14 jan. 2012

Tradition är inget argument

I kommande vecka är det tio år sedan Fadime Sahindal sköts ihjäl av sin far. Lena Andersson skriver i dagens DN krönika - Tyst heder, högljud skam - om hur hederskulturen idealiserar könsroller och fråntar individen autonomitet.
Varken Fadime eller Pela Atroshi, som också mördades för att hon dragit skam över släkten, är avvikelser från en annars godartad eller harmlös hedersnorm. Deras öden exemplifierar denna norm. Och den lever och frodas. Idén att döttrar, söner, fruar och släktingar ska kontrolleras med avseende på relationer och sexualitet står tio år efter Fadimes död stark hos dem vars liv genomsyras av hederslogiken.
Att skam kan vända upp och ner på en av evolutionens förutsättningar, skyddet av avkomman, säger något om styrkan i socialt konstruerade idéer. Men socialt konstruerade idéer är just konstruerade. Det innebär att de kan förändras. Men då gäller det att omvärlden inte sviktar i fråga om kvinnors och flickors mänskliga rättigheter eller rätten att välja sin sexualitet. Då gäller det att man prioriterar individen när hänvisningarna kommer om diskriminering och kulturell särart. Då gäller det att påminna sig att tradition inte är ett argument, utan kräver argument. Och att familje- och släktnormer inte är en privatsak om de skadar.
Läs hela texten, det är de tusentals flickor och pojkar i Sverige som växer upp i hederskulturen värda.

Läs om hur 10-års minnet uppmärsammas på http://fadimedagen.wordpress.com/

37 kommentarer:

Björn Bäckström sa...

Mycket bra skrivet av Lena A; som vanligt vill man tillägga.

Hur ska man få folk i hederskulturer att "bita huvvet av skam"?

Vi humanister måste gå i bräschen. Ingen rädsla för att bli stämplade som rasister. Hederskulturen ska bekämpas där den finns; hos (mestadels) muslimska invandrare. Hur? Så långt det går via lagstiftning även i de små detaljerna. Inga slöjor! Invandrares familjeöverhuvuden ska klart och tydligt fås att förstå att vi svenskar inte sätter flickornas oskuld högre än pojkarnas och att vi förväntar oss detsamma från invandrarna. Annars inget uppehållstillstånd! Om de framhärdar att deras döttrar ska överlämnas orörda till den utvalde friaren så skall de meddelas att det är vad som förväntas i Sverige även för pojkarna.

Detta borde ha effekt; jag vet hur många äldre manliga släktingar till pojkar tar ynglingarna med sig till bordellerna för att de ska få erfarenheter. Med pappans mysande och stolta samtycke. Där är hedern att inte vara fumlig på bröllopsnatten!

Om vi inte går stenhårt fram lagstiftningsvägen kan vi lika gärna acceptera förtrycket och vara mångkulturella i bokstavlig betydelse.

Bort med naiviteterna!

Nu ger mig ordverifieringen "nonflop". Kan bara hoppas!

Ulf Gustafsson sa...

BBM,

Så även denna fråga skall bli en fråga om muslimska invandrare.

(Jag vet inte hur du använder "muslimska", men får intrycket att det religiösa är betydande när du kopplar det till slöja. Hederskulturen har förislamska rötter och de som begår hedersmord är sällan starkt religiösa.)

Hederskulturen finns även inom kristendomen - "Hedra din fader och din moder" - och vissa yttringar finns kvar t.ex. när bruden bär en vitklänning (symbol för oskulden) och ämnas över till nästa man av fadern.

Därför blir de fel om vissa av hederskulturens yttringar skall förbjudas. Istället måste hederskulturens tankegods bekämpas (utan ny stenhård lagstiftning av detaljer).

- Ungdomar som gör sig fria får hederskulturer måste få stöd av samhället: Hotet mot dem måste tas på allvar, skyddat boende etc.
- Skolan måste präglas av jämställdhet och bygga autonoma individer
- Folkbildning i största allmänhet (hos myndigheter, skolan, politiker, föreningslivet etc.)

Nils sa...

Patrik N,

antar att det här duger som ett av dina exempel på mord förkommer inom alla kulturer?

Svante sa...

Nog för att jag inte är så förtjust i islam och att de unkna attityderna kring slöjan inte är så långt ifrån hederskulturens tänkande. Men detta med hederskultur är inte alls typiskt kopplat till just islam, och finns inte heller bland alla muslimer.

Dilsa Demirbag Sten har skrivit om detta att unga män i Turkiet bjuds på bordellbesök av sina fäder.

I vilket fall som helst jätteviktigt att detta med hederskultur uppmärksammas och bekämpas.

Björn Bäckström sa...

Ulf G 2012-01-14 15:02

Ja, denna fråga gäller till största delen muslimska invandrare. Men vi svenskar störs ju också med rätta, av hedersmord och allmänt religiöst/kulturellt förtryck.

Visst har även kristendomen, inslag av hederskultur och både kristendomen och islam som sådana har förkristna och förislamitiska rötter. Så vad? Hur skulle det annars vara? Just nu definieras etniciteten enklast med religionstillhörigheten, dock.

Dina tre sista meningarna i din kommentar är bra och alla - utom en del PK företrädare och de hederskulturella själva - kan instämma. Men det är inte tillräckligt.

Även om hederskulturens tankegods inte kan bekämpas med lagstiftning lika lite som t.ex. tron på Gud måste hederskulturens yttringar; slöja typ, förbjudas via stenhård lagstiftning.

Ingen kan väl undgå att se sambandet mellan flickebarnets mödom, slöjan, familjefaderns ängslan att leverera en oskuld i äktenskapsrelationen och den förlorade hedern när tösen får p-piller i skolan, förlorar sin oskuld till högstadieknarkaren och nödvändiggör blodig hämnd på egna barnet när äktenskapslöftet till den avlägsna släktingen måste brytas och prestigen ryker. Hur ska han annars orka leva?

Det gäller att inte i något steg i den eländiga kedjan sida med hederskulturen och ingen invandrare ska sväva i okunnighet för vad som gäller från första stund på svensk jord. Och gärna långt innan; här har ambassaderna ett ansvar efter direktiv. Om en fader hellre dödar sitt barn än att står ut med förakt från andra medlemmar i hederskulturen kanske det hade varit bättre att inte komma till Sverige alls. För flickebarnet ingen skillnad; helvete samma.

Dett ser ut att ha kunnat vara skrivet av en SD funktionär. Men det är det inte.

Gunnar Lindholm sa...

Helt rätt Ulf.

Stoppa idéen om hederskultur istället för att försöka detaljstyra med lagar. Det finns de som åker på resor på sommarloven för att giftas bort eller "försvinner". Hur stiftar man en lag mot det?

GAPF arbetar aktivt för att påverka myndigheter. Det har väl rådit en stor okunskap kring dessa problem hittills (och kanske fortfarande)?

Likaså skolan behöver bidra med kunskap. Med kunskap kan det förhoppningsvis bli förändrade attityder.

Björn Bäckström sa...

Gunnar L 2012-01-14 17:53

Vad är GAPF förkortning av?

Patrik N sa...

Glöm Aldrig Pela och Fadime skulle jag gissa.

http://www.pelafadime.se/

Ulf Gustafsson sa...

Svante,

Det är tuffa tider när man känner att man bör förkunna att man inte är förtjust i islam i detta forum ;-)


BBM,

Först menar du att slöja i alla dess former skall förbjudas?

Vad blir bättre av att en familj med hedersnormer inte flyttar till Sverige? Blir barnen mindre förtryckta i sitt hemland?

Björn Bäckström sa...

Ulf G 2012-01-14 19:42
"Vad blir bättre av att en familj med hedersnormer inte flyttar till Sverige?"

Förmodligen plusresultat. Mindre belastning på svenska rättssystemen.

"Blir barnen mindre förtryckta i sitt hemland?"

Antagligen inte men inte heller mera.

"GAPF, Glöm Aldrig Pela och Fadime."
En till intet förpliktande uppmaning så länge som våra lagar inte undanröjer kulturella grunder och incentiv till hedersvåld; Slöjor, burkor etc.

Om vi ska göra en skillnad i barnens behandling så måste invandrare från hederskulturer förstå redan från början vid flytten (flykten) att Sverige har en i deras ögon lagstadgad "lössläppt moral" (sexualundervisning, tillåtna aborter etc., självvald fästman etc.) och att befolkningen har valt den kulturen i demokratisk ordning. Om någon är beredd att döda sitt barn för en förlorad oskuld så bör denne själv vara beredd att dö i sitt hemland av andra anledningar. Cyniskt? Nej! Sverige ska vara en smältdegel där smältan består av sekulariserade, demokratiska invånare; nya och gamla. Därför, take it or leave it! Var det inte Pela och Fadime vi skulle komma ihåg?

Patrik N sa...

BBM,

"Förmodligen plusresultat. Mindre belastning på svenska rättssystemen."

Vi fokuserar nog på lite olika saker här, en del på barnen och en del på det svenska rättsystemets väl och ve.

En nyfiken fråga. Vad är det egentligen som gör att du vill vara medlem i Humanisterna BBM, det känns ofta som om dina åsikter inte är särskilt kompatibla med förbundets? Framförallt i grundläggande frågor om alla människors lika värde och rätt att i största möjliga utsträckning ordna sina liv som de vill ha dem. Du behöver inte svara om du inte vill, den här diskussionen handlar ju inte om dig men min nyfikenhet gör att jag måste fråga.

Björn Bäckström sa...

Patrik N 2012-01-14 21:00

Jag fokuserar också på barnen men försöker vara rationell. Hur kan någon ha barnens bästa för ögonen och inte vilja förbjuda slöjor i skolan? Måste bli en rätt krånglig motivering. Man får väl nästan vara religiös för att lyckas...

Jag vet inte riktigt vad du vill ha fram i kommentaren. När det gäller Humanisterna så kanske jag har ambitionen att ruffa till er lite när jag tycker ni ("portalfigurerna" ;-) blir för orealistiska - utan att precisera mig nu.
Att "mina åsikter inte är särskilt kompatibla med förbundets" i alla lägen trodde jag bara var till nytta och jag tror ingen läsare misstar mig för att tala för organisationen. Eller? Har jag stillat din nyfikenhet?

Kristian Grönqvist sa...

Ulf et al

Här rör vi oss i på flera olika plan, vilket gör själva diskussionen till polsk riksdag.

Vi diskuterarde hedersmord, hoppas jag.

Fahime Suhindal var på bild.

Ulf: Hedersmord är överhuvudtaget inget som sker bland etniska svenskar, Kan vi åtminstone vara överens om det. Inte heller bland etniska finnar.

Att diskussionen därför med tvång handlar om muslimer är faktiskt självklart och att Du gnäller på det är faktiskt gränsande till Goodwins lag, fast tvärtom. Mycket vissen argumentation.

Att det också handlar om invandrare, som inte accepterar lagstiftning samt seder i det land dit de frivilligt flyttat, är också ställt utom allt tvivel, vilket Din genomgående snällism nästan förnekar.

Humanism är humanism, men skall aldrig förväxlas med dum flathet.

Det kan förvisso vara informationsbrist och det är Svenskarnas skuld, eftersom varje människa som flyttar hit, bör vara informerad om lagstiftningen och att den gäller alla...ALLA.

För hedersmord skall naturligtvis livstid gälla för förövaren, eller hela familjen om förövaren inte kan fastställas. Dessutom livstids utvisning.

Det finns inga förmildrande omständigheter. Alls.

Nils sa...

Kristian G,

bra formulerat. I den här tråden som alla andra har Patrikarna och Ulf G som mål att relativisera och trivialisera - av skäl som Lena Andersson och Bengt Ohlsson skrivit om. De praktiserar hela tiden relativismens grundregel: påstås något negativt om islam, slå gärna knut på dig själv, trolla, men visa att svenska traditioner och kristendomen är lika illa. Rädslan för anklagelser om att stödja främlingsfientlighet och islamofobi är så stark att herrarna antaligen hellre anklagas för att stödja uråldriga hederskulturer.

Ulf G,

"(Jag vet inte hur du använder "muslimska", men får intrycket att det religiösa är betydande när du kopplar det till slöja. Hederskulturen har förislamska rötter och de som begår hedersmord är sällan starkt religiösa.)

Hederskulturen finns även inom kristendomen - "Hedra din fader och din moder" - och vissa yttringar finns kvar t.ex. när bruden bär en vitklänning (symbol för oskulden) och ämnas över till nästa man av fadern."

Detta måste vara ett ganska svårslaget exempel på relativiserig. Jämföra hedersmord med vit brudklänning och hedra mor och far.

Att brudklänningarna är vita har inget med oskuld att göra utan är bara ett romantiskt mode och tradition. Under 1800-talet och en bra bit in på 1900-talet var brudklänningarna svarta.

Hur många procent av de svenska kvinnorna anstränger sig för att vara oskulder när de gifter sig? Tror inte det är många etniska svensk tjejer som låter sy igen mödomshinnan innan bröllopet.

Vilka belägg har du för att hedersmördare sällan är starkt religiösa?

"Istället måste hederskulturens tankegods bekämpas (utan ny stenhård lagstiftning av detaljer)."

Om det kan sägas att tron att beteenden kan förändras med information är starkt ifrågasatt. Inte minst på säkerhetsområdet. Det kommer helt enkelt att kosta ett antal Fadime att på sedvanligt svenskt, menlöst sätt informera bort hederskulturen.

Ett skäl till det är naturligtvis multikulturen, att vi säger att deras kultur är lika mycket värd som vår. I stället borde i säga när de kommer hit att i det här landet gäller det här och dessa lagar gäller.

Här tar vi i hand när vi hälsar, skolklasserna är inte könssegregerade och burka eller niqab är inte tillåtna. En sån information kopplad till uppehållstillståndet skulle ge effekt.

Patrik Lindenfors sa...

Nils,
"Här tar vi i hand när vi hälsar" Vilka "vi"? Jag har åtminstone en FB-vän som inte skakar hand. Av hygienskäl. Vad ska vi göra med honom? Han råkar vara etniskt svensk. Är hans beteende ok för att det grundar sig i bacillskräck och inte religion?

Ulf Gustafsson sa...

Kristian G,

Hedersmord är den yttersta konsekvensen av en hederskultur. Om du har brytt dig om att läsa och reflektera över Lena Anderssons text hade du insett att det finns fler hemska konsekvenser av hederskulturer.

Du skriver: "att diskussionen därför med tvång handlar om muslimer är faktiskt självklart". Med tanke på vad du tidigare skrivit (t.ex. här http://www.newsmill.se/node/41920#comment-324571), så tror jag du med "muslimer" menar de som tror på islam.

Du har helt enkelt fel. De som forskar om hedersmord kopplar inte detta fenomen explicit till islam. Hedersmord förekommer eller har förkommit bland de som tro på islam, hindusimen, judendomen och kristendomen. (http://en.wikipedia.org/wiki/Honor_killing#Religion)

Flera fall av hedersmord i Sverige har skett inom familjer där islam inte tagit någon större plats i familjernas liv. (Jag har för mig att i ett fall var familjen kristna palestinier.)

Det finns få belägg för att hedersmord är en konsekvens av islam. Istället verkar det finnas en samvariation mellan hedersmord och de människor som du benämner "muslimer".

"Att det också handlar om invandrare, som inte accepterar lagstiftning samt seder i det land dit de frivilligt flyttat"

Detta är också ett idiotiskt påstående. Hedersmord är förbjudet i flesta av de länder som de flyttat ifrån (brister i rättsväsendet och förmågan att dölja brottet inom familjen gör att färre straffas).

Angående seder, läsa inläggets överskrift!

Bygger din argumentation på okunskap eller aversion mot "muslimer"?

Sedan får du gärna ge dina argument för att 1) hedersmördare skall straffas hårdare än andra mördare 2) varför vissa mördare skall få ytterligare ett straff (utvisning) och inte andra.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

"Detta måste vara ett ganska svårslaget exempel på relativiserig. Jämföra hedersmord med vit brudklänning och hedra mor och far"

Relativiseringen skedde i din hjärna. Jag talade om yttringar på hederskultur. Jag jämförde inte yttringarna.

"Att brudklänningarna är vita har inget med oskuld att göra"

Berätta detta för Svenska kyrkan, de sprider tydligen osanning (http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=648100).

"Hur många procent av de svenska kvinnorna anstränger sig för att vara oskulder när de gifter sig?"

Hur många procent av de "muslimska" papporna mördar sina barn? Förmodligen färre än den andel svenska kvinnor som anstränger sig för att vara oskulder.

"Vilka belägg har du för att hedersmördare sällan är starkt religiösa?"

Jag har inga tydliga belägg för detta, det är svårt att belägga hur stark en religiös tro är. Vad jag vet har dock inte religion varit uttalat motiv i något av hedersmodern i Sverige.

Vilka belägg har du för att hedersmord är kopplad till en stark religiös tro?

"I stället borde i säga när de kommer hit att i det här landet gäller det här och dessa lagar gäller."

Tror du på allvar att de som mördar sina barn eller syskon inte vet att mord inte accepteras av de svenska samhället?

Informationen och folkbildningen har i syfte att "rädda" barnen ur hederskulturerna innan det det går så långt som till mord.

Vi har helt enkelt olika syn på människor. Jag anser att det är lika illa om en kvinna hedersmördas i Kurdistan som i Sverige. Du anser det är värre om det sker i Sverige. Din människosyn är en relativisering om något.

Kristian Grönqvist sa...

Ulf

Försöker Du smita genom att ägna Dig åt ordklyverier. Du vet mycket väl vad jag menar. Du har inte missförstått mig ett dugg och jag har ffa inte missförstått Dig ett dugg.
Vi vet precis var vi har varandra.

Du tycker att att lagar inte är till för att följas och jag tycker att lagar är till för att följas
Jag tycker att folk som kommer till Sverige för att bryta mot lagen skall utvisas samma dag och leva resten av sitt parasitliv någon annastans. Du tycker att det skall trivialiseras.
Slutresultatet av min ide blir att några inte flyttar hit.
Plus i alla kassor.
Dom ordentliga flyttar hit i alla fall.

Ulf Gustafsson sa...

Kristian G,

Nej, jag smiter inte. Det är det du gör när du inte kan backa upp dina osakliga påståenden och påhitt om andras åsikter.

Du får en chans att visa på motsatsen. När skrev jag något som kan tolkas som att jag inte tycker att lagar är till för att följas?

Patrik N sa...

Kristian,

"Jag tycker att folk som kommer till Sverige för att bryta mot lagen skall utvisas samma dag och leva resten av sitt parasitliv någon annastans."

Varför ska vi behandla de som fötts i Sverige på annat sätt? Om det är brottet i sig som är det stora problemet så borde vi ju inte det. Kanske vi skulle ha en tom ö i skärgården som deportationsö? Å andra sidan, om det är invandrarna i sig som är ditt problem så kan vi behandla dem annorlunda och bara utvisa dem. Skulle tro att du landar där va?

Nils sa...

"Vi har helt enkelt olika syn på människor"

Ja, min är inte lika hycklande.

"Jag anser att det är lika illa om en kvinna hedersmördas i Kurdistan som i Sverige."

Kan bara tänka mig den tacksamhet mördade kurdiska kvinnorna känner över att få bloggstöd av en svensk humanist. De förlåter säker sin far när de får veta att även kristna i Sverige hedrar sina föräldrar och gifter sig i vita klänningar.

Patrik L gör exakt som nästan alla som svarat Bengt Ohlsson, de bekräftar vad han säger.

Kristian Grönqvist sa...

Ptrik N

Du begagnar Dig av samma urusla argument som Ulf nu. Ordklyvare gör gaärnas så.
Om svenskar är brottslingar i ett annat land tycker jag att de kan omedelbart utvisas till Sverige. Det är rätt jämförelse.

Om landet ifråga, som tex Etiopien eller Thailand på förhand vet, att snällisterna i Sverige kommer att släppa dessa kriminella omedelbart, tycker jag däremot att de kan få bekosta "kriminalvården" ifall de själva vill det. Vi har ingen som helst nytta av flera kriminella här, eftersom vi inte ens kan avhålla dem från att slå ihjäl fångvaktare.

Må vara att jag är lite trött, men jag är konsekvent trött på lallandet med kriminella.

Alla människor har val i Sverige.

Patrik N sa...

Kristian,

Frågan är ju varför bara brottslingar från annat land ska utvisas. Varför inte brottslingar från det egna landet. Deportationsöar är ju faktiskt ingen ny idé.

Svante sa...

Ulf G 14/1 kl 19.42

Oavsett om det är här eller någon annanstans så borde det inte vara konstigt att säga att man inte är förtjust i islam. Det borde inte vara tufft eller modigt att våga säga det.

Man måste skilja på islam och muslimer. Att någon säger sig vara muslim säger ingenting om vad denne har för värderingar och åsikter, bara att denne själv kallar sig muslim. Åtskilliga muslimer är bra människor, ungefär som människor är som mest.

Svante sa...

Kan bara upprepa att detta med hederskultur inte är något typiskt just för muslimer, finns även bland människor med andra religioner och det finns muslimer som inte tillämpar det. Däremot är det mycket ovanligt bland infödda etniska svenskar. Där hederskultur förekommer så har det förekommit innan kristendomen och islam kom, och fortsatt även efter dessa religioners intåg.

Om en familj flyttar från ett land med hederskultur till Sverige, så borde det bli lättare att komma ifrån hederskulturen, då hederskulturen inte finns lika mycket i den nya omgivningen.

Vad gäller detta med brott och utvisning, så anser jag att den som blir utsläppt efter ett avtjänat fängelsestraff skall placeras i det land där denne är medborgare. Alltså ingen automatisk utvisning för hedersbrott, även om det är ett ytterst allvarligt brott.

Det där med att hedra sina föräldrar och vita brudklänningar skulle vara hederskultur ser jag som lite långsökt.

Många som kommer från hederskulturer mördas inte. Just för att de vet att det blir starka repressalier eller t.o.m. mord om de bryter mot normerna, och att de därför följer hederskulturens normer.

Det viktiga är människors väl och ve, inte belastningen på rättsväsendet.

Ulf Gustafsson sa...

Svante,

Mitt skämt 14/1 kl 19.42 förstod man nog bara om man var i mitt huvud.

Tanken var att vi (Humanisterna) blir anklagas att var för nära den bruna ideologin (m.a.p. omskärelse)
och samtidigt anklagas här på bloggen för att vara "nyttiga idioter" åt de som är pro-islam.

Därför tyckte jag det var lite roligt då du skrev att du inte var förtjust i islam, som om du ville ta avstånd från oss "nyttiga idioter".

Humanisternas forum har föresten inte fungerat på hela helgen för mig (felmeddelande: Ingen konfiguration upplagd för domänen)
Är det det ett allmänt fel?

Björn Bäckström sa...

Patrik N

Angående min kommentar BBM 2012-01-14 21:49 som jag avslutade med en fråga.

Nå?

Patrik N sa...

Jo, nyfikenheten är stillad, tack för svaret.

l_johan_k sa...

Humanisternas daltande med muslimer är väl inget nytt.

Har för mig att Sturmark försökte få stöd av muslimska ungdomar i ett debattprogram angående "biblar på hotellrummen".

Det gick inte så bra.

Lars Torstensson sa...

"Daltar" Humanisterna med muslimer? Det har jag inte märkt. I Göteborg har Humanisterna Väst bl a haft ett möte med den exiliranska författaren och humanisten Mitra Lager. Hon har skrivit boken "Gud vill att du ska dö". Det är ett autentiskt citat av en mulla i hennes födelsestad.

Humanisterna Väst deltar också, liksom flera andra humanistavdelningar, i de manifestationer mot hedersförtryck som kommer att hållas denna vecka, med anledning av 10-årsminnet av mordet på Fadime.

Kristian Grönqvist sa...

Patrik N

Deportationsöar typ "Flykten från New York" är iofs lockande, men av praktiska orsaker nästan omöjliga att genomföra i den riktiga verkligheten. Sachalin i bortre Ryssland var kanske en reell möjlighet men numera rätt ordentligt bebodd.

Svante sa...

Ulf G;

Jag hoppas att jag ses som att jag är emot det bruna, islam och hederskultur. Och att jag ses som att jag är för Humanism. Om något är oklart så får man väl fråga mig.

Ja, det har varit strul med forumet, rent allmänt för alla, inte bara dig. Men nu är det äntligen igång igen.

Nils sa...

Svante,

du och Ulf G rör er slentrianmässigt med begreppet "bruna", vad exakt menar du med begreppet?


Ulf G,

apropå "nyttiga idioter", skriver Erik Helmerson bra i DN om ämnet. Medan hela västvärlden fått för sig att muslimer är offer finns en annan bild.

Bryt tystnaden om våld mot kristna

Samtidigt som det här sker och samtidigt som Organization of Islamic Cooperation allt aggressivare driver på för att kritik av islam ska bli ett internationellt brott, ägnar sig humanisternas åt hetsjakt på minsta dammkorn i det kristna ögat samtidigt som man blundar för hela upplag av bjälkar i det muslimska.

Det talas gärna om globaliseringen här, men borde det inte mot bakgrund av ovanstående finnas angelägnare uppgifter för humanisterna än att gnälla om skolavslutningar?

Björn Bäckström sa...

Nils 2012-01-17 09:23

"/...ägnar sig humanisternas åt hetsjakt på minsta dammkorn i det kristna ögat samtidigt som man blundar för hela upplag av bjälkar i det muslimska."

Det ena behöver inte utesluta det andra. Same sh-t, different size!

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Helmerson tar upp en viktig fråga, inte snack om det. Dock är frågan viktig eftersom att människor utsätts för våld och förtryck. Om de identifieras som kristna eller muslimer är oväsentligt för mig.

Du är expert på att gruppera, kategorisera och överdriva:
"Medan hela västvärlden fått för sig att muslimer är offer"

Det finns ingen motsättning mellan att vissa muslimer marginaliseras i Sverige och att kristna förtrycks i Irak.

Svante sa...

Nils 17/1 kl 09.23

Det bruna är ett vedertaget om än vardagligt begrepp för fascister, nazister och liknande. Jag har inte räknat hur många ggr jag och andra har använt uttrycket.

I övrigt bra svar av Ulf G..

Det finns ingen anledning att ha skolavslutningar i kyrkan om man är för en skola som inte går i någon religions ledband. Det finns nästan alltid något som är värre än det man just talar om. Bara för att det finns globala frågor ska man inte strunta i mindre frågor.

Nils sa...

Svante,
vedertaget begrepp säger du. Ja det är det sannerligen bland vissa. Men vilka menar du? Är det Mussolini och Franco du talar om?
I så fall varför överhuvdtaget använda begreppet?

Och Ulf G svarar nästan aldrig bra, han försöker som vanligt glida undan.

Ulf G,
du skrev tidigare att kurdiska kvinnor utsatta för hedersbrott var lika viktiga för dig som svenska.
Ett påstående till intet förpliktigande och typiskt för en relativist.

Men om alla är lika viktiga, varför inte ta upp förföljelserna av kristna runt om i världen och islamisternas försök att begränsa yttrandefriheten i stället för att ägna dig åt skitsaker i den svenska ankdammen?

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se