31 jan. 2012

Humanistpodden - Stephen Law

Stephen Law, engelsk filosof och författare, aktuell i Sverige med boken Kort om humanism, föreläste på Humanisternas medlemskonferens i oktober 2011. Hans föreläsning handlar om Guds existens, ondskans problem och varför han är ateist. Speciellt intressant är hans resonemang om rimlighetsskalan (the scale of reasonability) och hypotesen om den onda guden.

Tack vare Humanistpodden kan ni nu lyssna på Stephen Law och bli övertygad om att det är rimligare att tro på en ond gud än en god gud. Besök Humanistpodden och lyssna eller ladda ner via iTunes.

Obegränsad religionsfrihet

PR-problem

30 jan. 2012

Den självmedvetande skatan

Kommentarerna till inlägget - Inte skrivet i sten - fick mig att minnas skators förmåga att känna igen sig själva i en spegel. Detta är en förmåga som även elefanter, delfiner och människoapor har. Vid två års ålder har ungefär hälften av alla människobarn samma förmåga som skatan i klippet uppvisar. En tankeställare när vi delar upp djur i människor och andra djur, samt ger den första gruppen vissa självskrivna rättigheter.

Mirror-Induced Behavior in the Magpie (Pica pica): Evidence of Self-Recognition

Woooooooo.....

Hadith

Idag hade jag tyvärr anledning att inte lyssna till ett av Profetens Muhammeds (sallallahu ‘aleihi was-sallam) hälsoråd.

29 jan. 2012

2000 år av cirklar och åter cirklar

Ni får ursäkta detta något korta och barnsliga inlägg, men efter 2000 år börjar jag uppleva en viss frustration över att om och om igen höra samma cirkelargument från andra sidan (senast personifierat av William "Lame" Craig) som om det skulle vara något nytt och revolutionerande.

0-talet

Polyteisten-Jag kan inte förklara existensen av blixtar, därför tror jag att de är skapade av åskguden Zeus.

Polyateisten-Vad har du för bevis för att åskguden Zeus existerar och kan skapa blixtar till att börja med?

Polyteisten-Hallå?! Ser du inte blixtarna?

1500-talet

Teisten- Ok, vi hade fel angående blixtar. Jag kan dock fortfarande inte förklara existensen av alla djurarter, därför tror jag att guden Jawhe har skapat dem.

Smygateisten-Vad har du för bevis för att denna guden existerar och kan skapa nya arter till att börja med?

Teisten-Hallå?! Ser du inte alla djurarter? Inkvisitorn, kan du komma hit en stund...

2000-talet

Deisten- Ok, vi hade fel angående djurarterna. Jag kan dock fortfarande inte förklara hur ett universum kan uppkomma ur ingenting och ha de naturlagar som det har, därför tror jag att Gud skapade universum.

Humanisten-Vad har du för bevis för att din skapargud existerar och kan skapa universa och naturlagar till att börja med?

Deisten-Men hallå?! Ser du inte att vårt universum existerar med alla dessa naturlagar?

Till stöd för förnyelse av Svenska kyrkan

Nils Olof Ericsson, kyrkopolitiskt aktiv i Göteborg, skriver en mycket bra insändare i Kyrkans tidning - Till försvar för den sekulära staten, där han försvarar Annika Borg och anser Anna-Karin Hammars "anmälan"* till domkapitlet är ett lågvattenmärke:

Det kan vara klokt att i diskussionen tydligare klargöra begreppen ”stat” och ”samhälle”, men när Annika Borg talar om ”det sekulära samhället” så får man vara avsiktligt illvillig för att tolka det som att hon, som präst och aktivt förkunnande kristen, skulle anse att religionen bör ”bort ur samhället”. Lika obehagliga och försåtliga är antydningarna om att diskussionen om omskärelse skulle bottna i en smygande, dold antisemitism. Låt oss föra debatten sakligt och på en anständig nivå!
Christer Sturmark kommenterar också de oförsonerliga angreppen på Borg inifrån Svenska kyrkan. Hans bloggpost - Svenska kyrkans moderna inkvisition mot prästen Annika Borg inleds:
Ett fascinerande skådespel spelas nu upp framför våra ögon, ett skådespel som med all önskvärd tydlighet visar att Svenska kyrkan är en krackelerande institution som faktiskt spelat ut sin roll.
I sammanhanget skall inte prästen Ulla Karlsson glömmas [1,2]. Hon har nu lämnat sin prästtjänst i Aspeboda:
Jag behöver vila upp mig lite från kyrkan, jag har stått ensam, förutom stödet från Aspeboda, sa Ulla Karlsson
Karlssons felsteg var att ifrågasätta om Jesus dog på korset för våra synders skull, i syfte att föra fram en positivare människosyn med mindre skuld, skam och blod. Borgs felsteg är att oavkortat försvara de mänskliga rättigheterna på bekostnad av religiösa dogmer och traditioner. De som står i främsta ledet i Svenska kyrkans förändringsarbete får betala ett pris och behöver stöd både inifrån och utanför kyrkan.

* Hammar har inte gjort någon anmälan utan skickat in en skrivelse till domkapitlet.

Söndagsfunderingen: Extrema islamister mot fundamentalistiska kristna

Vilka är galnast, fundamentalistiska kristna eller extrema islamister? Bill Maher gör jämförelsen och menar att hur galet amerikanska evangelikala kristna än kan uppföra sig så är det ändå långt kvar till den galenskap som uppvisas av talibanerna.(Lite väl mycket vi mot dem för min smak, men han har en en och annan poäng. Eller är det bara islamofobi? Lämna din åsikt i kommentarsfältet.)

28 jan. 2012

Dagens kryptofundamentalistiska insändare

En viss Holger Nilsson från Vetlanda ondgör sig i dagens (eller gårdagens) Aftonbladet över bankers minskande kontanthantering, vilket påstås drabba pensionärer och handikappade när de inte kan ordna sina affärer med människor på bankkontoret utan måste använda komplicerade kontokort. I själva verket kommer sig Nilssons intresse för betalningsteknik från kristen apokalyptik. I hans tidning Flammor kan man läsa om tecken på att Antikrist kommer, bland annat att Örebro är på väg att bli kontantfritt:

Allt fler krafter samordnas med syfte att kontanterna definitivt skall avskaffas. Nerikes Allehanda har den 12 april rubriken:

På fredag ska hela Örebro vara kontantfritt

Artikeln inleds: ”Som första stad i landet satsar bankerna, handeln, Brottsförebyggande rådet, Örebropolisen och City Örebro på en kontantfri dag i Örebro på fredag.”

Märk än en gång vilka som står bakom satsningen. Här kan man se hur olika krafter går samman för att förmå eller tvinga alla att överge kontanterna. Uppenbarelsebokens ord om att tvinga alla att gå in i det nya systemet, ringer i bakhuvudet när man läser detta.

Detta kan vara något förbryllande för de som inte är insatta, men resonemangen bakom bygger sannolikt på detta stycke i Uppenbarelseboken kap 13:

Och det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet. Här behövs vishet. Den som har förstånd skall tolka odjurets tal, ty det är en människas tal, och talet är 666.

Många kristna har letat efter både detta köp- och säljtecken i sig såväl som tecken för 666, och gärna i kombination. En del har hittat det på förpackningars streckkoder, andra i SE-bankens förra logga. RFID-chip är dessa apokalyptikers senaste skräckblandade förtjusning, just för att det är ett "märke" för att köpa och sälja som skulle kunna sättas på eller i kroppen. Detta är ett ämnesområde som bevakas noggrant av Holger Nilsson.

Vill man veta mer om denna fascinerande tankevärld kan man läsa boken Som en tjuv om natten av Lena Ringqvist som handlar om hennes uppväxt i den svenska trosrörelsen.

Oavsett allt detta är det rörande att Holger Nilsson bryr sig om de svaga i samhället så mycket att han skrivit denna insändare.

Lördagstanken: Vad är Du?

De 10 budorden som grunden för vår lagstiftning...?

...tror inte det va.

27 jan. 2012

Fredagshädelsen

I Indonesien får man inte förneka gud, i Frankrike är förnekelse av det armeniska folkmordet snart straffbart och i vårt grannland Polen är blasfemi otillåtet. Den polska artisten Dorota "Doda" Rabczewska har dömts till 10.000 kr i böter för att ha påtalat att det inte finns några dinosaurier i Bibeln och att:
Det är svårt att tro på något som är skrivet av några som var fulla på vin medan de rökte en och annan ört. [Fritanke.no]
Yttrandefriheten skall inte begränsas. Vi gör oss själva en otjänst om vi förvägrar oss själva höra obekväma åsikter eller ifrågasättande av våra övertygelser. På samma sätt måste det kvinnoideal som Doda representerar problematiseras och alternativ förespråkas, men det kan inte förbjudas.

Branding

26 jan. 2012

Inte skrivet i sten

På Förintelsens Minnesdag är det tillfälle att fundera på Humanismens rasism. Om detta självutlämnade ämne skriver Torbjörn Tännsjö i senaste numret av SANS. Humanismen betonar alla människor lika och okränkbara värde, vilket specificeras i försvaret av universella mänskliga rättigheter. Är detta en form av rasism? Tännsjö svarar ja på denna fråga och förtydligar sig med kalla det speciesism, en åtskillnad mellan olika arter.

Tännsjö beskriver rasism som konstruerad av både ett empiriskt och ett normativt antagande. Det empiriska är i humanismens fall att människan har vissa egenskaper som är överlägsna andra djurarter. Det normativ är att människan därigenom har rätt att styra över och utnyttja de andra djuren.

Det empiriska antagandet kan öppnar upp för en vetenskaplig granskning. Men vilken egenskap är det människan besitter som andra djur saknar? Är det en utvecklad intelligens eller förmåga att lida? Denna fråga är hittills inte tillfredsställande besvarade och det är osannolikt att det finns någon egenskap där alla individer av arten människor är överlägsen alla andra individer i de andra arterna.

"Du känner igen en människa, när du ser den" är ett vanligt svar för att undvika detta dilemma. Denna formulering har dock stora likheter med hur nazisterna demagogiskt beskrev judarna: de var lömska och giriga, kort sagt du känner igen en jude när du ser den. Tännsjö avfärdar empiriska belägg för människans överlägsenhet och behöver därför inte ens gå in på det normativa antagandet.

Tännsjös essä ger luft under vingarna på vissa kristna: Per Ewert och Världen Idag. Ledaren i Världen Idag skriver:
Tännsjös resonemang är – som så ofta – lika logiskt som avskräckande. Logiskt i den meningen att det uppenbarar konsekvenserna av ateismen. På det sättet hjälper hans resonemang människor att dra korrekta slutsatser av sin ideologiska övertygelse. Om människan inte får sitt värde genom att Gud – i egenskap av hennes Skapare – har fastställt det, vilar hennes värde på en minst sagt bräcklig grund. Avskräckande genom att det får oroande påföljder.
Därefter fortsätter ledaren beskriva alla hemskheter ett förlorat människovärde leder till. Det kristna försvaret av människovärdet har haft sin chans och fatalt misslyckats. Trots 1500 års förberedelse kunde inte, var sig de kristna på jorden eller deras gud, upprätthålla människovärdet under Förintelsen. Sedan finns det även anledning för kristna att beakta Tännsjös resonemang om rasism eller är rasism som bejakas av en rasistisk gud helt acceptabelt?

För en Humanist är det bara att ärligt erkänna att man förspråkar speciesism och att det finns brister i överenskommelsen om universella mänskliga rättigheter. Det saknas en hållbar definition av vad en människa är. Vi människor är dock kapabla att göra något åt dessa brister och även inkludera andra djurarter. Det är inte skrivet i sten.

Om kreationister fick bestämma över undervisningen....

Från boken Science 4 for Christian Schools, en bok om vetenskap som kreationister har uppfattat saken.


De kunde ju åtminstone ha bemödat sig att slå upp ordet elektricitet i en uppslagsbok.

Från hemsidan 11 points.

Magiskt, men inget underverk


Auroras 22.01.12 Birtavarre Norway from Ørjan Bertelsen on Vimeo.

Brev från Scientologerna

Föreningen Hjälpkällan är en organisation som hjälper avhoppare från religiösa sekter. Deras bloggare Håkan Järvå, själv avhoppare från Scientologin, har nu fått ett hotfullt/komiskt brev från Scientologernas PR-ansvarige Ad Vulto som åberopar kammarkollegiets godkännande av Scientologin som religion på följande vis:
On March 13, 2000, the National Judicial Board for Public Lands & Funds (Kammarkollegiet, National Administration of Religions) registered the Church of Scientology Sweden as a religious community [...]

In your publications, both verbally and in writing, you have made statements regarding the Church and its religion which are not particularly according to the above decisions regarding the status of the Scientology community in Sweden.


Due to the above decisions the Swedish Scientology community enjoys protection from the Swedish Constitution. To label it in any other way is a contravention of the above.

I hope that you will take a few moments to consider this with the above decisions from those Swedish governmental instruments in mind.
Jag vet inte riktigt vad Ad Vulto menar skulle hända. En av de saker som skyddas i den svenska grundlagen är nämligen yttrandefriheten.

Ni har väl inte glömt vad Scientologins tro går ut på? Här kommer en liten uppfräschning, från Wikipedia:
Enligt [Scientologin] fanns det för 75 miljoner år sedan en intergalaktisk härskare vid namn Xenu, som bestämde sig för att råda bot på överbefolkningen på de 76 planeter han härskade över. Detta gjorde han genom att kalla in folk till en skattekontroll. I stället blev dessa miljardtals människor injicerade med en blandning av alkohol och glykol, vilket gjorde att de blev förlamade, och därefter lastades de ombord på stora rymdskepp och fraktades till Jorden (som då hette Teegeeack), där de placerades i vulkaner och sprängdes med vätebomber. När de dog åkte deras själar - "thetaner" - upp i atmosfären där de fångades in i elektroniska fällor, varpå de fraktades till stora biografer där de fick se långa filmer där de implanterades med falsk information om sitt förflutna. Efter denna hjärntvätt flockade thetanerna ihop sig i kluster som fäste sig vid de få människor som fortfarande levde och hade kroppar. Enligt dessa läror har vi fortfarande dessa kluster av kroppsthetaner i våra kroppar, och det är de som får oss att handla irrationellt. Denna händelse kallas The Wall of Fire, Incident II och R6-implantatet. Xenu blev till slut övermannad av en grupp lojala officerare som satte honom i ett berg där ett kraftfält håller honom fängslad.

25 jan. 2012

Offentligt visavi privat

Några funderingar av Carl Gustaf Olofsson publicerade på hans videoblogg.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jag är lite lätt tagen av debatten så här långt med biskop Jackelén [se länkar nedan]. Det har även kommit en del kritik från medlemmar i Humanisterna för oklarhet i hur vi använder begreppen offentligt och privat och att det skapar utrymme för missförstånd – eller ger möjlighet att aktivt missförstå om man nu som Jackelén tycker sig att ha något att vinna på det. Sett i efterhand skulle de två avslutande styckena i vår replik ”Vad betyder ordet privat” inte varit med. Dom var avsedda som ett klargörande. Det blev i stället det som biskop Jackelén kunde använda som räddningsplanka för att undvika sakfrågan. Antingen skulle det varit betydligt tydligare skrivet, men bäst hade varit om det inte hade varit med alls.

Enkelhet, enkelhet är lärdomen! Det var blåögt ambitiöst att försöka skilja på å ena sidan ”offentlig sektor” / ”offentliga medel” och å andra sidan ”offentlighet” / ”offentligt samtal” / ”det offentliga rummet”. Och sak samma vad gäller ordet privat – å ena sidan ”privat sektor”, ”privata medel” och å andra sidan ”privat” i betydelsen hemligt och utanför offentligheten. Anledningen att försöka synliggöra dessa olika betydelser var att påvisa biskop Jackeléns mycket märkliga slarv (eller medvetet manipulativa skrivsätt) när hon utan hänvisningar och utifrån en tydlig definition av ”privat” som hemligt och utanför offentligheten med teologisk auktoritet fastslog: ”Ändå talas det i vårt samhälle gärna om att religion är och bör vara privat, och endast privat. Detta hävdas ibland med en dogmatism som förbryllar, eftersom den ofta finns hos dem som brukar vara mest kritiska mot religiös dogmatism.” (”Gud är större”, s. 26). Hon har i båda sina svar lyckats undvika frågan om vad hon menar? Hon skriver dock att när hon ”skrev de citerade raderna tänkte jag nog faktiskt inte så mycket på humanisterna utan mer på sådant som jag regelbundet får läsa på ledarplats i min dagstidning”. Jag ser fram emot att få veta vilken dagstidning det gäller – och gärna även några daterade ledare. Den uppgiften kan ju rimligen inte vara privat i betydelsen hemlig.

För tillfället önskar jag att det kommer tillstånd en bra skrivning på förbundsnivå kring detta. En statsvetare och en filosof som skulle kunna greja detta kan väl uppbringas inom Humanisterna. Det kan vara en uppgift inför kongressen. Om det är svårt att hålla isär t.ex. ett samhälles ”offentliga sektor” från ett samhälles ”offentlighet” bland såväl teologer som Humanister så blir det förstås väldiga problem i alla diskussioner. Och sak samma om man inte kan hålla isär ”privat sektor” och ett krav eller önskan att hålla vissa saker ”privata” i betydelsen hålla för sig själv, hålla hemligt.

En av de få gånger jag konkret har stött på denna form av privat (hemlig) tro var när en teolog som var specialiserad på moderna gudsbilder i en intervju om detta tillfrågades om hennes egen gudsbild. Det ville hon inte svara på för det var privat!! Tyvärr kommer jag inte säkert ihåg sammanhanget.

Jag är helt ense med Ulf Gustafsson på Humanistbloggen om att ordet ”privat tro” bör skrotas eller på ett medvetet sätt reserveras som en sorts negativt epitet när man i offentliga samtal inte vill svara på olika konkreta frågor om innehållet i sin tro. Som övergripande begrepp är ”personlig tro” mycket bättre och där är Jackelén helt rätt ute. Jag helt ense med kritikerna på Humanistbloggen – och biskop Jackelén – om att den personliga tron såväl som våra personliga politiska och livsåskådningsmässiga uppfattningar och åsikter ska finnas i offentligheten och diskuteras och kritiseras. På samma villkor! Det är det demokratiska samhällets livsluft!

Länkar:
(1) ”Vi vill fördjupa samtalet” – Olofsson/Sturmark (nr 51-52/2011 papperstidningen)
(2) ”Förutsättningar finns för god nivå på diskussionen” – biskop Jackelén (nr 51-52/2011 papperstidningen)
(3) ”Vad betyder ordet privat” – Olofsson/Sturmark (Kyrkans Tidnings webb den 17 januari 2012)
(4) ”Förutsättningar finns för god diskussionsnivå” – biskop Jackelén (Kyrkans Tidnings webb den 19 januari 2012) (Där har jag skrivit två kommentarer i kommentarsfältet, en lång och en mini! Där finns också en kommentar som på ett koncist sätt sammanfattar den kärnfråga som biskop Jackelén undviker – eller överhuvudtaget inte har förstått.)

Det har varit två bloggposter på Humanistbloggen om denna debatt.
(1) ”Mer samtal med Svenska Kyrkan” (den 23 december 2012)
(2) ”Vad betyder ordet privat?” (den 17 januari 2012)

Problemet med människovänlig kristendom

24 jan. 2012

"Kravet på anpassning flyttas från den beslöjade eleven till skolan"

Per Bauhn, professor i praktisk filosofi, kommenterar skolverkets senaste beslut om heltäckande slöja i skolan i dagens Sydsvenskan:
[Europadomstolen] menade att slöjbärarens manifestation av vad hon ser som en tvingande reli­giös plikt kan fungera som en påtryckning på kvinnor som inte vill bära slöja, i synnerhet i en miljö där extremister redan söker ”påtvinga samhället i dess helhet sina religiösa symboler och föreställning om ett samhälle grundat på religiösa föreskrifter”. 
Sverige är inte Turkiet. Men vad Europadomstolen pekar på är att bärandet av religiösa kläder bör ses i ett större sammanhang. Att bära nikab är inte bara ett personligt val.
En nikab ger, liksom andra typer av uniformering, uttryck för en världsbild med normer och värderingar. Och skolan kan rätt gärna inte ställa sig neutral inför dessa normer och värderingar.
 
Istället för att gömma sig bakom en konflikträdd beskrivning, som ger sken av att det enda problemet med niqaben är att läraren inte kan se elevens ansikte, så borde Skolverket reflektera över om bärandet av nikab är förenligt med skolans värdegrund.
Skolan ska främja värden som demokrati och jämställdhet, medan niqaben signalerar att religiös lag ska råda och att män och kvinnor ska hållas skilda åt.
 
Så visst skulle man kunna förbjuda niqaben i skolan, även om man inte förbjuder den på gator och torg. Här kan man notera, att svenska skolor redan gör ingrepp i elevers klädval, när det gäller symboler som uppfattas som främlingsfientliga, oavsett vad bäraren själv anser om dem. 
Skolverket påpekar beskäftigt att skolan ska stärka förmågan att ”leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald”. Men vägen till sådan vidsynthet är inte att lägga sig platt för de elever som har den mest kompromisslösa religiösa tron. 
Niqaben är knappast symbolen för tolerans och en öppen attityd till andras värderingar.

"De svåraste frågorna undviks"

Roland Uhrberg, styrelsemedlem Humanisterna Uppsala, har skrivit ett debattinlägg i Kyrkans tidning - Vad är viktigt i meningsfulla livsåskådningssamtal? - vilket avslutas:
[Man kan] dra slutsatsen att åtminstone en del av kyrkans företrädare anser att man måste beakta den naturvetenskapliga världsbilden när man diskuterar livsåskådningsfrågor. Den avgörande skillnaden i dessa frågor är att kyrkans företrädare undviker de svåraste frågorna men det är just de som religionskritikerna ofta tar upp. 
Författaren Willy Kyrklund skrev en gång en artikel i DN över ämnet vetenskap och religion han avslutade med följande ord: Vetenskapen är en obehaglig verksamhet, vem vill veta att vi lever på ett gruskorn i vintergatans utkant och att livet är en sekundkort kolflaga sammanhållet av genernas intrigspel. 
Dessa rader tycker jag kort och koncist sammanfattar varför de svåraste frågorna undviks. 
Slutligen ett annat problem med den typen av frågor som jag tar upp här, det är att de anses som hädiska, provocerande och mer eller mindre oförskämda. Religionen får inte ifrågasättas på lika villkor som andra tankesystem utan kräver ofta en egen gräddfil.

”Vi tar ställning för barnet”

Ännu en debattartikel om omskärelse. Den här svarar på alla tidigare frågor så jag publicerar den här i sin helhet. Från Svenska Dagbladet.
__________________________
Religionsfriheten innebär inte att alla religiösa manifestationer är tillåtna. Även om riter har stöd i heliga texter och traditioner ska de kunna diskuteras och omförhandlas.

Religionsfriheten är rätten att tro och att utöva denna tro enskilt eller tillsammans med andra. Denna rätt kan aldrig inskränkas. Men religionsfriheten innebär inte att alla religiösa manifestationer är tillåtna.

Därför accepteras i Sverige inte religionsfriheten som argument för rätten till månggifte, slakt av djur utan bedövning, könsstympning av flickor eller för att förhindra blodtransfusioner till barn eller avbildningar av Mohammed.

Vi värnar religionsfrihet och mångfald, som är fundamenten i en demokrati, men det är alltså inte detsamma som att säga att alla uttryck för religion och kultur är acceptabla och rimliga.

Artikeln fortsätter...
Oron för att anklagas för etnocentrism, något Lars Dencik (SvD 12/1) beskyller oss för, får inte leda till att vi avstår från att sätta gränser.

Vi vill att alla barn skyddas mot icke-medicinskt motiverade ingrepp oavsett skälen för dessa ingrepp och oavsett i vilket kulturellt eller religiöst sammanhang barnet föds.

Vårt ställningstagande grundas på ett barnperspektiv, ett perspektiv som tyvärr lyst med sin frånvaro hos våra meningsmotståndare i den pågående debatten.

I debatten har våra avsikter misstänkliggjorts. Men om alla frågor där synsätt kolliderar resulterar i att man misstänkliggör sina meningsmotståndare för onda avsikter, kommer inga debatter om viktiga frågor att kunna föras.

Vi har inte haft synpunkter på religiösa initiationsriter i allmänhet utan på ett specifikt ingrepp, omskärelse av småpojkar, som vi menar deras kränker barnets kroppsliga integritet och åsamkar dem smärta.

Att religiösa manifestationer har stöd i heliga texter, traditioner eller religiösa erfarenheter innebär inte att de med automatik är rimliga i exempelvis moral- eller rättighetshänseende. Denna diskussion är levande inom alla religioner och har i många fall också lett till att seder och religiösa påbud har omprövats.

Karin Hedner Zetterholm (SvD 16/1) ger exempel på hur man inom judendomen har omprövat flera synsätt, till exempel på homosexualitet. Vi kan konstatera att redan i dag accepteras inom stora delar av judendomen icke omskurna pojkar som församlingsmedlemmar trots att de, enligt samma textställe i 1 Mosebok som kräver omskärelse, borde bli utkastade.

Omskärelse av pojkar bagatelliseras av våra kritiker. Det handlar, enligt Susanne Wigorts Yngvesson (SvD 2/1), bara om att ta bort ”en skinnbit på bebisars penis” och ingen berörd har klagat.

Det är en märklig asymmetri att hävda att bortopererandet av en ”skinnbit” skulle vara betydelselöst för de små barn som den sitter på men avgörande för två världsreligioners vara eller icke vara. Men judendom och islam är naturligtvis oerhört mycket mer än omskärelsen av barn.

Visserligen krävs numera bedövning när pojkar omskärs i Sverige, men i historiens ljus har det kravet bara funnits mycket kort tid och finns än i dag bara i ett fåtal länder. Det kan också noteras att även när detta krav infördes anklagade Judiska världskongressen Sverige för att ha stiftat de första lagarna mot judisk religionsutövning i Europa sedan nazisttiden (SvD 8/6-01).

Det är uppenbart att detta ingrepp har orsakat och än i dag orsakar mycket smärta hos både barn och föräldrar.

Denna aspekt har framhållits också av feministiska kritiker inom judendomen. De har påtalat och kritiserat det patriarkala i denna tradition, att flickor ställs utanför det förbund med Gud som omskärelsen ska manifestera.

Ronald Goldman, grundare av Jewish Circumcision Resource Center till stöd för judar som ifrågasätter omskärelsen, skrev i höstas att ”på grund av de alltfler tecknen på omskärelsens skadliga effekter följer fler och fler judar sina känslor. De utgår från etik, förnuft och erfarenhet och löser sitt dilemma genom att avstå från omskärelse”. Och vidare: ”Vi erkänner svårigheten med att ifrågasätta omskärelse, men de traumatiska skriken från eller tillstånden av tyst chock hos omskurna judiska barn har alltför länge nonchalerats.”

Vi vill återigen påpeka att två av medförfattarna till det ursprungliga uppropet själva har judisk bakgrund och är omskurna. Så visst finns det berörda personer som är kritiska.

Det är också viktigt att i detta sammanhang synliggöra pojkar i muslimska familjer. Den överväldigande majoriteten av dem som omskärs har den bakgrunden.

Kristin Zeiler och Anette Wickström (SvD 7/1) menar att det finns andra ingrepp på barn som också kan diskuteras, t ex när de fötts med oklart kön. Gränsdragningen för vad som ska vara tillåtet och inte när det gäller ingrepp på barn behöver naturligtvis noga prövas. Vi välkomnar den diskussionen.

Vi har med öppna ögon tagit ställning i vad som är en rättighetskonflikt mellan vuxnas rätt att använda små pojkars kroppar för religiösa manifestationer och pojkarnas kroppsliga integritet. I den konflikten har vi tagit ställning för barnets integritet.

Staffan Bergström är professor em, Internationell hälsa, Karolinska Institutet
Annika Borg är teologie doktor, debattör och präst
Christer Sturmark är ordförande förbundet Humanisterna
Bengt Westerberg är före detta socialminister.

Gästinlägg: Homeopati och religion vs. kemi och matematik

Gästinlägg av Anders Villumsen - Gymnasielärare i biologi och kemi
_______________________

Frågan om homeopatisk medicin kommer upp med jämna mellanrum. För någon månad sedan läste jag en insändare att det var bra att en läkare blivit frikänd från tjänstefel när denne hade rekommenderat homeopatisk medicin.

Det tycker jag också var bra. Läkarna bör definitivt rekommendera homeopatisk medicin vid feber och förkylningar.

"Gå hem, vila och drick mycket vatten. Ja, det går lika bra med kranvatten."

Ska man vara lite allvarligare kan man konstatera att homeopaters kemikunskaper inte kan höja sig över naturvetenskaplig gymnasienivå. När man arbetar med halter på deras påstådda låga nivå måste man använda dyra analyslabb med en renhetsnivå som vida överstiger vad en hemmafixande homeopat har i sitt källarlabb. Dessutom har de missat hur många molekyler det faktiskt finns i en mycket liten mängd ämne.

Ett litet exempel på utspädning. Vi antar att en homeopat i Karlstad blandar 0,1 mol av ett ämne vars molmassa är 200g/mol i vatten. Han rör än åt ena, än åt andra hållet och späder efter alla konstens regler. Det som blir över (nästan allt så småningom) hamnar i Vänern och rörs om. Varje liter vatten som rinner ut i Göta älv innehåller då 400 miljoner molekyler av ämnet ifråga, varifrån Göteborg tar sitt vatten. Även om Göteborgs reningsverk är effektiva och de Göteborgska homeopaterna använder reningsfilter kommer varje liter spädvatten i deras spädning innehålla miljontals molekyler av det aktuella ämnet! Hur späder man bort något som finns i spädvattnet? Eller räknas nu all vatten i Vänern som homeopatisk medicin för just denna åkomma?

Detta kan få konsekvenser i religiösa frågor också. Vi ateister skakar ju lätt på huvudet när nattvardens vin sägs vara ”Jesu blod”, men har de egentligen så fel? Jag påstår att det inte bara finns vatten däri från hans blod (om han funnits), utan till och med vatten däri från hans sista bägare på den sista nattvarden. Skålen med Judas.

Håll i hatten och ordning på nollorna. Om Jesus vinglas innehöll 2 dl vin, dvs 180g vatten, vilket ger 10 mol vattenmolekyler. Det är 6,022*10^24 st. Ganska många molekyler.

Jordens samlade vattenvolym är ca 1,5 miljarder km3=1,5*10^22 dl vilket är knappt 1*10^22 st vinglas á 1,8 dl vatten. I varje vinglas är det alltså drygt 600 vattenmolekyler från Jesus sista bägare. Detta under förutsättning att all vatten som fanns då finns idag. Dock finns en hel del reaktioner där vatten splittras och nybildas, men det påverkar knappast frågan. Ja, i varje vinglas finns sannolikt vattenmolekyler från Jesus sista skål eftersom den innehöll betydligt fler vattenmolekyler än det finns vinglas i allt vatten på jorden. Å andra sidan består en liten del av kalkens innehåll även av Judas skål och blod. Man skulle nog kunna göra en liknande beräkning på oblatens kolhalt av Jesus, men sedan ha i åtanke att kakan även kan innehålla spår av nötter, såsom Attila, Djingis Kahn, Nero och Caligula.

Detta vet vi därför att människor inte nöjt sig med skrifters ”sanning”, utan tänkt själva och faktiskt undersökt världen omkring oss. Deras kunskap har repeterats och spridits så att det idag är elementär kunskap för en kemistuderande gymnasist. Om inte denna naturvetenskap är häftigare än en bronsåldersgud från öknen eller några hemsnickrade ”teorier” om vattnets minne, vet jag inte vad som skulle vara det.

Skål!

Skönheten ligger i betraktarens öga

23 jan. 2012

Gott Nytt (Kinesiskt) Nyår!


Idag är det en av världens största helgdagar - det kinesiska nyåret. Nu börjar det lyckosamma drakens år. Som så många andra av världens stora helgdagar går den i princip spårlöst förbi på vår lilla plätt på jordklotet, uppe nästan vid nordpolen. Idag kan därför vara en bra dag att kontemplera hur annorlunda vi är från resten av världen.

Med Stalin som Gud

Religiösa och politiska sekter har stora likheter. Magnus Utvik berättar om sin erfarenhet i boken Med Stalin som Gud.Magnus Utvik kan också ses pratade om boken på Bok och bibliotek 2011 tillsammans med Elisabeth Hjorth, som skrivit en roman om en kvinna i en religiös sekt - Hängivelsen.

22 jan. 2012

Gunnar Hjert talar på Fadimedagen i Malmö

Gunnar Hjert, ordförande i Humanisterna Syd, talade på Fadimedagen i Malmö den 21:a januari.

Söndagspredikan: The Story of Human Rights

Liiite USA-centrerad, men ändå bra.

21 jan. 2012

Sara Mohammads tal vid invigningen av Fadimes park, Uppsala

Uppsalatidningen: Hallå där Kalle Persson

VoFcast 7: Anne Liljeblad om Sova Hela Natten-kuren

Sova Hela Natten-kuren är en sömnbehandling för barn av Anna Wahlgren. Anne Liljeblad har följt Wahlgrens barnråd under en längre tid och berättar om problematiska överdrifter och felaktiga påståenden om barns sömnbehov.

För kritk mot SHN, se dessa artiklar:
Svenska barnläkarföreningen varnar för Anna Wahlgrens sovmetoder.
Barnläkare varnar för Anna Wahlgrens metoder.


Diskutera gärna ämnet på VoF:s forum i denna tråd.

Bibeln står över demokratin

Den svenske journalisten Jacob Rudolfsson, tillika samordnare för Svenska Evangeliska Alliansen, skriver på "Samvetsbloggen" om varför "dagens västerländska journalistkår" gör ett så dåligt arbete. Rudolfssons eget svar är förstås att den kristne guden inte är tillräckligt närvarande under journalistutbildningen. Men nu var det egentligen inte det som fångade mitt intresse i Rudolfssons artikel utan det var följande passage:

"Lika självklart som att påven är katolik, är det knappast någon nyhet att han tror på Bibelns definition av äktenskapet som mellan en man och en kvinna (Civilutskottets betänkande 2008/09:CU19 väger rätt så lätt i sammanhanget)".

...hörde ni? "Civilutskottets betänkande [...] väger rätt så lätt i sammanhanget". Yttrat av en journalist, en av de som ska utgöra det yttersta skyddet för demokratin och den fria opinionsbildningen i vårt demokratiska Sverige. Bibeln står över våra demokratiska processer. De "väger rätt så lätt i sammanhanget". När påven ur Bibeln uttolkat vad ett äktenskap är så kan ni knyckla ihop vår svenska lagstiftning och våra processer för ett demokratiskt beslutsfattande, här i form av Civilutskottets betänkande om könsneutrala äktenskap. Det tycks vara mer eller mindre irrelevant.

Om någon gått i tvivelsmål kring frågan om religion är politik eller inte så hoppas jag att ni fått ytterligare en pusselbit med er på vägen. Religion är politik och ideologi. Och ska behandlas därefter.

Att lösa hedersproblematiken

Sveriges Radio Studio Ett sände i går ett reportage om hederskultur, dess konsekvenser och de några åtgärder som görs. Separata tider för kvinnor på badhusen, ungdomsgårdar och öppna förskolor är detta lösningar för att få kvinnorna ut ur hederns grepp?


Studio Ett sände också en debatt i frågan mellan Christina Höj Larsen (V) och Erik Almqvist (SD).
Fler SR-reportage om hedersproblematiken: Människor och tro, Tendens

Lördagsunderhållning: Dags för bättring - slutet är nära!

Det vore lättare att respektera religiösa åsikter om de inte var så ... underliga. Men ok, låt oss ta trosutsagorna på allvar och diskutera deras innebärd. Här har ni en underhållande diskussion om världens undergång från BBC.

"Gud finns inte"

Dessa ord skrev Alexander Aan på sin Facebook-sida. Efter att hans gudsförnekelse blivit känd, möttes Aan av en mob som misshandlade honom. Nu är han arresterad och riskerar upp till 5 års fängelse för hädelsebrott. Aan bor i ett land där religionsfriheten är begränsad till sex officiella religioner, Indonesien.

The Jakarta Globe, DN

20 jan. 2012

Sekularisering är mänsklighetens största fiende...

...i alla fall enligt påven. Här, ett citat ur hans senaste tal, till USAs biskopar. (Den här gången har jag läst själva talet istället för att basera inlägget på nyhetsrapporteringen. Det här har han definitivt sagt.)
[I]t is imperative that the entire Catholic community in the United States come to realize the grave threats to the Church’s public moral witness presented by a radical secularism which finds increasing expression in the political and cultural spheres. The seriousness of these threats needs to be clearly appreciated at every level of ecclesial life.
Halleluja. Vad är det vi radikala sekularister gör då, som är så farligt?
For her part, the Church in the United States is called, in season and out of season, to proclaim a Gospel which not only proposes unchanging moral truths but proposes them precisely as the key to human happiness and social prospering (cf. Gaudium et Spes, 10). To the extent that some current cultural trends contain elements that would curtail the proclamation of these truths, whether constricting it within the limits of a merely scientific rationality, or suppressing it in the name of political power or majority rule, they represent a threat not just to Christian faith, but also to humanity itself and to the deepest truth about our being and ultimate vocation, our relationship to God.
Låt oss plocka isär det där stycket. Vi har alltså evangelium (det kristna trosbudskapet), och de innehåller de oföränderliga moraliska sanningar som är nyckeln till mänsklig lycka och framgång. Eller, för att formulera det lite mer rakt på sak, påven sitter på sanningen, och sanningen ändrar inte på sig. Undertrycker vi denna sanning, med vetenskap eller politik, så hotas inte bara kristendomen utan mänskligheten!

Han tar ju i alla fall sig själv på allvar. Men det finns en hänvisning till. Förutom evangelierna så kan man hitta de eviga moraliska sanningarna i naturrätten.
The Church’s defense of a moral reasoning based on the natural law is grounded on her conviction that this law is not a threat to our freedom, but rather a "language" which enables us to understand ourselves and the truth of our being, and so to shape a more just and humane world.
Naturrätt kräver en lång diskussion, slå på Wikipedia om ni är intresserade. Men man kan väl säga så här, att om det trots alla tecken på motsatsen finns eviga moraliska sanningar så får vi hoppas att de inte är de påven ger uttryck för.

För visst är det väl bättre att alla vuxna samtyckande människor som så önskar ska få ingå äktenskap och bilda familj än att samhället systematiskt ska diskriminera de som råkar älska någon av samma kön? Och nog är det väl viktigare att alla människor ska ges lika rättigheter och möjligheter än att vissa ska diskvalificeras från en del yrken på grund av kön - på det sätt som katolska kyrkan diskriminerar kvinnor? Nog är det väl en rimlig etisk prioriteringsordning att sexuellt överförbara sjukdomar är sämre än kondomer, och inte tvärtom?

Vare sig påven läser sina moralkakor ur sin religion eller ur en skev läsning av naturen så blir en sak mer och mer klar ju fler gånger han uttalar sig. Den katolska kyrkans moralsyn är kärlekslös, ojämlik, sexualneurotisk och familjefientlig. Vi kan bättre.

Vem är den "riktiga" Jesus?

Tea Party Jesus är en film och nätsida gjord av den kristna organisationen The American Value Network. Jag blir inte riktigt klok på syftet, men uppfattar det som kritik av Tea Party-rörelsen och propaganda för den "riktiga" Jesus. Filmen är dock så kul, deprimerande och läskig att det nästa blir ateistpropaganda. Vem är den "riktiga" Jesus? Ingen vet.

Nytt nummer av Sans ute nu!

I dagarna har årets första nummer av Sans kommit ut.

I nr 2012:1 tar vi bland annat upp terrordåden i Norge, korrelationen mellan religion och fattigdom, mannens makt och utsatthet och verklighetens Forrest Gump. Skådespelaren Sara Lindh intervjuas om sin religiösa uppväxt och Sans möter författaren Philip Pullman i ett spännande samtal om Jesus.

Läs mer om Sans på www.sansmagasin.se.

Innehåll:
Kristus bedragaren. Intervju med Philip Pullmanav Christer Sturmark
Mannens makt och utsatthet. Signerat av Annika Borg
Matte – mer eller mindre? Signerat av P C Jersild
Människans förnuft är överskattat. Essä av Peter Gärdenfors
Barnatro som fängslar. Intervju med Sara Lindh av Charlotte Essén
Guds tystnad främjar världen. Essä av Bo Rothstein
Terrordåden i Norge. Mer känsla än förnuft i intellektuellas självrannsakan. Debattinlägg av Annika Borg med svar av Per Dannefjord
Bara vetenskapen kan skilja mellan rätt och fel. Essä av Sam Harris
Irrfärd i moralens landskap. Recension av Torbjörn Tännsjö
Filosofi för stora barn. Recension av Olle Häggström
Verklighetens Forrest Gump löste altruismens gåta. Recension av Emil V. Nilsson
Religionen på hövdingadömenas tid. Bokutdrag av Robert Wright
Medmänsklighet är inte ovetenskap. Signerat av Åsa Wihlbeck
Guds avbild? Signerat av Birgitta Forsman
Humanismens rasism. Essä av Torbjörn Tännsjö

Är du intresserad av etik och samhällsdebatt? Vill du veta mer om existentiella frågor och vetenskapens frontlinjer? Tidskriften Sans (tidigare Humanisten) främjar ett vetenskapligt förhållningssätt och upp­märk­sammar forskningsrön som utmanar vår världsbild i grunden, från neurovetenskap och biologi till kvant­fysik och kosmologi. Sans företräder sekulär etik och humanistisk människosyn. Vi granskar och ifrågasätter alla typer av dogmatiska synsätt och försvarar den fria tanken. Vi skyggar inte för det kontro­versi­ella.

19 jan. 2012

Krigshetsare buar när Ron Paul åberopar Konfucius Gyllene regel

Det visste ni inte: Man kan bota ADHD, Aspbergers och autism med homeopati

Från tidskriften Dagens Homeopati:
Barn och ungdomar med adhd, asperger och autism kan bli hjälpta av homeopatisk behandling. Det visar en schweizisk forskargrupp som genomfört två vetenskapliga kliniska studier. De har också metodiskt arbetat för att förbättra den homeopatiska behandlingen.
Holy shit! Det var viktiga nyheter. Hur har de kommit fram till något så intressant?
Forskargruppen har utvecklat såväl generaliserade frågeformulär och även specifika checklistor för adhd. De har även modifierat en repertoriseringsmetod som de menar ger säkrare matchning av tillförlitliga karaktäristiska symtom hos det individuella barnet, mot rätt utvalt homeopatiskt läkemedel; simillimum. Tonvikten läggs på modaliteter, särskilt det som ger försämringar (aggravations).
Simillium, för er som undrar, är det preparat som ger de symptom som är mest lika det som sjukdomen producerar, helst exakt samma symptom. För ADHD skulle man kunna tänka sig t.ex. ... amfetaimin. I låga doser? Har homeopaterna råkat slå i verklig medicin? Njae, kom ihåg att homeopatins kännetecken är att man späder ut läkemedlet så mycket att det inte finns någonting kvar av den aktiva substansen, och sedan säljer detta vatten (eller sockerpiller) för svindyra pengar till de sjuka, eller desperata föräldrar.

Så hur kan man finna resultat när man medicinerar med vanligt vatten? Tre saker. Dels har man - som ni såg här ovanför - utvecklat egna frågeformulär som "matchar" läkemedlet. Sen har man ett litet stickprov om man jämför med normala kliniska studier på läkemedel. Skulle läkemedelsindustrin hävda att de botar ADHD, Aspbergers och autism på grundval av studier på mindre än 100 personer skulle de bli stämda för miljonbelopp om det visade sig inte stämma. Homeopater har lite lägre standarder att leva upp till. Till sist har man modifierat den vetenskapliga metoden en aning.
De har också formulerat hur studier som följer den konventionella medicinens krav på att vara randomiserade, dubbelblinda och kontrollerade bör designas för att även följa den homeopatiska läkekonstens principer om individuell behandling med ett medel åt gången utifrån likhetsprincipen.
Homeopati är inget annat än lurendrejeri riktat mot svaga och desperata. Tvi.

The Greatest Show on Earth

The shoe is the sign

Fadimedagen

Fadime Sahindal
Den 21 januari 2012 är det tio år sedan Fadime Sahindal, 26 år gammal, blev brutalt hedersmördad av sin far i Uppsala. Riksföreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF) hedrar Fadimes tioårsminne i samarbete med andra organisationer.

På bloggen ”Fadimedagen” kan du följa de senaste uppdateringarna om detta. Kolla in och sprid. Där pågår också en serie med intressanta gästbloggarinlägg.
_______________________


Uppsala den 21 januari 2012 kommer det hela dagen ske aktiviteter till minne av Fadime.

Gravbesök
Mellan 11 och 12 hedrar man Fadimes minne genom en tyst ceremoni vid hennes grav. Man tänder ljus och smyckar graven med blommor. Fadime ligger begravd på Gamla kyrkogården i Uppsala.

Invigning av Fadimes park
Mellan 12 och 13 invigs den park som fått Fadimes namn. Fadime hedras med tal, musik och en tyst minut. I parken kommer det även att finnas en staty av Fadime.

Stor minneshögtid för Fadime på Uppsala stadsteater
Under två timmar minns man Fadime genom teater, tal, musik och vackra bilder. Evenemanget är på Uppsala Stadsteater och programmet pågår mellan 14 och 16. Det kommer mycket folk så kom gärna i tid!

Alla programpunkter är öppna för allmänheten.
_______________________


I Stockholm, kommer man den 19 januari minnas Fadime Sahindal genom att finnas på plats på Centralstationen hela dagen.

Mellan klockan 18:00 och 19:00 är det manifestation dit alla som vill är välkomna.

Klara talare just nu är:
Ulrika Karlsson, riksdagsledamot för Moderaterna.
Gulan Avci, kommunfullmäktigeledamot för Folkpartiet i Stockholm.
Inger Stark, kommunfullmäktigeledamot för Vänsterpartiet i Stockholm.
Susanne Neemani, verksamhetsledare för systerjouren Somaya.
_______________________

I Göteborg, på Gustav Adolfs torg, kommer Fadimes minne att hedras lördagen 21 januari klockan 14:00.

Talare (klara i nuläget)
Soleyman Ghasemyani, författare, socionom och medlem i Glöm Aldrig Pela och Fadime föreningen
Rasool Awla, statsvetare och sociolog
Neshmil Fatahi, representant från Iranska flyktingars riksorganisation

Musik
Sång av Sue Sergel (sång för Fadime)
_______________________

För evenemang i övriga Sverige, se Fadimedagen.

18 jan. 2012

Är du pappa?

Akta dig för att komma för nära barnen, du kan skada dem allvarligt.


Vad händer om pappan ändå tar över vårdnaden av barnet?
– Den otryggheten kan i värsta fall leda till kroniska stressymptom när barnen blir äldre. Diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, fetma, många av de sjukdomar vi ser i?dag orsakas av kronisk stress. Barnen kanske inte blir lika starka psykiskt som de hade kunnat bli.
Pappaledighet är alltså direkt skadligt?
– Han behöver inte ta över hela ansvaret ensam. Varför skulle han göra det?
För att han vill vara nära sitt barn.
– Han ska inte vara pappaledig ensam det första halvåret, tycker jag. Det är bra om mamman också finns till hands. Barnet behöver en förtrolig person som det kan lita på.
Kan inte den personen vara pappan?
– Jo, så småningom. När barnet är tre, fyra år, kanske.
Jag började vara pappaledig när min dotter var ett år gammal. Har jag skadat henne?
– Jag vet inte vad som hänt under den tiden ni varit hemma. Men det är möjligt att du har gjort det.
Förstår du att jag som pappa känner mig kränkt av ett sådant påstående?
– Jag vill verkligen inte kränka någon. Men jag kan förstå att du känner så.
Du antyder i boken att män ofta skadar sina barn fysiskt. Hur då?
– De förstår inte hur sköra barn är. De rycker axlarna ur led. De låter barnens tunga huvud hänga och slänga så att de får skador på blodkärlen i hjärnan. Och så har män ofta ett betydligt mindre tålamod med dregel och bajsblöjor. Pappor vill kanske att barn ska lyda och förstår inte att barnen inte begriper tillsägelser. Därför är det många småbarn som också får smisk av sina fäder.

För dessa fantastiska uttalanden står professor, dubbelprofessor till och med i histologi och neurobiologi, Annica Dahlström. De gjordes i en intervju med Aftonbladet 2007. Annica Dahlström har författat boken "Könet sitter i hjärnan".

Åh Gud så bra!

Marcus Birro har skrivit sin första krönika på Tidningen Dagen: Sverige behöver Gud. Vår första respons blir ett gästinlägg av Pekka S (Orsakverkan). Hans kommentar till krönikan publiceras i sin helhet nedan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allt är faktiskt SÅ mycket bättre i andra länder där kristendomen och Jesus är mer populära. Där finns ingen arbetslöshet. Kvinnorna vill inte utföra aborter. Könen är jämställda och HBT-personer accepteras med öppna famnar. I Sant Kristna Länder [tm] finns heller inga hemlösa, folk har inga könsjukdomar och de mänskliga rättigheterna väller ur folkets överfulla porer. Och övergrepp mot barn existerar inte i länder där kristendomen, speciellt katolicismen, har större inflytande.

Vissa kanske menar att Birro lever i någon slags fantasivärld med skygglappar stora som dasslock och tunnelseendet hos en Formel 1-förare. Men nej, så är det givetvis inte. Birro vet vad han talar om.

Se bara på Polen som troligtvis är europas mest kristna land. Birros katolska kyrka är oerhört populär där. Härom dagen fälldes  artisten Dorota Rabczewska för att ha sårat människors religiösa känslor. Hon menade att Bibelns författare var fulla och höga på örter. Fy på henne. Sådant säger man bara inte.
http://www.austin360.com/music/poland-slaps-fine-on-singer-for-bashing-bible-2105067.html

I Nigeria, där kristendomen får allt större inflytande, kan vi se tydliga exempel på att Gud varken är en bög i läderbyxor eller lesbisk gourmetkock. Istället finns det seriösa lagförslag som går ut på att fängsla öppet homosexuella. Gud är god, men rättvis.
http://edition.cnn.com/2011/12/01/world/africa/nigeria-anti-gay-bill/index.html

Och i USA, detta föredöme för konservativt kristna, låter man inte vetenskapen tala om folk vad de ska tro eller inte. I Bibeln står det att Gud skapade jorden på 6 dagar och då är det så. Därmed basta! Endast 40% av amerikanerna accepterar evolutionsteorin som förklaring till livets mångfald. En stor eloge till resterande 60% som verkligen vet vad Jesus skulle ha tyckt om denna ateistiska vetenskapskonspiration.
http://news.nationalgeographic.com/news/bigphotos/21329204.html

Ser fram emot nästa krönika. Släpp visdomen fri och låt den flöda över vårt arma land. Amen.

Religiöst förtryck i Malaysia

Religiösa extremister i Malaysia har lyckats stoppa en festival för homosexuella i Malaysia. SR har gjort ett bra reportage om HBTQ-personers situation i ett islamistiskt land. Islamisterna får gärna vara hur hetersexuella de vill, men det är djupt oetiskt att hetsa mot och förtrycka dem som inte delar deras felaktiga åsikt.

Lyssna: Gay i Malaysia, reportage av Nils Horner

En bild säger mer än tusen ord

Det har utbrutit en kontrovers kring det lämpliga med bilden här nedanför där några tycker den är blasfemisk och vill ha den stoppad. Av den anledningen återger vi den här på Humanistbloggen.

Jesus till vänster, Muhammed till höger.
Kontroversen handlar om att vissa religiösa vill begränsa andras yttrandefrihet med hänvisning till sin religion. De hänvisar alltså till sin religionsfrihet för att försöka göra intrång på andras mänskliga rättigheter. Är detta det enda religionsfriheten går att använda till? Jag som naivt nog trodde den var till för att skydda utövarna av religion. Men då hade det förstås räckt att hänvisa till åsiktsfriheten.

Läs om kontroversen här, här och här.

Ateism 2.0

Författaren Alain de Botton har nyligen givit ut boken Religion for Atheists. Han har inte mycket positivt att säga om religionernas fundament, men ändå finns det religösa uttryck han förespråkar. Sekulariseringen har lätt oss fel och de Botton tar upp exempel på områden där vi borde lära av religion: Skolning, strukturera tiden (bl.a. med ritualer), retorik, konst och organisation av idéspridning.

Trots tjuvnypen mot ateister och sekularisering finns det korn av visdom i de Bottons TED-föreläsning, gruskorn som det kanske kan byggas en sekulär humanistisk katedral av. Men helt utan att kalla det en religion.


Terry Eagleton har recenserat boken ur ett kristet perspektiv och anser att den är banal:
What the book does, in short, is hijack other people's beliefs, empty them of content and redeploy them in the name of moral order, social consensus and aesthetic pleasure. It is an astonishingly impudent enterprise. It is also strikingly unoriginal. Liberal-capitalist societies, being by their nature divided, contentious places, are forever in search of a judicious dose of communitarianism to pin themselves together, and a secularised religion has long been one bogus solution on offer. The late Christopher Hitchens, who some people think is now discovering that his broadside God Is Not Great was slightly off the mark, would have scorned any such project. He did not consider that religion was a convenient fiction. He thought it was disgusting. Now there's something believers can get their teeth into …

17 jan. 2012

"Vad betyder ordet privat?"

Carl Gustaf Olofsson och Christer Sturmark har författat en replik på svaret de fick av biskop Jackelén angående hennes bok Gud är större. Avslutningen på inlägget - Vad betyder ordet provat? - återges nedan:
Oklarheterna såväl i biskop Jackeléns ”Gud är större” som i hennes svar till oss tillsammans med de missförstånd om Humanisternas syn på ”privat” och ”offentligt” som florerar i den offentliga diskussionen gör det tyvärr motiverat med några klargöranden. 
I statsvetenskaplig betydelse är förbundet Humanisternas syn att religion och religionsutövning ska vara privat men att den personliga tron självklart hör hemma i det offentliga rummet på samma sätt och samma villkor som politiska åsikter, värdediskussioner, sekulära livsåskådningar och uppfattningar om konst, litteratur och film. Vi menar också att religiösa organisationer och religiösa lokaler självklart tillhör det offentliga rummet på samma sätt som andra idéburna och ideella organisationer och deras lokaler. 
Innan man är något sånär överens om olika betydelser och använd­ningar av viktiga ord, i detta falla ”offentligt”, ”privat” och ”person­ligt”, är det omöjligt att föra en konstruktiv diskussion kring de viktiga sakfrågor det gäller.

Gud och jag har ingen relation


I dagens DN intervjuas Anna Bergström, styrelseledamot i Humanisterna. Intervjun är en del i reportageserien Gud och jag. Det är trevligt att en humanist och Humanisterna får uppmärksamhet. Det är synd att rubriksättningen är så dålig och skribenten vill placera in alla i religiösa föreställningar.
Anna Bergström, 28, tror inte att det finns någon gud. Hennes tro är att vi människor måste samarbeta och ta ansvar för varandra medan vi lever här på jorden – misstagen går inte att reparera i något liv efter detta. 
[...]
– Jag tror som sagt på vetenskapen, men för mig kan det inte innebära något annat än att ha en ödmjuk inställning till livet. Det som vetenskapen säger är rätt i dag kan vara fel om tio år. Därför gäller det att vara beredd att ompröva sin inställning och vara nyfiken på det som ligger utanför dagens kunskapsfält. 
Är vetenskapen din ”religion”? 
– Så kan den som vill uttrycka det, och jag blir inte provocerad. Jag har mycket gemensamt med många troende, vi funderar över samma frågor.
Läs hela intervjun: "Vetenskap är Annas religion"

Intervju med Sara Mohammad


Newsmill publicerar idag en intervju med Sara Mohammed, ordförande I föreningen "Glöm aldrig Pela och Fadime", tillika före detta styrelseledamot i Humanisterna.
Kulturrelativister ser mig, med min bakgrund, som ett hot mot deras ohållbara argument om att det inte finns något specifikt hedersvåld. Olika etniska och religiösa grupper ser mig som ett hot som kan förstöra deras budskap till nyanlända föräldrar. Mitt budskap hotar deras vilja att upprätthålla patriarkala kvinnoförtryckande normer och värderingar. Hedersförtryckande föräldrar ser mig som ett hot mot deras uppfostran med hedersnormer.

Rasister ser mig som en börda, de tycker att skattepengar går till att hjälpa de utsatta och kräver att jag återvänder till gamla hemlandet och jobbar istället. Mitt svar till alla dessa är: de förtryckta finns även här. Jag måste hjälpa dem.
Vill du stöda Sara i hennes arbete kan du bli medlem i Glöm aldrig Pela och Fadime.

Humanistisk konfirmation - informationsträffar


Vill du sprida information om de här informationsträffarna finns det ett reklamblad att ladda ner här.

Er Gud är min Gud

Sam Harris har skrivit ett tal åt den republikanska presidentkandidaten Mitt Romney. Ett tal som skall säkra den republikanska nominering åt Romney. Talet skrevs på Harris initiativ, så Romney passar nog.
I am now speaking to the base of our party, to the 60 percent who believe that God created this fine universe, and humanity in its present form, at some point in the last 10,000 years. Let me make one thing absolutely clear to you: I believe what you believe. Your God is my God. I believe that Jesus Christ was the Messiah and the Son of God, crucified for our sins, and resurrected for our salvation. And I believe that He will return to earth to judge the living and the dead.
But my Church offers a further revelation: We believe that when Jesus Christ returns to earth, He will return, not to Jerusalem, or to Baghdad, but to this great nation—and His first stop will be Jackson County, Missouri. The LDS Church teaches that the Garden of Eden itself was in Missouri! Friends, it is a marvelous vision. Some Christians profess not to like this teaching. But I ask you, where would you rather the Garden of Eden be, in the great state of Missouri or in some hellhole in the Middle East?
Utdrag ur Your God is My God

USA:s militär bygger kultplats för hedningar

Gästinlägg av ramsbergsvandraren som skriver på den läsvärda bloggen gudhar99namn.se.
____________________________________________

En flygvapenbas/militärhögskola i Colorado har satsat en stor summa pengar på att bygga en Stonehenge-liknande stencirkel på toppen av en skogsbeklädd kulle. Skälet till detta ambitiösa projekt är att ge de kadetter som praktiserar ”jordbaserade” religioner, som druider, wiccaner och asatroende, en plats att samlas på och utöva sina religioner. Flygvapnet menar att detta är ett sätt att säkra religionsfriheten också för de som tillhör hedniska religioner.

Stonehenge i England.

Alla är som väntat inte helt glada över denna utveckling. Bob Barr, republikansk politiker, har drivit en kampanj för att förbjuda Wicca-utövare, som ofta kallar sig ”häxor”, inom militären. Han frågar retoriskt vad nästa steg kommer bli:

Will armoured divisions be forced to travel with sacrificial animals for Satanic rituals? Will Rastafarians demand the inclusion of ritualistic marijuana cigarettes in their rations?

En undersökning visar att ungefär 700 000 amerikaner praktiserar Wicca eller andra nyhedniska religioner. Wicca lades till i den amerikanska militärens pastorshandbok redan på 70-talet, där dess läror och praktik beskrivs. Wicca kan ses som en modern naturreligion där naturen och årscyklerna står i fokus. Man tillber både en manlig och en kvinnlig gudom. Det finns ingen central styrning utan utövare samlas i små grupper (”covens”) som själva utformar sina ritualer och praktiker, ofta med inspiration från förkristna mytologier och religioner.

Källa: The Telegraph

16 jan. 2012

Ellis Wohlner svarar Karin Hedner Zetterholm

Jag är uppvuxen i den judiska traditionen (”född” jude), är själv omskuren, och undertecknare av debattartikeln den 18 november förra året som började debatten som alltjämt pågår.

Det är bra att Karin Hedner Zetterholm i sin långa redogörelse ger belägg för att judendomen faktiskt kan – om än motvilligt och långsamt – ändra på även fast förankrade traditoner.

Jag skrev en egen debattartikel på Newsmill den 24 december. som verkar ha undgått Zetterholm. Redan i inledningen till sin artikel i dag skriver hon att debatten ”… har huvudsakligen kretsat kring den allmänna rättighetskonflikt som inträffar när religionsfrihet kolliderar med barnens rätt till kroppslig integritet…”. Detta stämmer inte; religionsfrihet kolliderar inte med barnens rätt till kroppslig integritet. Vi som förespråkar ett förbud för omskärelse på småpojkar menar att både barnets rätt till kroppslig integritet och barnets rätt till religionsfrihet går före någon ’rätt’ för föräldrar att påtvinga en ’identitet’ på barnet.

Mänskliga rättigheter är individuella. I den mån man kan tala om grupprättigheter (t ex rätten för en grupp att tala ett språk eller utöva en religion) måste individens rättigheter prioriteras. Även den ’lilla gruppen’ (föräldrar) äger inte rätten att kränka barnets mänskliga rättigheter.

Feministiskt initiativ har glömt vad som hände Pela och Fadime

Fadime Sahindal
Feministiskt initiativ har lagt ut en artikel på Newsmill av det mer upprörande slaget. Där väljer de (igen) bort begreppet "hedersvåld". Varför? Varför välja att bortse från en viktig förklaringsfaktor för att förstå en specifik typ av våld mot kvinnor? För att kunna fortsätta hävda att Sverige är lika ojämställt som övriga världen. Makalöst.

De som drabbas av den här typen av begreppslig "välvilja" är enbart offren som inte får sin situation tagen på allvar. Alla-män-är-svin-förklaringen saknar både trovärdighet och moralisk ryggrad. Dessutom hjälper den oss inte alls att förstå vad som hände Fadime Sahindal. Så här skriver FI:
En del kvinnorättsaktivister har valt att använda sig av begreppet hedersrelaterat våld för att benämna en viss typ av våld och kontroll. Vi förstår att det i vissa lägen kan vara användbart med specifika begrepp för att förklara en viss företeelse, särskilt om företeelsen tidigare inte blivit tagen på allvar eller pressats in i förklaringsmodeller som utformats för att belysa andra typer av våld än de man vill belysa.

Problemet med hedersbegreppet är att det bidragit till en uppdelning av våldet där vissa typer av våld – ”invandrares” våld – förklaras med patriarkal kultur och tradition, medan ”svenska” mäns våld förringas och förklaras med egenskaper hos den enskilde mannen, till exempel svartsjuka eller psykisk sjukdom.

Detta lurar oss att tro att ”svenska” mäns våld är undantag. Vi fortsätter matas med bilden av Sverige och ”svenskar” som jämställda, trots att verkligheten ser annorlunda ut. Därför väljer vi att prata om våldets olika uttryck utan att för den skull använda oss av begrepp som hederskultur. Vi vill fokusera på samhällets ansvar att motverka våldet och maktstrukturerna i alla dess former.
Den kristna debattören Bitte Assarmo ger svar på tal.
Jag vet inte hur lättlurade skribenterna är, men själv har jag inte det minsta svårt att se allvaret i svenska mäns våld mot kvinnor. Däremot är det en nödvändighet att de olika typerna av våld benämns på olika sätt.

Hedersvåldet skiljer sig nämligen från annat familjerelaterat våld på flera punkter. Hedersvåld är exempelvis välplanerat, ofta långt i förväg och det är ofta fler än en gärningsman inblandad. Dessutom förekommer inte sällan att gärningsmännen är stolta över handlingen. Att använda begreppet hedersvåld på ett relevant vis är alltså absolut nödvändigt för att kunna bemöta och förhoppningsvis stävja en form av våld som förstör livet för tusentals kvinnor.

Detta innebär inte att man ska se mellan fingrarna med ”vanligt” våld mot kvinnor. Det är lika viktigt att stoppa alla former av våld mot kvinnor. Men olika former av våld kräver olika former av behandling. Att förneka att hedersvåld existerar är att döma tusentals utsatta kvinnor till ett liv i fortsatt förtryck.
Feministiskt initiativs analys är inte bara bristfällig, den är direkt oetisk eftersom de försöker lägga bort ett av analysverktygen för att förstå en specifik form av våld mot kvinnor. De väljer aktivt att inte förstå för att kunna behålla sin skumma bild av sakers tillstånd. Vad de inte verkar förstå är att det är viktigare att förhindra våld än att de ska kunna upprätthålla sin ideologiskt färgade bild av verkligheten. Det är inte feminism att jämställa allt manligt våld mot kvinnor, det är bara ... dumt.

Glöm aldrig Pela och Fadime. Läs vad Leif Ericksson, Fadimes advokat, skrev med anledning av Fadimedagen i söndags.

Edit 1: Läs även Birgitta Olssons gästbloggarinlägg.
Edit 2: Läx även Lena Anderssons krönika i DN.
Edit 3: Det har tydligen smugit sig in några faktafel i min beskrivning av F!s artikel - se första kommentaren av Mattias Irving här nedanför. Jag skulle vilja hävda att det inte är regelrätta faktafel utan övertolkningar av texten för att göra en poäng. Men ok, jag gjorde en alltför emotionell beskrivning av F!s artikel, så ta Irvings kommentar på allvar. Läs istället vad Bitte Assarmo, Leif Ericksson, Birgitta Olsson och Lena Andersson skriver. De skriver det jag borde skrivit.

Argument för omskärelse: det judiska perspektivet

Ett tänkt förbud mot omskärelse påstås ibland bli ett slag mot judendomen. Varför då? Det står ju i bibeln att man ska stena olydiga barn, men detta har man omtolkat. Varför kan man då inte omtolka påbudet om omskärelse?

För att förklara varför har Karin Hedzner Zetterhom, docent i judaistik och gästforskare vid Pennsylvania State University, skrivit en längre resonerande text i Svenska Dagbladet. Texten är fri från de känslomässiga överslag som har präglat diskussionsinläggen från exempelvis Göran Rosenbergs sida och är mycket läsvärd, särskilt viktig för de av oss som förespråkar ett förbud. Ett förbud skulle verkligen bli ett slag mot judendomen som det ser ut idag. Med tanke på de förföljelser som drabbat det judiska folket genom historien, är det verkligen en bra idé? Läs och tänk efter.
Så hur kan det då komma sig att man håller fast vid bruket med omskärelse av pojkar på åttonde dagen när man omtolkat och förändrat andra bibliska föreskrifter? Det finns två viktiga skäl till detta: från ett judiskt perspektiv finns det inte något problem med omskärelse av pojkar på åttonde dagen och dessutom är bruket mycket starkt knutet till judisk identitet. Även om judiska föräldrar sannolikt känner ett visst obehag just då ingreppet genomförs, är omskärelse på åttonde dagen inte förknippat med några problem av den dignitet som i andra fall föranlett omtolkning. Komplikationer i samband med judisk omskärelse är ytterst ovanliga och det finns inga dokumenterade medicinska nackdelar med att vara omskuren. I fråga om för tidigt födda pojkar skjuter man på omskärelsen tills ingreppet anses riskfritt och om barnet har en blödningssjukdom utför man omskärelsen först när pojken måste behandlas för en blödning.
[...]
Endast om stora delar av världens judenhet skulle uppfatta omskärelse av pojkar på åttonde dagen som något som kommer i allvarlig konflikt med moraliska värderingar eller om nya rön skulle visa att det har hittills okända negativa konsekvenser, kan en förändring komma till stånd – inom ortodox judendom genom beslut fattade av ledande rabbiner och inom den konservativa rörelsen (den del av judenheten som är mer liberal än den ortodoxa men mer traditionell än den liberala reformjudendomen) genom den vedertagna omröstningsprocess som föregår alla viktiga beslut.

I båda fallen föregås besluten av en noggrann genomgång av all judisk litteratur som bedöms ha relevans för den aktuella frågan från Bibeln fram till modern tid, granskad i ljuset av den nutida situationen där hänsyn tas till ekonomiska och sociala faktorer, nya rön inom medicin och teknik samt moraliska överväganden.
[...]
Judar i modern tid skall alltså inte leva efter Mose lag på samma sätt som man gjorde på Mose tid. Gud har gett människan rätten och ansvaret att förvalta hans ord på ett sätt som tillåter utveckling, förändring och anpassning till nya omständigheter. Härom är alla riktningar av modern judendom principiellt ense även om ortodox judendom till följd av en utbredd syn på traditionen som resultatet av en gudomligt inspirerad tolkning, i regel förändrar långsammare och tillmäter yttre omständigheter mindre betydelse.

Denna ständigt pågående inom-judiska debatt om behovet av förändring och anpassning till trots är mig veterligen ingen omtolkningsprocess beträffande omskärelse av pojkar på åttonde dagen på gång inom någon av de stora judiska riktningarna. Även om en framtida modifiering av det nuvarande bruket inte behöver uteslutas är det rimligt att utgå från att det inom en överskådlig framtid kommer att bestå, varför ett förbud vore ett hårt slag mot svensk judenhet.
Jag tror att en debatt om omskärelse kan påskynda reformprocessen inom judendomen. Men förbud, är det verkligen rätt väg att gå?
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se