24 nov. 2011

Debatt om religiösa friskolor på Newsmill


Dags för en ny runda i debatten om de religiösa friskolorna. Peter Illi har skrivit en läsvärd artikel på Newsmill om ämnet: Egoistiska föräldrar sätter barn i religiösa friskolor. Läs även hans artikel i senaste SANS.

26 kommentarer:

Acreator sa...

Apropå segregerande skolmiljöer...

Gunnar Lindholm sa...

Mmm, stängda och allt för homogena skolmiljöer tror jag inte är bra i långa loppet.

Har du någon kommentar till det Peter Illi skriver?

Acreator sa...

Vill Humanisterna förbjuda Lundsberg och Sigtuna? Verkar vara mera angeläget än Livets ords skolor, och judarnas...om det är segrergering och missförhållanden vi talar om. (Men det vet vi ju att det handlar om nåt annat egentligen...)

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14004357.ab

Ulf Gustafsson sa...

Acreator,

Jag anser vi inte i vår gemensamt finsnsierade ubildning skall ha konfensionella inslag i och i samband med undervisningen.

Lundsberg och Sigtuna verkar ha andra problem, bryter de mot skollagen så skall de inte finansieras av gemensamma medel heller.

Sedan vill jag inte ha något fritt skolval innan gymnasiet, då de segrergerar samhället.

Sedan måste det ställa högre krav på friskolor generellt, bl.a. måste de garantera en utbildningsplats åt de elever de antar under hela utbildningstiden (om skolan går i konkurs eller "stängs" av skolinspektionen).

Acreator sa...

Är politiska inslag OK? Skolval? Är nykterhet OK, IOGT? Feminism? Liberalism? Etnicitet?

Jag tror det blir problem här...dra gränser. F.ö. så är undervisning en sak och själva ramen en annan. På sjukhusen i Spanien går läkarna i mässan i sjukhuskapellet, sedan går det till jobbet. Så funkar de katolska skolorna här!

Ulf Gustafsson sa...

Nu är en av skolans uppgifter att utbilda eleverna i demokrati, då är information om olika politiska ideologier och skolval viktiga delar i detta.

När politiska partier är i skolan, så måste detta göras så att alla partier får samma möjligheter och partimöten i och i samband med undervisningen är fel.

Detta kan helt likställas med hur livsåskådningar skall behandlas. Skolan skall utbilda på "religions"-kunskapen och när livsåskådningsorganisationer är i skolan skall alla likabehandlas.

Inga svåra gränsdragningar, vad jag kan se.

Acreator sa...

Lite yoga före lunch, är det OK? Lucia på dagis?

Acreator sa...

Ta in elever på idrottsmeriter? Fysisk förmåga? Språk? Konstnärlighet? Musikalitet? Förmågenhet? Egoistiska föräldrar - finns de inte i dessa sammanhang?

Ulf Gustafsson sa...

Acreator,

jag tycker skolan och förskolan kan ha lite traditioner med religiös anstrykning, bara många olika kulturer får möjlighet att visa upp sig.

Jag gillar inte heller speciella idrottsinriktningar eller andra specialiserade skolor, innan gymnasiet.

(Egoistiska föräldrar skall hållas kort ;-) )

Patrik Lindenfors sa...

Det är en vansinnig skillnad att sortera elever på grundval av egna förmågor och på föräldrarnas politiska åsikter.

Förlåt, föräldrarnas religiösa åsikter ska det förstås vara.

Acreator sa...

PL: "Förlåt, föräldrarnas religiösa åsikter ska det förstås vara."


Alla konfessionellt ägda skolor har öppen intagning. Alltså ingen sållning på grundval av religion. Visste ni inte detta? Detr är lag på det:

"3. skolan står öppen för alla barn som enligt denna lag har rätt till utbildning inom motsvarande skolform i det offentliga skolväsendet, med undantag för sådana barn vilkas mottagande skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för skolan," Skollag1985:1100, 9 kap 2§.

Som bekant så kan föräldrar idag välja skola, detta var inte fallet tidigare. Så en föräldrasortering blir det ju hur man än vänder på saken. Men alla skolor ska vara öppna för alla.

Så föll det argumentet bort mot de skolor som drivs av kyrkor, samfund, församlingar..såsom de kristna skolorna, de judiska och muslimska, men där undervisningen är underkastad samma krav som de offentliga skolorna:

2 § En fristående skola, vars utbildning ger kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som grundskolan, särskolan respektive specialskolan skall förmedla, skall godkännas, om
1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet," Skollagen 9 kap 2§

Låt oss hoppas för alltid.

Patrik Lindenfors sa...

Det var inte skolornas sållning av föräldrarnas religion jag talade om (förstås - det här vet du mycket väl). Det är föräldrarna som väljer skola utifrån sin religion.

Utom i några undantagsfall, som jag till exempel som hamnade i katolsk skola trots protestantiska (nåja) föräldrar. För mig var det berikande eftersom jag hamnade i en annan kontext än den jag föddes i. Vilket är hela poängen med neutrala skolor - att alla ska få den möjligheten att berikas av att möta människor av olika livsåskådningar.

Acreator sa...

Det är föräldrarna som väljer skola utifrån sin religion.

Jag förstår inte problemet. Vi har konstaterat att 1. skolorna inte får selktera elever utifrån religion (men tydligen utifrån färdigheter på fotbollsplanen)
2. undervisningen står under skolinspektionens övervakning, den ska följa samma kursplaner och svara upp "mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,"

3. föräldrarna väljer skola

Nå, då finns ju föräldravalet där iallafall, på vilken grund det än må vara. Skolans status, är det bättre? Rätt område? Rätt lärare? Bättre rykte?

Varför slå mot de troende hela tiden - nu också mot barnen?

Patrik Lindenfors sa...

Acreator,
Den dagen skolor börjar sortera utifrån föräldrarnas fotbollsfärdigheter så lovar jag att kritisera det också.

Barn har ingen religion. Barn kan däremot ha talanger, färdigheter, speciella problem, eller andra hänsynskrävande egenskaper. Religion är något man skaffar sig under uppväxten, till exempel i söndagsskolan, om föräldrarna vill det.

Men då bör det vara ett informerat val. Varför är du så mån om att valet ska vara oinformerat?

Acreator sa...

Hört talas om dopet? Om judarnas religion, ärvs på mödernet? Om islam, räcker att en förälder är muslim, så räknas barnet vara muslim?

Så ÄR det. Kanske det finns de som vill ändra på detta. Blir inte enkelt. Att inse sakernas tillstånd är ju en nödvändig början i så fall.

Patrik Lindenfors sa...

Allt det du nämner är föräldrars försök att stämpla religionstillhörighet på sina barn. Det är Humanisterna emot, som du kanske ha märkt. Religion är någon man bör få välja själv. Eller välja bort.

Erik M sa...

Acreator,

"Hört talas om dopet? Om judarnas religion, ärvs på mödernet? Om islam, räcker att en förälder är muslim, så räknas barnet vara muslim.? Så ÄR det. Kanske det finns de som vill ändra på detta. Blir inte enkelt. Att inse sakernas tillstånd är ju en nödvändig början i så fall."

Så... vad händer om en troende judisk kvinna får barn med en muslimsk man och någon tredje part därefter döper barnet utan föräldrarnas tillåtelse (något som bla hände i fallet Edgardo Levi Mortara)?

Om det bara ÄR så att man får sin religion enligt regler som bestäms av alla religionernas företrädare, betyder det att barnet blir både judiskt, kristet och muslimt samtidigt? Och vad händer om barnet i tidig ålder börjar tro på Krishna? Blir det i så fall någon slags hinduisk kristen judisk muslim?

Och här trodde jag att religion hade att göra med individens tro...

Acreator sa...

Allt det du nämner är föräldrars försök att stämpla religionstillhörighet på sina barn. Det är Humanisterna emot, som du kanske ha märkt. "

Föräldrarnas rätt att fostra sina barn, välja deras skola och utbildning, och barnets rätt att få fostran av sina föräldrar är en av de mänskliga rättigheter som vår lagstiftande myndighet har ratificerat. Visste ni inte det, ni som talar så mycket om mänskliga rättigheter? När man blir myndig kan man göra vad man vill, men innan dess ska ju allt undertecknas av målsman, som är den ansvarige, barnets "gode man".

Patrik Lindenfors sa...

Vi är inte emot söndagsskolor eller koranskolor, så det är inga problem. Det vi vill är bara att ge barnen en frizon i den allmänna skolan. Läroplanen är nämligen en statlig angelägenhet för att tillgodose alla barns utbildning (fast du kanske inte gillar det heller?). I allas lika rätt till bra utbildning borde det ingå att alla får chans att träffa på olika livsåskådningar.

Vad föräldrar väljer att ge sina barn för utbildning utanför skoltid har ingen med att göra.

Acreator sa...

Och här trodde jag att religion hade att göra med individens tro...

Ja, men tillhörigheten får man genom föräldrarnas tro. Sedan växer man in i denna tro, eller kanske lämnar den. Inte ovanligt i tonåren. Men de flesta brukar komma tillbaka.

Om tron hos föräldrarna är olika? Då handlar det om vad som händer barnet, om det blir döpt, om det genomgår den muslimska seden, om det omskärs...jag vet faktikt inte allt detta, det är ganska ovanligt, men det brukar ju handla om vem av föräldrarna som är mest aktiv.

Jag blir faktiskt förvånad att ni, som är så engagerade i religionsfrågor inte har koll på sådant. Ta reda på lite, för sjutton! Ring en mufti, en rabbi en katolsk präst! Det skulle bespara er mycket tid - och mig också!

Acreator sa...

"I allas lika rätt till bra utbildning borde det ingå att alla får chans att träffa på olika livsåskådningar."

Talar vi Lundsberg nu?

Risken att INTE träffa på olika livsåskådningar, är den stor i vårt samhälle? Apropå sannolikheter...

Kanske i en helsvensk skola i Ytterhogdal. Men förresten, inte ens där.

Patrik Lindenfors sa...

Acreator,
Vi kan mer om religion än du. Det är därför vi inte avfärdar exempelvis hinduismen lika lättvinnligt som du gör.

Jag tycker det är intressant att du försvarar religiösa friskolor med argumentet "Men det finns ju andra dåliga skolor." Ja det gör det, men det är väl inget bra argument?

Acreator sa...

"vi inte avfärdar exempelvis hinduismen lika lättvinnligt som du gör."

Har jag väl aldrig gjort. Tvärtom har jag sagt att jag uttalar mig inte om andras tro (till skillnad från vissa andra....). Jag tror att Kristus kom med sanningen, och då vore det väl falskt av mig säga att Vishnu och Shiva kom med sanningen, fast de motsäger varandra. Eller hur tänker du, ska man ha flera religioner, på en gång? Olika sanningar? Fattar noll...

Har inte försvarat religiösa friskolor så. Men kritiken mot dem är obsolet (segregering, berövar barnen mångfald) när man läser om de präktigaste skolornas supersegregering! Om det finns friskolor som används som renodlade bibel- eller koranskolor ska ju myndigheterna ingripa. Men det är case-to-case och varför ska man då stänga alla seriösa skolor bara för att man har ett kapell i skolan eller inte ens det; att ägaren är ett kristet samfund istället för ett affärsdrivande företag?

Jag gick själv i en medelklasskola i ett välmående område, snacka om segregering! Förstod man vid första utlandsresan...

Erik M sa...

Acreator,

"Tvärtom har jag sagt att jag uttalar mig inte om andras tro (till skillnad från vissa andra....). Jag tror att Kristus kom med sanningen, och då vore det väl falskt av mig säga att Vishnu och Shiva kom med sanningen, fast de motsäger varandra. Eller hur tänker du, ska man ha flera religioner, på en gång? Olika sanningar? Fattar noll..."

Så, du uttalar dig till skillnad från vissa andra inte om andras tro. Du bara anser att de är osanna. Och det är alltså inte att uttala sig om dem?

Fattar noll...

Acreator sa...

Spela inte dum; man kan inte vara kristen och hindu samtidigt, inte säga att både Jesus och Mohammed framförde Guds ord. Det går inte ihop. Ett är inte två.

En troende jude skulle aldrig erkänna att Jesus är Messias, en troende muslim skulle aldrig erkänna att uppenbarelsen avslutades med den siste apostelns död. En ateist kan inte säga; jag tror inte Gud finns, han är ju så elak (iofs har jag läst sådant här...).

Detta är en konsekvens av vad det är man tror på helt enkelt. Fräckt? Arrogant? Inte alls! Konsekvent!

Svårt?

Daniel W sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se