16 jan. 2012

Feministiskt initiativ har glömt vad som hände Pela och Fadime

Fadime Sahindal
Feministiskt initiativ har lagt ut en artikel på Newsmill av det mer upprörande slaget. Där väljer de (igen) bort begreppet "hedersvåld". Varför? Varför välja att bortse från en viktig förklaringsfaktor för att förstå en specifik typ av våld mot kvinnor? För att kunna fortsätta hävda att Sverige är lika ojämställt som övriga världen. Makalöst.

De som drabbas av den här typen av begreppslig "välvilja" är enbart offren som inte får sin situation tagen på allvar. Alla-män-är-svin-förklaringen saknar både trovärdighet och moralisk ryggrad. Dessutom hjälper den oss inte alls att förstå vad som hände Fadime Sahindal. Så här skriver FI:
En del kvinnorättsaktivister har valt att använda sig av begreppet hedersrelaterat våld för att benämna en viss typ av våld och kontroll. Vi förstår att det i vissa lägen kan vara användbart med specifika begrepp för att förklara en viss företeelse, särskilt om företeelsen tidigare inte blivit tagen på allvar eller pressats in i förklaringsmodeller som utformats för att belysa andra typer av våld än de man vill belysa.

Problemet med hedersbegreppet är att det bidragit till en uppdelning av våldet där vissa typer av våld – ”invandrares” våld – förklaras med patriarkal kultur och tradition, medan ”svenska” mäns våld förringas och förklaras med egenskaper hos den enskilde mannen, till exempel svartsjuka eller psykisk sjukdom.

Detta lurar oss att tro att ”svenska” mäns våld är undantag. Vi fortsätter matas med bilden av Sverige och ”svenskar” som jämställda, trots att verkligheten ser annorlunda ut. Därför väljer vi att prata om våldets olika uttryck utan att för den skull använda oss av begrepp som hederskultur. Vi vill fokusera på samhällets ansvar att motverka våldet och maktstrukturerna i alla dess former.
Den kristna debattören Bitte Assarmo ger svar på tal.
Jag vet inte hur lättlurade skribenterna är, men själv har jag inte det minsta svårt att se allvaret i svenska mäns våld mot kvinnor. Däremot är det en nödvändighet att de olika typerna av våld benämns på olika sätt.

Hedersvåldet skiljer sig nämligen från annat familjerelaterat våld på flera punkter. Hedersvåld är exempelvis välplanerat, ofta långt i förväg och det är ofta fler än en gärningsman inblandad. Dessutom förekommer inte sällan att gärningsmännen är stolta över handlingen. Att använda begreppet hedersvåld på ett relevant vis är alltså absolut nödvändigt för att kunna bemöta och förhoppningsvis stävja en form av våld som förstör livet för tusentals kvinnor.

Detta innebär inte att man ska se mellan fingrarna med ”vanligt” våld mot kvinnor. Det är lika viktigt att stoppa alla former av våld mot kvinnor. Men olika former av våld kräver olika former av behandling. Att förneka att hedersvåld existerar är att döma tusentals utsatta kvinnor till ett liv i fortsatt förtryck.
Feministiskt initiativs analys är inte bara bristfällig, den är direkt oetisk eftersom de försöker lägga bort ett av analysverktygen för att förstå en specifik form av våld mot kvinnor. De väljer aktivt att inte förstå för att kunna behålla sin skumma bild av sakers tillstånd. Vad de inte verkar förstå är att det är viktigare att förhindra våld än att de ska kunna upprätthålla sin ideologiskt färgade bild av verkligheten. Det är inte feminism att jämställa allt manligt våld mot kvinnor, det är bara ... dumt.

Glöm aldrig Pela och Fadime. Läs vad Leif Ericksson, Fadimes advokat, skrev med anledning av Fadimedagen i söndags.

Edit 1: Läs även Birgitta Olssons gästbloggarinlägg.
Edit 2: Läx även Lena Anderssons krönika i DN.
Edit 3: Det har tydligen smugit sig in några faktafel i min beskrivning av F!s artikel - se första kommentaren av Mattias Irving här nedanför. Jag skulle vilja hävda att det inte är regelrätta faktafel utan övertolkningar av texten för att göra en poäng. Men ok, jag gjorde en alltför emotionell beskrivning av F!s artikel, så ta Irvings kommentar på allvar. Läs istället vad Bitte Assarmo, Leif Ericksson, Birgitta Olsson och Lena Andersson skriver. De skriver det jag borde skrivit.

20 kommentarer:

Mattias sa...

Den här artikeln av Patrik har några sakfel.

1) F! hävdar inte uttryckligen att Sverige är lika ojämställt som resten av världen. De pratar om att stämpeln hedersrelaterat våld får oss att tro att svenska män inte slår av ideologiska/kulturella orsaker.

2) De skriver ingenstans att "alla män är svin". Det är en besynnerlig tolkning som helt saknar stöd i texten. De skriver dock att 90% av allt våld i världen begås av män. Vilket är något helt annat.

3) En analys kan inte vara "oetisk" per se. F! utgår från teorin om patriarkatet och menar att begreppet hedersvåld osynliggör att det patriarkala våldet pågår överallt. Vilket är precis den raka motsatsen till det Patrik hävdar. Att hålla sin egen analys högre och kalla den andra "oetisk" utan att först sakligt vederlägga den (vilket Patrik inte gör i sin text annat än genom att hänvisa till Assarmo, som ju inte heller framlägger en ordentlig vederläggning av F!s förklaringsmodell), är inte trovärdigt i mitt tycke.

4) Slutligen finns det ingen som helst substans i rubrikens påstående att F! skulle ha glömt Pela och Fadime. Det är ett antagande som följer på att F! inte bara skulle ha fel i sin analys, utan vara ur stånd att relatera till de dödade kvinnorna - vilket ju direkt motsägs av att de skriver en artikel om vikten att förstå våld mot kvinnor i nära relationer. Inget av dessa antaganden kan anses som belagt om det inte åtminstone åtföljs av någon form av argumentation. Ord som "makalöst" och "skum bild" är inte argument, de är retoriska påståenden.

Tyvärr, jag tycker att det här var en substanslös sågning som snarare riskerar att osynliggöra det stora våldet mot kvinnor i Sverige genom att förlöjliga dem som tydligast propagerat för att uppmärksamma det.

Patrik Lindenfors sa...

Jag la in en liten brasklapp i slutet av texten. Min beskrivning blev lite för emotionell. Läs de jag länkar till istället.

Mattias sa...

Lena Andersson skriver insiktsfullt om hederskulturens mekanismer i länken Patrik postade.

Däremot är Assarmos trxt belamrad med felaktigheter. För det första den gamla talibanmyten: F! har aldrig kallat svenska män för talibaner, vilket många "jämställdister" annars brukar påstå ( veronicasvard.wordpress.com/antifeministiska-myter/).

Assarmo verkar också oförmögen att skilja på detta att underkänna "hedersvåld" som användbart begrepp för att förstå våldet, och att hävda att våldet mot kvinnorna inte finns.

Hon menar också att det s.k. "vanliga" (och jag antar att hon med det menar det svenska) våldet mot kvinnor är skamfyllt och oplanerat från mannens sida. Det är precis detta som F! vill komma åt genom att underkänna distinktionen mellan hedersvåld och andra former av våld i nära relationer. De menar att även de svenska männen som slår ingår i ett förtryckande system för kvinnans underordning.

Jag menar nu inte att F!s analys nödvändigtvis är riktig, men den förtjänar givetvis att bemötas enligt samma regler för idésamtalet som alla andra debattörer verkar under. Därför valde jag att peka ut vissa felaktigheter i texterna ovan.

Ulf Gustafsson sa...

Mattias I,

"Att hålla sin egen analys högre och kalla den andra "oetisk" utan att först sakligt vederlägga den [...] är inte trovärdigt i mitt tycke."

Håller med. I detta fall är dock F!:s analys fel och det får oetiska konsekvenser. Vi skall inte lossas som att så inte är fallet.

I hederskulturen försvarar hedersbrottslingen omgivningens värderingar. Så är det inte generellt med mäns våld mot kvinnor.

Det finns aspekter av hederkulturens tvång och våld som är helt skiljt från "mäns våld mot kvinnor"; t.ex. att pojkar mördas, bröder är förövare, samt den hemska konsekvens att flickor och pojkar blir bortgifta.

Den snällaste tolkningen av F!:s analys är att allt är patriarkala strukturer. Men då då borde hederskulturen ses som en delmängd av denna med sina specifika kännetecken.

Slutligen, nedanstående citat från F!:s artikel visar varför de går fel. De tar ideologisk ställning emot en påhittad uppdelning. Ingen som seriöst jobbar med hedersvåld bryr sig om det är "invandrare" eller "svenska" män som är förövare.

"Problemet med hedersbegreppet är att det bidragit till en uppdelning av våldet där vissa typer av våld – ”invandrares” våld – förklaras med patriarkal kultur och tradition, medan ”svenska” mäns våld förringas och förklaras med egenskaper hos den enskilde mannen, till exempel svartsjuka eller psykisk sjukdom."

Nils sa...

"De menar att även de svenska männen som slår ingår i ett förtryckande system för kvinnans underordning."

Det där tror inte jag på, det handlar snarare våldets logik. Våldet finns där biologiskt, genetiskt och är något den starkare kan - och alltid har gjort - ta till mot den svagare för att få sin vilja igenom. Jag tror inte att våldet är riktat mot kvinnan för att hon är kvinna utan för att hon är svagare.

Saker och ting kan ibland sättas i blixtbelysning som på Kunskapskanalen härom kvällen i BBCs program om mänsklighetens historia. De så kallade sjöfolken som blivit fördrivna och för att överleva tog till våld, började plundra och kriga. Mycket högre stående kulturer utraderades snabbt.

Samma med assyrierna, de var militärt starka, kunde ta till våld och gjorde det mot grannarna. Historiskt måste väl det mesta våldet har riktats mot "svagare" män?

Civilisationens hinna är tunn och våldet är aldrig långt borta. Jag såg att Johan Norberg i en krönika i Expressen förutspådde hemska scenarier om inte Europa får bukt med de ekonomska problemen.

Hur ser det ut med våldet i homosexuella relationer, är de fria från våld? Finns det några undersökningar på det?

Bitte sa...

Mattias, Gudrun Schyman har kallat svenska män för talibaner. Det var förvisso medan hon fortfarande var med i V, och kanske är du för ung för att minnas det, men det betyder ju inte att det inte har hänt som du säkert inser.
Eftersom Gudrun Schyman dessutom var en av grundarna till FI får man anta att hennes åsikter smittat av sig på resten av partiet.

Sen lägger du naturligtvis, som vanligt, in dina egna tolkningar i det jag skrivit om hedersvåld kontra "vanligt" våld. Jag har aldrig förnekat att även svenska män förtrycker kvinnor genom våld. Däremot pekar jag på de definitionsskillnader som finns mellan de två formerna av våld mot kvinnor, något som Fi helt glömt bort att göra. Så särskilt "belamrad" med felaktigheter är inte min text även om jag förstår att du av hela ditt hjärta önskar att så var fallet :D

Patrik N sa...

"och kanske är du för ung för att minnas det"

Hoppsan, en klassisk härskarteknik tror jag minsann...!

Pinjata sa...

Mattias Irving:

"2) De skriver ingenstans att "alla män är svin". [..] De skriver dock att 90% av allt våld i världen begås av män. Vilket är något helt annat."

Att påstå (ljuga) om att 90% av allt våld i världen begås av män är ekvivalent med att påstå att män är svin.

"[..] riskerar att osynliggöra det stora våldet mot kvinnor i Sverige genom att förlöjliga dem som tydligast propagerat för att uppmärksamma det."

2/3 av alla våldsbrott drabbar män. Inom hemmet är mannen lika misshandlad som kvinnan. Att ständigt föra fram kvinnan som offer - det är att osynliggöra det våld som män utsätts för.

Vad gäller hedersvåld har det redan konstaterats av andra att det finns betydande skillnader mot den allmänna våldet (hustru/mansmisshandel). Precis som vid könsstympning av flickor är mammorna många gånger drivande när det gäller att straffa döttrar som inte bibehåller hedern.

Lars Torstensson sa...

Om jag inte minns fel sa Gudrun Schyman i sitt beryktade "talibantal" att det är ungefär samma patriarkala förtryck som härskar i talibanernas Afghanistan som i Sverige.

Mattias Irving sa:

"Hon [Assarmo] menar också att det s.k. 'vanliga' ... våldet mot kvinnor är skamfyllt och oplanerat från mannens sida. Det är precis detta som F! vill komma åt genom att underkänna distinktionen mellan hedersvåld och andra former av våld i nära relationer."

Ja, och då bortser de från att det finns en faktisk skillnad. Svenska män vinner skam och inte heder, när de misshandlar kvinnor, och deras omgivning buar. I hederskulturerna upprättar man sin heder genom att mörda, och omgivningen applåderar. Ja, ofta är hela släkten delaktig i planläggningen av mordet.

Feministiskt Initiativs val att använda ett språkbruk som osynliggör hedersförtryckets speciella karaktär är ett svek mot offren för detta förtryck.

Lars Torstensson sa...

GUDRUN SCHYMANS TALIBANTAL

Enligt uppgift sa Gudrun Schyman så här så här i sitt "talibantal": "Diskrimineringen och kränkningarna ser olika ut beroende på var vi befinner oss. Men det är samma norm, samma struktur, samma mönster, som upprepas såväl i talibanernas Afghanistan som här i Sverige”.

http://esbati.blogspot.com/2005/10/talibaner-talibaner-verallt-talibaner.html

Att hävda att det är samma norm som härskar i Sverige som i talibanernas Afghanistan är givetvis en häpnadsväckande omdömeslöshet, ja närmast befängt! I Sverige är ju den överordnade normen att kvinnor ska ha samma rättigheter som män. I talibanernas Afghanistan var normen att kvinnor skulle underordnas män, och därför undanhållas skolgång, spärras in i burka och berövas centrala mänskliga rättigheter. Skillnaden är gigantisk!

Schyman själv skulle antagligen inte ha blivit långlivad, om hon hade flyttat till talibanernas Afghanistan, och där uppträtt som hon gör i Sverige! Att låtsas något annat är ett svek mot Afghanistans kvinnor!

Sedan är det en annan sak att man inte i någondera landet lyckats nå upp till sina normer, även om Sverige kommit en bra bit på väg, liksom talibanerna gjorde. Och att det finns kvinnoförtryck i alla länder.

Mattias sa...

Jag ger några olika svar i detta inlägg. Först Bitte:

Schyman har mig veterligen inte sagt att svenska män är talibaner, utan belyst att könsförtrycket är universellt. Om jag har fel så tar jag givetvis gärna emot en rättelse, med relevant källa.

Dock är det givetvis två olika saker att påstå att F! kallar män talibaner och att som du gör här påpeka att en person (och fastän inflytelserik så är inte Schyman samma sak som F!) en gång sade detta en gång för länge sedan, innan F! ens var grundat. F! har aldrig påstått detta, således är det ett sakfel i din text.

Du skriver i din artikel att F! inte erkänner att svenska män har kommit längre än andra i jämställdhetsarbetet, men du belägger inte att debattörerna från F! någonsin skulle ha påstått annorlunda. Vilket de ju inte heller har gjort, att döma av deras artikel, den som du kommenterar. Så ditt påstående är felaktigt - eller åtminstone vilseledande, eftersom du lägger orden i munnen på dina motdebattörer.

Debatten har aldrig handlat om att svenska män skulle vara "precis lika dåliga" som män från hederskulturer, utan om hur användningen av orden skapar nya betydelser och definitioner. Detta missar du helt i slutet på din text, när du menar att F! vill offra tusentals kvinnor genom att förneka hedersvåldet.

F! sätter ett annat namn på våldet, men debattörerna skriver också mycket tydligt i texten och efterlyser skarpare åtgärder för att hantera problemen. Uppenbarligen förnekar de inte våldet som sådant. Det är ytterligare en felaktighet i din text.

Med detta sagt så kan det vara hårt uttryckt att säga att någons text är "belamrad" med felaktigheter. Jag kunde uttryckt mig mildare.

Mattias sa...

Ulf,

din kommentar innehåller många viktiga invändningar, som jag bemöter från mitt perspektiv i min nyskrivna artikel på ämnet, på Seglora smedja. Den något militanta rubriken till trots (jag vänder mig till en väldigt bred skara av debattörer) så försöker jag att föra fokus till sakfrågor och till definitioner. Välkomnar dina invändningar och kommentarer, även om det är något som jag har missat att bemöta.

Mattias sa...

Pinjata,

det finns givetvis ingen undersökning över det globala våldets könsfördelning. Att säga 90% är en uppskattning, byggd på mäns överrepresentation i krig, som beslutsfattare om konflikter, i bråk och slagsmål, etc. Det är likväl inte att påstå att män är svin. Det är ett påstående som visar på att i den mån våld äger rum så är det oftast män som utövar det. Många, de allra flesta män, kan för den sakens skull vara fredliga. Du vet, alla svanar är vita, men allt som är vitt måste inte vara en svan.

Vad gäller att kvinnor skulle vara lika våldsamma i hemmet som männen så är det något som jämställdister älskar att påstå. Jag inväntar fortfarande statistik som stöder det påståendet.

Slutligen, teorierna om patriarkatet stipulerar att det inte bara är män som förtrycker kvinnor, utan att även kvinnor förtrycker kvinnor. Ditt påpekande att många mödrar deltar i övergreppen mot sina döttrar ändrar ingenting i den feministiska analysen.

Mattias sa...

Lars Torstensson,

jag berör flera av de punkter du tar upp i min artikel på Seglorasmedja.se idag. Jag orkar inte skriva allting i dubbla omgångar så jag förflyttar debatten dit nu, för den som vill fortsätta diskussionen.

Mjömark sa...

Som humanist OCH som medborgare som har röstat på Fi blev ditt tonfall i detta inlägg lite för mycket för mig. Saklig kritik har jag naturligtvis inga problem med, men gör det snyggt. Mvh.

Anna sa...

Mattias, det finns undersökningar som visar att våld i nära relationer är mycket mer komplext än bara "män slår kvinnor". Läs t.ex.:
http://ideas.repec.org/a/eee/cysrev/v30y2008i3p252-275.html

Eller: http://www.batteredmen.com/

Kristian Grönqvist sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Kristian Grönqvist sa...

Jag vill inte utveckla det redan invecklade samtalet, men ur min synvinkel är våld, oavsett kön, bara en betingad reflex.
Om man som barn gör personliga vinster på ett våldsamt beteende, så är det inte särskilt konstigt att beteendet blir en rollmodell för en vuxen, oavsett kön.
Att det manliga våldet blir synligare beror på att vuxna män, av fysiska anledningar, åstadkommer så mycket mer skada än kvinnor. Att testosteronet också har en betydelse förnekar jag dock däremot inte alls.

Men att som en del enkelspåriga kvinnliga forskare hänföra det till enbart könsberoende, när allt annat inte är könsberoende, är ju precis så förnuftigt som det låter

Anna sa...

Kristian, jag håller helt och hållet med dig.

Nils sa...

Samma här, Kristian.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se