23 feb. 2012

Bön i amerikansk politisk församling? Det beror allt på det...Hyckleri.

4 kommentarer:

Björn Bäckström sa...

Ja, nån jävla ordning får det va!

Xenolith sa...

Ja verkligen...
Svårt att illustrera Dawkins ord på ett tydligare sätt?
"An atheist is just somebody who feels about Yahweh the way any decent Christian feels about Thor or Baal or the golden calf. We are all atheists about most of the gods that humanity has ever believed in. Some of us just go one god further."

JemyM sa...

Fast det stämmer inte helt. Baserat på dopaminnivåer kommer vissa att se mönster och dra samband som andra människor inte gör (t.ex. schizofreni).

Ett vanlig idé som produceras av detta "tankesystem" är att se en slags agent bakom de händelsemönster man tycker sig se i världen. En mer sekulär produkt av samma tankesystem är konspirationsteorier så som 9/11-truthers och liknande.

Vi som inte har dessa tankesystem kommer utgångsmässigt inte att se samma samband och kommer därför inte att se "agenten" vilket deister/monoteister gör (barn mellan 4-7 upplever i regel världen på ett liknande sätt (varför idén att "vi föds till ateister" är en överförenkling).

Här är det samtidigt viktigt att skilja på en universiell agent som i deism/monoteism och de enskilda förklaringar som polyteistiska religioner ofta innehåller. I de senare förklaras olika fenomen med olika "gudar" som har egenskaper liknande superhjältar (och förhållandevis begränsad makt).

Kvalitativt är alltså inte den "Gud" teisten/deisten anser sig uppleva motsvarande de polyteistiska gudarna (i vilken de helt enkelt personifierat hela verkligheten de upplever), inte heller är upplevelsen om den teistiska guden helt valfri.

Xenolith sa...

Tack Jemy för intressant och välformulerat inlägg. I sak håller jag dock inte med.

Att det finns några sjuka människor (schizofreni eller vad det nu må vara) eller, vilket jag tror är mkt vanligare, personer med vanföreställningar (som strider mot förnuft och erfarenhet) och antagligen ytterst bottnar i tidig barndoms-indoktrinering bevisar ingenting vad gäller ateismen. Tror dessutom de flesta inte "ser mönstren" utan bara lufsar på i en begreppsapparat de har internaliserat (från sina föräldrar el dyl)utan förnuftig resonemang eller reflektion över erfarenheter.

Steget till konspirationsteorier är mycket stort då de i de flesta fall går att vederlägga (dvs handlar inte om metafysik) och dessutom ibland visar sig sanna. Ta t.ex. konspirationsteorin om varför Sverige i senaste melodifestivalen blev slagen av två länder som det går mut- och robot-telefon-röstar- rykten om. Det kan ju faktiskt vara så att de mutat kommittéer och kört robotröster i små länder (kolla var de fick sina 12:or)?

Att du gör stor skillnad på monoteism och polyteism i detta sammanhang tycker jag är intressant. Men är det är relevant? Monoteismen utvecklades via monolatrin ur polyteismen. Tyvärr, är väl det statistiska materialet vad gäller monoteismer lite för begränsat för att avgöra denna fråga.

Men, tvärtom ät min erfarenhet att de flesta religiösa, om de pressas och inte bara ska spela toleranta (därför att de kan vinna poänger på det i argumentation med en ateist) är rätt noga med att tala om hur felaktig hedningarnas och de otrognas trosföresällningar är.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se