12 jan. 2012

"Westerberg öppnar locket för en kloak av angrepp av antisemitisk karaktär"

I dagens Studio Ett debatterade Bengt Westerberg och Lars Dencik, professor i socialpsykologi, omskärelse av pojkar. Dencik använder, som de flesta på hans sida, tre försvarslinjer:
1. Religionsfriheten ger rättigheter. När detta argument ifrågasätts, sker en snabb reträtt till ...
2. Det finns inga belägg för att omskärelse är farlig och inga omskurna män klagar. Detta är uppenbarligen felaktigt. Debattören inser detta, men förstår att ett riktigare argument (endast ett fåtal omskurna lider av omskärelse) inte talar för hans sak och retirerar till ...
3. Främlingsfientliga eller antisemitiska beskyllningar, i vilket Dencik excellerar i denna debatt.

Dencik använder sig dock av en förhalningtaktik också, han anklagar Westerberg för Etnocentrism.
Att kalla på lagstiftning som skulle förbjuda brit mila [judisk omskärelse] är ett renodlat uttryck för vad socialpsykologer kallar etnocentrism: man inbillar sig att vara mer upplyst än andra – som man omvänt tillskriver primitiva och barbariska sedvänjor.
Till en början kan det vara svårt att värja sig när en psykolog talar om att man inbillar sig saker. Men detta kulturrelativistiska argument är helt substanslöst eftersom även Dencik är etnocentrisk och argumenterar utifrån att hans egen grupps värderingar är relevantare. I sin förlängning leder detta argument till att allt är tillåtet, men det förespråkar nog inte Dencik.

Lyssna: Debatt om omskärelse

Lars Dencik i dagens SvD: Bakom humanitetens mask

3 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

"BARA HÄLFTEN AV DE JUDISKA GOSSARNA OMSKÄRS"

Jag hörde i kväll Hedeniuspristagaren och överläkaren vid Drottning Silvias Barnsjukhus Gunnar Göthberg tala om omskärelse på ett möte med Humanisterna Väst. Han uppgav att bara ca hälften av de judiska gossebarnen omskärs, och de icke omskurna gossarna räknas i praktiken som lika goda judar som de omskurna. Det stämmer alltså inte att omskärelsen är nödvändig för den judiska identiteten.

Det finns dessutom en symbolisk omskärelseritual som en del judar praktiserar, och som inte utsätter gossarna för något stympande ingrepp.

Lars Torstensson sa...

DENCIK UNDERKÄNNER OMSKÄRELSERITENS RELIGIÖSA GRUND

Enligt Gamla testamentet ska omskärelsen markera ett särskilt förbund mellan människan - eller rättare sagt mannen; i detta sammanhang utesluts ju kvinnan - och Gud. Men som Bengt Westerberg påpekade i radioprogrammet tror inte Lars Dencik på detta. Han är nämligen ateist!

Det är märkligt att han så envist försvarar omskärelseriten, trots att han faktiskt underkänner dess religiösa grund!

Nils sa...

Genom de ständiga ropen på vargen håller de på att spela bort sig själva från matchen.

Jag tror det är mot den bakgrunden vi ska se Lena Andersson och Bengt Ohlssons artiklar. Debatten har tröttnat på dessa slentrianmässiga och allt mer desperata anklagelser om inte bara främlingsfientlighet och rasism utan att mer eller mindre ha skapat Breivik.

Breivik håller på att ersätta SD som navet världen snurrar runt.

Westerberg skulle gjort som han gjorde 1991, rest sig och lämnat studion.
För att hyfsa debatten borde alla göra så när rasismanklagelserna kommer.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se