19 dec. 2011

Avskaffa Lagen om Svenska kyrkan

Ett av många exempel på att den svenska staten inte är helt sekulariserad är Lagen om Svenska kyrkan. I den föreskriver staten hur Svenska kyrkan ska bedriva sin verksamhet. Bland annat föreskriver staten att kyrkan ska utöva mission.
"Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission" (min kursivering).
Det är knappast ett uppdrag för en sekulär stat att föreskriva hur ett av många religiösa samfund som verkar i landet ska utöva sin verksamhet och om de ska utöva mission. Det är dags att avskaffa "Lagen om Svenska kyrkan" och på så sätt fortsätta och så småningom avsluta separationen mellan kyrka och stat i Sverige. 

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se