7 nov. 2011

Humanisterna är inget trossamfund

Ännu en gång har regeringen avslagit Humanisternas ansökan om bidrag enligt lagen om stöd till trossamfund. Motiveringen är enligt Petra Kjellarson, pressekreterare hos civilminister Stefan Attefall:
Det finns två skäl som måste uppfyllas för att få statsbidrag för trossamfund. Dels måste man vara registrerad som ett trossamfund och det är inte Humanisterna. Dels måste man bedriva ett gudstjänstliv och det gör inte Humanisterna. [Dagen]
Christer Sturmark kommenterar detta:
Vi kommer att arbeta för att få samma service av staten som trossamfunden. Vi är inte främmande för att det statliga stödet till trossamfund avskaffas helt utan skulle välkomna ett sådant beslut. Men så länge stödet finns måste alla behandlas lika. Om regeringen framhärdar kommer vi att kräva en lagändring. Så att lagen om statligt stöd till trossamfund blir livsåskådningsneutral. [Dagen]
Det är uppenbart att Humanisterna inte är ett trossamfund i lagens mening ("en gemenskap för religiös verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst"), så att söka bidrag med nuvarande lag och minister är dödfött. Dock är det beklämmande att Sveriges regering är fast i tanken att religiösa samfund bidrar med något viktigt för samhället som inte också sekulära organisationer kan bidra med.

För dem som önskar att Humanisterna vore mera sparsamma med sin religionskritik vore det bra om Humanistena accepterades på lika villkor som trossamfunden. När en organisation bjuds in att samarbeta och får sitta vid samma bord, är det mindre intressant att kritisera de andra. Som det är nu är vår organisationen en outsider.

8 kommentarer:

Björn Bäckström sa...

Ulf Gustafsson skriver:

"När en organisation bjuds in att samarbeta och får sitta vid samma bord, är det mindre intressant att kritisera de andra."

För att vi då är samma kålsupare?

Vi kan alltså pacificeras med lite mutor. Är du säker på att Humanistmedlemmarna stöttar den åsikten?

Patrik Lindenfors sa...

Inte jag.

Ulf Gustafsson sa...

BBM,

Jag är säker på att många medlemmar inte stöttar den.

Uttryckte mig kanske lite slarvigt, "mindre intressant" skall läsas som känsligare eller obekvämare.

När du lär känna andra och för en dialog med dem, så resulterar detta ofta i att du sparar på öppen kritik av dem.

Björn Bäckström sa...

Ulf Gustafsson 2011-11-07 08:57

Om du befarar den minsta "complaisance" med vidskepliga åsikter genom att sitta vid statens bord sida vid sida med de religiösa borde vi hålla oss utanför.

För övrigt kan man undra vilket omdöme som har visats vid applikationerna för bidrag. Visste man inte att det krävs gudtjänstliv? Om man visste, chansade man? I båda fallen dåligt omdöme; inte ens PR vinster.

Arbeta med att ändra lagen men överge inte ateismen. Och tyst diplomati fungerar inte med troende. De är oärliga. Hit hard!

Nu lämnar jag den här tråden. Vill inte mer glädja Acreator och Lennart W modellerna med intern "bickering".

Lennart W sa...

Avsaknad av tro är inte en tro.

Avsaknad av livsåskådning är inte heller en livåskådning.

Helt rätt beslut.

Patrik Lindenfors sa...

BBM,
Det är en viktig diskussion det här, så bortse från Lennart trollande (ett bra råd sådär i största allmänhet...).

Vi ska aldrig vika oss för vidskeplighet eller förtryck i religioners namn. Den dagen vi gör det mister Humanisterna sitt existensberättigande, tycker jag. Vi ska hela tiden vara en nagel i ögat på trossamfunden. Dessa nöjer sig inte bara med statsbidrag utan tar även in kollekt och i vissa fall även medlemsavgiften via skattsedeln. Att hela tiden söka pengar belyser det här på ett för trossamfunden sällsynt irriterande sätt. Ansökningen fyller inte bara målet att få pengar.

Att nu gå över på att argumentera för att ändra lagen är dock bra, tycker jag. nu har vi sökt några gånger och fått uppmärksamhet för detta. Dags att gå vidare.

Ulf Gustafsson sa...

Jag håller med Patrik L om argumenten för att söka bidrag och förändra lagen.

Det viktiga för Humanisterna är att vara en organisation som respekteras av staten och tillfrågas i livsåskådningsfrågor, t.ex. begravningsväsendet. För att nå detta måste man välja sina frågor och hur man driver dessa. Kulturellt- och religiöst förtryck finns det gått om och detta löses inte medtyst diplomati.

BBM, jag glädjer gärna Lennart W med liute intern debatt. Han lär sig kanske något, även om han låssas vara obildbar.

Patrik Lindenfors sa...

Vanudå? Konsensus? Jag trodde det här var Humanisterna? ;-)

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se