24 jan. 2012

"Kravet på anpassning flyttas från den beslöjade eleven till skolan"

Per Bauhn, professor i praktisk filosofi, kommenterar skolverkets senaste beslut om heltäckande slöja i skolan i dagens Sydsvenskan:
[Europadomstolen] menade att slöjbärarens manifestation av vad hon ser som en tvingande reli­giös plikt kan fungera som en påtryckning på kvinnor som inte vill bära slöja, i synnerhet i en miljö där extremister redan söker ”påtvinga samhället i dess helhet sina religiösa symboler och föreställning om ett samhälle grundat på religiösa föreskrifter”. 
Sverige är inte Turkiet. Men vad Europadomstolen pekar på är att bärandet av religiösa kläder bör ses i ett större sammanhang. Att bära nikab är inte bara ett personligt val.
En nikab ger, liksom andra typer av uniformering, uttryck för en världsbild med normer och värderingar. Och skolan kan rätt gärna inte ställa sig neutral inför dessa normer och värderingar.
 
Istället för att gömma sig bakom en konflikträdd beskrivning, som ger sken av att det enda problemet med niqaben är att läraren inte kan se elevens ansikte, så borde Skolverket reflektera över om bärandet av nikab är förenligt med skolans värdegrund.
Skolan ska främja värden som demokrati och jämställdhet, medan niqaben signalerar att religiös lag ska råda och att män och kvinnor ska hållas skilda åt.
 
Så visst skulle man kunna förbjuda niqaben i skolan, även om man inte förbjuder den på gator och torg. Här kan man notera, att svenska skolor redan gör ingrepp i elevers klädval, när det gäller symboler som uppfattas som främlingsfientliga, oavsett vad bäraren själv anser om dem. 
Skolverket påpekar beskäftigt att skolan ska stärka förmågan att ”leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald”. Men vägen till sådan vidsynthet är inte att lägga sig platt för de elever som har den mest kompromisslösa religiösa tron. 
Niqaben är knappast symbolen för tolerans och en öppen attityd till andras värderingar.

2 kommentarer:

Björn Bäckström sa...

Bra inlägg; Nr 1, 2012 tills nu! (Detronisering AV. Sorry!)

Heder också åt bloggadministratören. En hederskultur att uppskatta!

tuttarolf sa...

Skolverkets beslut är en skamfläck. Denna omvända rasism gör mig vansinnig! Varför kan inte barnen få lov att bara vara barn?

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se