27 feb. 2012

"Ulla Gudmundson blandar ihop rättigheter och skyldigheter"

Christer Sturmark replikerar på Ulla Gudmundsons inlägg i omskärelsedebatten.
... Det är riktigt att det är två rättigheter som står emot varandra, men de är inte de rättigheter Gudmunson antar i sin kolumn.
Ingen har ifrågasatt barnens rätt till sin historia och tradition. Därför har vi heller aldrig ifrågasatt omskärelse på samtyckande individer. Däremot menar vi att barn inte har en skyldighet till sin historia och tradition. De har en rättighet men inte en skyldighet.
Det är viktigt att inte sammanblanda rättigheter och skyldigheter, som är två olika juridiska principer.
De rättigheter som står emot varandra i detta fall är barnets rätt till kroppslig integritet och religionsfrihet å ena sidan, och föräldrarnas rätt att använda barnets kropp för en fysisk identitetsmarkör för sin religion och/eller tradition.
I denna rättighetskonflikt har jag och mina meddebattörer valt barnets sida.
Kyrkans Tidning

4 kommentarer:

Björn Bäckström sa...

Som vanligt trätgirig, tröttsam Sturmarksk inledning med anklagelser. För fan stå över någon gång. Puh!

Annars rätt. Av de två rättigheter som står mot varandra måste den ena lagstiftas bort. Eller måste pilotfall med prejudicerande tillämpning av existerande lagar (misshandel?) tillämpas.

Klart är att en förälder aldrig ska ha rätt att stympa sitt barn ens när ett grumligt religiöst/kulturellt resonerande får det till att vara för barnets bästa.

Nils sa...

Nja, han har lärt sig. Den här gången han gjorde det bättre, utan den kränkta, förorättade ton som han haft tidigare och därmed gör han sig heller inte till något offer.

Annars håller jag med, helt rätt.

Anders Bergdahl sa...

Sturmark kunde avhållit sig från att markera mot motståndet och kanske kostat på sig att han förstår att en del judar känner sig ifrågasatta och att den är en känslig fråga.

Men här är problemet att Sturmark talar om JURIDISKA rättigheter och skyldigheter när det hela är en ETISK diskussion.

Fråga ett är om den etiska principen om barnets rätt övertrumfar en grupps värnande av en, i alla fall delvis, religiöst grundad tradition.
Om svaret är JA vilka de flesta BORDE vara eniga om så är nästa fråga om barnets rätt väger så tungt att detta bör olagligöras.
Om svaret är JA även där så måste vi fråga om det ska ske NU eller senare och vilka andra konsekvenser ett det kan föra med sig att göra det olagligt..
(exempel: det börjar praktiseras i lönndom med ökar lidande för alla som konsekvens)
Ett rimligt ställningstagande som jag lutar är att omskärelse är del, det bör göras olagligt men HUR och NÄR det ska göras olagligt behöver diskuteras, primärt måste det diskuteras med dom det berör.

Ulf Gustafsson sa...

Gudmunds som har givit ett svar:
http://www.kyrkanstidning.se/debatt/jag-har-en-annan-syn-pa-rattigheter

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se