14 nov. 2011

Katolsk skola relegerade barn för att deras föräldrar var lesbiska

Moralens självutnämnda väktare på jorden har nu kickat ut två barn (4 & 5 år gamla) ur skolan för att deras föräldrar var lesbiska. Prästen som försvarar agerandet har mage att kalla det "en svår fråga". Nej. Man straffar inte barn för deras föräldrars egenskaper - särskilt inte när de inte var uttalade och publika motståndare till skolans lära. Hur lätt är den här frågan? Till och med Bill O'Reily fattar.Fast egentligen borde förstås ingen behöva gå i en religiös friskola. Varför? Lyssna på prästens egna ord: "Catholic education, its primary objective, is what? Its teaching the faith! That is the primary objective. That's why catholics get involved in education." Vill man ha en sådan skolning till sina barn så kan man ta med barnen till kyrkan eller skicka dem till söndagsskolan. Men skolan borde få vara en neutral plats, med representanter för många livsåskådningar bland lärarna. Då skulle homofoba lärare få mothugg från andra med mer människovänlig livsåskådning.

4 kommentarer:

Kristian Grönqvist sa...

Katolikerna visar gång på gång sina färger. De som inte är som oss, skall till helvetet och dem vill VI inte ha att göra med...

Kristian Grönqvist sa...

De som tar livet av sig och inte vill vara med oss, dom vill vi inte heller ha att göra med. För de skall till helvetet de också...

Kristian Grönqvist sa...

För säkerhets skull skall de som inte tror på vad vi säger också till helvetet. Rätt åt dem...

Biggles sa...

Nej. Man straffar inte barn för deras föräldrars egenskaper

Nej, det gör man såklart inte. Eller? För en kristen kanske det inte är så långsökt ändå. Låt oss se om de tio budorden har någon visdom att komma med när det gäller detta?

Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se