21 feb. 2012

Är Sverige en kristen nation?

Nu handlar dock denna BBC-debatt om Storbritannien.

14 kommentarer:

Eric Wadenius sa...

Sverige är en Vikinga-nation, en stormakts-nation, en kristen nation, en upplysningens nation, en socialistisk nation, en välfärdsnation, en sekulär nation. Allt detta har påverkar vad vi är idag.

Men, den som påstår att kristendomen har större inverkan på våra lagar och vår moral idag än upplysningen och sekulär etik har ett digert jobb framför sig att argumentera för detta.

Björn Bäckström sa...

"Är Sverige en kristen nation?"

Var och hur drar man linjen?

Är inte även "få" kristna för många kristna? Vidskepelse kan skada även om den omfattas av bara några. T.ex., en enda terrorist med Gud som instruktör kan åstadkomma katastrofer.

Ulf Gustafsson sa...

Jag undrar om inte Sverige är en jordbruks-, industri, tjänste- eller IT-nation?

De som säger att Sverige är en kristen nation får förklara vad de menar med detta, innan en diskussion är meningsfull. BBC-debatte visar på hur urvattnad det blir när någon försöker specificera det.

Björn Bäckström sa...

Lätt som en plätt: Trosbekännelsen

"Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv."

Kan det finns det många i Sverige som är kristna enligt denna definition?

Björn Bäckström sa...

BBM 2012-02-21 15:20

PS! Handen på hjärtat: Borde inte någon som bekänner sig till innehållet i trosbekännelsen sinnesundersökas? Och - kan egentligen en sådan person tillåtas vara lärare i våra skolor? Eller läkare på sjukhus? DS.

Ulf Gustafsson sa...

BBM,

Nej det borde man inte.

Björn Bäckström sa...

Med referens till det tidigare inlägget "Då och nu", en fråga:

Om någon idag i Sverige påstår på allvar att han är en återkommen Messias, Guds son, har samhället skyldighet att tvångsomhänderta en sådan individ? Eller krävs det att vederbörande måste bedömas vara en fara för sig själv eller omgivningen, det vill säga också andra yttringar av galenskapen? Måste anhöriga göra en begäran med motivation? Någon som vet bestämmelserna?

Patrik N sa...

Det krävs mycket för att man ska tvångsomhändertas. Att bara tro att man är Jesus räcker inte. Men det ger rätt till vård eftersom man är sjuk.

Björn Bäckström sa...

Patrik N 2012-02-21 18:22,

Tack!

OK; Missiasdeklarationen skulle då erkännas som grund för vård och behandling.

Anledningen till min fråga var att försöka vara lite klurig:

En person som deklarerar sin tro på...:

"Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.",

...måste enligt mitt förmenande vara i behov av vård och bör kunna tas emot i mentalkliniker. Det är bara en gradskillnad i galenskap mellan personlighetsuttrycken hos "Messias" och trosbekännaren.

Detta borde aggiteras av både Humanister och humanister!

Patrik N sa...

BBM,

Frågan är väl hur många som verkligen tror på det de säger när de mumlar trosbekännelsen.

Ulf Gustafsson sa...

Just det, är de verkligen absolut övertygade?

Ur Wikipedia artikeln om vanföreställningar:

"Filosofen och psykiatern Karl Jaspers var först i modern tid med att definiera de tre huvudkriterierna för att en uppfattning skulle anses som vanföreställning i sin bok 1917 General Psychopathology. Där anges:

- visshet (hävdad med absolut övertygelse)
- oförbätterlighet (icke förändringsbar med tvingande motargument eller bevis för motsatsen)
- omöjlighet eller innehållsmässig felaktighet (osannolik, bisarr eller uppenbart lögnaktig)
Dessa kriterier används fortfarande i modern psykiatrisk diagnos ..."

Björn Bäckström sa...

Patrik N, Ulf G

Ska man börja spekulera i hur seriös en bekännare till galenskaperna är i stället för anta face value då hamnar vi i svårigheter.

Poängen är att ungdomar i 13-14 årsåldern vid "konfirmationen" fås att klart och tydligt (här gäller inget mumlande!) försäkra att de tror på dåraktigheterna. Detta i Svenska Kyrkans regi!
Hur kan vi via staten subventionera en sådan här rörelse? Anno 2012?

Jag känner flera präster som med övertygelse bekänner sig till ”sanningen” i jungfrufödseln och de andra orimligheterna och inte försitter möjligherna att säja så.

Man kan inte avfärda problemet med "att det är ju bara en tro" och att "konfirmanden får ju också en ny kostym", sin första sip av Jesu blod m.m.

En statlig kommitté bör tillsättas för att syna vad barn undervisas i och får att "lova" i de olika trosamfunden.

Detta om något borde vara högt på Humanisternas agenda i stället för att hänvisa (mumla!) till okränkbar personlig tro. Galenskaper ÄR galenskaper och att t.ex., bekännare till idiotierna kan få vara lärare i våra statliga skolor är mig en skandalös gåta.

Nils sa...

Jag tycker ofta att diskussioner som den här om kristendom, skrivna i tryggheten hemma framför datorn, känns helt uppåt väggarna. Som att börja klippa gräset när villan står i lågor.

Det är inte kristedomen som är problemet och det känns särkilt starkt just ikväll. Jag kommer från en skakande upplevelse på Karlstads universitet där Lars Vilks föreläste. Efter 20 minuter reste sig ett tiotal muslimer och började kasta ägg och andra saker.

Att hamna mitt i ett sånt tumult, egentligen en terrorattack, med män som skummande av raseri skriker Allah Akbar är en upplevelse jag kan rekommendera de som tycker att Lars Vilks får skylla sig själv eller som förringar det han utsätts för. TV-bilder kan aldrig ge rättvisa åt den hatiska atmosfär som skapas.

Björn Bäckström sa...

Nils 2012-02-21 23:01

Kan förstå din frustrering när den (i jämförelse) "timida" Svenska Kyrkan här attackeras med "insändare" samtidigt när du blir vittne till handgriplig muslimsk aggression.

Islam ÄR värsta problemet - här och globalt. Deras terrorister, men också deras "tysta moderata majoritet" som inte kan eller vill utöva kontroll.

Grunden till terrorn är vidskepelse och dem måste bekämpas var den än finns. Som i den Svenska Kyrkans trosbekännelse; full av frön till extremism.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se