5 feb. 2012

"Omskurna män mot omskärelse osynliggörs i debatten"

Eduardo Grutzky och Ellis Wohlner, båda medlemmar i Humanisternas förbundsstyrelse, skriver på Newsmill om de omskurna männens plats i debatten om omskärelse:
Vi har båda judisk bakgrund och vi är båda omskurna. Men i debatten är vi osynliggjorda. Vi existerar inte för t ex Göran Rosenberg, Erik Ullenhag, Magnus Zetterholm, Susanne Wigorts Yngvesson. 
I debatten har mycket diskuterats; judisk tradition – kan och bör den förändras, religionsfrihet och medicinska fakta kring ingreppet. Vad som däremot inte uppmärksammats, annat än i svepande och helt ogrundade påståenden, är de omskurna pojkar som idag är vuxna män. Det har påståtts att dessa män inte lider några men utan helt och fullt accepterar och välkomnar ingreppet som utfördes på dem som barn. Svepande är dessa påståenden av det enkla skälet att detta globalt sett är en väldigt stor grupp män och följaktligen är det orimligt att påstå att negativa känslor kring ingreppet inte existerar i gruppen.
Författarna beskriver klart och tydligt varför denna debatt behövs. De pojkar som blivit omskurna måste uppmuntras till att diskutera och ifrågasätta ingreppet, utan att skuldbeläggas. Inlägget avslutas:
Med tanke på att alla former av kvinnlig omskärelse är förbjuden, även den mildaste formen som är ett mindre ingrepp än omskärelse av pojkar, så borde följdriktigheten även omskärelse av pojkar förbjudas.
De som använder argumentet att omskärelse/könsstympning av pojkar respektive kvinnor skall jämställas bör kunna besvara en fråga: Varför skall kvinnlig om könsstympning vara helt förbjuden, även i den mildare formen och då vuxna kvinnor väljer det själva, men vuxna män skall ha ett fritt val att skära i sin kropp? Argumentationen haltar.

4 kommentarer:

Realisten sa...

Christopher Hitchens har en del att säga om ämnet:
http://www.youtube.com/watch?v=Xx_ov2NiNo4&feature=related

Lokatt sa...

Det måste gå att få de som ivrar för stympning av barn att inse att detta är ett brutalt övergrepp som inte behövs. Om man i sitt hjärta är troende på sin grupps gud, eller känner en självklar samhörighet med sin grupp, så räcker det! Man ska inte behöva visa upp snoppen för att bekräfta att man t ex är jude. Det är horribelt att skära sönder oskyldiga barn! Men för den 18-åring som vill, varsågod!(Betala själv, så klart).

Eric Wadenius sa...

Detta var en väldigt väl skriven artikel, anser jag. Hade "vår sida" inlett debatten med denna artikel så hade striden aldrig utbrutit. Vi hade vunnit på WO.

Björn Bäckström sa...

Lokatt 2012-02-05 13:18

Bra formulerat. Att det ska va så svårt att inse för somliga...

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se