19 jan. 2012

The shoe is the sign

7 kommentarer:

Kristian Grönqvist sa...

"Han gav sitt liv för våra synders skull"

Björn Bäckström sa...

Ofattbart med alla miljoner som dyrkar stövelbäraren! Bilden belyser verkligen absurditeten.

Ligger det något i det andra inlägget "Ateism 2.0" att vi ska plocka russinen ur kakan för taktikens skull? Att ändamålet helgar medlen? Patrik L och andra verkar anse det.

Kristian Grönqvist sa...

"men till Hans åminnelse skall vi tillsamman dricka hans blod, som finns i skålen här framför mig..."

Mattias L sa...

@BBM
Allvarligt talat, det luktar lite "straw man" över den där lite bittra kommentaren.

Visst kan du hålla med om att religion som fenomen innehåller fler ingredienser än endast de övernaturliga försanthållandena?

Om vissa av de delar som religionen har lagt beslag på under årtusesenderna faktiskt visar sig vara värdefulla för oss, varför ska vi då inte ta till oss dem?

Är det inte att ge religiositeten lite väl mycket credit att tänka att allt de håller på med är specifikt "religiöst" (vad nu det är) och därför à priori ont?

Om vi istället ser religion som något som växer fram och formas under lång tid och i sina specifika miljöer(varför inte av utifrån ett evolutionärt perspektiv), varför skulle vi inte kunna plocka de delar som faktiskt är bra som de lyckats snubbla över under sin utveckling?

Var i, exakt, ligger problemet?

Ärligt så förstår jag inte. Förklara.

Björn Bäckström sa...

Mattias L 2012-01-19 23:50

Tja, naturligtvis. Också Hitler byggde ju motorvägar och fick tågen att gå i tid.

Kristian Grönqvist sa...

Mattias I

Jag högaktar fortfarande Din konsekvens, men jag kan rekommendera Dig att besöka en Gudstjänst, samt sätta ett par realiserande glasögon på Dig.
Det var det som fick mig att bli ateist i 15-årsåldern.
Det finns absolut inget som inte speglar denna bild där.
Ä
En äckligt krossad människa, upphängd på ett kors, dödad av Gud själv, eftersom han kunde förutse det, vare sig det var hans son eller inte, drickande av hans blod, ätande av hans kött och ömkande i "Jag fattig, syndig människa, ynkligt ber jag om att Du förlåter mig."
Tar man gudstjänsten på orden, tex trosbekännelsen, är karikatyren faktiskt snäll.
Jag har sjungit i kör, spelat orgel etc vilket gör att jag inte talar med den ovetandes mun.

Mattias L sa...

Jag håller med dig Kristian om att det finns många obehagliga inslag i ett kristet församlingsliv. Mycket skuld och skam känslor. Oerhört grupptryck, hård styrning och självcensur som inte alltid är så tydlig. Något som bara gör den än mer obehaglig. Att gå på en pingstgudstjänst för mig idag skulle vara en väldigt obehaglig upplevelse, eftersom jag vet under vilken press många känner sig för att "prestera" tungotal och vara tillräcklig fromma och hängivna. Jag har växt upp i den kulturen så jag känner den ganska väl skulle jag säga.

Trots det tror jag att det finns viktiga fenomen, processer som religionen har snubblat över som skulle kunna få oss inom den sekulära humanismen att utvecklas både som organisation och enskilda medlemmar.

Låt mig ta ett exempel som jag tror skulle funka. I Botons framförande tar han upp periodocering av året för att lyfta fram olika viktiga teman.

Ponera att man, i sin lokala humanistförening, träffas ett par gånger i månaden. Nog skulle det kunna vara ganska hjälpsamt om man hade ett "schema" över vilka teman som tas upp under årets lopp? Ex. Mänskliga rättigheter, givmildhet, medmänsklighet, etc
I min, ganska korta ska medges, erfarenhet av humanistiska träffar blir det ganska lätt att tiden fylls av diskussioner om hur dumma de som är religiösa är och hur smarta vi själva är.

En hjälp att hålla oss till det som "faktiskt" är viktigt helt enkelt.

Mer avancerat än så behöver det inte vara.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se