15 nov. 2011

Ångervecka

Jag har funderat lite och gjort en personlig omvärdering av mina åsikter. Omskärelse bör förbjudas. Varför? För att alla ska vara lika inför lagen och ha samma rättigheter och skyldigheter. Att särbehandla folk på grundval av etnisk härkomst eller religiös tillhörighet - särskilt barn! - kan aldrig vara riktigt.

Här kan ni se pastafarianen Niko Alm illustrera poängen med hjälp av sin kamp för att bli lika behandlad inför lagen vad gäller ... huvudbonader. Kanske inte värdens bästa talare, men ändå lyssningsvärt. Pennan är mäktigare än svärdet. Humor är mäktigare än allvar.

53 kommentarer:

Björn Bäckström sa...

Bra! En illustration av den humanistiska klarsyntheten även när den dröjer lite. Motivet till revisionen dock felformulerat. Likhet inför lagen finns redan nu, fast fel (eller ickeexisterande) lag.

Bjud in Ulf G och alla andra "i ledningen" till ångerveckan!

Elake BBM

Patrik N sa...

Heder åt dig Patrik! Inte för att du nu råkar tycka som jag i en specifik fråga utan för att du är helt öppen för att ändra dig när du finner skäl för det. Du är ett föredöme i många avseenden.

De diskussioner vi har på bloggen är oerhört givande och det faktum att vi öppet kan kritisera "varandra" (i alla fall åsikterna) och pröva desamma är mycket givande och en garant för att inte hamna i ett dogmatiskt tänkande.

Ulf Gustafsson sa...

Detta argument övertygar inte mig. Vi är lika inför lagen i denna fråga. Religionsfriheten gör att vilka föräldrar som hellst har rätt att omskära sina barn.

Jag utgår ifrån att sjukvården inte kräver "trosbekännelse till rätta läran" och inte heller att en domstol skulle döma någon för omskärelse, oavsett tro. Om så sker tycker jag det är ett intrång i människors privata tro som jag anser staten inte skall hålla på med.

Patrik Lindenfors sa...

Prova det här då. Omskär ditt barns öronsnibbar. En lika menlös kroppsdel som förhuden, förmodligen än mer menlös, faktisk. Är kroppsdelar lika inför lagen?

Patrik N sa...

"Religionsfriheten gör att vilka föräldrar som hellst har rätt att omskära sina barn."

Föräldrar som inte hävdar religiösa skäl får absolut inte omskära sina barn. Det skulle vara misshandel. Varför vill du tillåta religiöst baserad misshandel av barn? Du är ju emot misshandel av barn i alla andra avseenden och då drar du inte upp argumentet att ett förbud mot barnmisshandel kan göra offer av förövarna osv.

Eric Wadenius sa...

Det är en på ett visst sätt unikt humanistiskt sak att kunna ändra åsikt och till och med anses mer intellektuellt hederlig efter än innan. Att ändra åsikt är också att vinna debatten, oavsett vad många verkar tro.

Ostronmannen sa...

PL. Förhuden är väl inte menlös?
Öronsnibb kan säkert vara det.

Kroppsdel som haft en funktion men numera nye har det; hur många är det?

Blindtarmsbihanget. Är den onödig?

Lennart W sa...

Det är verkligen en bra egenskap att kunna ändra sig efter mer eftertanke och nya erfarenheter. Själv var jag ju som ung en s.k. militant ateist..

JemyM sa...

Religionsfriheten skyddar människor som vill göra det som annars är olagligt.

Religionsfriheten skyddar inte nattvarden. Religionsfriheten skyddar inte bugandet för mecka. Religionsfriheten skyddar inte Hanukka eller Zakat.

Religionsfriheten skyddar rituell slakt, djurplågeri, omskärelse, hets mot homosexuella och diskriminering av kvinnor. Det är vad religionsfriheten skyddar och det är det den finns kvar för att skydda.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik L,

Nu skall du inte lura mig att försvara omskärning i sig. Det är fortfarande vägen till målet vi är oense om, inte målet. Och argumentet i detta inlägg ändrar inte min åsikt.

Att de som vill skära bort sina barns öronsnibbar skulle känna sig förfördelade och därför lida för detta finner jag mindre troligt.

Säg att några föräldrar väljer att skära öronsnibbarna på sitt barn, med bedövning. Barnet tar inte större skada av detta och önskar det inte ogjort i efterhand. Jag skulle ogilla detta tilltag, men skulle jag vilja att staten fördömde det? Tveksamt. (Om det skulle falla inom lagen mot aga, så skall det lagföras så klart.)

Kroppsdelar skall inte vara lika inför lagen, det skall människor vara.

Patrik N sa...

Ulf,

"Säg att några föräldrar väljer att skära öronsnibbarna på sitt barn, med bedövning. Barnet tar inte större skada av detta och önskar det inte ogjort i efterhand. Jag skulle ogilla detta tilltag, men skulle jag vilja att staten fördömde det? Tveksamt. (Om det skulle falla inom lagen mot aga, så skall det lagföras så klart.)"

Konstig argumentation. "Jag vill inte fördöma (förbjuda) att man skär öronsnibbar av barn men om det redan är förbjudet ska det vara förbjudet och dessutom lagföras". Kan du utveckla din ståndpunkt?

Ostronmannen sa...

Lika inför lagen gäller väl för barn. Det är ju fullständigt horribelt att skära av ngt på ett barns kön.
Slitsamma att några tycker det är enligt ett förbund. Det kan ge inte ge den rätten att karva i barn.

Förstår inte varför det inte ska avar förbud.

Vad kommer härnäst? ( OBS nedan är hittepå av mig)
Enligt en gammal sedvänja i en naturreligion ska man tatuera sitt kön med illrött bläck. ( gör satans ont)

Ska vi tillåta det i Sverige nu. Det flyttade visst in fem familjer från guatemal igår.

En annan tatuerar sina ögonvitor på barnen gröna?
Okej?

Vi ska skydda barnen mot religionens avarter. De ska själva fatta beslut när de är myndiga.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Ja, det är lite oklart.

Jag ogillar det, men vill inte att staten skall förbjuda det.

Visar det sig att det redan idag är ett lagbrott (förbud mot aga, misshandel?), vilket jag är tveksamt till, då skall så klart lagen efterlevas och jag skulle förmodligen acceptera förbudet.

Ostronmannen sa...

Ulf och PL
En förhud har större funktion än öronsnibb. Se tidigare tråd. Det borde räcka som skäl. Att missta en del av den sexuella upplevelsen för resten av livet är väl skäl nog att beslutet ska tas som vuxen och inte göras på ett barn.

Genom prat kommer man inte alltid till rätt ställe. Lag nu.

Mattias sa...

3 kap. 5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

6 kap. 1 § Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.


Lagen skall vara lika för alla. Ulf G, hur motiverar du att kvinnlig omskärning är förbjudet? Vilket lagrum används där och varför är inte det tillämpligt för pojkar?

P.S. Heders, Patrik L!

Patrik N sa...

Ulf,

Det är ett brott att skära örsnibbarna av sina barn. Hur kan du tro att det är tillåtet?

Vill du att det ska vara tillåtet för föräldrar att skära örsnibbarna av sina barn eller ska det vara förbjudet? Se inte till vad lagen i just vårt land säger idag, det är ointressant i sammanhanget, vad tycker du?

Mattias sa...

Omskurna män har sämre sexliv

Titeln borde vara ...riskerar få sämre sexliv.

Ulf Gustafsson sa...

Mattias,

I Sverige har vi en lag (2001:499) som tillåter om omskärelse av pojkar och en annan lag (1982:316) som förbjuder könsstympning av kvinnor. I sig tycker jag detta inte är ett brott mot lika inför lagen, vi har andra lagar som bara gäller föräldrar, rörelsehindrade etc. Lagarna styr vissa "fenomen" och gäller inte alla människor.

Dock ser jag en inkonsekvens i hur de två lagarna ovan förhåller sig till lagarna om aga och misshandel. Lagstiftarna verkar inte ha ha sett till en högre generell princip (minska lidande, öka välbefinnande) som jag skulle önska.

Detta ändrar dock inte min grundposition, eftersom jag söker den bästa vägen att minska lidandet i samband med omskärelse av pojkar, inget annat.

Patrik N,

Jag skulle inte vilja ha en separat lag som förbjuder att föräldrar skär bort örsnibbarna på sina barn. De lagar vi har idag är tillfullo för att reglera detta.

Kenneth Karlsson sa...

Ulf G blir mer och mer ett skämt i denna diskussion. Jag behöver inte förklara varför.

Och liksom Patrik Lindenfors kan jag också ändra mig, från mitt tidigare beslut. Därav denna kommentar.

Patrik N sa...

Ulf,

"Jag skulle inte vilja ha en separat lag som förbjuder att föräldrar skär bort örsnibbarna på sina barn. De lagar vi har idag är tillfullo för att reglera detta."

Det behövs som du säger ingen separat lag för att förbjuda människor att skära örsnibbarna av varandra, det är redan reglerat. Det är förbjudet och brottet kallas misshandel. Nu kvarstår ju förstås frågan varför du anser att det ska vara tillåtet att skära örsnibbarna av folk av religiösa skäl?

Varför vill du det Ulf?

Patrik Lindenfors sa...

Kenneth,
Du lovade ju att inte hänga här. Vi är verkligen ingen organisation för dig.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Jag har ingen gång berört religion i samband med vare sig omskärning eller örsnibbsstympning. Skälet till varför folk väljer att göra detta är egalt för mig.

Det är i sammanhanget intressant att lagen om omskärelse av pojkar inte nämner etnisk eller religiös tillhörighet för vare sig föräldrar eller barn.

Men den som får utföra omskärelse är endast läkare eller annan kompetens person "som föreslagits av ett trossamfund där omskärelse ingår som en del i en religiös tradition".

Patrik N sa...

Ulf,

Du tycks inte vilja befatta dig med kärnfrågorna och jag ska inte plåga dig med fler frågor om du inte vill diskutera dem.

Ett sista försök. Är du för eller emot att föräldrar ska tillåtas att skära öronsnibbarna av sina barn även om detta inte är medicinskt motiverat? Om ja, varför? Om nej, varför ska man då få skära förhuden av sina söner? Och om man får det, varför ska man inte få skära yttersta biten av klitoris av sina döttrar?

Jag upprepar löftet att sluta ställa dessa frågor till dig om du inte är villig att diskutera kärnfrågorna ur ett principiellt perspektiv. Då kan vi bägge ägna vår tid till bättre saker.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Jag förstår faktiskt inte vad du fiskar efter (kärnfrågan?). Jag försöker svara på dina frågor, men är ledsen om svaren leder i fel riktning (enligt dig).

"Är du för eller emot att föräldrar ska tillåtas att skära öronsnibbarna av sina barn även om detta inte är medicinskt motiverat?"
Nej, jag tycker inte staten uttryckligen skall tillåta detta.

"Om nej, varför ska man då få skära förhuden av sina söner?"
Jag tycker inte staten uttryckligen skall tillåta detta, men idag är det tillåtet. Min argumentation handlar om hur vi skall minska antalet omskurna pojkar på bästa sätt. (T.ex. kan man fundera på om hur rättsläget skulle se ut om lagen om tillåtelse togs bort, utan att det samtidigt förbjöds.)

"Och om man får det, varför ska man inte få skära yttersta biten av klitoris av sina döttrar?"
Lagen om förbud mot kvinnlig könsstympning borde inte behövas. Andra lagar borde kunna hantera detta.

Patrik N sa...

Ulf,

Fråga: "Om nej, varför ska man då få skära förhuden av sina söner?"
Ulf G svar: "Jag tycker inte staten uttryckligen skall tillåta detta, men idag är det tillåtet."

...du argumenterar alltså nu för ett förbud mot manlig omskärelse. Vad fick dig att ändra dig?

Patrik N sa...

Ulf,

"(T.ex. kan man fundera på om hur rättsläget skulle se ut om lagen om tillåtelse togs bort, utan att det samtidigt förbjöds.)".

Att skära bort förhuden på någon skulle klassas som misshandel (möjligen bara ringa misshandel) eftersom skada uppstår. Det skulle således vara förbjudet per automatik om lagen om omskärelse togs bort.

I den här frågan kan man inte både ha kakan kvar och äta upp den. Antingen tillåts omskärelse eller så är det förbjudet.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Är det tillåtet att ta hål i ett barn öron? Det beror på hur stor hålet är, hur det görs, vilka negativa konsekvenser det får för barnet mm. Allt är inte svart-vitt och tydligt tillåtet eller förbjudet. Det är väl rimligt? Jag vill inte att staten skall detaljreglera våra liv.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Och om du är säkert på att omskärelse är redan är otillåtet enligt lagen om misshandel, varför förespråkar du en extra förbudslag?

Patrik N sa...

Ulf,

Det är sannolikt ringa misshandel att ta hål i örat på ett barn mot barnets vilja. Även om det vore tillåtet så inbebär det inte att andra ingrepp i barns kroppar skulle vara tillåtna analogt med det så jämförelsen är ingen jämförelse.

Jag förespråkar inte en särskild förbudslag. Det räcker med att ta bort lagen om omskärelse (eller att införa krav på barnens samtycke till omskärelse) så kommer även dessa barn att skyddas mot ingrepp mot deras vilja. Precis som alla barn som idag skyddas från att få sina örsnibbar bortskurna. När det gäller örsnibbar finns inga lagar som medger att sådana skärs bort på religiösa grunder.

Patrik N sa...

Ulf,

Det jag inte förstår i ditt resonemang är varför du vill skydda barn från att få örsnibbarna bortskurna men inte förhuden. Vilken är skillnaden?

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Bra, då är vi två som inte argumenterar för ett uttryckligt förbud mot omskärelse.

Att göra jämförelser var inte min idé ;)

Finns det några "lagar som medger att [något] skärs bort på religiösa grunder"?

"Det jag inte förstår i ditt resonemang är varför du vill skydda barn från att få örsnibbarna bortskurna men inte förhuden. Vilken är skillnaden?"
Jag gör ingen sådan generell skillnad.

Jag argumenterar för:
1. Alla ingrepp på barn skall hanteras efter samma måttstock.
2. Om lagen om omskärelse tas bort, så skall det göras på ett sätt som minskar lidandet och ökar välbefinnandet hos pojkar.

Patrik N sa...

Ulf,

Jag är för ett förbud mot att skära förhuden av pojkar utan deras samtycke. Det är förbjudet att göra det idag (det är misshandel). Det finns bara ett undantag och det är om man vill skära förhuden av pojkar av religiösa skäl. Undantaget görs genom lagen om omskärelse, den bör avskaffas eller förändras så att samtycke krävs.

Jag lämnar diskussionen nu då jag inte tycks vara kapabel att visa dig att du resonerar ologiskt då du:

1) Anser att det ska vara förbjudet att skära av yttersta biten av klitoris från flickor.

2) Anser att det ska vara förbjudet att skära av yttersta biten av örsnibbarna av såväl pojkar som flickor.

3) Anser att det ska vara tillåtet (ej förbjudet) att skära förhuden av pojkar.

Kristian Grönqvist sa...

Jag har medvetet hållit mig borta från denna diskussionen, men vill dock tillägga att jag är av samma ståndpunkt som Patrik N. Det förefaller i mitt tycke vara den enda logiska ståndpunkten. Och den enda man kan komma fram till om man undantar tidigare religiösa skrönor och trosuppfattningar...

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Det du skriver i tre punkter ovan stämmer inte överens med mina åsikter.

Jag sammanfattar mina åsikter i kommentaren: 2011-11-17 09:32
Angrip gärna de två punkter jag skriver där istället.

Patrik N sa...

Ulf,

I din kommentar behandlar du *hur* man ska göra *om* omskärelse inte längre ska vara tillåtet utan behandlas som om det vore misshandel (liksom det är om man idag skär örsnibbarna av någon). Den diskussionen är också intressant men först måste jag få förstå om du alls vill ha ett undantag i lagstiftningen (omskärelselagen) som tillåter omskärelse av pojkar på religiös grund.

Jag har förstått att du är emot att förändra lagstiftningen (ta bort eller förändra omskärelselagen). Om man inte gör det fortsätter rådande situation att gälla, det innebär att manlig omskärelse är tillåten medan kvinnlig är otillåten liksom det är otillåtet att skära örsnibbarna av både pojkar och flickor.

På vilket sätt definierar jag mot bakgrund av det dina åsikter felaktigt i mina tre punkter?

Lennart W sa...

Patrik N: Är du säker på att ett förbud skulle fungera ö.h.t.? Skulle det minska antalet omskurna med ens en enda person? De som ändå blev det, skulle deras lidande kanske t.o.m. öka?

Får ett intryck av att dessa frågor inte ens spelar någon roll för dig. En inställning som jag tycker är svår att förstå, och det tror jag även gäller Ulf G.

Förbud fungerar ibland väldigt dåligt. Gäller t.ex. mot aborter i de länder som har prövat det, och mot alkohol när USA försökte förbjuda det. Spelar roll?

Mattias sa...

Lagen som förtydligade att det inte var tillåtet med barnmisshandel har i alla fall haft önskad effekt, tror jag. Den infördes likaledes trots ett stort motstånd och trots argumentation om familjens självbestämmande. Jag tror också att den haft en normgivande effekt, och att man därför har en annan syn på barnens integritet i de länder där liknande lagar införts.

Lägg därtill det som någon nämnde tidigare, att ett förbud skulle underlätta för alla de som lever i ett sammanhang där det sociala trycket är stort för att bevara traditionen men som inte vill omskära sina barn.

Precis som det tydligen fungerat i de länder där kvinnlig omskärelse tidigare varit påbjudet men nu förbjudits. Det ger en väg ut för de som vill bryta mot traditionen.

Patrik N sa...

Lennart,

"Patrik N: Är du säker på att ett förbud skulle fungera ö.h.t.? Skulle det minska antalet omskurna med ens en enda person? De som ändå blev det, skulle deras lidande kanske t.o.m. öka?

Om det inte fungerar med ett förbud mot manlig omskärelse så bör vi väl snarast avskaffa förbudet mot den lindriga formen av kvinnlig omskärelse? Har du funderat något kring det?

"Får ett intryck av att dessa frågor inte ens spelar någon roll för dig. En inställning som jag tycker är svår att förstå, och det tror jag även gäller Ulf G."

Ditt intryck omvandlas här snabbt och oförklarligt till min inställning. Hur gick det till?

Lennart W sa...

Mattias: Det är ett bra svar på min fråga. Det man iofs kan undra är hur relevant den erfarenheten är till den fråga som det gäller här.

Patrik N: Om du är utilitarist borde min fråga alltid vara relevant. I slutändan är det ju faktiskt bara resultatet som räknas.

Kan du svara på min fråga nu?

Patrik N sa...

Lennart,

Resultatet är en mycket viktig faktorn. Jag tror också att det totala lidandet blir mindre om vi inför ett förbud.

Din tur att svara på mina frågor.

Lennart W sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Lennart W sa...

Patrik N: M.a.o. skulle du vara mot en sådan lag om det verkade som att den inte gjorde någon skillnad? Bra.

Din fråga om förbud inte fungerar mot X borde resultera i att förbudet mot Y tas bort är - ursäkta mig - lite dum. Fungerande förbud mot sånt man inte vill ha ska självklart vara kvar. Ickefungerande förbud ska inte införas (om man förstår att de inte kommer fungera) eller tas bort när man verkligen ser att de inte fungerar. Som man gjorde t.ex. med alkoholförbudet i USA (men då hade tyvärr den organiserade brottsligheten reda fått fäste).

Björn Bäckström sa...

Mattias 2011-11-17 13:30

"Det ger en väg ut för de som vill bryta mot traditionen."

Detta är en kärnpunkt inte bara i den här frågan. Det är tyvärr så att i synnerhet i invandrarkollektiv är det ett enormt tryck från "fundamentalister" att prägla agendan. Kidnappningen blir svårare om det inte finns något stöd i lagarna för undantagsbestämmelser. En progressiv förälder kan då agera "mänskligt" utan att riskera utstötning eller försvaga sin prestige.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Du har verkligen missförstått mig.
Jag är inte för positiv särbehandling (=nuvarande lag om omskärelse av pojkar).
Jag är inte för negativ särbehandling (=en specifik lag om förbud av omskärelse av pojkar).

Hela debatten börjar med att Vårdförbundets utspel. De argumenterar för att helt förbjuda omskärelse (på samma sätt som kvinnlig könsstympning.) D.v.s. en negativ särbehandling.

Björn Bäckström sa...

Vi vill inte ha stympning av vare sig pojar eller flickor. Det verkar som alla här är överens. UG som vill ha dessa multikulturuttryck att självdö på sikt, är nedröstad. Humanisterna bör officiellt kraftigt verka för ett könsneutralt förbud. Nog med förslag!!!

Nils sa...

Ulf G,

hur menar du att en lag om förbud av omskärelse av pojkar skulle vara negativ särbehandling? Menar du att lagen skulle gälla enbart vissa grupper och att det för andra är fritt fram för omskärelse?

Det är ju inte mer negativt säbehandlnde än förbudet mot barnaga som negativt säbehandlar föräldrar som anser att aga är en lämplig uppfostringsmetod.

Patrik N sa...

Ulf,

Man behöver inte införa en speciallag som förbjuder manlig omskärelse. Man behöver bara avskaffa den speciallag som idag möjliggör manlig omskärelse eftersom omskärelsen om den inte längre tillåts enligt lagen om omskärelse då kommer att innebära ett misshandelsbrott.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Om inte omskärning av pojkar är straffbart inom andra lagar, så skulle en extra lag negativt särbehandla omskärning i förhållande till andra ingrepp på barn (med liknande lidande).

Om omskärning av pojkar är straffbart inom andra lagar, så skulle en extra lag negativt särbehandla omskärning i förhållande till andra ingrepp på barn (med liknande lidande) då extra fokus sätts på omskärning (förutsatt att straffsatserna är den samma.)

Patrik N,

Vi är alltså överens om min punkt 1): Alla ingrepp på barn skall hanteras efter samma måttstock.

Jag tror faktiskt vi också är överens om 2): Om/när lagen om omskärelse tas bort, så skall det göras på ett sätt som minskar lidandet och ökar välbefinnandet hos pojkar.

Nils sa...

Ulf G,

det här är ju rena struntet. Vilka andra ingrepp är det du talar om?

Om inte våldtäkt av pojkar är straffbart inom andra lagar, så skulle en extra lag negativt särbehandla våldtäkt i förhållande till andra ingrepp på barn, (med liknande lidande, t ex grov misshandel).

Om våldtäkt av pojkar är straffbart inom andra lagar, så skulle en extra lag negativt särbehandla våldtäkt i förhållande till andra ingrepp på barn, (med liknande lidande, t ex grov misshandel) då extra fokus sätts på våldtäkt (förutsatt att straffsatserna är den samma.)

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Håller med, det är rena struntet.
Varför skall de lagar som är rena struntet behövas?

Patrik Lindenfors sa...

BBM,
Humanisterna har faktiskt en officiell ståndpunkt i den här frågan. Vi verkar för ett könsneutralt förbud mot omskärelse. Jag röstade för, då det begav sig (förrförra årsmötet, om jag minns rätt) efter ett passionerat anförande av Eduardo Grutsky. Jag glömmer aldrig hans avslutningsord: "Det kanske är en obekväm åsikt att ha i dagens samhällsklimat. Men om inte vi vågar vara obekväma, vem ska då vara det?"

Sen har jag personligen slirat lite på hur säker jag är på den här åsikten. De flesta barn som omskärs i USA, till exempel, blir inte omskurna av religiösa skäl. Det verkar istället ha blivit nästan allmängods att det är så man gör. Vad gör vi med alla dem, som omskärs "bara för att"? Det verkar inte vara någon stor debatt där - är det kanske dumt att göra det till en stor fråga här?

Men Humanisternas officiella hållning är glasklar. Förbud. Så här är det formulerat i idéprogrammet:
"Ett förbud mot kvinnlig könslemlästelse är självklart i Sverige, men lagen borde även skydda minderåriga pojkar från att utsättas för rituell, icke-medicinskt motiverad omskärelse. Ingrepp i alla barns könsorgan pga. religiösa och kulturella sedvänjor borde vara förbjudna eftersom de helt i onödan reducerar känsligheten i en vital kroppsdel, alltid innebär en risk och är irreversibla, samt måste göras utan verkligt informerat samtycke på personer, vilka som vuxna har att bära en markering från en tro och tradition de kanske själva inte längre omfattar.Konsekvenserna för kvinnor vid könsstympning är i regel betydligt värre än för män vid omskärelse. Motiven för ingreppen är delvis skilda och könsförtrycket mot kvinnor tydligt. En religiöst betingad kontroll av sexuallivet dominerar emellertid för bägge, liksom önskan att markera religiös och social tillhörighet. En generell lag som förbjuder alla icke-medicinska ingrepp i barns könsorgan ämnar stärka jämlikheten mellan flickor och pojkar på detta område, samtidigt som den övervägande delen av samhällets resurser bör gå till att bekämpa kvinnlig könsstympning på grund av dess stora skadeverkningar. Detta även om manlig omskärelse är ett betydligt vanligare fenomen."

Björn Bäckström sa...

Tack. Det finns mycket att hämta i policydeklartionen. Borde läsas oftare förstås...

Ja, ickereligiös omskärelse av pojkar förekommer. Ibland åberopas hygieniska skäl - lättare att hålla bakterier borta från snoppen, men också kulturella/narcissistiska skäl; om mannen blir mera okänslig förlängs samlaget och kvinnan har större chans att få orgasm. En viss ironi här; mannens stympning är till kvinnans sexuella glädje samtidigt som bakterieöverföring minskar och tja; mannen undviker för tidig sädesavgång och förlänger sitt "nöje"! Win-vin? (Män får kanske motsatt problem...)

Borde kanske ett riksdagsbeslut för lagändring förgås av en medicinsk utredning där även "pleasurefaktorn" vägs in?

Om medicinska fördelar för mannens omskärning föreligger borde lagen tillåta praktiken. Emellertid kan ingreppet skjutas upp till 18 årsåldern även om sexdebuten i vissa fall sker tidigare. Föräldrarna ska inte bestämma; det är huvudargumentet att ta fasta på.

Om medicinska/pleasure skäl finns för omskärelse ska ingreppet skattefinansieras, om inte får den enskilde betala.

Det är viktigt att det blir rätt.

Mattias sa...

BBM: "En viss ironi här; mannens stympning är till kvinnans sexuella glädje samtidigt som bakterieöverföring minskar och tja; mannen undviker för tidig sädesavgång och förlänger sitt "nöje"! Win-vin?"

Nja, inte nödvändigtvis. Jag länkade tidigare till en artikel i SvD: Omskurna män har sämre sexliv

Känns lite dumt att chansa med sin sons framtida välbefinnande. Men som sagt, känner man en oemoståndlig lust att omskära sig när man fyllt 18 så är det ju inget som hindrar en.

Jag håller dock inte med om att det skall skattefinansieras om man gör det av andra än medicinska skäl. Man skall vara medveten om att det finns en ganska högröstad argumentation för att det är "snyggare och sexigare med omskurna killar".

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se