28 feb. 2012

Kristdemokraterna sätter sig på tvären igen, nu angående insemination

Presskommentar från Humanisterna:

Dagens Nyheter rapporterar idag om att alliansen är splittrad angående insemination av ensamstående kvinnor. Det är Kristdemokraterna som ännu en gång spjärnar mot.

- Det må vara hänt att barnskaffande inte är en rättighet, men att särskilja ensamstående mammors rätt till assisterad befruktning med argument om att det "reducera papporna till något överflödigt i barns liv" är att skjuta snett, säger Anna Bergström, ledamot i Humanisternas styrelse och doktorand vid Folkhälsovetenskapliga Institutionen, Karolinska Institutet.

- Donatorer är inte föräldrar - vi talar inte om 'pappor'. Eller vill KD att donatorer ska vara 'pappor' även i sammanhang där en infertil man och en kvinna som vill ha barn ihop får det genom en donation från tredjepart? Ensamstående kvinnor som vill ha barn kommer göra allt i sin makt för att bli gravida, det är ingen nyhet. Vi anser att ensamstående kvinnor bör få möjlighet att genomgå assisterad befruktning på samma villkor som kvinnor som lever i relationer, säger Bergström.

4 kommentarer:

AV sa...

Jag är för friheter och visst kan man tillåta ensaminsemination. Religiösa hinder och någon heteronorm om mamma-pappa kan vi lämna därhän. Det går lika bra med pappa-pappa (fast då behövs en surrogatmamma) som mamma-mamma för en trygg uppväxt.
Lite konstigt dock att det är en så viktig fråga för feminister. Vi antar att det blir frekvent förekommande, vad blir effekten?

1. Män som vill föra sitt arv vidare, men inte ta ansvaret av att bli pappa (det där som pappor ofta anklagas för), får en än större möjlighet. Det värsta som kan hända är att det dyker upp en yngling om 18 år. Bara säga att man inte var redo och ville hjälpa ensamstående kvinnor. Under tiden ansvarsfrihet, skidor i Chamonix och utekväll med grabbarna. Den eviga barndomen.

2. Ensamma mammor är de som mår sämst, har störst ekonomiska bekymmer, stressar mest, har minst eget utrymme. Det får vi ständigt veta. Barn till ensamstående riskerar oftare att fara illa senare i livet. Händer det mamman något finns det liten back up. En ensam mamma är oftare beroende av bidrag och samhällets stöd för att få vardagen att gå runt.

Det brukar beskrivas som en kvinnofälla. Är det något att uppmuntra? Är det en fördel för samhället eller kvinnorna själva med fler ensamma mammor? För barnen själva måste det väl ändå vara en fördel med två föräldrar av något kön, med en större ekonomisk trygghet, ett bredare kontaktnät och en tryggare social back up om det händer en förälder något. Att ett barn blir tvunget att växa upp med endast en vuxen borde vara ett undantag och ett misslyckande i någon form (olycka, svikande förälder etc). Inget vi uppmuntrar och normaliserar. Hur mycket den andre föräldern är med diskuterar jag inte, bara han/hon finns där i någon mån måste vara bättre än inte alls.

Ulf Gustafsson sa...

Detta är en fråga som borde diskuteras mera, dock i en vidare mening. Barn mår bättre av att ha flera välfungerande anknytningspersoner när de är små. Självklart kan ensamma mammor fungera bättre än många flera traditionella kärnfamiljer och skall inte det lagförslag som är påväg stoppas.

Dock vart är vi påväg? Inom en snar framtid tror jag inte vi behöver manliga spermadonatorer. Den manliga könscellen blir en anonym cell framställd på ett labb. Någon biologisk pappa behövs inte.

Det är ett stort ansvar att avla ett barn. Hur detta ansvars tas och av vem? Det är frågor som måste diskuteras oavsett föräldrarnas/förälderns familjesituation.

=D sa...

Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och äger rätt till skydd från samhället och staten.

— Artikel 16(3) i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

http://www.youtube.com/watch?v=qH-mjGNqlHs&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=w__PJ8ymliw&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=RozEFVPDxeg&feature=relmfu

Under Hela 1900-talet har det handlat om mäns våld mot kvinnor.

Vi har blivit indoktrinerade att alla kvinnors problem beror på män genom feminism. Allt maskulint är dåligt.

I tv och media finns det inte ett enda program nu som inte handlar om att förlöjliga, trycka ner eller förnedra män.

Könsstympning av tjejer i Afrika ska föras krig mot medan pungsparkar och misandri i Sverige, ja det är roligt och humoristiskt, Jämlikhet?

Pojkars betyg i Svenska skolan sjunker, stöd? Äh det är bara killar ändå, Nu drar vi till Afrika och lägger dina och mina skatteresurser på deras tjejer istället, det är ändå bara våra pojkar och man vet ju hur dem är, Jämlikhet?

Män har inga preventiva rättigheter, dåliga föräldrarättigheter, sämre laga stöd, Avtjänar högre straff för samma brott som kvinnor, Utsätts mer för våld, Skadar sig mer, Har högre självmordsfrekvens…………

Jag tror att män i Sverige är såpass nedtryckta i skorna och har såpass dåligt självförtroende och förtroende för rättssystemet i dem här frågorna att dem hellre dör än berättar. Mörkertalet för män som är utsatta för psykologiskt eller fysiskt våld är lika stort eller större än kvinnors i Sverige. Anmälningarna görs inte.

Det här är naturligvis inget som kommer belysas då statistiken som levereras till regeringen kommer från "dem som vet" och dessa är själva ofta feminister och engagerar sig selektivt åt kvinnors utsatthet och systematiskt ignorerar mäns utsatthet.

Män och kvinnor ska tvingas in i arbeten som dem är sämre lämpade för och som dem personligen inte vill välja i könsextremismens och kvoteringens namn.

Barn på förskola ska bli utsatta för styrd lek av genusdiktatorer för att sudda ut heterosexuella instinkter och naturliga beteenden.

Omvärldens syn på Sverige har förändrats från humanistiska fredsivrare till att idag ses som ett extremateistiskt feminismens Saudi Arabien. Självrättfärdigande kör vi blint på utan eftertanke.

Det räcker nu.

Det hade vart bra med verklig jämlikhet utan feminism.

En jämlikhet OAVSETT kön, ras, ålder, sexuell läggning istället för: 

På grund av vissa kön, raser, åldrar, sexuella läggningar skapad genom social ingenjörskonst.

En jämlikhet för lika möjligheter som respekterar fria val, kärnfamiljen, mänskliga rättigheter, män och kvinnors olikheter, istället för att försöka forcera jämställda resultat genom tvång, kvotering, exkludering, vetenskapsförnekelse, social ingenjörskonst och feminism.

Patrik N sa...

En "jämlikhet för lika möjligheter" som förordar just en typ av familjekonstellation, "kärnfamiljen", ter sig för mig som en contradiction in terms.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se