17 jan. 2012

"Vad betyder ordet privat?"

Carl Gustaf Olofsson och Christer Sturmark har författat en replik på svaret de fick av biskop Jackelén angående hennes bok Gud är större. Avslutningen på inlägget - Vad betyder ordet provat? - återges nedan:
Oklarheterna såväl i biskop Jackeléns ”Gud är större” som i hennes svar till oss tillsammans med de missförstånd om Humanisternas syn på ”privat” och ”offentligt” som florerar i den offentliga diskussionen gör det tyvärr motiverat med några klargöranden. 
I statsvetenskaplig betydelse är förbundet Humanisternas syn att religion och religionsutövning ska vara privat men att den personliga tron självklart hör hemma i det offentliga rummet på samma sätt och samma villkor som politiska åsikter, värdediskussioner, sekulära livsåskådningar och uppfattningar om konst, litteratur och film. Vi menar också att religiösa organisationer och religiösa lokaler självklart tillhör det offentliga rummet på samma sätt som andra idéburna och ideella organisationer och deras lokaler. 
Innan man är något sånär överens om olika betydelser och använd­ningar av viktiga ord, i detta falla ”offentligt”, ”privat” och ”person­ligt”, är det omöjligt att föra en konstruktiv diskussion kring de viktiga sakfrågor det gäller.

15 kommentarer:

Eric Wadenius sa...

Jag tror att vi alla är överens om att "vi humanister" många gånger varit otydliga i vår kommunikation med vad vi menar med "privat", "samhälle" och "sekulär" och därför öppnat för en rad missförstånd.

Fördelen med detta är dock att detta får våra "motståndare" att komma ut och då visa sina kraftigt bristande argument och stundtals direkt oetiska åsikter och vi får en chans att i offentliga medier "rätta dem". Så, PR-mässigt kanske det varit till vår fördel?

Patrik N sa...

"I statsvetenskaplig betydelse är förbundet Humanisternas syn att religion och religionsutövning ska vara privat"

Vad innebär detta i praktiken? Skiljer sig exempelvis religion och religionsutövning på något sätt från politik i detta avseende? Hur i så fall?

Björn Bäckström sa...

Så varför inte börja själva? Alltså, vad betyder för Olofsson och Sturmark de följande orden:

Offentligt?
Privat?
Personligt?

Och vidare, vilka är "de viktiga sakfrågor det gäller."

Klart språkbruk please! Bättre sådant än de exempel som återgivits i inlägget!

Carl Gustaf Olofsson sa...

Nu tycker jag att herr BBM är både lat och elak. Men som den tålmodiga, smådumma, mjukistyp jag är så ska jag anstränga mig och försöka ta det lite pedagogiskt.

Offentligt i statsvetenskaplig mening: BBM ska inte ha något särskilt statligt eller kommunalt stöd för att yttra sina personliga åsikter i olika kommentarsfält på Internet. Biblioteken tillhör den offentliga sfären i statsvetenskaplig mening. Det innebär att att stat och kommun har ett ekonomiskt och juridiskt ansvar för att verksamheten ska fungera. BBM är fullt fri att dela med sig av sin personliga åsikter eller personliga trosuppfattningar på den offentliga scen som kommentarsfälten på Internet är. Detta oavsett hur lata, brillianta, sura eller okunniga dom än är. I bästa fall kan det bidra till att vi alla blir lite klokare (och en del mindre dumma) av detta gnabbande på den offentliga scenen (kanske lite överoptimistiskt). Sedan kan det ju hända att någon otålig privat moderater stänger av dig. Och det kan vi inte göra något åt. Om polisen som representant för statsmakten kommer och stänger av dig går vi man ur huse och protesterar mot den offentliga maktens ingripande. Då handlar det om att försvara yttrandefriheten.
I statsvetenskaplig mening tillhör Humanistbloggen den privata sfären. Dvs att den har inte något ekonomiskt eller juridiskt stöd av stat, kommun eller landsting. Men samtidigt tillhör den offentligheten genom att vem som helst kan ta del av vad som skrivs där. Så trots att Humanistbloggen statsvetenskapligt tillhör den privata sfären så tillhör man det offentliga rummet och tillhandahåller en offentlig scen. Den är ett typiskt exempel på den här mellansfären eller mellanområdet som Antje Jackelén talar om. Och som kyrkan och kristna organisationer också tillhör.
Min personliga uppfattning (den är alltså inte privat genom att jag delar med mig på den på den lilla offentliga scen som Humanistbloggen är) om BBM är att han är provokativ, trevlig, råbarkad typ med glimten i ögat. I den mån jag dessutom har en privat uppfattning så ingår det i sakens natur att jag hemlighåller den. Hoppas att jag får åka med dig på torsdag efter denna insmickrande kommentar – till Kalmarhumanisternas samtalskväll om debattattityd.
Det är inte klokt, det behövs nästan lika mycket utrymme att försöka förklara för BBM som för biskop Jackelén. Vad ska man tänka om det??? Och vad ska man tänka om min pedagogiska förmåga? Om några poletter har ramlat ner hos BBM så får jag godkänt, annars inte!
Detta var även ett svar till Patrik N.

Björn Bäckström sa...

CGO 2012-01-17 23:03

Min personliga åsikt som jag nu gör offentlig genom att publicera på den privata Humanistbloggen är att vad du just nu läser är en bättre illustration till distinktionerna mellan de tre orden än vad din svamliga epistel har klargjort!

Anyway - du har inte redogjort för vilka "de viktiga sakfrågor det gäller." Försök kort please.

Vad det gäller ditt önskade resebidrag blir du underrättad med SMS. Privat och personligt. Ha en bra dag ;-)

Patrik N sa...

Carl Gustaf,

Tack för ditt svar. Det beror nog på mig men jag blev inte klokare av det.

Det vi, jag i alla fall, sysslar med här är opinionsbildning i syfte att förändra både samhälle och stat. Hur kan det kallas privat?

Patrik N sa...

...tänker du att det är privat för att jag gör det som privatperson med mina privata inlägg och mina egna, privata, ord?

Det gör ju även Per Ewert på bloggen vemtanderstjarnorna.blogspot.com. Är det så att Per Ewert ska tillåtas att propagera "privat" för sin sak men inte "ta det vidare" från den privata sfären och "go public" med sin opinionsbildning?

För mig är religion politik. Är utövande av politik också privat?

Ulf Gustafsson sa...

I ett kollektivt missförstånd kommer nu fjärde inlägget i debatten, utan att förståelse lykats uppnås. Förutsättnigar?

Biskop Jeckelén: Förutsättningar finns för god diskussionsnivå.

Eric Wadenius sa...

Jag är ju en av dem som anser att religiösa personer bör försöka göra sin tro till politik. Jag anser inte att (religiös) tro är enbart en privatsak.

Om någon tror, vilket jag tror att de tror, att deras tro är bättre än annan tro, ser jag det som deras moraliska skyldighet att göra vad de kan för att sprida denna tro till så många andra som möjligt. Om därtill oddsen är sådana som många av de religiösa tror (frälsning kontra förintelse) så är tvingande lagstiftning och positiv särbehandling självklara medel (och moraliskt försvarbara sådana) för att få så många som möjligt att komma över till den ljusa sidan.

Hade jag kunnat rädda ditt eviga liv genom att ta bort några av dina friheter och undanhålla dig viss information, då är det en moraliskt god handling.

Patrik N sa...

Antje skriver: "Hur snurrigt kan det bli? Religion och religionsutövning ska vara privat, men den personliga tron hör självklart hemma i det offentliga rummet, säger Olofsson och Sturmark nu. Med hjälp av vilka kriterier skiljer de mellan tro och religionsutövning? Hur definierar Olofsson och Sturmark egentligen religion?"

Hur svarar du på den frågan Carl Gustaf?

Ulf Gustafsson sa...

Jag anser att Jackelen retoriskt vunnit denna debatt. I sin bok förklarar hon vad personlig tro innebär och angriper de som anser att tro skall vara privat.
När olofsson/Sturmark förklarar, då väljer hon att tolka detta som om Humanisterna ändrat åsikt.
Slutligen väljer hon att inte fatta vad Olofsson/Sturnark menar och antyder att de fortfarande är kvar i den ursprungliga synen på att religiös verksamhet inte får finnas i offentligheten. Hon vinner genom att tolka det son skrivs på sitt eget sätt och presentera detta som rätt sätt.

Enligt mig hade det varit bättre att med så få ord som möjligt förklarat att Jackelen missförstått vad Humanisterna menar med privat tro och erkänna att personlig tro är en bättre formulering. Men då kanske det inte blivit någon debattartikel ;)

Patrik N sa...

Ett förslag är att man inte gör någon som helst distinktion mellan religiös tro och vilka andra uppfattningar som helst. Alla uppfattningar ska behandlas lika och vara underordnade samma skyldigheter och ha samma möjligheter. Det är allt man behöver säga.

Man förlorar debatten i samma sekund som man börjar kategorisera olika typer av uppfattningar och när man ska börja sortera var den ena men inte den andra hör hemma.

Keep it simple är mitt tips.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

"All in" på det förslaget.

Patrik N sa...

Tack Ulf.

Carl Gustaf Olofsson sa...

Hej Ulf, Patrik och Eric. Jag är lite lätt tagen av debatten med biskop Jackelén. Ni har rätt i det mesta av er kritik. Enkelhet, enkelhet är lärdomen! Det var blåögt ambitiöst att försöka skilja på å ena sidan "offentlig sektor"/ "offentliga medel" och å andra sidan "offentlighet"/ "offentligt samtal". Och sak samma vad gäller ordet privat - å ena sidan "privat sektor", "privata medel" och å andra sidan "privat" i betydelsen hemligt och utanför offentligheten. Anledningen var att försöka påvisa Jackeléns slarv när hon utan hänvisningar och utifrån en tydlig definition av "privat" som hemligt och utanför offentligheten fastslog: "Ändå talas det i vårt samhälle gärna om att religion är och bör vara privat, och endast privat. Detta hävdas ibland med en dogmatism som förbryllar, eftersom den ofta finns hos dem som brukar vara mest kritiska mot religiös dogmatism.” (”Gud är större”, s. 26). För tillfället önskar jag att det kommer tillstånd en bra skrivning på förbundsnivå kring detta. En statsvetare och en filosof som skulle kunna greja detta kan väl uppbringas inom Humanisterna. Det kan vara en uppgift inför kongressen. Om det är svårt att hålla isär t.ex. ett samhälles "offentliga sektor" från ett samhälles "offentlighet" bland såväl teologer som Humanister så blir det förstås väldiga problem i alla diskussioner. Och sak samma om man inte kan hålla isär "privat sektor" och ett krav eller önskan att hålla vissa saker "privata" i betydelsen hålla för sig själv, hålla hemligt.
Den enda gången jag konkret har stött på denna form av privat (hemlig) tro var när en teolog som var specialiserad på moderna gudsbilder i en intervju om detta i Svenska Dagbladet som avslutning tillfrågades om hennes egen gudsbild. Det ville hon inte svara på för det var privat!!
Jag är helt ense med Ulf om att ordet "privat tro" bör skrotas. "Personlig tro" är mycket bättre och där är Jackelén helt rätt ute. Sedan är jag helt ense med er alla om den personliga tron såväl som våra personliga politiska och livsåskådningsmässiga uppfattningar och åsikter ska finnas i offentligheten och diskuteras och kritiseras. Det är det demokratiska samhällets livsluft!!

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se