18 nov. 2011

Låt Khalid Saeed få stanna i Sverige

Khalid Saeed
Pakistan är ett land med kraftigt begränsade mänskliga rättigheter, bl.a. är religionsfriheten starkt beskuren och hädelselagstiftning gör att kritik av islam kan bestraffas med döden eller livstidsfängelse. Hittills i år har 112 personer från Pakistan sökt asyl i Sverige. 75 av dessa har fått avslag och väntar på eller har redan skickats tillbaka till ett land där rättigheter vi tar för givet saknas.

År 2010 var det 71 asylansökande från Pakistan som fick avslag. En av dessa var Khalid Saeed. I Juni i år avslog Högsta domstolen överklagan från Saeed och hans familj. Familjen (inklusive tre små barn) har sedan september gått under jorden.

Detta enskilda fall har uppmärksammats av internationella Humaniströrelsen som författat en skrivelse, vilken undertecknats av Christer Sturmark, ordförande Humanisterna i Sverige, David Pollock, president Europeiska Humanistfederationen och Sonja Eggerickx, president International Humanist and Ethical Union:
Humaniströrelsen i Sverige och utomlands vill uppmärksamma fallet med Khalid Saeed från Pakistan, som fått avslag från Migrationsverket på sin ansökan om uppehållstillstånd i Sverige. Han riskerar nu att sändas tillbaka med hela sin familj. Faran för deras liv och välbefinnande är stort i hemlandet, där Khalid öppet framträtt som ateist och tagit avstånd från islam, bl a genom s k förtal av profeten Muhammed – något som i Pakistan kan vara förenat med dödsstraff. Han är dessutom politiskt oppositionell mot Pakistan som statsbildning.
...
Vi uppmanar till att ge Khalid Saeed omprövning och möjlighet att stanna i Sverige, så att både hans principiella rätt och faktiska frihet till att uttrycka sin livsåskådning säkerställs. Han och hans familj ska inte behöva riskera att utsättas för hot, repressalier eller än värre ting i ett samhälle där intoleransen mot livssynsminoriteter är legio och förskräckande.
Stöd Khalid Saeed genom att donera pengar till hans familjs upphåll i Sverige eller skriv på en namninsamling.

Nordic Dervish har skrivit om Saeeds situation vid flera tillfällen och inläggen där innehåller mycket information om bristen på mänskliga rättigheter i Pakistan.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se