18 nov. 2011

”Därför måste regeringen stoppa omskärelse av pojkar”

Idag på DN debatt skriver Humanisternas ordförande Christer Sturmark och vice ordförande Ellis Wohlner tillsammans med årets Hedeniuspristagare överläkare Gunnar Göthberg och ledande opinionsbildare som bland andra Annika Borg, Bengt Westerberg, Torbjörn Tännsjö och P C Jersild.
”Uppskattningsvis 3.000 pojkkroppar i Sverige blir varje år oåterkalleligen märkta genom omskärelse. Om vi vill bli betraktade som progressiva kan vi inte fortsätta att villkora barns kroppsliga integritet. Vi missar även barnkonventionens intentioner när vi utgår från att barn som föds in i en ”icke-västeuropeisk kontext” inte har individuella rättigheter. Frågan är politiskt mycket känslig, men regeringen måste nu lyfta frågan om ett förbud för omskärelse”
Läs hela artikeln på DN debatt idag.
_____________________________________________________

Hedeniuspriset
Humanisternas Hedeniuspris 2011 tilldelas i år Docent Gunnar Göthberg, barnkirurg och överläkare vid Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus i Göteborg, för hans opinionsbildande arbete för ett förbud mot omskärelse av pojkar.

Gunnars Göthbergs engagemang och ställningstagande mot omskärelse av pojkar är av stor betydelse för arbetet att stärka barns mänskliga rättigheter i Sverige. Ungefär 3000 pojkar omskärs varje år i Sverige. Detta ingrepp är en grov kränkning av barns kroppsliga integritet, all strävan som syftar till att stoppa detta icke-medicinskt motiverade ingrepp bör därför premieras.

Hedeniuspriset 2011, styrelsens motivering:
Humanisterna värnar om varje individs rätt till kroppslig integritet och bejakar de såväl de mänskliga rättigheterna som konventionen om barns rättigheter. Till följd av detta anser Humanisterna att omskärelse av pojkar borde behandlas på samma sätt som könsstympning av flickor, med undantag för fall då medicinska skäl föreligger. Religiös/kulturell könsstympning av barn i Sverige 2011 borde inte tillåtas.

Överläkare Gunnar Göthberg har med stöd av Barnkonventionen och egen övertygelse tagit ställning mot omskärelse av pojkar, något som han anser ska betraktas som ett övergrepp. För sitt ställningstagande och aktiva engagemang tilldelas han 2011 års Hedeniuspris.


Prisceremoni sker på Humanismens dag på söndag den 20 november
Lokal: ABF Stockholm, Sveavägen 41 kl. 12-16.
För mer information, se http://www.humanisterna.se/news/humanismens-dag-2011/

Tidigare mottagare av Hedeniuspriset: 2010: Staffan Bergström, 2009: Elisabeth Ohlsson Wallin, 2008: Per Kornhall, 2007: P C Jersild, 2006: Björn Ulvaeus, 2005: Lena Andersson, 2004: Barbro Westerholm, 2003: Hans Alfredson, 2002: Georg Klein, 2001: Sholeh Irani, 2000: Dan Larhammar.

Läs mer om Hedeniuspriset på http://www.humanisterna.se/hedeniuspriset/
För ytterligare information kontakta pressansvarig Emilia Ericson emilia.ericson@humanisterna.se eller mobil +46 722 09 99 74

30 kommentarer:

www.RickardSoderberg.se sa...

Skitbra att ni fortsätter palla driva frågan, fastän den (av nån sjuk anledning) fortfarande anses kontroversiell...

Har skrivit om humanistpriset tidigare, och säger bara Keep it up!

http://rickardsoderberg.se/wp/bloggen/pilla-inte-pa-snoppen/

Ulf Gustafsson sa...

Intergrationsminister Erik Ullenhag svarar: ”Därför bör manlig omskärelse inte förbjudas”

"[Debattörerna] menar att omskärelse av pojkar strider mot de mänskliga rättigheterna. Jag anser inte att så är fallet och något initiativ kommer inte att tas från min sida.
[...]
I sammanhanget är det viktigt att slå fast att religionsfriheten inte innebär att inskränkningar av andra människors frihet kan försvaras. Är då manlig omskärelse ett sådant ingrepp som bör förbjudas trots att det för många är en del av den religiösa övertygelsen? För mig är svaret nej. Ingreppet är inte särskilt omfattande och föräldrar har en rätt att uppfostra sina barn enligt den tro och tradition som de tillhör.

Avgörande för mig är att kravet på att manlig omskärelse ska förbjudas nästan aldrig förs fram av män som själva är omskurna. Om det vore så att många som är omskurna uppfattade detta som ett övergrepp när de blivit vuxna skulle saken komma i ett annat läge. Men jag är inte beredd att ta initiativ till lagändringar som innebär att majoritetssamhället ska berätta för judar och muslimer att de har drabbats av övergrepp när de själva inte uppfattar att deras rättigheter är kränkta.
"

Lennart W sa...

Med tanke på att judar och muslimer (och många kristna och ickereligiösa i ffa anglikanska länder) knappast verkar ha problem att föröka sig, borde ev. sexuella problem ändå vara rätt begränsade? Iofs en klen tröst för dem som ändå får problem. Å andra sidan finns det ju även dem som verkligen lider av det motsatta problemet, att de knappt hinner få av sig paltorna så det klart. Om man BARA ser till det sexuella undrar jag faktiskt vad som är det bästa ur ett ren utilitaristiskt perspektiv, att omskära eller inte omskära.

Patrik Lindenfors sa...

Nu har jag inte källkollat den här, men ändå: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/omskurna-man-har-samre-sexliv_6636286.svd

Björn Bäckström sa...

Patrik L 2011-11-19 01:35

"Något är ruttet i konungariket Danmark"

Willy The Pen - år 1603

Och på den vägen är det. Samlagets längd och partnernas tillfredställelse har mycket lite påverkan av omskärelse och när det har så slår det båda vägarna.

Orgasmen hos båda könen är mera avhängigt av psykologiska faktorer än på upplevelsen av friktionens intensitet mellan könsdelarna.

Jämför med "wet dreams". Inbillar sig någon att den omskurne har längre REM-sömn före utlösningen?

Omskärning ska ske endast på myndiga män. Motiven i Erik Ullenhags försvar för fortsatt omskärelse är inte hållbara.

Sturmark och Co: Stå på er! Visa lite stake så att säga! :-)

Ulf Gustafsson sa...

BBM,

Men vad är ditt argument för förbud om du är tveksam till att det har negativa konsekvenser för den som omskärs.

Detta är den springande punkten för om man skall argumentera för ett förbud mot omskärning av pojkar: Vilka belägg finns för att bruket är skadligt.

Så länge tydlig belägg inte presenteras är min åsikt att skadliga omskärningar kan regleras av annan lagstiftning, men att staten inte skall sanktionera omskärning (som den gör idag).

Björn Bäckström sa...

Ulf G 2011-11-19 10:27

Det blir ingen bestående skadlig fysisk effekt av omskärelsen utan den begränsar sig till smärtan och obehaget vid operationen. Min åsikt.

Det är dock ett våldförande på någon vars ålder är för låg för att ge samtycke till ingreppet. Vid vuxen ålder - beroende på inställning - kan den som utsatts för ingreppet lida i psykisk mening eller han kan vara stolt och vilja ge samma behandling till sina pojkar.

Men varför chansa? Ingreppet kan inte göras ogjort. (Eller kan man frysa ner skinnet, spara det till 18 årsåldern i en förhudsbank och eventuellet operera tillbaka? Vilket vore ett absurt nyttjande av sjukvårdsresurser...).

Man kan inte dra paralleller med andra åtgärder som föräldrarna måste vidta för barnets räkning under uppväxten.

Det är "sjukt" att med en operation av ett barn på dess könsdelar befästa kulturell/religiös samhörighet till en Gud eller med vuxenvärlden.

Nu tycker jag förstås att all religiös aktivitet är mer eller mindre sjukt. Vad annars?

Alltså: Risk för psykiskt lidande när den vuxne sekularisten skådar sin deformerade dick varje gång den tas fram. Förbud!

Den sista meningen i din kommentar har jag inte förstått trots försök till analys. Behöver inte vara ditt fel!

Ulf Gustafsson sa...

BBM,

Min sista meningen var osedvanligt svårläst. Så har blir bättre:

Min åsikt är att omskärning inte skall förbjudas så länge det saknas tydlig belägg för att omskärelse i sig ger bestående men (fysiskt eller psykiskt).
När individer skadas pga omskärning bör detta kunna regleras av annan befintlig lagstiftning.
Dock skall inte staten sanktionera omskärning, som den gör idag.

"Men varför chansa?"
Detta argument kan också användas emot ett förbud. Vi vet helt enkelt för lite om vilka konsekvenser ett förbud får.

Ulf Gustafsson sa...

Här är mer om omskärning av pojkar:

Debatt i SR StudioEtt
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=4809424

Blogginlägg av Andreas Johansson Heinö: Populistisk argumentation om manlig omskärelse
http://andreasjohanssonheino.blogspot.com/2011/11/populistisk-argumentation-om-manlig.html

Kristian Grönqvist sa...

Ulf

Nu vet jag att jag låter petig.

Men vad är bestående men? Fysiska, psykiska, eller rentav sociala? Vem kommer att avgöra det när din nyfödde blir vuxen?

Om tex nazisterna hade vunnit WWII
skulle inte en omskuren snopp ha inneburit ett livshotande men...?

Ett litet barn kan omöjligt lagligen brännmärkas för livet, utan att själv få ha med ett ord i laget. För det kan bli brännmärkning lika väl som trygg identitet...

Ulf Gustafsson sa...

Kristian G,

Petigt vet jag inte, men jag överraskas jämt av dig värderelativism. Den går dåligt ihop med din tvärsäkerhet.

Bestående men är samma sak som lidande och brist på välbefinnande. Detta förändras inte övertiden, men den kulturella kontexen påverkar hur starkt vi upplever lidandet.

Vi väljer åt våra barn, det vi tror är bra för dem. Valet kan gå emot vår egen övertygelse, då vi vill att våra barn skall slippa trakasseras och skadas av t.ex. totalitära stater. Men ansvaret för detta lidande kan inte lastas de föräldrar som följer sin övertygelse, utan ansvariga är de som trakasserar och skadar.

Marie sa...

BBM:
Det är svårt med det skrivna ibland så jag måste fråga: Är du ironisk eller verkligen seriös?

"Samlagets längd och partnernas tillfredställelse har mycket lite påverkan av omskärelse och när det har så slår det båda vägarna."

"Orgasmen hos båda könen är mera avhängigt av psykologiska faktorer än på upplevelsen av friktionens intensitet mellan könsdelarna."

Patrik N sa...

Ulf,

Med ditt och Erik Ullenhags resonemang så kan jag inte se att någonting hindrar föräldrar att skära örsnibbarna av sina barn på kul. Ser du det annorlunda och vad är det i så fall som skulle hindra föräldrarna? Och om det är tillåtet att skära örsnibbarna av barnen så undrar jag varför man inte ska få aga barn?

Kristian Grönqvist sa...

Jag vet egentligen inte vad Du menar med värderelativism. Det framgår inte av Dina argument...

Vad jag menar, att vi aldrig vet hur saker kommer att uppfattas i framtiden.

Vi vet dock i vilket skick människan är tänkt att födas. Det kan med enkel logik alltid förklaras som ett ursprungstillstånd eller originalutgåva om man vill vara lite rolig.

Allehanda modifieringar är sk moderelaterade, tvingade eller gruppmarkerande symboler. Sådana kan variera både som socialt lämpliga eller olämpliga.

Som tex tatueringar. Kan påtala kåkfarare, sjöman eller 70-talist med sällsynt usel smak.
Mera sällan medlem av Yakuzan.

Som omskärelse. Kan påtala Jude. både positivt eller negativt beroende på kontext. Eller vilseförd wannabe.

Piercing. 70-80-talist ur arbetarklass med synneligen lågt självförtroende. Eller något annat.

Jag är alltså av den logiska åsikten att ingen under 18 års ålder, skall av någon påtvingas modifiera sin kropp på ett sådant sätt, att det senare kan innebära utsatthet som människa.

Skulle Du tex gilla föräldrar som tatuerar sitt spädbarn fullt med hakkors, Cyklon-B och gasade judar. Tror Du inte detta "äventyr" skulle kunna äventyra hela detta barns framtid?

Kristian Grönqvist sa...

Ulf G

Det kan kanske ta tid att upptäcka det, men tvärsäker är jag för det mesta bara om saker jag vet.
Som att Gud bevisligen inte har synts till.
Som att Lennart inte har en aning om att BB stämmer.
Som att vi inte ens kan vara säkra på att universum är ca 14 mjd år gammalt
Som att Bibelns Adam och Eva inte hade en navel trots att de på alla avbildningar har en...

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Nu vet jag inte vad i mitt resonemang (eller Ullenhags) som du refererar till, men släpper det.

"Ser du det annorlunda och vad är det i så fall som skulle hindra föräldrarna? Och om det är tillåtet att skära örsnibbarna av barnen så undrar jag varför man inte ska få aga barn?"

Jag har hela tiden argumenterat för att staten skall reglera det som orsakar barn stort lidande. Så att omskära eller kapa öronsnibbarna skall vara straffbart, om det gör detta. Lagen om misshandel borde räcka för detta. Även aga faller under lagen om misshandel.

Kristian G,

"Värderealism" var med lite glimt i ögat, så lite att det inte syntes ;) . (Läste det som om vad som är etiskt rätt skulle vara annorlunda om Nazisterna vunnit.)

Jag håller med om att vårt kroppar är bra som det skapats, men detta är ingen grund för förbjuda t.ex. skönhetsingrepp.

Kristian Grönqvist sa...

Ulf

Nu tycker Du börjar segla i odefinitionens utmarker.

Skönhetsoperation...? Vad är det. Är det OK att operera in harmynthet om man råkar tycka det är vackert, utan barnets tillstånd.

Är det OK att bryta barns ben, eftersom de då i vissa länder lyckas bättre som tiggare...?

Är det OK att operera bort snoppen på en gosse, för att man tycker flickor är vackrare...

Hela din argumentation bygger nu sandslott på lösan sand. Ett par argumentationsbyten till och jag kan blåsa omkull Dig...

Kristian Grönqvist sa...

Ulf

Vi är nog troligen många vid det här laget som undrar vilken agenda Du egentligen har. Det har klargjorts på ett alldeles utmärkt vis redan vad som gäller i den här frågan, men Du envisas med att spjärna emot, utan att ge en riktig motivering. Antingen är man för manipulation av barn eller så är man inte det. Hur i hela friden kan du tro att det finns ett tredje alternativ som tillåter bäggedera. Vem bestämmer då vilka barn som skall manipuleras?

Jag försökte verkligen hålla mig undan från den här ickedebatten egentligen, eftersom den är så otroligt löjlig och strider mot allt logiskt och sunt tänkande, men Du väckte faktiskt mitt intresse för just Dig.

Ulf Gustafsson sa...

Kristian G,

Man ska nog inte lämna dig ensam med dina egna tankar, de verkar lätt gå i spinn. ;)

Det var du som tog upp:
"Allehanda modifieringar är sk moderelaterade, tvingade eller gruppmarkerande symboler. ...
Som tex tatueringar"

Jag sammanfattade dina verbala utsvävningar med skönhetsingrepp.

Men nu hoppat i med hull och hår, kan du berätta varför det inte räcker med att reglera skadliga omskärningar med misshandelslagen, utan en specifik lag behövs.

Ulf Gustafsson sa...

"Det luktar 1930-tal om den artikel som publicerades i DN idag! Jag kan bara djupt beklaga mina judiska och muslimska vänner!"

Det krävs en biskop för att formulera de lumpnaste svaren på den aktuella debattartikeln:
http://blogg.svenskakyrkan.se/akebonnier/2011/11/18/det-luktar-1930-tal/

Lennart W sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Lennart W sa...

Kristian G skriver:
"Som att Lennart inte har en aning om att BB stämmer."
Big Bang har en minst lika stark vetenskaplig ställning idag som evolutionsteorin. Men du kanske inte har en aning om den stämmer heller?
Undrar om dina kompisar här har det?

Till Ulf G skriver du:
"Det har klargjorts på ett alldeles utmärkt vis redan vad som gäller i den här frågan, men Du envisas med att spjärna emot..."
Eh.. va??

OK. Man får väl ta det med humor. *fniss* :-)

Patrik Lindenfors sa...

Lennart,
Tack för självmodereringen. Jag förstår din frustration.

Patrik Lindenfors sa...

Aqurette har källkollat studien jag länkade till tidigare: http://aqurette.com/journal/2011/07/study-links-circumci.html

Kristian Grönqvist sa...

Ulf

Det finns en berömd gravsten på autobahn, där det står över den döde.
Han hade förkörsrätt.

De ansvariga är alldeles uppenbart nog straffade på något sätt, men huvudpersonen dog.

På samma sätt resonerar jag krig din kommentar:

Om föräldrar utmärker sitt barn på ett sätt som gör att det får lida eller plikta med sitt eget liv i framtiden, så är det inte föräldrarnas fel utan trakasserarnas....?
Och hur hjälper det pojken?

Ulf Gustafsson sa...

Det börjar kanske bli dags att lämna detta ämne för denna gång, men lite information blir det:

Nyhetsmorgon hade en debatt mellan Hans Rosling och Gunnar Göthberg.

Jag har idag varit på Humanismens dag och lyssant på en debatt mellan Gunnar Göthberg och Bengt Björkstén.

Björkstén är finlandssvensk, jude, medlem i Humanisterna och är emot ett förbud mot omskärning. (Skönt för mig att det finns en medlem i förbundet som har mer extrema åsikter än jag i denna fråga.)

Jag filmade lite från frågestunden, med dåligt ljud (Bergstén till vänster):
a. http://bambuser.com/channel/ulfgg/broadcast/2143896
b. http://bambuser.com/channel/ulfgg/broadcast/2143950

Gunnar Lindholm sa...

Roslings argument är intressant men om man drar det längre så finns det ju ganska mycket man kan göra för att hindra "oönskade effekter" (hur nu det ska definieras). Vad ska vara tillåtet? Jag tycker det är en jätteintressant generell fråga!


Ulf,
Det är ett positivt sundhetstecken att föreningen har medlemmar med så olika uppfattningar!

Nils sa...

Roslings argument är snarare egendomligt än intressant.

Om hindra hiv-spridningen är ett skäl för omskärelse borde väl i så fall alla gossebarn omskäras.

Eller antas judar och muslimer vara särskilt promiskuösa?

Björn Bäckström sa...

"Fråga Doktorn" i kväll 1815 har ett inslag av förhuden. Ska bli intresant att sem on det finns medicinsk motivering av stympning...

matbir sa...

Hej I flera kommentarer menas det på att förhuden är så betydelselös att föräldrarnas intresse att forma sitt barn går före. Förhudsamputation som religiös företeelse jämförs till och med med dopet och det kan man ju göra.
Men där är en uppenbar skillnad mellan dopet och den religiösa förhudsamputationen, då ju en bit av barnets kropp skärs bort för att visa att man för barnets räkning upprättat ett förbund med gud.
Förhuden, den bit av penisen som skärs bort har ett flertal funktioner. Den håller ollonets slemhinna fuktig så att slemhinnan behåller sin funktion. Jämför ögats slemhinna och ögonlocket.
Förhuden minskar friktionen vis samlag och onani mellan penis och slidas slemhinna eller handen. Därmed minskar risken för smärtsamma samlag, både hos kvinnan och mannen. Och sist men inte minst ger förhuden sexuell njutning genom en stor mängd med särskilda nervändar känsliga för lätt beröring, Meissners karpuskler. Att det är som jag beskriver är oomkullrunkerliga vetenskapliga fakta, som verifieras av mina egen erfarenhet av min förhud under 72 år.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se