10 jan. 2012

Upprop: HumanistHjälpen

För att kunna utveckla och bredda Humanisternas hjälpverksamhet har en insamlingsstiftelse, HumanistHjälpen, bildats och ett 90-konto skall upprättas. Som en del i processen görs ett upprop, en insamling till en ekonomisk grund. Ni som har lite mer än ni behöver, hjälp de som saknar de mesta ni har. Pengarna kommer huvudsakligen gå till Oum El Banine i Marocko, ett hem för utstötta kvinnor och deras barn. Besök HumanistHjälpens hemsida för mer information och lämna ett bidrag.
Insamlingsstiftelsens ändamål ska vara att under ett sekulär-humanistiskt förhållningssätt stödja människor i sammanhang där mänskliga rättigheter enligt FN:s definitioner förtrycks, genom konfessionella läror eller traditioner. Insamlingsstiftelsen ska i aktuella länder lämna ekonomiskt stöd till lokala ideella organisationer, vilka företrädesvis verkar för skydd undan förföljelse och våld, hälsovård, barnomsorg, utbildning och socialt stödarbete.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se