21 jan. 2012

Sara Mohammads tal vid invigningen av Fadimes park, Uppsala

14 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

GUDRUN SCHYMANS SVEK MOT FADIME

"Fadime - du lever i våra hjärtan!" säger Sara bl a i sitt tal. Hon framhåller också att det är många politiker som blundar inför hedersvåldet, och inte vågar ta upp kampen mot det, för att de är rädda för att kallas rasister och islamofober.

När Sara talar om sådana politiker kommer jag att tänka på Gudrun Schyman, som har sagt så här: "Fadime Sahindal, som mördades av sin far för att hon krävde att själv få makten över sitt eget liv, var inte ett offer för den kurdiska kulturen. Hon föll offer för en ordning där män förtrycker kvinnor."

http://www.helgo.net/enar/politik/talibantalet.html

Men hade Fadime inte tillhört en hederskultur, i hennes fall en kurdisk sådan, skulle hon ha levt idag!

När Schyman förnekar detta sviker hon Fadime och hennes hedersförtryckta systrar och bröder!

Mattias sa...

Lars T,

det är lite tillspetsat att kalla någon för "svikare" för att hen inte ställer sig bakom din egen analys. Schyman kallade också Fadime för ett offer - det står ju för tusan i texten du själv citerar. Men hon ser hederskulturen som en annan yttring av könsmaktsordningen. Detta kan inte vara några svåra saker att förstå.

Jag menar inte att folk måste hålla med Schyman, men hon ska i så fall avfärdas på rationella grunder, inte med slagord och retorik. Något annat är ett svek - mot debatten själv.

Kristian Grönqvist sa...

Återigen en knäckfråga.

Skall vi ha en sådan kultur, oavsett om Gudrun eller någon annan har rätt i sitt teoretiserande?

Skall vi vänta med åtgärderna tills den sk intelligensreserven kommer överens om vad som egentligen står på?

Det vet vi.

Folk dör. Unga.

Mattias sa...

Kristian G,

det går knappast att lägga det nationella misslyckandet att åtgärda våldet vid F!'s fötter. Partiet hörs marginellt i debatten och har aldrig varit i maktposition.

De som ska lastas för att detta oskick fortfarande tillåtits pågå under dessa 10 år sedan mordet på Fadime är givetvis både de rödgröna som hade majoritet då, och de borgerliga som har majoritet nu. Det har kommit skrämmande få politiska förslag till konkreta åtgärder under den här tiden. I F!'s debattartikel på Newsmill efterlyser de också mer av detta: konkreta åtgärder. Det gör jag också.

Kristian Grönqvist sa...

Mattias

Tror Du verkligen det hade dröjt tio år för att göra ingenting om Reinfeldts dotter hade strukit med i ett hedersrelaterat mord...?

Lars Torstensson sa...

FADIME VAR RASIST ENLIGT SCHYMAN

Mattias Irving.

Jag påstår naturligtvis inte att Gudrun Schyman och FI försvarar mordet på Fadime. De är medvetna om det våld som drabbar framför allt många kvinnor i Fadimes situation, och vill ha åtgärder för att motverka det. I vissa avseenden stödjer de dem alltså, som du påpekar. Men de vill inte kalla våldet för hedersvåld, eftersom de tror att detta är fördomsfullt. Schyman säger uttryckligen på Newsmill: "Idén om hedersvåld är rasistisk."

Jag anser att den inställningen är osaklig, och dessutom ett svek mot Fadime. Och den bidrar till att många människor med invandrarbakgrund berövas rättigheter som är självklara för ursprungssvenskar. DET är rasistiskt! Och den rasistiska särbehandlingen främjar Schyman, när hon uttalar sig som i
citatet ovan.

I sitt tal i riksdagen beskrev Fadime rätt utförligt hur föråldrade hedersföreställningar låg bakom det förtryck hon var utsatt för. Om sin far sa hon t ex: "Som far och familjeöverhuvud är det hans uppgift att vaka över familjens heder." Om sin familj att den "har förlorat sin heder". De kände sig ha en annan kultur än de lösaktiga svenskarna, som "varken hade kultur, moral eller etiska värderingar".

Men det är alltså enligt Schyman en rasistisk analys som Fadime här gör. Även om hon också är ett offer.

Lars Torstensson sa...

GENOM ATT STÄMPLA AKTIVISTERNA MOT HEDERSVÅLD SOM RASISTER HJÄLPER MAN FÖRÖVARNA

Vi som bekämpar hedersvåldet blir ganska ofta beskyllda för att vara rasister, när vi talar klarspråk om detta våld. Det är omvittnat av exempelvis Sara Mohammad, ordförande i Glöm Aldrig Pela och Fadime. Självklart försvårar detta kampen mot hedersförtrycket, och det ökar därigenom utsattheten hos dem som lever i hederskulturer. Är inte det ett svek?

När man tonar ned de faktorer som skiljer hedersvåldet från "vanligt" mansvåld mot kvinnor, eller rent av vägrar att se dem, minskar också förståelsen av detta våld, och därmed möjligheterna att framgångsrikt bekämpa det.

Radioprogrammet Kaliber rapporterade för en tid sedan att polismän inte vågar ställa de relevanta frågorna, när hedersbrott begås, därför att de är rädda för att kallas rasister. Det har hjälpt förövare att gå fria.

Myndigheter som varit ovetande om skillnaden mellan hedersvåld och "vanligt" mansvåld mot kvinnor har också ibland vidtagit åtgärder som har förvärrat de drabbades situtation, och hotbilden mot dem. De har t ex placerat hedersförtryckta flickor hos kvinnliga släktingar, i tron att dessa i sin egenskap av kvinnor skulle ta flickornas parti, medan de i själva verket tagit aktiv del i släktens förtryck av flickorna.

Lars Torstensson sa...

SCHYMAN HAR INFLYTANDE LÅNGT UTANFÖR FI

Du har naturligtvis rätt i att riksdagspartierna har ett större ansvar för att många insatser mot hedersförtrycket har uteblivit än FI har. Jag finner det dock mer upprörande att ett feministiskt parti i vissa avseenden sviker en utsatt kvinnogrupp än att partier gör det från vilka man inte väntar sig något större feministiskt engagemang.

Gudrun Schyman är dessutom landets förmodligen ledande feminist, och även f d ledare för vänsterpartiet. Hon har inflytande långt utanför FI.

Lars Torstensson sa...

"ISLAMOFOBI-FOBI"

Nära förbunden med uppfattningen att det är rasistiskt att tala om hedersvåld är "islamofobi-fobin", alltså tanken att man inte får kritisera islam, eller att man bara får göra det "med silkesvantar", eftersom det är islamofobiskt eller t o m rasistiskt att framföra sådan kritik. Det är en åsikt som försvårar kampen mot förtryck av kvinnor, hbt-människor och oliktänkande i islam.

Och den vanföreställningen har ju ni i Seglora Tankesmedja gjort en del för att underblåsa.

Lars Torstensson sa...

MINNESCEREMONIN VID FADIMES GRAV

Här ser vi bilder från minnesceremonin vid Fadimes grav i Uppsala på Nordic Dervishs blogg:

http://nordicdervish.wordpress.com/2012/01/23/fadimes-10-arsdag-uppsala-kyrkogard

tuttarolf sa...

Kan bara hålla med Lars T. Det finns få svek som är så upprörande som stora delar av vänsterns och feministernas agerande i denna fråga. Här prioriterar man istället andra frågor som ligger närmre om hjärtat. Skamligt är bara förnamnet.

Lars Torstensson sa...

PARKINVIGNINGEN

Här är stillbilder från invigningen av Fadimes park i Uppsala:

http://nordicdervish.wordpress.com/2012/01/23/fadimes-10-arsdag-fadimes-park

Lars Torstensson sa...

MINNESCEREMONIN PÅ UPPSALA STADSTEATER

Nordic Dervish återger här sina intryck från minnesceremonin på Uppsala Stadsteater. Han visar också bilder:

http://nordicdervish.wordpress.com/2012/01/23/fadimes-10-arsdag-uppsala-stadsteater

Lars Torstensson sa...

EN FILM OM FADIMEDAGEN I UPPSALa

HTtp://www.youtube.com/watch?v=6JgiE7QDyiQ

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se