31 jan. 2012

Obegränsad religionsfrihet

10 kommentarer:

Gunnar Lindholm sa...

Här är en till beskrivning av fallet, även om Jon Stewart gör det bra.

Vilka andra rättigheter ska religiösa organisationer ha? Inga alls utöver de som alla andra organisationer har tycker jag svaret borde vara.

Fast å andra sidan, skulle Jon Stewart ha så mycket material till det programmet utan hjälp av de religiösa? Moralpaniken stammar väl från religiösa krav?

Björn Bäckström sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Björn Bäckström sa...

Precis som i Sverige fast tvärtom: Den (spelade parodiska) hänsynen till kristendomen hos Stewart motsvarar den verkliga hänsynen hos den svenska kulturvärlden som inte vill kritisera islam. Inkluderande Humanisterna...med några undantag...

Allt för att inte framstå som rasister. Beklämmande!

Ulf Gustafsson sa...

BBM,

Kan du ge exempel på likvärdiga fenomen, problem, saker etc. inom kristendomen och islam där Humanisterna kritiserar det förra, men inte det senare?

Eller vilken otillbörlig hänsyn anser du Humanisterna visar islam?

Björn Bäckström sa...

Ulf G 2012-01-31 10:19

"Eller vilken otillbörlig hänsyn anser du Humanisterna visar islam?"

Se nedan ett citat av Sturmark i en Newsmill artikel:

"Sverigedemokraternas desperata försök att formulera en antites till islam lyckas inte dölja det faktum att de ideologiskt går hand i hand med islamisterna."

Sturmark ser SD som ett lika stort ont som islamisterna. Eller kanske rättare; jag tror han vill framstå som rumsren i den gängse betydelsen som nu råder i landet där kvickt etiketten "islamofobi" kastas och ses som något "värre" än islamismen.

Om han bara ville påtala att båda rörelserna är "odemokratiska" borde han uttryckt sig annorlunda.

Att Humanisterna verkar ha samma fiende som islamisterna kan jag bara tolka som att visa islam "otillbörlig hänsyn".

Nils sa...

Kan bara instämma med BBM.

Jag har varit inne på samma tema förut, men denna otillbörliga hänsyn är Humanisterna bara en del av, det gäller hela det dominerande åsiktsetablissemanget.

Trots allt får man vara glad för att bloggen vågar publicera inlägget Bill Maher on muslims. Naturligtvis med en brasklapp om att det kan vara islamofobi, men ändå.

Ärligt, kan ni tänka er det visas på SVT eller TV4?

Den här bloggen blir tyvärr inte sällan en del av åsiktsmobben som i fallet med Annica Dahlström. Det svenska åsiktsklimatet är sådant att en avvikande uppfattning tolereras inte utan måste drivas bort från offentligheten.

Vi gillar olika, men du får fan inte tycka olika.

Glädjande nog börjar det här och var dyka upp tecken på att diktaturen håller på att rämna och det här fenomenet skriver Erik Helmerson på pricken om.

Man kan vara både kuf och kompetent

Patrik N sa...

Det är synd att muslimfientliga rider på vår islamkritik. Hade det inte varit så hade islamkritiken kunnat vara mycket mer omfattande.

Ulf Gustafsson sa...

BBM,

Trodde nog att du skulle kunna hitta ett bättre exempel ;)

I meningen efter den du citerar förklarar Sturmark:
"Liksom islamisterna vill Sverigedemokraterna se ett monokulturellt samhälle byggd på religiös etik och värdegrund."

Så citatet handlar inte om att SD och islamister är lika stort ont, utan hur de vill se samhället - monokulturellt.

Sedan skriver du:
"Att Humanisterna verkar ha samma fiende som islamisterna kan jag bara tolka som att visa islam "otillbörlig hänsyn"."

Av sammanhanget antar jag denna fiende är SD, därefter förstår jag inte hur detta kan påvisa "otillbörlig hänsyn".

Humanisterna verkar mest få skit för att de både är emot SD:s och islamisters ideologi. Tydligen är det en åsiktskombination som är svårsmält för många.

Din fiendens fiende är inte din vän, vilket t.ex. USA borde lärt sig i Afghanistan.

Björn Bäckström sa...

Patrik N 2012-01-31 20:32
"Hade det inte varit så hade islamkritiken kunnat vara mycket mer omfattande."
Hmm...

Ulf G 2012-01-31 21:20
"/..en åsiktskombination som är svårsmält för många."
Hmm...

Borde man inte sluta snegla på negativa synergier (negativ - er syn) vid islamkritik och köra lite hårt?

Hardcore muslimska invandrare förtjänar förföljelse och förakt vilket samtidigt hjälper de muslimska invandrare som försöker komma undan hardcore muslimer; först i sitt eget land och nu i Sverige.

Och ja Ulf; Du vet säkert om bättre exempel ;-)

Lars Torstensson sa...

RELIGIÖSA LEDARE I USA: "HOMOÄKTENSKAP HOTAR RELIGIONSFRIHETEN"

I USA används religionsfriheten för närvarande också som ett vapen mot homoäktenskap. I ett öppet brev hävdar representanter för de största religiösa samfunden - anglikaner, baptister, katoliker, evangelikala, lutheraner, pingstvänner, judar och mormoner - att en omdefinition av äktenskapet innebär ett direkt angrepp på religionsfriheten. Den största faran är, menar de, att de religiösa kan bli tvingade att "behandla samkönat sexuellt beteende som moraliskt jämbördigt med äktenskapligt sexuellt beteende", med konflikter mellan stat och kyrka som följd. (European Dignity Watch 2012-01-16.)

http://www.europeandignitywatch.org/index.php?id=43&tx_ttnews[tt_news]=249&cHash=f3808989d0bbd8c7fb61c246f483d6dc

Det är ytterligare ett exempel på att en alltför långtgående religionsfrihet och hänsyn till troende människor kan bli ett hot mot andra fri- och rättigheter och ett hinder för samhälleligt framåtskridande.

Även i Sverige har religionsfrihetsargumentet åberopats för att stoppa lagarna om aga, partnerskap, homoäktenskap och hets mot folkgrupp.

"Det blir omöjligt för oss att utöva vår religion om vi inte får hetsa mot homosexuella", hette det exempelvis från vissa extremreligiösa, när den sistnämnda lagen diskuterades.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se