7 nov. 2011

Nytt nummer av Sans ute nu!

Som medlem i Humanisterna får du prenumerera på Sans för endast 270 kr för 4 nummer. Ordinarie pris är 365 kr.
Landar i brevlådan hos prenumeranter om drygt en vecka.

Tema: Mänskliga rättigheter och religionsfrihet
I detta nummer diskuterar vi det kontroversiella religionsfrihetsbegreppet ur olika perspektiv. Vad innebär egentligen religionsfrihet och vad menar vi med begreppet? Vad tillför religionsfriheten de övriga grundlagsskyddade friheterna?

Här kan vi läsa vad professor Ove Bring skriver om de mänskliga rättigheternas och religionsfrihetens historia. Av hans artikel framgår tydligt att det är en myt att de mänskliga rättigheterna är en västerländsk, kristen konstruktion.

Eskil Franck skriver om religionens komplicerade möte med demokratin och Per Bauhn om faran med ett samhälle där de mest lättkränkta får sätta gränserna för andras frihet. Per Dannefjord diskuterar de nya frågor som väckts om det fria ordet och det öppna samhällets problem efter terrordåden i Norge.

Lena Andersson reflekterar över vad vi har rätt att göra i konstens namn. Peter Illi skriver om det övergrepp mot religionsfriheten som religiösa friskolor alltför ofta innebär. Håkan Lindgren skriver om gudsbegreppets uppkomst som en konsekvens av människans dyrkan av sig själv. Dessutom signerade kolumner av Bo Rothstein, Christer Fuglesang, Sara Larsson, Madeleine Sultán Sjöqvist och Niklas Ekdal.

Tidigare teman: Medicinsk etik, pseudovetenskap och kvinnoförtryck i Guds namn.

Det nya existentiella magasinet Sans sätter fingret i många kontroversiella kontroverser. När religion åter seglat upp som aktör i världspolitiken är upplysningsdebatten oundgänglig” - Svenska Dagbladet 13/2-2011

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se