25 nov. 2011

Gud skapade jorden på sex dagar

På den sjunde dagen vilade han.

Vänta nu, vilade? Blev Gud trött av ansträngningen?
36 kommentarer:

Ulf Gustafsson sa...

Hur långtid tog de 6 dagarna i mänskliga år? 13 miljarder kanske, säger någon.
Då vilar alltså Gud i drygt 2 miljarder år nu. Det kan man kalla lång semester, okontaktbar på okänd ort.

wimvdb sa...

Det visar också att man på den tiden inte tänkte på Jahve som ett tidlöst väsen som står utanför rumtiden.

Lennart W sa...

Ulf G: Det är något som inte stämmer med din kronologi. Big Bang (varde ljus?) hände för 13700 miljoner år (enl. analys av WMAP data) tills de första Homo Sapiens (Adam & Eva?) för 0.2 miljoner år sen.. Du överskattar längden på Guds semester med en faktor på minst 10000.

Patrik N sa...

Lennart,

Oavsett hur länge han måste vila, tror du att han blev trött av ansträngningen och vilka slutsatser kan man i så fall dra om honom?

Om han finns.

Eller fanns.

Ulf Gustafsson sa...

Lennart W,

Det är något fel på kronologin i Bibelns skapelseberättelse, speciellt dag 4.

Hur tänkte du när du säger att jag räknat fel?

Lennart W sa...

Ulf G: Jag kanske bara missförstod dig, så jag frågar istället: Hur kom du fram till "drygt 2 miljarder år nu"? Jag undrar verkligen, så svara gärna bara så rakt det går.

Ulf Gustafsson sa...

Lennart W,

Tänkte att hela skapelsen, big bang till människan tog 13 miljarder år, vilket bibeln beskriver som 6 dagar. En "skapelse dag" blir då 13/6=2,2 miljarder år.

Kristian Grönqvist sa...

Jag vet inte hur andra räknar men om man räknar sex dagar skapelse och en vilodag och den totala åldern är 13-14 miljarder år så är vilodagen värd ungefär 2 miljarder år...?
Eller har andra haft annan matematik under fysikstudierna...?

Stig sa...

@ Ulf Gustafsson
De som skrivit detta hittepå har nog menat 6 reella dagar. Ingen omräkning där inte.

Kristian Grönqvist sa...

Ulf

Förlåt upprepningen, det var inte meningen, men visar dock på viss samstämmighet mellan finsk och svensk matematik...

Lennart W sa...

Ulf G: tack, då förstår jag hur du tänkte. Du antar att det finns en relation (linjär dessutom) mellan tidsmåtten, vilket nog inte alls är självklart. Inte om Skaparen är utanför den rumtid (inkl. innehåll) som Han skapar.

PerP sa...

Bibeln talar också om Guds händer, ansikte, rygg, mm. Ska vi tolka detta som att bibeln lär ut att Gud har kroppsdelar? Nej, självfallet inte. Samma med att han vilade på den sjunde dagen. Det är bildspråk. Det går att diskutera huruvida dagarna i skapelseberättelsen är 24-timmarsdygn eller inte men ingen tror att Gud vilade på sjunde dagen för att han var trött. Vilandet har en annan betydelse.

Marie sa...

Nu är jag inte så bibelsprängd men är inte "en dag" detsamma som tusen år för gud, enligt samma bok? Lite trötthet kan man då ha förståelse för.

Daniel Dunér sa...

PerP, varför är det så självklart Bibeln inte bokstavligt beskriver att Jahve har en fysisk gestalt? Det passar bra med många gudaföreställningar från den tiden och det överensstämmer med idén om människan som skapad i Jahves avbild.

Kristian sa...

Fast hur kan det egentligen bli morgon och afton alls när sol, måne och stjärnor inte skapas förrän på fjärde dagen? Och det däringa fästet som himlen har, var sitter det någonstans? Kan ingen förklara det...?

Kanske gjorde Gud ett uppehåll på sjunde dagen för att han var sur och missnöjd? Jag menar, uppenbarligen tog han ju kål på alla växter, människor och andra djur för att sedan skapa nya av jord i kapitel två. Att döma av 2:5 lät han allihopa torka ihjäl.

Eller också kanske det var någon annan som tog kål på dem när Gud låg och sov, så det var därför han fick skapa dem en gång till.

Ulf Gustafsson sa...

Men vänta nu, ... om tidsskalan kan vara relativ, icke-linjär eller läsas metaforiskt, vad säger att allt annat i skapelseberättelsen betyder det som står i texten.

"2Något stället var kanske öde och tom, någon fördjupning täcktes av dunkel och en fläkt fanns kanske svepte fram över en kemiskförening.
3En möjlighet är att något hände så att det kan uppfattas som ett godtyckligt uttalande likt: "En sak, bli till!" Och saken blev till.
4Någon eller inte någon såg att saken hade värde, och det skilde saken från dess motsats.
5Något kallade saken för en synomym, och motsatsen kallade det för dess synonym. Tiden gick och gick. Det var den första tidsenheten."

Patrik N sa...

PerP,

Du menar att vilandet har en annan betydelse än att Gud blev trött. Vilken betydelse har vilandet då egentligen?

Patrik N sa...

Lennart,

Vilken tidsskala utgick du ifrån när du bedömde att Ulf räknat bort sig med en faktor på omkring 10000?

Lennart W sa...

Patrin N: Jag trodde att Ulf G menade att de 2 miljarderna viloåren redan var klara (om inte annat för att det står att Gud vilade på den sjunde dagen, som om det redan var klart), vilket ju inte går att få ihop alls med de ca 200 000 år som Homo Sapiens funnits enl. fossila fynd.

Att det skulle vara en linjär tidsskala föll mig aldrig ens in. Är ett väldigt bokstavstroget sätt att tänka, även om Guds dagar skulle motsvara t.ex. våra milennier. Jag förstår inte alls dem som menar att Bibeln skulle innehålla allt som finns att säga om astrofysik, biologi osv. Vore jag Gud som skapat allt detta fantastiska skulle jag bli förbannad på såna människor, och älska dessa forskare (t.ex. Patrik L..) som utan förutfattade meningar försökte förstå hur mitt verk, dvs naturen och dess fysik osv, verkligen fungerar. Det förefaller mig som att såna människor har en mycket mer passande och ödmjuk inställning än såna som redan tror att de har allt klart för sig.

Patrik N sa...

Och oavsett hur man räknar, tror du att Gud vilade för att han var trött?

Patrik N sa...

Lennart,

"Vore jag Gud som skapat allt detta fantastiska skulle jag bli förbannad på såna människor, och älska dessa forskare (t.ex. Patrik L..) som utan förutfattade meningar försökte förstå hur mitt verk, dvs naturen och dess fysik osv, verkligen fungerar. Det förefaller mig som att såna människor har en mycket mer passande och ödmjuk inställning än såna som redan tror att de har allt klart för sig."

Du är väl disputerad forskare i fysik va?

Lennart W sa...

Patrik N:
1. Frågar du om min tro för att dölja att du egentligen inte har någon aning om vad humanism är och vad den ska vara bra för? Det här är Humanisbloggen, inte LennartW-bloggen. Vad tror Humanisterna PÅ?
2. Ja. Och?

Patrik N sa...

1) Jag är såklart nyfiken på hur du tänker kring min fråga i ämnet för bloggposten ("Blev Gud trött av ansträngningen?"). Jag är mer intresserad av det än hur du räknar och vilka tidsskalor du använder. Men jag kan förstås inte tvinga dig att dela med dig av dina tankar. Du har ju passat på tre raka frågor om hur du ser på Guds eventuella trötthet nu. Jag gissar att du fortsätter att passa. Att diskutera livsåskådningsfrågor (t.ex. hur man inom kristendomen ser på Guds eventuella svagheter) kräver mod. Och ja, jag vet att du hellre vill se andra inriktningar på bloggposterna än sådana som kan ses som religionskritik.

2) Kanske du tänker att du om du vore Gud skulle älska ödmjuka forskare just för att du är en sådan? Det var bara en reflektion på din kommentar.

Lennart W sa...

1. Det går alldeles utmärkt att diskutera vad man vill utan att blanda in sina egna ställningstaganden. Vet du vad akademisk distans är? Dvs man kan tala OM olika idéer och deras meriter resp. nackdelar.
2. Eller också kanske jag lever som jag lär. Vad kom först, hönan eller ägget? Hur som, se punkt 1.

Patrik N sa...

Att tala livsåskådningsfrågor med akademisk distans och utan att någonsin göra egna ställningstaganden. Går det?

Marie sa...

Vad menar du Patrik N?

Inlägget var väl meningen att vara provokativt skojigt? Frågan var väl ändå retorisk?

Eller menar du på fullt allvar att du vill ha ett seriöst svar på varför gud var trött? Eller menar du att du vill ha ett seriöst svar på frågan av just Lennart W?

Varför frågar du inte Acreator eller någon annan bokstavstrogen, om det nu var så att det var ett konkret, seriöst svar du var ute efter?

Det är inte så att du har en helt annan agenda?

Marie sa...

Patrik N

"Att tala livsåskådningsfrågor med akademisk distans och utan att någonsin göra egna ställningstaganden. Går det?"

Hur kommer du till slutsatsen att någon (Lennart W) inte har gjort egna ställningstaganden? Därför att han anser det inte vara relevant att blanda in i diskussionen? Därför att du inte kan läsa genom raderna? Därför att han anser det vara slöseri med tid att redovisa dem här?

Patrik N sa...

Marie,

Det var många frågor på en gång. Jag anar en irritation hos dig. Jag förstår inte riktigt varifrån den kommer men jag ska besvara dina frågor så tydligt och klart som jag kan. Jag tar dem en och en.

"Vad menar du Patrik N?
Inlägget var väl meningen att vara provokativt skojigt? Frågan var väl ändå retorisk?"
Absolut var det så. Det finns dock en djupare underliggande antydan i frågan. Den antyder att Gud, till skillnad från vad som normalt påstås om honom, inte är fullkomlig. Som jag ser det är detta en rätt allvarlig motsägelse som är värd att diskutera.

"Eller menar du på fullt allvar att du vill ha ett seriöst svar på varför gud var trött?"
Var och en får välja att ta det på skoj eller att diskutera Guds eventuella ofullkomlighet. Jag tycker själv att ofullkomligheten är det mest intressanta. PerP var också inne på det spåret.

"Eller menar du att du vill ha ett seriöst svar på frågan av just Lennart W?"
Jag ser gärna seriösa (eller oseriösa) uppfattningar från vem som helst. Gärna från Lennart också, han är i många stycken en klok man.

"Varför frågar du inte Acreator eller någon annan bokstavstrogen, om det nu var så att det var ett konkret, seriöst svar du var ute efter?"
Om Acreator kommer in i diskussionen så vore det också intressant. Absolut.

"Det är inte så att du har en helt annan agenda?"
Jag tror inte det. Vilken skulle det vara?

"Hur kommer du till slutsatsen att någon (Lennart W) inte har gjort egna ställningstaganden? Därför att han anser det inte vara relevant att blanda in i diskussionen? Därför att du inte kan läsa genom raderna? Därför att han anser det vara slöseri med tid att redovisa dem här?"
Vad läser du mellan raderna som jag inte kan läsa? Jag har inte läst att Lennart skulle anse att personliga ställningstaganden inte är relevanta i diskussionen eller att det skulle vara slöseri med tid att redovisa dem här. Jag har däremot läst att Lennart menar att man kan diskutera vad som helst utan att blanda in personliga ställningstaganden:

"Det går alldeles utmärkt att diskutera vad man vill utan att blanda in sina egna ställningstaganden."

Själv är jag tveksam till att man kan diskutera livsåskådningsfrågor utan att göra egna ställningstaganden men jag kan förstås ha fel. Man kanske kan göra det med akademisk distans.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor och att du får en fortsatt bra dag Marie.

Daniel W sa...

Lennart,
Hur kan du säga att forskare generellt och Patrik L specifikt saknar förutfattade meningar? Det påståendet är en rejäl kränkning av oss som försöker konfrontera förutfattade meningar.

Jag vill påstå att kunskap är omöjligt utan förutfattade meningar. Därför är förutfattade meningar en nödvändighet, men de måste därför också kunna kritiseras.

Att kreationisten har vissa förutfattade meningar är i sig inget problem. Däremot ska hans förutfattade meningar kritiseras, precis som allt annat ska kritiseras.

Du verkar tro att det finns en (naturalistisk) filosofi som inte ens kan kritiseras. Därför är du min fiende.

Anders Bergdahl sa...

Håller faktiskt med Daniel (men vi behöver inte kalla någon "fiende" tycker jag".)
DE förutfattade meningar vi alla har är nödvändiga för kunskapsbyggande. VI måste också inse att de ibland bara är just förutfattade meningar och en vetenskapsman måste också i sitt yrke försöka synliggöra och problematisera sina förutfattade meningar, de myter man använder sig i sitt kunskapsbyggande..

Kristian Grönqvist sa...

Den senaste vinkeln om förutfattade meningar är verkligen relevant. Och intressant.
Har alltid varit.
Vi är formade av den kunskap som har råkat fastna och ännu mer av den kunskap vi råkar gilla.
Gillandet styrs i sin tur av den pedagogik som legat till grund för vår uppfattning.
Att vi skulle uppfatta allt på samma sätt, givet allt annat lika, är ju fullständigt osannolikt,med tanke på tidigare programmering.

Att vi kan ändra på uppfattning, är naturligtvis väldigt individuellt, men förutsättningen är i alla fall att de nya förklaringarna är verklighetstrognare än de tidigare.
Men ibland också mer fantastiska, spännande eller medryckande. En inte alls enkel blandning att hantera.

Lennart W sa...

Marie: Tack för din sympati.

Damiel W: Jag försökte bara sträcka ut en hand. Men visst, alla har nog någon form av förutfattade meningar och så även PL. Inom en del verksamheter försöker man dock iaf att ifrågasätta såna mer än vad andra gör, som t.ex. just forskare om hur världen fungerar. Annars tycker jag nog att jag gör så mycket jag kan för att peta hål på de förutfattade meningar som förekommer här.

Gör som du vill men du är iaf inte min fiende. Frid..

Acreator sa...

Marie:
Varför frågar du inte Acreator eller någon annan bokstavstrogen,

????Har du läst mina inlägg och kampen för att så lite kunskaper om bibelläsning här? Läsarter mm? Jag börjar tro att Humanisterna är de sista anhängarna av Sola Scriptura i detta land - alltså att "skriften= religionen men också att religionen=falsk-därför-att det-ser-man-ju-att-det-som-står-i-bibeln-inte-kan-va-sant".

Patrik Lindenfors sa...

Nej, du är inte bokstavstrogen. Du är autkoritetstroende. Hela vägen in i väggen.

Acreator sa...

...auktoritetstroende...

Om du menar Gud: Ja. Alternativet - andra människor - litar jag mindre på. Tänka sig...

Här kunde man ta avstamp till en diskussion om auktoritet och om tankens frihet - och förhållandet mellan natur, förnuft och tro. Thomas behandlade detta ingående. han var envis motståndare till name-droppings och han hjälpte motståndarna med argument mot sina egna! Det som var främst var sanningen, om den sedan framfördes av en hedning eller motståndare eller auktoritet var underordnat. Detta gjorde att man fick sätta vakter utanför föreläsningssalarna i Paris, när han undervisade.

Utitur tamen sacra doctrina etiam ratione humana, den heliga läran går längre än det av naturen givna förnuftet, men bygger på mänskligt förnuft. Den kan aldrig gå emot det.

I själva verket är det detta tänkande som ligger till grund för dagens vetenskapliga metod, för disputationen som medel att försäkra oss om att vi förstått tankegångarna.

För mig är Thomas tänkande allt annat än auktoritetstro, det är motsatsen: En förutsättningslös prövning av gränserna för vårt vetande.

Patrik Lindenfors sa...

Acreator,
Det finns inget annat sätt att förmedla religion på än genom auktoritetstro. Hur ska jag kunna testa idén om änglar? Eller om limbo - hur gick påven tillväga när han ändrade sig? Var han där? Frågade han? Hur gör man det, jag har massor med frågor?

Religion ÄR auktoritetstro. Det är därför det är så förödande för förmedlandet att börja tala om påvens skor. Det fyller en funktion med all denna sarkasm.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se