14 nov. 2011

Humanistiska kaplaner i armén?

Apropå diskussionen om prästerna i Svenska armén, så förslog en amerikansk humanist häromdagen att man skulle införa humanistiska kaplaner (eller fältpräster, vilket nog är en rättare beteckning i det här fallet) i amerikanska armén. Varför är det här en dålig idé? Det finns två olika typer av argument. Vi kan börja med det religiösa argumentet:


Men det finns även några Humanistiska argument.

  • Människorättsargumentet: I en sekulär stat har alla rätt att utöva sin religion. Betyder det att alla har rätt att utöva sin religion på skattebetalarnas bekostnad? Nej, det följer inte. Föreställ er situationen att det i svenska armén finns en Zoroastrian. Det är inte helt osannolikt, men samtidigt är det nästan säkert väldigt ovanligt (eftersom det finns så få zoroastrianer i världen). Ska svenska armén då anställa en zoroastrisk präst till denne? Om inte, hur många personer av en viss religion måste man vara för att motivera en fältprästtjänst? Varför ska en sådan fråga - som grundade sig i ett människorättsargument - överhuvudtaget avgöras på grundval av majoritetsbeslut?
  • Sekularitetsargumentet: Svenska staten är (ska vara!) neutral i livsåskådningsfrågor.
  • Humanistargumentet: Sekulär humanism är ingen religion. Poängen är inte att vi ska kopiera allt religiösa har för sig. Poängen är att det inte verkar finnas någon yttre kraft som bestämmer hur vi ska uppföra oss, utan att vi är utlämnade till varandra - vi har ett eget ansvar för hur vi uppför oss. I ett sådant läge måste vi, om vi vill ha ett bra samhälle, följa vissa etiska grundprinciper. Se på konsekvenserna av ditt och andras handlande och agera för att minimera lidandet i världen. Till exempel. Eller, låt bli att göra illa andra medvetna varelser. Eller, hjälp dina medmänniskor i nöd. Det finns många bra etiska principer - vad som är bäst är en ständig diskussionsfråga och bör så vara. Men i inget läge ska vi kopiera dåliga lösningar från primitivare livsåskådningar. Humanistiska fältpräster är en sådan dålig idé. Fältpräster i allmänhet är en dålig idé. Soldater som mår psykiskt dåligt behöver professionell psykologisk hjälp.
  • Ni har säkert fler motargument.

15 kommentarer:

Björn Bäckström sa...

Som organisation är vi Humanister lite inkonsekventa...

I fråga om statsbidrag för vår "livsåskådningsorganisation" vill vi ändra lagen så vi kan bli delaktiga till bidrag jämsides med trossamfunden.

Som "livsåskådningsorganisation" borde vi i samma anda finnas på plats i krigsmakten att trösta en hedning med samvetsförebråelser, på samma villkor som prällarna, avlönade av staten.

Den enda hederliga och logiska hållningen vore att säga nej till båda sakerna. Bort med statsbidrag till både religiösa och sekulara organisationer för livsåskådningsfrågor och bort med all skattefinansierad "själasörjning" -religiös eller sekulär från vapenslagen.

"Neutrala" psykologer och läkare ska ta hand om psykiska problem i alla delar i samhället.

Patrik Lindenfors sa...

Dessa två behöver inte nödvändigtvis hänga ihop. Bara för att vi vill bli behandlade som en livsåskådningsorganisation bland andra så betyder det inte att vi tycker "präster" (humanistiska eller inte) har i armén att göra.

För visst ska kompetenta psykologer vara de som tar hand om psykiska problem.

Björn Bäckström sa...

PL 2011-11-14 07:05

Jo, frågorna hänger en hel del ihop. Vidskepelse skall bekämpas var den än finns eller dyker upp.

När vi vill ändra lagar för att kunna sitta vid samma bord som religiösa trossamfund och för att få bidrag så är det ett indirekt erkännande av att religionens verksamhet är gott liksom vår; eller rättare att vi är lika goda som dem...

Det är bara att hoppas att de folkvalda är smarta och säger att enough is enough och kastar ut alla från köttgrytorna. Om detta är Humaniststyrelsens fromma (!) förhoppning i en dold agenda är jag med.

Ostronmannen sa...

Till och med en jag kom ju på den härmningen, då har säkert Säpo och CIA redan gjort det
Utbilda agenter till präster, imaner mm, vilket guldkälla för info under krig.

Lennart W sa...

Bara socialister kan tycka att det första argumentet är ett stort problem. Varför måste allt organiseras av Staten och bekostas med skattemedel? Om man ändå gör det, måste förstås efterfrågan spela roll, och vägning mot andra behov. Har ju t.ex. förekommit att svenska soldater har haft ett ett helt undermåligt pansarskydd i sina fordon.

Det andra argumentet funkar inte heller. Staten ska ju också vara politiskt neutral, men det betyder ju bara att alla partier ska ha lika möjligheter och att ingen ska favoriseras.

Den tredje punkten är verkligen trist. Ja visst kanske det är så att vi bara har varandra osv. Men är det inte precis i ett sådant läge vi verkligen behöver kunna tala med varandra om stort och smått, gärna med lite ledning av någon som har lite vana att tala om och leda ett sånt samtal? Kanske lite grann som ett humanistiskt komfaläger? (Antar då att såna inte bara går ut på att förlöjliga religioner utan faktiskt handlar om livsfrågor.) Vill Humanisterna inte vara en livsåskådningsorganisation tycker jag att ni bör byta namn till Ateisterna.

F.ö. ska styrkan i Afghanistan nu skäras ned kraftigt pga en kompromiss med S och MP. Precis som att Sveriges insats i Libyen ju bara var att titta på. Den gamla idén om att svenska insatser utomlands ska kunna spela roll verkar vara ett minne blott. Hela den här diskussionen är därmed en ickefråga.

Kristian Grönqvist sa...

Ostronmannen

Visste Du inte att alla "men in black" förr rekryterades från mormonkyrkan, en kyrka lojal med USA, de fanns i alla länder, de kunde det lokala språket, vilket inga andra amerikaner kan, och var redan kyrkligt heliga. De hade alla mörk kostym och slips, samt var kortklippta.
Så småningom blev kostymen inte längre ett kamouflage...
Något Du säkert kunde skriva en spionroman om...

Ostronmannen sa...

Ingen dum ide Kristian.
En Iman och en präst tar hand om svenska soldater i fält i xaadd landet.
Det får info från soldaterna under bikt, bön etc som kan avgöra kriget. ska de förråda sitt land, sin Gud eller sina soldater.
Båda får ta en inre strid med Gud vad de ska göra, men Gud hör inte dem. :-)
Men bara en av dem har rätt information.
Vem har rätt?
Vem gör rätt?
De börjar prata med varandra och kommer fram till att det är 99,999 procent säkert att imanen har rätt. Men just när de ska desarmera bomben, så kommer Lennart och säger att hur vet ni att det 99,999 och inte 98,98 %. De börjar debattera detta och som slutibild ser vi en bomb som sprängs och ett troll som springer iväg.

Ostronmannen sa...

I mina pjäser brukar alltid det finnas med de människor jag mött under året och haft dispyter etc med.
Har några bra uppslag från här.
Gud brukar alltid dyka upp i ngn form.

Marie sa...

Vilken filosof, psykolog, humanist eller annan "terapeut" kan på ett lika bra sätt som en präst upprätthålla stridsmoralen? Det är ju därför han är där och på statens uppdrag och därför självklart på statens bekostnad. Jag kan inte se någon annan klara av att hantera en soldat med existensiell ångest och skräck inför att behöva döda andra människor och samtidigt vara lika livrädd för att själv bli dödad. Vem kan höra sådant och samtidigt motivera personen till att stanna kvar och göra sin plikt?

Björn Bäckström sa...

Marie 2011-11-14 17:30

Gratulerar! Mycket träffande ironi! Ibland är det rätt att vara troll. Men vad säger din Lennart W om det här?

Ostronmannen sa...

Marie. Mohahahahaha.

"Gud kommer att skydda" "Gud är med dig i striden"
Och dör man inte så ligger ens blodiga ben fem meter ifrån kroppen. Gillar man Gud då? Tror man på honom?

En präst som ber för de stridande är en hycklade idiot.

De som tackar Gud för att de gör mål i fotbollen, är förövrigt intelligenta som tvååringar.

Marie sa...

Hörrödu Ostronmannen,
en av oss missförstår den andra ganska grovt. Jag tror förstås att du missförstod mig, men jag kan ju ha fel där.

Min poäng var väl ungefär densamma som din, fast du uttrycker dig lite mer brutalt:

"En präst som ber för de stridande är en hycklade idiot."

Ostronmannen sa...

Hm. Marie, du var ironisk? I så fall missförstod jag dig grovt. :-) Har inte ngn " flagga" på dig utan trodde du var en Acreator.

Lennart W sa...

Min personliga bottenlista på dem som skriver här:
1. KG
2. OM
3. BBM
Men det finns iofs ett par till inte långt bakom, så det finns nog fortfarande chans för andra att ta en plats på pallen..

Björn Bäckström sa...

Lennar W 2011-11-15 19:19

Bara bronset! Naturligvis besviken. Men så är det när man är en snäll humanist!

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se