12 jan. 2012

Anmälningar anmälningar

Det har brutit ut en strid inom Svenska Kyrkan kring Annika Borg där anmälningarna haglar. Rättelse: Någon (inte Borg) har anmält Elisabeth Gerle för en kommentar på Facebook, Från Kyrkans Tidning:
"Annika, du vet precis som jag att den svenska staten har en del på sitt samvete när det gäller det judiska folket. Liksom Svk. Men som vi försöker göra upp med. Därför blir jag orolig o ledsen när du rör dig så nära det bruna", skrev prästen och den adjungerade etikprofessorn Elisabeth Gerle i en diskussion på Facebook den 4 januari.
"Det bruna", det är vi i Humanisterna det i Gerles föreställningsvärd. Frågan är om hon har skrivit den här åsikten så många gånger att hon börjat tro på den själv eller om hon ljuger helt medvetet. Och hon är etikprofessor? Makalöst.

Borg har å sin sida blivit anmäld till domkapitlet och biskop Eva Brunne av Anna Karin Hammar, stiftsadjunkt i Uppsala stift. Kyrkans tidning rapporterar:
Borg har i debattartiklar ibland annat Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet ställt sig bakom ett förbud av omskärelse av små pojkar. Hon har också förespråkat ett sekulärt samhälle.

De aktuella artiklarna problematiserar religionens roll i samhället "på ett sätt som jag tror är i någon mening svårförenligt med att vara präst i Svenska Kyrkan", skriver Anna Karin Hammar i sitt brev.

Artikeln om omskärelse har fått judiska skribenter att reagera, skriver Hammar. Hon bekymras över att i artikeln förutsätts staten ange ramarna för religionsfriheten, i stället för att skydda individens religionsfrihet.

Hammar tar också upp Annika Borgs anknytning till tankesmedjan Fri tanke smedja, som verkar för en sekulär etik och politik, och som Hammar uppfattat har en "negativ inställning till religionsfrihet".
Fri Tanke smedja har dock ingen negativ inställning till religionsfrihet, bara den inte går ut över andra än utövarna.

Annika Borg betalar ett högt pris för sina ställningstaganden. Men rimligtvis måste hon även ha vänner inom kyrkan som ser att hon står upp för allas lika rätt och lika värde. Det skulle vara klädsamt om någon klev fram till hennes försvar.

Tillägg: Rättelse ovan (Ulf Gustafsson)

10 kommentarer:

Eric Wadenius sa...

Om Elisabeth Gerle skrev det som det påstås att hon skrev så är hon en person jag aldrig hade skakat hand med.

Av moraliska skäl.

Munken sa...

När jag läser sånt här får jag lust att gå ur svenska kyrkan. Jag hade faktiskt hopp om organisationen!

Anders Bergdahl sa...

Elisbeth Gerle är helt fantastisk.. hon borde kanske gå en grundkurs i etik eftersom är uppenbart ovetande i det ämnet.. dagis barn har mer koll...
Svenska Kyrkans dödsryckningar?

Anders Bergdahl sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Nils sa...

Varför gjorde inte Westerberg som han gjorde 1991, reste sig och lämnade studion?

Det är vad alla borde göra när rasism-kortet spelas ut.

Anonym sa...

Bara en sakupplysning. Det var inte jag som anmälde Elisabeth Gerle. Mvh, Annika Borg

Lars Torstensson sa...

"ALLT FLER JUDAR OGILLAR OMSKÄRELSE"

Det finns också många judar som ogillar omskärelse av pojkar. De skulle alltså vara "bruna", om man får tro Gerle, vilket faller på sin egen orimlighet. Se t ex sajten Beyond the Bris. Den är skapad av, för och om det växande antal judar som "förenas i övertygelsen att det är onödigt och skadligt att skära i barns könsorgan". De anser att deras hållning både är "mer etisk, mer humanitär och mer judisk" än den motsatta.

http://www.beyondthebris.com

Lars Torstensson sa...

MÅNGA JUDISKA FEMINISTER MOTSÄTTER SIG OMSKÄRELSERITEN

Judisk feministisk kritik mot omskärelse av pojkar omfattar en rad problemställningar som rör kön och makt. Vi tar här fasta på två:

Den första handlar om att denna praxis utesluter flickor och enbart ser män och pojkar som religionsbärare.

Den andra lyfter fram ett moders/föräldraperspektiv på dilemmat att tillfoga skada på ett barn och utsätta barnet för fara och smärta.

Ingen av dessa invändningar har tillmätts någon betydelse hos dem i debatten som kritiserar varje tanke på ett förbud av omskärelse på pojkar i Sverige. Tvärtom har ingreppet trivialiserats och reducerats till att handla om en ”skinnbit”. Det finns många berättelser från judiska mödrar och fäder som beskriver att de upplevt ingreppet på det egna barnet som traumatiserande både för barnet och för dem själva.

”Circumcision is at the heart of gender imbalance in Judaism” (Omskärelse finns i centrum av obalansen mellan könen inom judendomen (vår översättning) ) skriver exempelvis Miriam Pollack, som länge engagerat sig mot omskärelse.

Det framhåller Annika Borg och en annan kristen teolog i Kyrkans Tidning:

http://www.kyrkanstidning.se/debatt/kritik-av-omskarelse-levande-inom-judendomen

Ostronmannen sa...

Förakt är de värda de som stympar barn för att det står i en bok. Förakt. Spott. Tvi för dessa vidriga människor. Tvi.

Ulf Gustafsson sa...

"Elisabeth Gerle friad av domkapitlet"

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se