24 jan. 2012

"De svåraste frågorna undviks"

Roland Uhrberg, styrelsemedlem Humanisterna Uppsala, har skrivit ett debattinlägg i Kyrkans tidning - Vad är viktigt i meningsfulla livsåskådningssamtal? - vilket avslutas:
[Man kan] dra slutsatsen att åtminstone en del av kyrkans företrädare anser att man måste beakta den naturvetenskapliga världsbilden när man diskuterar livsåskådningsfrågor. Den avgörande skillnaden i dessa frågor är att kyrkans företrädare undviker de svåraste frågorna men det är just de som religionskritikerna ofta tar upp. 
Författaren Willy Kyrklund skrev en gång en artikel i DN över ämnet vetenskap och religion han avslutade med följande ord: Vetenskapen är en obehaglig verksamhet, vem vill veta att vi lever på ett gruskorn i vintergatans utkant och att livet är en sekundkort kolflaga sammanhållet av genernas intrigspel. 
Dessa rader tycker jag kort och koncist sammanfattar varför de svåraste frågorna undviks. 
Slutligen ett annat problem med den typen av frågor som jag tar upp här, det är att de anses som hädiska, provocerande och mer eller mindre oförskämda. Religionen får inte ifrågasättas på lika villkor som andra tankesystem utan kräver ofta en egen gräddfil.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se