14 nov. 2011

Värdegrundsdebatt i Uppsala Nya Tidning

I UNT har det den senaste tiden pågått en intressant debatt på insändarsidan om värdegrunden. Den startade den 16/10 med Värdegrunden - finns den?
Andra inlägg kom in den 19/10, 21/10 och 25/10;


Sen kom tre ytterligare insändare på temat (28/10);


Den tredje insändaren var undertecknad av tre Uppsala-humanister


Sen kom det mer (10/11):


Trevlig läsning :)

8 kommentarer:

Björn Bäckström sa...

Fin sammanställning. Tack och "bra jobbat" som klyschan säjer!

Erik M sa...

Bength Gustafson har rätt i att evolutionära argument inte i sig kan användas för att grunda moral. De kan förklara varför vi *är* moraliska (deskriptivt) men de kan inte förklara varför vi *bör* vara moraliska (normativt). Det är visserligen intressant även att förklara moral deskriptivt, eftersom ett vanligt argument är att gudlösa inte kan förklara varifrån sådant som moral, kärlek och självuppoffring kommer från och att det måste ha en övernaturlig källa, vilket vi vet inte är sant.

Men att tro att något är gott bara för att det förekommer i naturen är ett felslut. För att inte tala om att det leder till ett slags "evolutionärt Eutyfrodilemma": "Är det goda gott eftersom det gynnats av evolutionen eller gynnades det av evolutionen eftersom det är gott?" Få naturalister är nog beredda att skriva under på det senare, men det förra gör moralen godtycklig, den är helt enkelt vad som råkade gynnas av evolutionen.

Fast jag fattar fortfarande inte hur Bength Gustafsons standardinvändning mot Eutyfrondilemmat löser problemet. Han skriver:

"Gud förhåller sig inte till en moralisk standard utanför sig själv, utan det är Gud som sätter den objektiva moraliska standarden, till skillnad ifrån den subjektiva moraliska standard som vi människor sätter upp. Guds existens och förekomsten av en objektiv moral hör ihop med varandra på ett odelbart sätt."

Så, är den moraliska standarden som gud sätter god eftersom gud sätter den, eller sätter gud standarden som han gör eftersom han är god?

Eller om man hävdar att den moraliska standarden är guds natur: "Är guds natur god eftersom den lever upp till en moralisk standard eller är det goda gott eftersom det råkar likna guds natur?

Det blir bara olika sätt att säga samma sak. Våra vänner Jesus och Mo förklarar det hela här: http://www.jesusandmo.net/tag/euthyphro/


Och återigen, om man grundar sin moral i en persons natur eller åsikter så är det en subjektiv moral, inte objektiv som Bength Gustafson skriver. Även om denne person (eller om man tror på treenigheten, personer) råkar vara en allsmäktig gud.

l_johan_k sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Svante sa...

På Humanisterna Uppsalas blogg http://www.humuppsala.blogspot.com/ så har jag gjort en ytterligare sammanfattning av debatten så här långt (16/10 – 18/11), i två inlägg den 28/10 och den 18/11. Jag missade dock ett inlägg den 21/10 i sammanställningen, gjorde en kommentar till bloggposten den 28/10 där jag tog med länken till den missade insändaren.

Det gjordes några strykningar i vårt inlägg den 16/11, bl.a. av Jesus-kritik. Rubriken hade vi inte valt själva, länk till vår replik den 16/11; http://www.unt.se/debattspecial/samhallsgemenskap-pa-humanisternas-villkor-1534678.aspx .

Anders Martinsson sa...

L_Jonan_K,
UNTs aktiviteter är intressanta. Det som "försvann"från vårt inlägg den 16/11 var "samt dränkandet av en hel hjord grisar genom onda andar".
Att uppvisa absurditeter i bibeln och i Jesu handlande är visst inte populärt i UNT.

UNT var viss också rädda att deras läsare inte skulle läsa vårt inlägg på "rätt sätt" så de förärdade det med en missvisande introduktion.

l_johan_k sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Ostronmannen sa...

Menar ni att UNT stryker lite meningar här och där. Censur alltså?
Blev ni kontaktade om dessa i så fall?
Personligen tycker jag det är oerhört viktigt att inte få sina texter förkortade. Mål och mening försvinner. Rytm i läsande också.
Självklart måste man acceptera att saker är för långa, men att man själv ska korta dem..
(

Svante sa...

När UNT gör ändringar i insändare så kan man ibland bli kontaktad, ibland inte.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se