18 feb. 2012

Humanisterna gratulerar KD!

Presskommentar från Humanisterna:
Humanisterna uppmärksammade nyligen den människoovärdiga lagen som kräver sterilisering vid könsbyte som Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har velat behålla. 
Anna Bergström som är styrelseledamot i Humanisterna och doktorand vid Folkhälsovetenskapliga Institutionen vid Karolinska Institutet skrev om detta på Newsmill häromdagen. 
Nu har Kristdemokraterna helt bytt sida och vill avskaffa denna ovärdiga och föråldrade lagstiftning. Göran Hägglund med flera skriver om detta på DN Debatt idag. 
- Vi vill gratulera Göran Hägglund och hans kollegor som har modet att tänka i sekuläretiska termer i vissa frågor, säger Humanisternas ordförande Christer Sturmark. Nu är bara Sverigedemokraterna kvar i den gamla människofientliga positionen, vilket i och för sig inte är så förvånande. Den människosynen präglar ju hela det partiet, avslutar han.

5 kommentarer:

Ulf Gustafsson sa...

Vissa resonemang i KD:s DNdebatt är intressanta att analysera:

1) "[Något] utmanar föreställningar om manligt och kvinnligt och därför möts många [något] personer med hat, rädsla och avståndstagande[, även av Kristna]. Detta är oacceptabelt och strider mot principen om alla människors lika och okränkbara värde, vilken är en ledstjärna för kristen idétradition och därmed kristdemokraterna."

[Något] - Transsexualism, transsexuella

Jag har uppfattat att föreställningen om manligt och kvinnligt är central i många kristna tolkningstraditioner, men tydligen är det ett brott mot alla människors lika värde och inte förenligt med en kristen idétradition.

Ulf Gustafsson sa...

2) "Vi har alltid sett den starka längtan som många har efter barn och samtidigt sökt värna den grundläggande hållningen att barn finns till för sin egen skull och att deras rättigheter måste värnas. Därför har vi alltid varit och kommer alltid vara eftertänksamma och försiktiga när det gäller att ändra lagar som finns till för att skydda barnen."

KD har fram till nu varit för sterlisering. De har alltså varit för att barn inte föds med motiveringen att det kan vara negativt för barn att växa upp med transexuella föräldrar. Ett resonemang som inte stämmer överens med hur kristna abortmotståndare resonerar.

Tidigare i inlägget har det tydliggjort detta:

"Att genom sterilisering beröva en människa möjligheten att få barn, och därigenom hindra livet, är ett mycket genomgripande och allvarligt ingrepp. En tolkning av naturrätt som sedan lång tid gjorts i kristen tradition är att överheten – det offentliga – därför saknar eller har oerhört begränsad rätt att påtvinga sterilisering av en person."

Uppenbarligen byggde inte tidigare åsikt inte på kristen tradition.

Camilla Grepe sa...

Kristdemokraterna inser inte ens att de är inkonsekventa. Det har alltid gått bra att få barn först och senare "byta kön". Vad är skillnaden?

Pierre Eriksson sa...

Men om man redan har barn och sedan byter kön blir man inte då steriliserad vid könsbytesprocessen på samma sätt som barnlösa? Så fall är det inte inkonsekvent i det avseendet för alla som byter kön blir steriliserade.

Bengt Held sa...

Pierre

I flera länder bl.a. Storbritannien och Spanien finns det sedan flera år möjlighet att byta kön juridiskt utan att operera sig. Det räcker att en läkare lämnar ett medicinskt utlåtande om att patienten varaktigt lider av "gender dysphoria" (att känna sig vara i fel biologiskt kön). Notera att de vi debatterar är kraven för att få JURIDISKT byta kön.

De allra flesta transsexuella vill sedan operera sig. Men för en del kvinnor-till-män-transsexuella är det inte viktigt att ta bort livmodern, äggstockarna och äggledarna. De kan bli gravid även om få av dem vill bli det. Det finns ju en orsak till att det är så få "gravida män" trots att det i skräckpropagandan utmålas som att varje BB ska invaderas av gravida män efter ett avskaffat sterilitetskrav.

Om du genomgår hormonbehandling (vilket krävs livet ut för transsexuella som inte vill få tillbaka det som är karakterisktiskt för personens gamla biologiska kön) blir du automatiskt steril så länge du tar hormonerna. Men inte om du avbryter behandlingen. Men oavsett det så finns det en möjlighet för transsexuella att spara könsceller (sperma respektive äggceller) före behandlingen och därmed möjlighet att bli biologisk förälder efteråt. Dagens sterilitetskrav tolkas dock av ansvariga myndigheter som att det är förbjudet för transsexuella att spara könsceller. De som gör det får inte byta kön juridiskt.

Hoppas jag redde ut en del. :-)

Bengt

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se