24 jan. 2012

Gästinlägg: Homeopati och religion vs. kemi och matematik

Gästinlägg av Anders Villumsen - Gymnasielärare i biologi och kemi
_______________________

Frågan om homeopatisk medicin kommer upp med jämna mellanrum. För någon månad sedan läste jag en insändare att det var bra att en läkare blivit frikänd från tjänstefel när denne hade rekommenderat homeopatisk medicin.

Det tycker jag också var bra. Läkarna bör definitivt rekommendera homeopatisk medicin vid feber och förkylningar.

"Gå hem, vila och drick mycket vatten. Ja, det går lika bra med kranvatten."

Ska man vara lite allvarligare kan man konstatera att homeopaters kemikunskaper inte kan höja sig över naturvetenskaplig gymnasienivå. När man arbetar med halter på deras påstådda låga nivå måste man använda dyra analyslabb med en renhetsnivå som vida överstiger vad en hemmafixande homeopat har i sitt källarlabb. Dessutom har de missat hur många molekyler det faktiskt finns i en mycket liten mängd ämne.

Ett litet exempel på utspädning. Vi antar att en homeopat i Karlstad blandar 0,1 mol av ett ämne vars molmassa är 200g/mol i vatten. Han rör än åt ena, än åt andra hållet och späder efter alla konstens regler. Det som blir över (nästan allt så småningom) hamnar i Vänern och rörs om. Varje liter vatten som rinner ut i Göta älv innehåller då 400 miljoner molekyler av ämnet ifråga, varifrån Göteborg tar sitt vatten. Även om Göteborgs reningsverk är effektiva och de Göteborgska homeopaterna använder reningsfilter kommer varje liter spädvatten i deras spädning innehålla miljontals molekyler av det aktuella ämnet! Hur späder man bort något som finns i spädvattnet? Eller räknas nu all vatten i Vänern som homeopatisk medicin för just denna åkomma?

Detta kan få konsekvenser i religiösa frågor också. Vi ateister skakar ju lätt på huvudet när nattvardens vin sägs vara ”Jesu blod”, men har de egentligen så fel? Jag påstår att det inte bara finns vatten däri från hans blod (om han funnits), utan till och med vatten däri från hans sista bägare på den sista nattvarden. Skålen med Judas.

Håll i hatten och ordning på nollorna. Om Jesus vinglas innehöll 2 dl vin, dvs 180g vatten, vilket ger 10 mol vattenmolekyler. Det är 6,022*10^24 st. Ganska många molekyler.

Jordens samlade vattenvolym är ca 1,5 miljarder km3=1,5*10^22 dl vilket är knappt 1*10^22 st vinglas á 1,8 dl vatten. I varje vinglas är det alltså drygt 600 vattenmolekyler från Jesus sista bägare. Detta under förutsättning att all vatten som fanns då finns idag. Dock finns en hel del reaktioner där vatten splittras och nybildas, men det påverkar knappast frågan. Ja, i varje vinglas finns sannolikt vattenmolekyler från Jesus sista skål eftersom den innehöll betydligt fler vattenmolekyler än det finns vinglas i allt vatten på jorden. Å andra sidan består en liten del av kalkens innehåll även av Judas skål och blod. Man skulle nog kunna göra en liknande beräkning på oblatens kolhalt av Jesus, men sedan ha i åtanke att kakan även kan innehålla spår av nötter, såsom Attila, Djingis Kahn, Nero och Caligula.

Detta vet vi därför att människor inte nöjt sig med skrifters ”sanning”, utan tänkt själva och faktiskt undersökt världen omkring oss. Deras kunskap har repeterats och spridits så att det idag är elementär kunskap för en kemistuderande gymnasist. Om inte denna naturvetenskap är häftigare än en bronsåldersgud från öknen eller några hemsnickrade ”teorier” om vattnets minne, vet jag inte vad som skulle vara det.

Skål!

2 kommentarer:

Elias W-O sa...

Mycket bra inlägg! Hatten av!

Björn Bäckström sa...

Instämmer. Bäst 2012 hittills. Stämmer också till eftertanke! Kan Patrikar och Co öka spridningen på något sätt?

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se