15 nov. 2011

Frihet i Tunisien – men inte för ogifta mödrar

Nyligen har det kommit många glädjande budskap om frihet och demokrati från Tunisien. Patriarkala strukturer ska ut och jämställdhet ska in. Men ett undantag har nu förts fram: Ensamstående mödrar med utomäktenskapliga barn – de är syndare utan rätt att existera!

Uttalande gjordes nyligen av en taleskvinna för Ennahda, partiet som vann det första fria valet i Tunisien. Uttalandet tar trovärdigheten ur frihetsbudskapet då det omänskliga förtrycket av ensamstående mödrar, samt deras barn, får aktivt stöd från styrande politiker.

Ur ett humanistiskt perspektiv är detta en mycket oroväckande utveckling och den ”arabiska våren” riskerar att bli en kall vinter.

I Marocko stödjer Humanisterna en organisation som hjälper drabbade mödrar och barn. På Oum El Banine i Agadir får de skydd samt hjälp att föda, utbilda sig och skapa egna liv. Barnen får under tiden en säker plats på förskola, man skiljer inte mödrar och barn åt. Dessutom pågår ett starkt socialt arbete för acceptans och återförening bland fäder och familjer. Glädjande nog sker allt fler återföreningar.

Humanisterna vill ge sitt helhjärtade stöd till mänskliga rättigheter även för ensamstående mödrar och barn vars tradition jagar havande på flykt mot undergång.

Vi vill gärna stödja liknande organisationer som Oum El Banine även i Tunisien, men har ännu inte kunnat finna några. Den som har kunskap uppmanas att kontakta oss. Humanisternas grundsyn är att kvinnor har samma värde som män och att barn är bägge föräldrarnas ansvar.

Hjälp oss skydda ensamstående mödrar och deras barn, även i Tunisien!

9 kommentarer:

Kristian Grönqvist sa...

Visst kan man som äldre tycka att ensamma mödrar är ovanligt korkade, antingen de har valt fel man att para sig med, eller att de inte insett hur viktiga barn är, varför man bör planera deras ankomst, eller att de bara utsätter sig för risken att bli gravida vid fel tillfälle, men när man väl står vid fait accompli, så är det medmänniskornas ansvar också att se till att ingendera far illa. Olika religioner har på konstgjorda vis försökt styra upp sina samhällen, vissa mycket radikalt, vissa mindre radikalt, men i vårt moderna samhälle når vi förhoppningsvis metoder, som leder till begränsning utan nöd, eftersom nativiteten fortfarande är för stor.

Z sa...

Kristian

Problemet med resonemanget om 'ovanligt korkade', är att fädernas korkad-het glöms bort, fastän de är lika mycket föräldrar till barnen som dessa mödrar är, och har alltså lika stort ansvar för sina handlingar.


/Cecilia

Lennart W sa...

Är det här en förändring till det sämre eller "bara" en lika dålig ordning som förut? Spelar nog ändå en viss roll tycker jag i hur man ska bedöma det.

Gunnar Lindholm sa...

Finns det någon källa till uttalandet? Komplettera gärna med det i inlägget.

Oavsett om det var värre eller bättre innan så tycker jag det är illa.
Ska man beröma några som fortsätter kränka MR för grupp A bara för att de slutat kränka MR för grupp B?
Den behandling som ogfita mödrar utsätts för enligt de berättelser jag hört från Oum el Banine så är det inte mycket att hurra för.

Men visst, ju färre grupper som diskrimineras, ju snabbare kanske de sista grupperna slipper diskrimineras? Demokrati kan väl enbart skynda på den utvecklingen men är ingen garanti för det.

Per Ewert sa...

Utan att känna till organisationen och dess agenda så framstår det här som ett väldigt välkommet initiativ.

För jag hoppas att vi på båda sidor kan vara överens om att det faktiskt är klart bättre att en mor får stöd att inte abortera ett oplanerat barn, även om det kommit till utanför en fast relation? Och att stödet sätts in så att hon får möjlighet att istället föda och ta hand om barnet, även om den frånvarande fadern har stuckit ifrån sitt ansvar?

Gunnar Lindholm sa...

Per Ewert,
För jag hoppas att vi på båda sidor kan vara överens om att det faktiskt är klart bättre att en mor får stöd att inte abortera ett oplanerat barn, även om det kommit till utanför en fast relation?

Nej.

Det handlar om är att behandla ogifta kvinnor som blir gravida eller föder barn oavsett anledning med medmänsklighet. Inte kasta ut dem på gatan. De borde ges allt stöd, även stöd i form av abort.

De med moralpekpinnar borde leta upp de män som är inblandade och sätta dem i fängelse för våldtäkt eller avkräva underhåll.

Skulle vi komma överens om något så vore det väl bättre att börja med att vara överens om betydelsen av sexualupplysning och flitigare använding av preventivmedel?

Per Ewert sa...

Eller vad sägs om: betydelsen av fäder som fullt ut tar ansvar för det barn man avlat, så att både kvinna och barn kan få leva i trygghet, omsorg och kärlek?

Patrik Lindenfors sa...

Vad sägs om "betydelsen av föräldrar som fullt ut tar ansvar för de barn sim föds, så att både föräldrar och barn kan få leva i trygghet, omsorg och kärlek?"

Svante sa...

Som Gunnar skriver så skulle jag också vilja ha en källa till uttalandet, taleskvinnans namn t.ex.. Finns det länkar så antar jag att de i första hand är skrivna på arabiska eller franska, men det borde kunna finnas trovärdiga översättningar till engelska eller svenska.

Om det ligger det minsta sanning i det (vilket jag inte tvivlar på) så är det mycket illa, oavsett läget i Tunisien tidigare. Men vad jag förstått så var Tunisien tidigare visserligen en diktatur, men utan särskilt stark religiositet. Synd bara att man inte kan behålla och förstärka det goda (den relativt starka sekularismen) samtidigt som man inför demokrati. Skulle vara intressant att se hur partiet Ennahdas representanter i övrigt ställer sig till taleskvinnans uttalande, om det fördöms, bekräftas eller inte kommenteras. Kanske uttalandet är en testballong?

Helt groteskt att ogifta mödrar med barn verkar vara det värsta som taleskvinnan kan komma på, har dessa kvinnor det inte svårt nog ändå? Jag tar för givet att taleskvinnan och Ennahda vill motverka att ogifta kvinnor blir mödrar genom att främja sexualundervisning, preventivmedel och lagliga säkra aborter.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se