2 feb. 2012

Propagandan viktigare än medmänskligheten

Tre kristna företrädare klargör i Dagen vad som är viktigast när man ska prioritera mellan mission och bistånd. Det här är oerhört belysande:
Den svenska pingstmissionen bygger på att evangelisation, församlingsbygge och diakoni hör ihop. Men som biståndsorgan kan PMU frestas att "avkristnas" för att få del av pengar från olika givare. Den kristna kyrkans sociala engagemang får aldrig bli en "muta" för att människor ska komma till tro. Men det betyder inte att vi är odefinierbara som aktör. Vi måste motverka att både vi och våra systerkyrkor ska behöva bli identitetslösa bara för att vissa svenska tjänstemän och politiker har beröringsskräck för religiositet.
Hellre ingen verksamhet alls än att få pengar från anslagsgivare som anser det viktigt att skilja propaganda från hjälpverksamhet? Bättre att låta hjälpbehövande gå utan hjälp än att vara tvungen att låta bli att tjata om Jesus?

Hjälpverksamhet bör vara ideologiskt och religiöst neutral. När man möter människor i nöd är det inte rätt läge för propaganda. Det är oerhört osmakligt att utnyttja nödsituationer på det sättet. Som tur är finns det väl fungerande hjälporganisationer som agerar utifrån medmänsklighet och inte för att propagera för sin religion eller ideologi. Omtanke utan baktanke.
Röda Korset
Rädda Barnen
Läkare Utan Gränser
UNICEF

1 kommentar:

Björn Bäckström sa...

Författaren Eric Lundqvist med erfarenhet från amerikanska missionärer i Indonesien berättade att malajerna omvändes med syndig tobak. Då sjöng de psalmer i högan sky.

Vid visitation från Amerika svängde missionären taktpinnen: Knäpptyst! Missionären kallsvettades. Måste till slut fråga. Äldste dajaken reste sig: "No tobacco, no Halleluja!" Synden hade blivit indragen för inspektionen.

Sensmoral för pingstmissionen?

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se