8 jan. 2012

Ungdomsstyrelsens bidragsregler granskas

Regeringen ger Ungdomsstyrelsen i uppdrag att se över sitt arbete med hur bidrag delas ut. Bakgrunden är att religiösa organisationer, som får bidrag, bland annat utövar påtryckningar mot medlemmar som är homosexuella [SR].
När vi får rapporter om att organisationer, som ska bygga på demokratisk grund, att det inte alltid är fallet, så är det ju väldigt viktigt att veta hur de kunde få bidrag, vilken rapportering har de haft kring sin verksamhet och hur har Ungdomsstyrelsen följt upp, säger är jämställdhetsminister Nyamko Sabuni
Redan i juli förra granskade Ungdomsstyrelsen Pingst ung, Sveriges unga muslimer, Riksförbundet Sveriges unga katoliker, EFK Ung och Ungdomsinitiativet inom Syrisk-ortodoxa ärkestiftet utan att finna några brister. Frågan är om denna granskning kan komma fram till något annat. Förhoppningsvis resulterar den i skärpta och tydligare regler. Det är inte rätt att staten arbetar med att motverka diskriminering med ena handen och samtidigt, med andra handen, understödja det samma.

7 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

"LSU accepterar homofientlighet"

En annan ungdomssammanslutning som förtjänar kritik är LSU, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer. Rådet accepterar inte rasism, och säger följaktligen nej till att låta Sverigedemokratisk Ungdom bli medlem i LSU. Däremot släpper man in homofobiska, religiösa organisationer. Bengt Held, som har en sajt som heter Helds HBT-nyheter, beskyller därför LSU för hyckleri:

http://bengtheld.blogspot.com/2011/06/lsu-accepterar-homofientlighet.html

Inlägget är ett halvår gammalt.

Lars Torstensson sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Lars Torstensson sa...

LSU:s och f d RFSL Ungdoms ordförande Felix König främjar religiös homofobi

Observera att Felix König, ordförande i Landsföreningen för Ungdomsorganisationer, i skarpa ordalag avfärdar Bengt Helds jämförelser mellan SDU:s rasism och de muslimska organisationernas homofobi - trots att han även har varit ordförande i RFSL Ungdom! Han skriver:

"Jag tycker att dina jämförelser mellan religiösa ungdomsorganisationer och SDU både haltar och är osmakliga."

Vi ser, skriver König, "hur de religiösa ungdomsorganisationerna i grunden uppfyller kraven för ett medlemskap, vilket vi inte tycker att SDU gör".

König nämner också kampanjen "Alla olika - Alla lika", och han framhåller: I kampanjen "utbildade informatörer från RFSL Ungdom och SUM skolelever om normer sida vid sida."

Det var en kampanj där bl a RFSL Ungdom och det homofobiska Sveriges Unga Muslimer bildligt talat gick "arm i arm", och där RFSL Ungdom framställde detta förbund av homofober som ett positivt föredöme! (Min anm.)

Avslutningsvis skriver König att "LSU-styrelsens
beslut kring SDU öppnat upp för muslimfientliga uttalanden från många, och det är i det ljuset jag ser ditt mail." Han insinuerar alltså att det är fördomsfullt och främlingsfientligt att lägga större vikt vid de unga muslimernas homofobi!

Se länken i föregående inlägg.

Königs brev är ett skrämmande exempel på den undfallenhet inför särskilt islamisk homofobi och annan omänsklighet, som i kulturrelativismens spår har spritt sig i samhället, och som ger denna omänsklighet en oförtjänt legitimitet. Att den torgförs av en representant för RFSL Ungdom gör den alldeles särskilt beklämmande!

Ulf Gustafsson sa...

Om ett politiskt parti driver en politik som delvis motsätter sig jämlikhet och demokrati skall de ha partistöd? Skall deras ungdomsförbund få stöd?

Om syftet med stödet är att främja politisk verksamhet, borde de få stöd.

Om syftet med stödet är att främja demokrati och jämlikhet, borde de INTE få stöd.

Detta resonemang borde kunna appliceras på alla organisationer staten ger stöd till.

Björn Bäckström sa...

Ulf G 2012-01-09 17:55

Finns det nu några "officiella" regler att tillämpa?

Ulf Gustafsson sa...

I förordning SFS 2011:65 - statsbidrag till ungdomsorganisationer står det:

"Syftet med bidraget är att stödja barns och ungdomars självständiga
organisering och inflytande i samhället."

"Villkor för bidrag
8 § Bidrag får endast lämnas till en organisation som
...
3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
..."

Björn Bäckström sa...

Ulf G 2012-01-09 21:55

"/...i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
.../"

Solklart! Bara då att jämföra med ungdomspartiprogrammen.

Mindre klart: Kan inte skrivningen stoppa bidrag till religiösa organisationer?

Om dessa i sina program visar lyhördhet inför en påhittad auktoritet som inte verkar genom demokratiska medel utan med diktatoriska dekret, bör verkligen skattepengar stöda sådana åsikter?

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se