16 jan. 2012

Argument för omskärelse: det judiska perspektivet

Ett tänkt förbud mot omskärelse påstås ibland bli ett slag mot judendomen. Varför då? Det står ju i bibeln att man ska stena olydiga barn, men detta har man omtolkat. Varför kan man då inte omtolka påbudet om omskärelse?

För att förklara varför har Karin Hedzner Zetterhom, docent i judaistik och gästforskare vid Pennsylvania State University, skrivit en längre resonerande text i Svenska Dagbladet. Texten är fri från de känslomässiga överslag som har präglat diskussionsinläggen från exempelvis Göran Rosenbergs sida och är mycket läsvärd, särskilt viktig för de av oss som förespråkar ett förbud. Ett förbud skulle verkligen bli ett slag mot judendomen som det ser ut idag. Med tanke på de förföljelser som drabbat det judiska folket genom historien, är det verkligen en bra idé? Läs och tänk efter.
Så hur kan det då komma sig att man håller fast vid bruket med omskärelse av pojkar på åttonde dagen när man omtolkat och förändrat andra bibliska föreskrifter? Det finns två viktiga skäl till detta: från ett judiskt perspektiv finns det inte något problem med omskärelse av pojkar på åttonde dagen och dessutom är bruket mycket starkt knutet till judisk identitet. Även om judiska föräldrar sannolikt känner ett visst obehag just då ingreppet genomförs, är omskärelse på åttonde dagen inte förknippat med några problem av den dignitet som i andra fall föranlett omtolkning. Komplikationer i samband med judisk omskärelse är ytterst ovanliga och det finns inga dokumenterade medicinska nackdelar med att vara omskuren. I fråga om för tidigt födda pojkar skjuter man på omskärelsen tills ingreppet anses riskfritt och om barnet har en blödningssjukdom utför man omskärelsen först när pojken måste behandlas för en blödning.
[...]
Endast om stora delar av världens judenhet skulle uppfatta omskärelse av pojkar på åttonde dagen som något som kommer i allvarlig konflikt med moraliska värderingar eller om nya rön skulle visa att det har hittills okända negativa konsekvenser, kan en förändring komma till stånd – inom ortodox judendom genom beslut fattade av ledande rabbiner och inom den konservativa rörelsen (den del av judenheten som är mer liberal än den ortodoxa men mer traditionell än den liberala reformjudendomen) genom den vedertagna omröstningsprocess som föregår alla viktiga beslut.

I båda fallen föregås besluten av en noggrann genomgång av all judisk litteratur som bedöms ha relevans för den aktuella frågan från Bibeln fram till modern tid, granskad i ljuset av den nutida situationen där hänsyn tas till ekonomiska och sociala faktorer, nya rön inom medicin och teknik samt moraliska överväganden.
[...]
Judar i modern tid skall alltså inte leva efter Mose lag på samma sätt som man gjorde på Mose tid. Gud har gett människan rätten och ansvaret att förvalta hans ord på ett sätt som tillåter utveckling, förändring och anpassning till nya omständigheter. Härom är alla riktningar av modern judendom principiellt ense även om ortodox judendom till följd av en utbredd syn på traditionen som resultatet av en gudomligt inspirerad tolkning, i regel förändrar långsammare och tillmäter yttre omständigheter mindre betydelse.

Denna ständigt pågående inom-judiska debatt om behovet av förändring och anpassning till trots är mig veterligen ingen omtolkningsprocess beträffande omskärelse av pojkar på åttonde dagen på gång inom någon av de stora judiska riktningarna. Även om en framtida modifiering av det nuvarande bruket inte behöver uteslutas är det rimligt att utgå från att det inom en överskådlig framtid kommer att bestå, varför ett förbud vore ett hårt slag mot svensk judenhet.
Jag tror att en debatt om omskärelse kan påskynda reformprocessen inom judendomen. Men förbud, är det verkligen rätt väg att gå?

13 kommentarer:

Alex sa...

Jag tycker att det är ett övergrepp och en stympning oavsett hur man vrider och vänder på det. Det är kanske inte av samma magnitud som en kvinnlig omskärelse, men det gör det inte mer rätt eller mindre fel.
Jag har än så länge inte hört ett enda bra argument för omskärelse, bortsett från medicinska så som förträngning etc.
Religionsfrihet innefattar inte rätten att skära i små pojkar.

Björn Bäckström sa...

Av de omskärelser som utförs på gossebarn är det vida flera inom islam än Judendomen globalt. Vanan i Islam är kanske grymmare eftersom de görs på medvetna individer i 10-11 årsåldern som gruvar sig länge i förväg. Å andra sidan kläs de ut till prinsar, en stor släktfest anordnas och pojken får gåvor.

Om stympningarna stoppas med lagstiftning kan knappast judarna se det som en förföljelse när deras vanliga adversaries drabbas ännu hårdare även om jag inte är säker på ration mellan denna sort av judisk och islamsk barnmisshandel i Sverige.

I vilket fall - ingen annan hänsyn än barnens skall ska tas - det är nästan befängt att vi överhuvudtaget måste debattera det här i landet.

Kristian Grönqvist sa...

Jah håller med föregående kommentarer. Den nya artikeln tillför inget i diskussionen, som vi inte visste tidigare. Utan handlar fortfarande om religiös rätt att göra något som samhället i övrigt förkastar.
Att samhället inte gör det i Israel ser jag som självklart, det är ju från det området seden eller bruket härstammar.
Men att utifrån det perspektivet kräva att svensk sjukvård skall utföra ingreppet är steget förfärande.
Om judarna accepterar att deras egna barn stympas, skall de i alla fall visa respekt för, att vi inte vill medverka till det.

Respekt är något som arbetar bägge vägarna.

Anonym sa...

En stilla fundering: Om en vuxen man väljer att konvertera till judendomen - när omskärs han då? Åttonde dagen räknat från när?

Nils sa...

Nej, den här artikeln är inget argument mot att stoppa ingreppen, snarar tvärtom med alla absurda hänvisningar till moseböckerna.

Det antyds också en besynnerlig princip att eftersom de varit förföljda tidigare ska de ha det till godo och anses berättigade till att själva begå vissa övergrepp idag.

I så fall finns det ett antal folk som skulle kunna bli aktuella för specialförmåner, t ex armenierna.

Creutz sa...

mrarboc, om inte jag missuppfattat saken, så kan man inte konvertera till judendomen fullt ut som ickejude. Du kan bli betraktad som "gudfruktig" (se denna term i Nya testamentet), men vad jag förstår kan man så att säga inte välja att gå in i Löftesfolket, och så bli en del av det. Du kan alltså bli hangaround, men inte fullvärdig medlem.

För övrigt uppskattar jag den resonerande tonen i den citerade texten i inlägget. Jämför med tonen i AK Hammars inlägg här: Rätten till identitet.

Jag lämnade en kommentar till Hammars text, men vi får väl se om den kommentaren kommer igenom modereringen...

Carolina sa...

Lite cred här ändå, till Patrik, som la ut detta. Och, jag tror att hans sista mening är nyckeln.

Ulf Gustafsson sa...

Nedanstående mening innehåller två påståenden som är värda att ta på allvar om man är positiv till omskärelse.

"Komplikationer i samband med judisk omskärelse är ytterst ovanliga och det finns inga dokumenterade medicinska nackdelar med att vara omskuren."

1. Komplikationer är ytterst ovanliga, men vilken nivå på komplikationer är acceptabel? För de som omskär sitt enda pojke är en risk 1 på 1000 förmodligen acceptabel. Men för en mohel som regelbundet genomför omskärelse kommer någon pojke tillslut komma till skada. Är det acceptabelt?

2. Inga dokumenterade nackdelar - avsaknad på evidens är inte evidens på avsaknad. De som är positiva till omskärelse borde efterfråga goda vetenskapliga studier på det ingrepp som de gör på barn. Att det är tradition och att "ingen klagar" är dåliga grund för att acceptera ett medicinskt ingrepp.

Alex sa...

Kristian Grönqvist här ovan sa att respekt går båda vägarna.
Det är iofs sant, men den här frågan är inte mellan 2 parter utan mellan 3. Vi har vuxna judar som tycker att det är en bra idé att skära i små pojkars, vi har normalt funtade människor som begriper att detta ingrepp är bortom allt vett och förstånd och till sist har vi små pojkar som inte kan föra sin egen talan.
Utöver det tycker JAG att sådan här idioti inte alls skall respekteras.
Ulf Gustafsson (också här ovan) tog upp det här med inga dokumenterade nackdelar. Jag har sett dokumentärer som behandlat det här ämnet och nog fasiken finns det väl dokumenterade fall med vuxna omskurna män som gör allt i deras makt för att töja ut huden runt penis för att på så sätt fuska till sig ny förhud.

Creutz sa...

Och här har vi en intressant studie, som refereras i tidskriften Ottar:

Studier stärker argument mot omskärelse av pojkar.

Patrik N sa...

Ulf,

Hur ser du på det tvång som utövas gentemot barnet då omskärelsen sker, är det ett problem för dig?

Ulf Gustafsson sa...

Creutz,

En annan kommentar till studien du länkar finns här: Aqurett.com.
Garanterat ur ett annat perspektiv.

Patrik, jag svarar i den andra tråden:
http://humanistbloggen.blogspot.com/2012/01/ellis-wohlner-svarar-karin-hedner.html?showComment=1326802553646

Creutz sa...

Ulf,
tack för länken. Christophers kritik av studien är relevant.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se