för Humanister generellt.

Jag är också Humanist och min livsåskådning har aldrig överhuvudtaget handlat om det då jag aldrig haft några religiösa tankar att överge och således inte heller att ersätta. Jag tror inte heller att jag är unik på det sättet inom organisationen.

Daniel W sa...

Ulf,
Ok, vi kan lära oss något nytt om livet och helt plötsligt har vi en modifierad uppfattning om livets mening. Alltså är inte livets mening det vi tidigare hade beslutat om.

Om detta är processen så är ju livets mening uppenbarligen något vi kan lära oss om (vilket implicerar att det inte kan skapas eller beslutas).

Daniel W sa...

Marie,
Vi har en massa tankar, en hel del som vi aldrig ens reflekterar över. Delar av det kulturella arvet kan angripas av Humanismen med argument såsom att det är "religöst".

Om du alls är mänsklig så är jag övertygad om att du sitter på tankar som någon av de mer jävliga Humanisterna utan tvekan skulle kalla för "religöst". Och det ska alltså skäras bort av den anledningen.

Ulf Gustafsson sa...

Marie,

Jag använde ordet tankar i betydelsen idéer och dessa idéer behöver inte gro i varje individ för att de skall prägla samhället.

Jag har själv aldrig praktiserat någon religiös tro, men har ändå fått lära mig religiösa idéer, kulturella inslag och seder som om det vore norm.

Ulf Gustafsson sa...

Daniel W,

"Om detta är processen så är ju livets mening uppenbarligen något vi kan lära oss om (vilket implicerar att det inte kan skapas eller beslutas)."

När vi vill uttrycka vår mening måste den formuleras. Detta är en skapandeprocess som kräver beslut. Alltså skapandet och beslutet ser jag inte som något som endast sker en gång.

Kristian Grönqvist sa...

fabiliSjälvfallet kan man tänka sig andra livsformer, det gjorde man redan på stenåldern 60-talet. Sagan, Lem, Hoyle etc.
Intelligenta eller mindre intelligenta samlingar av materia. Gaser, hav, moln däe förutsättningarna inte alls behöver vara fysiskt manipulerande. eller livets mening märkvärdigare än en myras.

Eric Wadenius sa...

LennartW,

-"Ang. att skapa en egen mening åt livet låter väl det bra. Så hur går det med? Vilken mening har NI skapat åt er själva, Ulf G, Eric W, och Daniel D?"

Du ställer frågan som om det skulle vara svårt att svara på den.

Jag har många olika "meningar" med mitt liv, eller, skulle man snarare kunna säga att; jag har en hierarki av meningar med mitt liv.

Att uppnå ett tillstånd där jag känner och vet att jag med mitt agerande bidrar till att skapa en mer human, teknologiskt avancerad och kulturellt aktiv civilisation, samtidigt som jag balanserar detta med andras mål och önskningar, är en av meningarna med mitt liv.

Att föra mina gener vidare är ett andra. Att se Japan och den amerikanska södern är ett tredje... osv.

Kristian Grönqvist sa...

Daniel

Du använder ordet religiöst lite odefinierat.

Religiöst är för Dig ibland detsamma som tillsvidare oförklarat, vilket innebär att människor som befinner sig i det okändas tassemarker och spekulerar blir av Dig uppfattade som religiöst lagda.

För mig är inte religiöst alls det. Religiöst är för mig en tvärsäker uppgift om ett tillstånd som bevisligen aldrig funnits och som inte ens kan ses som vetenskaplig spekulation, eftersom den vetenskapliga spekulationen kräver någon form av koppling till naturlagar eller tidigare fastställd kunskap.

Religionens specialitet är att den är grundad på absolut ingenting alls, vilket jag ibland när jag läser Dina texter kan uppfatta att Du och jag uppfattar väldigt olika.

Lennart W sa...

Eric W m.fl.: Frågan om livets mening (eller vad man nu vill kalla det) är så svår att ganska många tar livet av sig varje år för att de inte lyckas svara på den. Många är unga. Vårt sekulära land är kanske inte värst, som det har sagts ibland, men problemet är iaf inte litet här.

Hjälp dem.

Lennart W sa...

Ulf G: Nu får du nog allt förklara dig. Så här står det i din bloggpost:

"alla typer av medvetna varelser måste forma en egen mening med sitt liv (ett meningsskapande)"

Menar du inte detta? Om du ändå gör det, står min fråga kvar: Hur går det för sig själv med detta meningsskapande?

Daniel Dunér sa...

Lennart, jag försökte svara på din fråga och ställde en (för mig) nödvändig följdfråga. Men jag fick ingen respons från dig. Jag betvivlar att ditt intresse är uppriktigt.

Lennart W sa...

Daniel D: Nu är du bara otålig. Det var pga ditt svar jag la till "(eller vad man nu vill kalla det)". Min tanke var inte polemisera mot ev. svar, bara att lyfta upp denna fråga ö.h.t., och gärna få just svar som ditt och Eric Ws.

Men OK, tack för ditt svar om det känns bättre.

Min fråga är så uppriktig den kan bli. Humanisterna kallar sig ju för en livåskådningsorganisation, och att iaf kunna ge någon sorts idé om hur man man iaf individuellt kan svara på just denna fråga tycker jag faktiskt är ett minimikrav.

Lennart W sa...

Daniel D: Ang. din fråga så kan min fråga formuleras precis om du gör:

"vad som får mitt liv att kännas meningsfullt (värt att leva)"

Som sagt, en del svarar "inget!", och sen hoppar de framför ett tåg..

Daniel Dunér sa...

Som sagt ser jag det som två fullständigt olika frågor. Den ena är metafysisk (och i min mening nonsens) medan den andra är en väldigt konkret, praktisk fråga.

Vad som får just mitt liv att kännas meningsfullt är knappast heller särskilt intressant för andra. Vad olika personer upplever som meningsfullt beror ju på vad de gillar och är intresserade av.

En intressantare fråga tycker jag då är: Hur bör vi göra för att hjälpa människor att uppleva sin tillvaro som meningsfull?

Ett svar kan vara att sammanställa listor över roliga saker, så som jag gjorde tidigare. Men jag betvivlar att det hjälper någon.

Andra svar kan vara: bygga inkluderande sociala sammanhang, uppmärksamma personer runt omkring oss, erbjuda gratis och lättillgänglig psykvård till alla som vill ha det eller att skapa möjligheter för människor att utöva sina intressen

Lennart W sa...

"En intressantare fråga tycker jag då är: Hur bör vi göra för att hjälpa människor att uppleva sin tillvaro som meningsfull?"

Detta borde vara en av de viktigaste frågorna för alla livsåskådningsorganisationer, inkl. Humanisterna. En av de första som tas upp på hemsidor, i kampanjer, osv.

Ulf Gustafsson sa...

Lennart W,

Det tog lite tänkande att förstå din senaste fråga: "Nu får du nog allt förklara dig."

Jag menade inte att varje individ måste forma en helt egen mening med sitt liv. Att kopiera någon annans är tillåtet.

Men du formulerar dig bra senare i tråden. Jag håller med dig. En viktig del för en livsåskådningsorganisation måste vara hjälpa sina medlemmar med att skapa meningsfulla liv.

Detta gör Humanisterna genom att arrangera sammankomster, föredrag och debattforum på nätet, där man kan diskutera viktiga frågor, utveckla sig och känna att man ingår i ett större sammanhang.

(Jag önskar att Humanisterna var bättre på ett utåtriktat arbete där det ingick att aktivt hjälpa behövande över hela världen, men organisationen är inte så stor än.)

Dilemmat är hur man hjälper marginaliserade människor skapa mening i sitt liv. Mening uppstår inte då man är mottagare av andras meningsskapande aktiviteter, utan endast då man själv är aktiv eller känner sig behövd.

Vi behöver tillsammans skapa ett samhället där varje individ får otaliga chanser med att "lyckas" med sitt liv.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se