6 feb. 2012

"Könsskillnaderna små i våra hjärnor"

För er som är intresserade av könsskillnader och jämställdhet har DN idag en intressant artikel om saken.
I samtliga 40 länder som undersöks inom det internationella projektet Pisa får flickor bättre resultat än pojkar på läsning. Faktum är att ju mer jämställt land flickorna bor i, desto duktigare blir de på att läsa. Det visade en grupp forskare i en uppmärksammad studie i Science för fyra år sedan.

Att studien blev så uppmärksammad berodde inte på resultaten om läsning utan på resultaten om matematik. Det visade sig finnas ett mycket tydligt samband mellan graden av jämställdhet i landet och flickornas förmåga i matematik. Allra störst könsskillnad i matematikkunskaper fanns i Turkiet, som också rankade lågt i jämställdhet. I de mest jämställda skandinaviska länderna var könsskillnad i matematikkunskaper nästan obefintlig. Och på Island har flickorna till och med gått om pojkarna i matematik.
Det viktigaste att ha i huvudet när man läser den här typen av artiklar är dock insikten att man inte ska blanda ihop statistiska skillnader med individuella skillnader. Även om flickor är bättre på matematik på Island, och sämre i matematik i Turkiet, så betyder inte det att alla flickor är bättre/sämre än alla pojkar i dessa länder. Överlappet i fördelningen mellan de båda grupperna är så stort att man har nästan ingen vägledning alls av statistiken när man ska gissa matematikförmågan hos en individ.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se