19 dec. 2011

Botemedel mot spetälska? Receptet finns i bibeln

Hur gör man om man är fattig och vill bli av med sin spetälska? Bibeln vet på råd (3 Mos 21-32):
Men om det är en fat­tig man, som in­te har råd till det­ta, skall han ta ett lamm till skul­dof­fer, som skall lyf­tas upp till förso­ning för ho­nom. Dess­utom skall han ta en ti­on­dels efa sik­tat mjöl, blan­dat med ol­ja, till ma­tof­fer och en log ol­ja, två tur­tur­du­vor el­ler två and­ra du­vor, be­ro­en­de på vad han har råd med. Den ena skall va­ra till syn­dof­fer och den and­ra till brännof­fer. Den åtton­de da­gen av sin re­ning skall han föra det­ta till prästen, till up­pen­ba­rel­setältets ingång, inför Her­ren. Och prästen skall ta skul­dof­fer­lam­met till­sam­mans med ol­jan och lyf­ta upp det till ett of­fer inför Her­ren. Skul­dof­fer­lam­met skall slak­tas, och prästen skall ta blod från det och stry­ka på den som skall re­nas: på hans högra örsnibb, högra tum­me och högra stortå. Se­dan skall prästen hälla ol­ja i sin vänst­ra hand och med höger pek­fing­er stänka li­te av ol­jan som han har i sin vänst­ra hand sju gång­er inför Her­ren. Av ol­jan som han har i sin hand skall prästen stry­ka på den som skall re­nas: på högra örsnib­ben, högra tum­men och högra stortån, ovanpå blo­det från skul­doff­ret. Det som se­dan är kvar av ol­jan i prästens hand skall han stry­ka på hjässan på den som skall re­nas. Så skall prästen bringa förso­ning åt ho­nom inför Her­ren. Se­dan skall han bära fram den ena av tur­tur­du­vor­na el­ler av de and­ra du­vor­na, be­ro­en­de på vad han har råd med, till syn­dof­fer och den and­ra till brännof­fer, och till­sam­mans med dem ma­toff­ret. Så skall prästen bringa förso­ning åt den som re­nas inför Her­ren. Det­ta är la­gen om hur den som har be­gränsa­de tillgång­ar och som har drab­bats av spetäls­ka skall bli ren.
Det här bibelcitatet är förstås helt ryckt ur sitt sammanhang. Egentligen handlar det om hur mycket gud älskar alla människor och att vi har fri vilja, och så är det ju Gamla Testamentet så det gäller inte, förutom 10 guds bud och alla profetior om Jesus förstås, och skapelsen kanske. Men man måste förstå citatet i sitt kontext. Runt omkring den här texten finns ännu dummare uppförandeförslag så det här är relativt upplyst för sin tid. Så det så.

23 kommentarer:

Eric Wadenius sa...

Tihi! ;)

PerP sa...

Faktafel. Denna text beskriver inte hur man blir av med sin spetälska. Reningen utförs efter att personen blivit frisk (3 Mos 14:3).

Eric Wadenius sa...

PerP,

-"Reningen utförs efter att personen blivit frisk (3 Mos 14:3)"

Rening från vad? Spetälskan?

PerP sa...

Eric W
Det handlar om rituell eller ceremoniell rening och är ett mycket centralt tema i Bibeln. Gud är helig och människor måste därför vara "rena" för att kunna ha en relation med Honom. I GT renade sig judarna genom ritualer som den i 3 Mos 14 medan NT säger att man blir ren genom att tro på Jesus (det enda offer som verkligen fungerar, Heb 10:1-18).

Studera gärna saken vidare, om inte annat för att du ska veta vad du kritiserar. :-)

Patrik Lindenfors sa...

Ber om ursäkt - my bad. Faktafelet är mitt.

Patrik Lindenfors sa...

...eller feltolkning kanske är det rätta begreppet?

Eric Wadenius sa...

PerP,

-"Gud är helig och människor måste därför vara "rena" för att kunna ha en relation med Honom."

Rena från vad? Du har fortfarande inte svarat på frågan.

-"Studera gärna saken vidare, om inte annat för att du ska veta vad du kritiserar. :-)"

Jag har inte kritiserat, jag har bara ställt en fråga ;)

Det är mycket lättare för oss alla ifall du som har lättillgängliga insikter kan dela med dig av dessa, istället för att vi andra ska behöva spendera timmar med att djupdyka i ett berg av litteratur.

Vad ska personen "renas ifrån", om inte spetälskan?

PerP sa...

Eric W
"Vad ska personen "renas ifrån", om inte spetälskan?"
Det är inget som ska renas rent fysiskt utan det handlar om att en människa måste vara andligt ren för att kunna komma inför Gud. Reningsceremonierna i GT har (så vitt jag vet) ingen annan betydelse än rent symboliskt. NT är tydlig med att inget djuroffer i slutändan kan "rena" en människa, det är det bara Jesu offer som kan göra.

Eric Wadenius sa...

PerP,

-"Det är inget som ska renas rent fysiskt utan det handlar om att en människa måste vara andligt ren för att kunna komma inför Gud."

Det var något sådant jag misstänkte, eller förfarande för att använda ett bättre ord. Så, om vi ska förstå stycket rätt så blir man alltså "smutsig i själen" av att vara fysiskt sjuk (av att ha exempelvis spetälska) - alternativt blir man fysiskt sjuk av att vara "smutsig i själen" - och behöver därför fall andlig rening.

Är det så vi ska förstå dessa ritualer?

PerP sa...

Eric W
Jag tror jag förstår vad du menar. Jag skrev att ceremonierna i GT inte gjorde någon människa ren men nu undrar du om människan i fråga var "andligt oren" till att börja med. Bra fråga, nu måste jag tänka lite.

I det följande resonerar jag bara kring fallet med orenhet efter spetälska.

Jag tror svaret är både ja och nej. Nej på så vis att det är det inre som är viktigt, inte det yttre. Det är NT mycket tydlig med (det finns även i GT men det är inte lika uppenbart). Men Gud gav israelerna instruktioner om att de skulle rena sig efter sjukdomen och därför var de att betraktas som orena än om de inte var själsligt orena. (Kom ihåg att detta var specifika instruktioner till Guds utvalda folk, det är inte instruktioner till alla folk i alla tider.) Jag tror som sagt Gud använder detta som en bild på att man måste vara ”ren” för att kunna komma till honom.

Jag tänker mig två olika bilder.
I den första så tänker jag mig att man ser till det yttre. Jag ser Gud: rättfärdig, perfekt, ren, helig. Framför honom står en person med spetälska. Det är något som skär sig i den bilden. Det passar inte ihop. Dvs. om man ser till det yttre.
I den andra så ser man till det inre. Gud är densamme som i den första bilden men personen som står inför Gud kan antingen vara helt ren (dvs. han är rättfärdig) eller oren. I den här bilden ser vi alltså till hjärtat.
I bibeltexten som vi diskuterar tror jag Gud använder sig av den första bilden för att beskriva den andra.

Hoppas det här hjälper dig.

Eric Wadenius sa...

PerP,

Tack för ditt svar!

"Men Gud gav israelerna instruktioner om att de skulle rena sig efter sjukdomen och därför var de att betraktas som orena än om de inte var själsligt orena./.../ Jag tror som sagt Gud använder detta som en bild på att man måste vara ”ren” för att kunna komma till honom."

Men, detta säger inte riktigt varför just en spetälsk skulle vara mer själsligt oren än en icke-spetälsk, oavsett det yttre (får sådant yttre ser väl guden förbi?).

-"I bibeltexten som vi diskuterar tror jag Gud använder sig av den första bilden för att beskriva den andra."

Så du menar att vi ska se spetälskan som en "metafor" för att vara "själslig sjuk"? Så personer med spetälska var egentligen inte i större behov av denna ritual än någon annan?

Är inte den mest uppenbara tolkningen den att personerna vid den tiden trodde att sjukdomar var orsakade av "själslig orenhet" (onda andrar och demoner exempelvis) och när själva symptomen från sjukdomen dragit undan var man fortfarande tvungen att driva ut den "själsliga orenheten" med en ritual, för att man skulle bli fullt ren?

Om jag inte misstar mig så trodde ju Jesus själv på idén att sjukdomar var orsakade av en "oren själ" (onda andar och demoner)?

Problemet, som jag ser det, med denna syn - oavsett om vi tolkar den som metafor eller inte - är att den antyder att sjuka människor har en "oren själ". Det anser jag inte riktigt rätt.

Patrik N sa...

Förvirringen stiger. Finns det något alls i Bibeln som alls kan förstås på samma sätt oavsett vem som läser det?

Kristian Grönqvist sa...

Erik W:s kommentar ligger närmast till hands att tro på.
Tidigare kulturers religiösa åskådningar innehåller förbluffande ofta orenhet eller onda ögat i form av sjukdomstillstånd hos den personen som på något sätt förtörnat en mäktig ande eller gud.
Naturligvis leder det till olika slag av "pudlar": rening i en speciell flod, offer av ett barn, ett husdjur, utlåning av hustru till medicinman, avlatsbrev, 600 Ave Maria, 800 varv med bönecylindern, traskande till Mecca etc.

Att dock moderna belästa människor skulle fästa någonsomhelst vikt vid dylika trollkonster och vidskepelser, ser jag dock som otroligt, såvida man inte har någon form av begåvningshandikapp.

Förvisso har jag påträffat sådana under min gärning som antropolog...

PerP sa...

Eric W
”Men, detta säger inte riktigt varför just en spetälsk skulle vara mer själsligt oren än en icke-spetälsk, oavsett det yttre (får sådant yttre ser väl guden förbi?).”
Som jag skrev tror jag inte att det yttre gör en människa själsligt oren.

”Så du menar att vi ska se spetälskan som en "metafor" för att vara "själslig sjuk"? Så personer med spetälska var egentligen inte i större behov av denna ritual än någon annan?”
Nej jag tror inte det, förutom att Gud hade sagt att de skulle rena sig eftersom han ville förmedla ett budskap. Därför var de pålagda (hade ett behov av) att rena sig.

”Är inte den mest uppenbara tolkningen den att personerna vid den tiden trodde att sjukdomar var orsakade av "själslig orenhet" (onda andrar och demoner exempelvis) […] Om jag inte misstar mig så trodde ju Jesus själv på idén att sjukdomar var orsakade av en "oren själ" (onda andar och demoner)?”
Det kan hända att de trodde det, men det är inget som antyds i Moseböckerna (så vitt jag vet). Jag är också öppen för att onda andar kan ställa till med både det ena och andra i den här världen men det är definitivt inte så att sjukdom orsakas av en ”oren själ” (se nedan). Återigen- NT är tydlig, det är vad som finns i människors hjärtan som är viktigt, och där är vi orena allihop. Det problemet har bara en lösning.

”Problemet, som jag ser det, med denna syn - oavsett om vi tolkar den som metafor eller inte - är att den antyder att sjuka människor har en "oren själ". Det anser jag inte riktigt rätt.”
Vi är helt eniga om att sjukdom inte orsakas av en oren själ och det är Jesus också. Se Joh 9:1-3

Eric Wadenius sa...

PerP,

Tack för ditt svar, men jag måste ha missat något i själva grundhistorien, känns det som. Detta för att de svar som du ger mig har ingen koppling till själva spetälskan.

Jag är inte speciellt beläst i dessa historier; men har stycket med en ritual att göra, som man ansåg borde utföras efter någon haft spetälska, eller har ritualen som beskrivs ingen koppling alls till spetälska?

Patrik Lindenfors sa...

Eric,
Så här börjar berättelsen: Detta är den lag som gäller när en spetälsk skall förklaras ren. Man skall föra honom till prästen, som möter utanför lägret. Prästen skall undersöka den sjuke. Om spetälskan då är botad, skall prästen låta hämta två levande, rena fåglar, cederträ, karmosinröd ull och isop åt den som skall förklaras ren.... och så vidare

Patrik N sa...

Allt man behöver veta om spetälska: http://runeberg.org/bibeln/03_13.html

Eller allt man visste för knappt 2 000 år sedan i alla fall.

Eric Wadenius sa...

Patrik,

Tack!

Men då förstår jag inte alls var PerP har svarat då hans svar inte har haft någonting alls med spetälskan att göra...

PerP sa...

Eric W
"Men då förstår jag inte alls var PerP har svarat då hans svar inte har haft någonting alls med spetälskan att göra..."

Först skrev jag att bibeltexten inte beskriver hur man blir av med spetälska, sen skrev jag om varför de skulle rena sig efter spetälska och efter det resonerade jag omkring frågan om spetälska gör en människa oren. Jag skulle säga att spetälska har varit högst central i diskussionen och har därför svårt att ta din kritik på allvar.

Eric Wadenius sa...

PerP,

Jag-"Rening från vad? Spetälskan?"

Du -"Gud är helig och människor måste därför vara "rena" för att kunna ha en relation med Honom"

Jag-"Rena från vad? Du har fortfarande inte svarat på frågan."

Du -"Men Gud gav israelerna instruktioner om att de skulle rena sig efter sjukdomen och därför var de att betraktas som orena än om de inte var själsligt orena."

Jag-”Så du menar att vi ska se spetälskan som en "metafor" för att vara "själslig sjuk"? Så personer med spetälska var egentligen inte i större behov av denna ritual än någon annan?”

Du -"Nej jag tror inte det, förutom att Gud hade sagt att de skulle rena sig eftersom han ville förmedla ett budskap. Därför var de pålagda (hade ett behov av) att rena sig."

Jag-"Men, detta säger inte riktigt varför just en spetälsk skulle vara mer själsligt oren än en icke-spetälsk, oavsett det yttre"

Du-"... det är definitivt inte så att sjukdom orsakas av en ”oren själ” (se nedan). Återigen- NT är tydlig, det är vad som finns i människors hjärtan som är viktigt, och där är vi orena allihop."

Alltså; spetälskan i sig har ingenting med reningsritualen att göra mer än att guden godtyckligt pålade Israelerna att utföra ritualen efter att de haft spetälska?

Så här framstår konversationen för mig;

Guden-"När du är av med spetälskan, utföra dessa blodsoffer för att rena din själ"

Isrealiten (och jag)-"Gjorde spetälskan mig själsligt oren?"

Guden (och PerP)-"Nej."

Isrealiten (och jag)-"Måste jag utföra ritualen för att bli fullt av med min sjukdom?"

Guden (och PerP)-"Nej, alla behöver bli rena."

Isrealiten (och jag)-"Men, varför ger du denna instruktion uttryckligt och specifikt till dem som haft spetälska då?"

Guden (och PerP)-"Just do it..."

Israeliten-"Ok."

Jag-"Äh, nej."

PerP sa...

Eric W
Jag står fast vid min förra kommentar. Jag har hållit mig till ämnet.

"Alltså; spetälskan i sig har ingenting med reningsritualen att göra mer än att guden godtyckligt pålade Israelerna att utföra ritualen efter att de haft spetälska?"

Godtyckligt? Nej, läs mina svar en gång till. Gud hade ett syfte.

Jag tycker inte att din uppsummering av konversationen är rättvis eller seriös. Jag försöker ärligt att förklara för dig hur jag ser på saken men upplever nu att du inte gör ditt bästa för att förstå vad jag säger. Tonen i ditt senaste inlägg sporrar mig inte till att fortsätta den här diskussionen.

Om det är något som är oklart så är du välkommen att fortsätta ställa uppriktiga frågor (som du ofta gör!), men jag tänker inte diskutera med någon som jag inte uppfattar som seriös.

Eric Wadenius sa...

PerP,

Tack för ditt svar igen.

-"Nej jag tror inte det, förutom att Gud hade sagt att de skulle rena sig eftersom han ville förmedla ett budskap. Därför var de pålagda (hade ett behov av) att rena sig."

Vad jag inte förstår är varför din gud vill förmedla ett budskap om rening till någon som haft spetälska om denna rening inte är från eller har något direkt att göra med själva spetälskan.

Du säger att spetälska inte ger en en oren själ, men samtidigt så gör den det, fast på något sätt som jag inte förstå, därav behovet av ritualen.

Det kan som sagt vara jag som missar poängen. Eftersom jag inte har dina bakgrundskunskaper så kanske du ser information i dina kommentarer som jag helt enkelt missar. Så, vi bryter ner det, om du orkar.

1) Gör spetälska att man - efter det att sjukdomen dragit sig tillbaka - är i behov av själslig rening?

2) Om svaret är ja; rening ifrån vad?

3) Varför behöver man själslig rening efter att ha haft spetälskan, till skillnad från vilken annan situation som helst?

Björn Bäckström sa...

Eric W 2011-12-20 21:52

Underbar pedagogik! Det kan inte vara lätt att vara Gud när man snor in sig på det viset. Men kanske bara en dålig dag! Hans uttolkare vet säkert.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se