14 feb. 2012

Fråga till minister Attefall

Désirée Liljevall, riksdagsledamot (S) och medlem i Humanisterna ställde den 1 februari en fråga till statsrådet Stefan Attefall (KD):
... [D]en svenska regeringen har beslutat att livsåskådningar utan övernaturliga inslag inte förtjänar samma behandling som andra livsåskådningar. Det är inte värdigt en sekulär stat. Det är dags att regeringen omprövar sitt ställningstagande och jämställer Humanisterna med andra organisationer. 
Avser statsrådet att, mot bakgrund av detta, ta initiativ till att även Humanisterna kan få ta del av det statliga stödet?
Den 8 februari kom det svar från Attefall:
Désirée Liljevall har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att även Humanisterna kan ta del av det statliga stödet till trossamfund. 
De förutsättningar som gäller för att ett trossamfund ska få statligt stöd är angivna i lagen (1999:932) om stöd till trossamfund. Statsbidrag får lämnas endast till ett trossamfund som bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingarna som samhället vilar på samt är stabilt och har egen livskraft. Med trossamfund avses enligt lagen (1998:1593) om trossamfund en gemenskap för religiös verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst.
Av förarbetena framgår att statens stöd till trossamfund är avsett till att skapa förutsättningar för trossamfund att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg (prop. 1998/99:124). 
Förbundet Humanisterna har hos regeringen ett flertal gånger ansökt om att bli berättigat till statsbidrag. Av ansökningarna framgår att Förbundet Humanisterna inte bedriver någon religiös verksamhet. Förbundet Humanisterna kan därmed inte komma i fråga för detta stöd. Regeringens beslut att avslå ansökan innebar inte någon värdering av den verksamhet som Förbundet Humanisterna bedriver. 
Regeringen stöder dock på andra sätt olika delar av det civila samhället och dess organisationer. Folkbildningen – av vilken Förbundet Humanisterna är en del bland annat genom sitt samarbete med studieförbundet ABF – är tillsammans med idrotten den största mottagaren av statligt stöd i det civila samhället. Under 2011 fördelade Folkbildningsrådet 3 274 miljoner kronor till folkbildningen. Ett grundläggande skäl för samhällets stöd till folkbildningen är att den bidrar till en demokratisk utveckling i samhället. 
Förbundet Humanisterna har också i egenskap av förening möjlighet att ansöka om och erhålla organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag i enlighet med de villkor som ställs för dessa.
Goddag yxskaft! Frågan var om ministern kommer ta initiativ till förändring av lagen eller tolkningen av denna, så att även livsåskådningsorganisationen Humanisterna kunde ta del av det statliga stödet. Men att låta bli att svara på frågan är också ett sätt att säga nej.

16 kommentarer:

anders sa...

Jag håller med om att humanisterna är värda lite pengar. Men jag kan inte förstå varför religiösa föreningar ska få bidrag.

Björn Bäckström sa...

Läs Liljevalls fråga. Först konstateras att "svenska regeringen har beslutat att livsåskådningar utan övernaturliga inslag inte förtjänar samma behandling som andra livsåskådningar."

Sedan sägs "Det är dags att regeringen /.../jämställer Humanisterna med andra organisationer".

Vill Humanisterna att vi hos regeringen också ska anses ha "övernaturliga inslag" eller vad betyder formuleringen?

Varför har inte i stället vår Kalmarordförande på Sturmarks uppmaning rakryggat enbart påtalat det galna i att vidskepelser åtnjuter statligt stöd? Försökt att få slut på subventioner av guderiet?

När det gäller stålarna så anger ju Attefall en annan öppning. Sorry att kacka i eget bo. Men vad fan...

Patrik N sa...

Att ansöka om statligt stöd till trossamfund är liktydigt med att erkänna att det är rätt att ge statligt bidrag till sådana samfund. Humanisterna borde arbeta för att det stödet avskaffas istället för att vilja ta del av det.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Resonerar du så provat också om bidrag t.ex. RUT som du ogillar, d.v.s. du ber inte om dem om du ogillar dem?

Jag håller dock med dig om att kravet om att bidraget skall avskaffas borde drivas hårdare.

BBM,

Du läser fel. Humanisterna vill att det inte skall krävas övernaturliga inslag för att bidrag skall delas ut. Attefalls svar innebär dock att övernaturlighet inte är ett krav.

Kravet är att "bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg."

Jag är glad för att Attefall inte utdelar bidrag, d det skulle jämställa Humanisternas verksamhet med religiös verksamhet.

Björn Bäckström sa...

Patrik N 2012-02-14 17:08

Bra! Enda rätta. Sturmark. Fattar du?

MrSkapaeren sa...

hur går jag tillväga och skapa paradiset!!som religonen skulle skapat förlänge sen,men men pengarna är väl slut??

Björn Bäckström sa...

Ulf g 2012-02-14 17:27
"Jag är glad för att Attefall inte utdelar bidrag, det skulle jämställa Humanisternas verksamhet med religiös verksamhet."

Instämmer! Men om du har kontakt. Upplys vår boss!

Patrik N sa...

Ulf,

"Resonerar du så privat också om bidrag t.ex. RUT som du ogillar, d.v.s. du ber inte om dem om du ogillar dem?"

Nej Ulf, jag ansöker om alla bidrag jag kan få oavsett om jag gillar bidragen ideologiskt eller ej. Jag hoppas dock att förbundet Humanisterna ska resonera bättre än jag gör privat och hur just jag resonerar privat bör inte vara rättesnöret för förbundet.

Nils sa...

" jag ansöker om alla bidrag jag kan få oavsett om jag gillar bidragen ideologiskt eller ej. Jag hoppas dock att förbundet Humanisterna ska resonera bättre än jag gör privat och hur just jag resonerar privat bör inte vara rättesnöret för förbundet."

Brukar inte sånt kallas dubbelmoral?

Björn Bäckström sa...

2012-02-15 08:36

"Brukar inte sånt kallas dubbelmoral?"

För fan Nils. Kliv av hästen!

;-)

Nils sa...

Du, jag är inte den som sitter på hästen här.

Om inte jag minns fel är Patrik N för fri invandring och om skattemedlen ska räcka är inte ett eget maximalt utnyttjande av bidrag bästa sättet att gå från ord till handling.

Patrik N sa...

Det är klart att det är dubbelmoral.

Ulf Gustafsson sa...

Självkart är det _inte_ dubbelmoral.

Patrik N sa...

Jag ändrar mig och håller helt med Ulf...:)

Kristian Grönqvist sa...

Hur man ens intellektuellt kan hävda att det inte skulle vara dubbelmoral överstiger min fattningsförmåga. Att däremot de flesta människor har dubbelmoral är en fristående fråga.

Patrik N sa...

Jag ändrar mig igen och håller helt med Kristian, visst är det dubbelmoral.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se